Page 1

Les Energies

Berta Vidal Casanovas 3r ESO B 2013/2014


ÍNDEX RENOVABLES • Solar • Eòlica • Hidràulica • Geotèrmica

NO RENOVABLES • Petroli • Gas natural • Nuclear • Carbó


ENERGIES RENOVABLES


Energia Solar • • •

Més info!

És l’energia que prové del sol en ones electromagnètiques. La utilització d’aquesta energia és renovable, ja que s’esgota. Poden ser : ENERGIA SOLAR TÈRMICA: absorció de l’energia solar i la seva transformació en calor. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: Transforma directament l’energia solar en energia elèctrica.

<<<


Energia Eòlica •

És l’energia obtinguda del vent, és generada pels corrents de l’aire.

<<< Més info!


Energia hidràulica •

Més Info!

És una energia renovable que prové de l’energia mecànica de la caiguda de l’aigua.

<<<


Energia Geotèrmica •

Més Info!

És una energia renovable que és obtinguda de la calor produïda de d’interior de la Terra com a resultat de la desintegració d’elements radioactius.

<<<


ENERGIES NO RENOVABLES


Petroli • •

Més Info!

És actualment la principal font d’energia i la matèria primera més important És un recurs estratègic, la mancança del qual provocaria el daltabaix de l’economia mundial

<<<


Gas Natural •

Més Info!

És una font d’energia fòssil, que està constituïda per una barreja d’hidrocarburs.

<<<


Nuclear •

Més Info!

És l’energia que s’obté al manipular l’estructura interna dels àtoms. És pot obtenir mitjançant la divisió del nucli o la unió de dos àtoms.

<<<


Carbó •

Més Info!

És la principal font d’energia de Espanya. És el combustible que més contamina.

<<<

Energies renovables  

Renovable energy

Advertisement