Page 1

In deze nieuwsbrief: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Liquidatiebelasting naar 25% Wanneer is uw kind ten laste Verzekering tegen belastingcontrole : iets voor U? Nieuw voorstel berekening sociale bijdragen Drempel kleine ondernemingen Indexatie kilometervergoeding Vakantieregeling Wist u dat…

1. Liquidatiebelasting naar 25% Onlangs besliste de regering om de liquidatiebelasting te verhogen van 10% naar 25%. De liquidatiebelasting is de belasting op de uitkering aan de aandeelhouders van de opgepotte winsten van een vennootschap bij de vereffening ervan. De verhoging gaat in vanaf 1 oktober 2014. Vennootschappen die met het idee spelen om hun activiteit binnen korte termijn stop te zetten doen er dus goed aan om dit voor deze datum te doen.

2. Wanneer is uw kind ten laste Een kind is ten laste als het op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaakt van het gezin. Voor de inkomsten van 2012 is de bepalende datum dus 1 januari 2013. Enkel de toestand op deze datum is relevant, hoe de situatie gedurende de rest van het jaar was doet er niet toe. Een tweede voorwaarde om ten laste te kunnen zijn, is dat uw kind in inkomstenjaar 2013 niet meer dan € 3.070 euro aan nettobestaansmiddelen heeft ontvangen. Voor een kind ten laste van een alleenstaande bedraagt dit € 4.440 en voor een gehandicapt kind ten laste van een alleenstaande bedraagt dit € 5.630. De eerste schijf van € 2.560

Nieuwsbrief 69, juli 2013 Jaargang 17 Een uitgave van: Boekhoudkantoor Patrick De Rop NV Kerkstraat 120, 9120 Vrasene T. 03 775 08 75 – F. 03 755 15 55 www.pdr.be – info@pdr.be

die uw kind als jobstudent ontvangen heeft wordt niet beschouwd als nettobestaansmiddel. Als derde voorwaarde mag uw kind geen bezoldigingen ontvangen hebben die u inbrengt als beroepskosten. Heeft uw zoon/dochter bijvoorbeeld bij u vakantiewerk gedaan dan is hij/zij al zeker niet meer ten laste. Het loon dat u betaald heeft is dan uiteraard wel aftrekbaar als beroepskost. Hier volgt een overzicht hoeveel een student maximaal mag verdienen om voor 2013 ten laste te blijven van zijn ouders : Ouders Gehuwd Alleenstaand

Netto belastbaar € 5.630,00 € 7.000,00

Bruto belastbaar € 6.397,50 € 8.110,00

3. Verzekering tegen belastingcontrole : iets voor U? Als ondernemers loopt u elke dag het risico een fiscale controle over u heen te krijgen. U hoeft daarom niets mispeuterd te hebben maar zo’n controle kan u toch heel wat geld aan experts (boekhouders, fiscaal adviseurs, advocaten) kosten. 1


Daarom lanceerde ADMB Verzekeringen recent ‘Omnifisc’. Dit is momenteel de enige verzekering die u beschermt tegen de oplopende kosten die kunnen volgen uit belastingcontroles. Omnifisc betaalt bij een fiscale controle of betwisting alle erelonen van de fiscale raadgevers en advocaten voor ondernemingen of zelfstandigen. De prijs van de jaarpremie vindt u terug in onderstaande tabel :

Zelfstandigen - in bijberoep - in hoofdberoep Vennootschappen - omzet < € 1 mln - omzet € 1-3 mln - omzet € 3-5 mln - omzet + €5 mln

Premie jaar 1

Premie vanaf jaar 2

€ 64 € 196

€ 80 € 245

€ 256 € 520 € 864 Offerte

€ 320 € 650 € 1.080 Offerte

Alle details kan u nalezen op www.omnifisc.be

4. Nieuw voorstel berekening sociale bijdragen Vandaag worden de bijdragen berekend op basis van het beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Het grote knelpunt daarbij is dat de bijdragen niet altijd in overeenstemming zijn met de werkelijke actuele inkomsten. Bij individuele of economische problemen worden soms hoge sociale bijdragen aangerekend omdat het 3 jaar voordien wel nog goed ging. Bijvoorbeeld: het inkomen van 2009 bedroeg 30.000 euro en bedraagt in 2012 15.000 euro, dan betaalt men in 2012 een relatief hoge bijdrage op basis van dat hoge inkomen. Daarom werkte minister Laruelle recent een nieuwe berekeningswijze uit, dewelke recent groen licht kreeg. Het nieuwe systeem zal in principe in werking treden vanaf 1 januari 2015 en gaat als volgt : Voorlopige bijdragen De zelfstandige zal elk kwartaal een voorstel van sociale bijdragen ontvangen. Deze bijdragen zijn berekend op basis van het inkomen van drie jaar

terug, met de mogelijkheid om de voorlopige bijdragen aan te passen. Aanpassen van voorlopige sociale bijdragen Als het inkomen van de zelfstandige stijgt, kan hij, indien hij dit wilt, doorgeven dat hij een hoger inkomen heeft en een schatting hiervan maken. Zijn bijdragen zullen dan ook verhoogd worden en op die manier vermijdt de zelfstandige dat hij later zware regularisaties moet betalen. Als de situatie van de zelfstandige net moeilijker wordt en zijn inkomen daalt, kan hij een verlaging van de sociale bijdragen aanvragen. Hij zal dan op basis van objectieve elementen moeten aantonen dat zijn professionele inkomen gedaald is in vergelijking met 3 jaar geleden. Als deze verlaging wordt toegezegd, kunnen zijn bijdragen verminderd worden overeenkomstig twee vastgelegde bedragen: 

De minimumbijdrage wanneer hij verklaart dat zijn inkomen lager zal zijn dan het minimuminkomen (€ 12.830,63). Vb. De zelfstandige verklaart een beroepsinkomen te hebben van € 10.000, wat minder is dan € 12.830,63. Bijgevolg is de bijdrage € 733,50 (de bijdrage overeenkomstig een inkomen van € 12.830,63) De zelfstandige betaalt het dubbel van de minimumbijdrage wanneer hij verklaart dat zijn inkomen lager zal zijn dan een vastgelegd bedrag, namelijk het dubbele van het minimuminkomen (2 x € 12.830,63 ofwel € 25.661,26) Vb. De zelfstandige verklaart een inkomen te hebben van € 15.000, wat minder is dan € 25.661,26 (= het dubbele van het minimuminkomen, 2 x € 12.830,63). In dat geval is de bijdrage € 1.467,10 (= 2x de bijdrage overeenkomstig een minimuminkomen).

Definitieve bijdragen Eenmaal de inkomsten van het jaar zelf door de fiscus meegedeeld werden, volgt er een herberekening. De zelfstandige krijgt een eventueel tegoed terug, kan een tegoed gebruiken voor actuele bijdragen of moet bijbetalen in geval van een tekort. 2


5. Drempel kleine ondernemingen In onze vorige nieuwsbrief 68 schreven we dat de drempelverhoging van € 5.880 naar € 25.000 voor kleine ondernemingen in werking zou treden vanaf 1 juli 2013. Uit een recent gestelde parlementaire vraag is echter gebleken dat de verhoging er zeker niet komt voor 1 januari 2014.

6. Indexatie kilometervergoeding De kilometervergoeding waarop werknemers recht hebben wanneer zij met hun wagen dienstverplaatsingen maken, werd naar jaarlijkse gewoonte geïndexeerd. Voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 bedraagt de vergoeding 0,3461 euro per km (tegenover 0,3456 euro per km voorheen).

7. Vakantieregeling Ons kantoor blijft tijdens de vakantieperiode open. De bezetting zal niet steeds voltallig zijn, wij hopen hiervoor op uw begrip.

8. Wist u dat…  

Op onze website stellen we alle voorgaande nieuwsbrieven in pdf-formaat ter beschikking. ► http://www.pdr.be Belangrijkste data voor het 3e kwartaal 2013: 10.07.2013: Uiterste datum binnenbrengen facturen Uiterste datum betaling VA belastingen 20.07.2013: Uiterste datum betaling B.T.W. 22.07.2013: Brugdag PDR, kantoor gesloten 15.08.2013: O.L. Vrouw Hemelvaart, kantoor gesloten 16.08.2013: Brugdag PDR, kantoor gesloten 20.08.2013: Uiterste datum betaling B.T.W. voorschot 20.09.2013: Uiterste datum betaling B.T.W. voorschot Uiterste datum betaling sociale kas

er geen enkel uitstel meer wordt verleend voor het indienen van de belastingaangifte, ook niet voor boekhouders. de aangifte personenbelasting ingediend door uw boekhouder via Tax-On-Web moet ingediend zijn tegen uiterlijk 16 oktober 2013. Kroatië vanaf 1 juli toetreedt als lidstaat van de Europese Unie. Het Kroatische btwnummer bestaat uit 11 cijfers en wordt voorafgegaan door de landcode HR.

3

Nieuwsbrief 69  

Nieuwsbrief 69, juli 2013 Boekhoudkantoor Patrick De Rop

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you