Page 1

Over vermogensbeheer door IVM Caring Capital we hebben deze wereld en onze welvaart niet geĂŤrfd van vorige generaties, maar in bruikleen van volgende generaties

!"#$%&'((#)*)"%+"%*,-*!((#.,&*)"%+"%


Bij IVM Caring Capital geloven we dat we alleen op een verantwoorde manier met uw vermogen om kunnen gaan als we vooruit kijken. Uw en ons vermogen zetten wij in om de wereld op een verantwoorde manier achter te kunnen laten aan onze kinderen en onze kindskinderen. Verantwoord denken is vooruit denken.

!"#$%&'((#)*)"%+"%*,-*!((#.,&*)"%+"%

Informatiebrochure 26012018


Ons beleggingsbeleid principes van de UN Global Compact schenden. Wij hanteren hiervoor een uitsluitingslijst die u kunt vinden op onze website en die wij jaarlijks controleren en aanpassen indien dit nodig is. Voor alle andere sectoren hanteren wij een ‘best in class’-benadering. Dit betekent dat wij per sector alleen beleggen in de bedrijven die op basis van duurzaamheidscriteria minimaal behoren bij de beste 50% in de sector.

Onze beleggingen moeten niet alleen een goed financieel rendement opleveren maar ook een positieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. Onze beleggingen zijn gebaseerd op deze beleggingsovertuigingen en onze fundamentele langetermijnvisie. Dit betekent dat wij ons beleggingsbeleid baseren op de 10 principes van de UN Global Compact. Deze principes hebben betrekking op mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie. Daarenboven sluiten wij sectoren en bedrijven uit van onze investeringen omdat we de activiteiten van deze sectoren/bedrijven strijdig achten met ons duurzaam beleggingsbeleid. Het betreft bedrijven die actief zijn in de sectoren wapenindustrie en tabaksindustrie en bedrijven waarvan wij hebben geconstateerd dat zij de

Wij geloven in de transitie naar duurzame energie en beleggen derhalve in hernieuwbare energie en cleantech. Door te participeren in initiatieven van "United Nations Principles for Responsible Investments" (UNPRI) vragen en stimuleren wij bedrijven deze transitie te maken. Wij investeren ook in recycling en substitutie om verspilling van grondstoffen en vervuiling door de mijnbouwindustrie te beperken. 2


Performance Het netto rendement dat u behaalt op uw persoonlijke beleggingsportefeuille is mede het resultaat van de wijze waarop die is toegesneden op uw persoonlijke eisen en wensen. Om u een indruk te geven van het resultaat dat u met het verantwoorde beleggingsbeleid van IVM Caring Capital kunt behalen, hebben wij de ontwikkeling van de waarde van de verschillende profielen na aftrek van alle kosten vanaf 2012 in beeld gebracht.

Bovenstaande resultaten zijn in het verleden gerealiseerd en vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Een beperkt aantal beleggings-portefeuilles van cliĂŤnten vormen de basis voor deze rendementsvergelijking.

3


Kosten De kosten die bij het beheer van uw vermogen horen, zijn afhankelijk van uw wensen en de hoogte van het vermogen dat u in beheer wilt geven.

IVM Caring Capital werkt samen met een select aantal gerenommeerde depotbanken: InsingerGilissen, ABN AMRO Bank en Binck. Met deze depotbanken hebben wij uitstekende ervaringen, zodat wij uw vermogen daar in vertrouwde handen onderbrengen.

Onze jaarlijkse beheervergoeding wordt berekend over uw beleggingstegoeden en bedraagt gemiddeld 1% (exclusief BTW). U betaalt de jaarlijkse beheervergoeding in vier termijnen. De kosten voor de depotbank bedragen een 0,2% all-in fee per jaar (over de waarde van het vermogen met een minimum van !200,-). De specifieke kosten ten gunste van de individuele beleggingsfondsen (gemiddeld 0,38% bij een neutraal profiel) zijn reeds verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht.

4


IVM Caring Capital onderscheidt zich - naast 100% verantwoord vermogensbeheer - van veel andere vermogensbeheerders door het belang dat wij hechten aan goede persoonlijke financiële planning. Uit ervaring weten we dat veel vermogende particulieren advies en hulp willen bij het creëren van maximale financiële rust en zekerheid voor zowel het heden als de toekomst.

Hans Volberda: “Wij hebben onze welvaart niet geërfd van vorige generaties maar in bruikleen van volgende generaties. Daarom moeten wij zuinig zijn op deze aarde en moeten wij ons bewust zijn van de keuzes die wij maken.”

verantwoord denken is vooruit denken

En daar slagen wij bij IVM Caring Capital heel goed in. Vandaar dat wij van alle onafhankelijke beoordelaars de maximale score hebben gekregen. Wilt u onze dienstverlening ook ervaren? Wij hopen u binnenkort van dienst te kunnen zijn. Onafhankelijke beoordelaars zoals De Gouden Stier, Beleggingsmatch en Vermogensbeheer.nl geven ons al meerdere jaren achter elkaar de maximaal haalbare scores.

IVM Caring Capital wil cliënten in staat stellen een goed rendement te behalen én een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Voor ons betekent dat, dat wij naast een financieel rendement een maatschappelijk rendement nastreven. Door verantwoord te investeren kunnen wij rendement genereren voor onze generatie en de welvaart veiligstellen voor volgende generaties.

2014 | 2015 | 2016

5


Puur cliëntgedreven Ilco Snoey Kiewit: “Samen met onze cliënten geven wij invulling aan verantwoord beleggen. Voor iedere cliënt kunnen wij een Persoonlijk Financieel Plan opstellen. Wij stellen een ‘tailor made’ portefeuille samen op basis van uw wensen. Het is en blijft uw vermogen: u kiest zelf uw depotbank.”

U heeft tevens de beschikking over een vast aanspreekpunt met een DSIgecertificeerd ‘cliënt-team’ op de achtergrond. En een hoge mate van ‘responsiveness’: een platte organisatie met korte lijnen. En ‘last but not least’ wij werken volgens het partnership model: uw belang is ons belang.

6


Onze beleggingsovertuigingen Hans Molenaar: “Wij geloven in verantwoord vermogensbeheer. Beleggingen moeten niet alleen een positief financieel rendement genereren maar ook een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Wij geloven dat verantwoord vermogensbeheer leidt tot een goed financieel rendement.�

Wij investeren uitsluitend in zaken die wij begrijpen en waar we zelf veel kennis over hebben en niet in gecompliceerde intransparante structuren. Wij hebben externe professionals geselecteerd om ons te helpen waarde toe te voegen in specialistische markten.

Wij geloven in actief vermogensbeheer. Actief beheer is gebaseerd op verantwoord beleid en op onze langetermijnvisie. Wij geloven dat goede fundamentele analyse waarde kan toevoegen.

7

Spreiding is in onze visie de belangrijkste manier om de verhouding tussen rendement en risico te optimaliseren. Dit draagt bij tot het bereiken van kapitaalbehoud. Onze kracht is dat wij verschillende beleggingsstijlen hanteren om waarde toe te voegen. Wij zijn transparant over kosten en beleggingen.


Ons team VINCENT VAN EGMOND

HANS VOLBERDA

Accountmanager

Partner Tel: +31 (0) 6 23 22 96 41

Tel: +31 (0) 23 531 01 85

MAARTEN FRIEDERICH

HANS MOLENAAR

Portfolio manager

Partner Tel: +31 (0) 6 31 96 97 95

Tel: +31 (0) 23 531 01 85

KAREL VOGEL

ILCO SNOEY KIEWIT

Chief Compliance & Risk Officer

Partner Tel: +31 (0) 6 12 19 94 84

Tel: +31 (0) 23 531 01 85

8


Contact

Wilt u vrijblijvend een afspraak met ons maken? Neem dan contact met ons op en wij zullen u nader informeren over de ins en outs van onze dienstverlening. Ons kantooradres: Mauritsstraat 1 2011 VN Haarlem Tel: +31 (0)23 5310185 Wij komen indien gewenst u ook graag elders bezoeken. En we zijn ook niet gebonden aan kantooruren. We hopen u snel te spreken.


!"#$%&'((#)*)"%+"%*,-*!((#.,&*)"%+"%

www.ivmcaringcapital.nl

Informatiebrochure IVM Caring Capital  
Informatiebrochure IVM Caring Capital  
Advertisement