Page 1

WEBQUEST-ak: BALIABIDEAK Gaitasun digitalak lantzeko aukera 1.- HIKHASI aldizkarian agerturiko artikulua eta 2.- esteka aukeratuak etapaka, gaika‌

BertaM 24/02/2008


WEBQUEST: BALIABIDEAK HIKHASI aldizkarian argitaratua ARISTIZABAL, Pilar: EHUko irakaslea eta RICARTE, Dorotea : Gasteizko umandi ikastolako irakaslea Ekarpena

Igo zaitez WebQuest-aren trenera! Bizi garen Informazioaren gizarte honetan gero eta gehiago sartu dira Internet eta Teknologia Berriak gure etxeetan. Hegazkineko txartelak erosi, bankuetako eragiketak eta supermerkatuko erosketak egin, zergak ordaindu … gure etxetik botoi bat sakatuz egin ditzakegun gauzak dira. Urte gutxi barru ohiko gauzak izango direlakoan gaude. Eskolak ez du gelditu behar aurrerapen teknologiko horietatik kanpo. Irakasleok gure ikasleak datozen berrikuntza horietarako prestatzen ahalegindu behar dugu. Baina nola? Nondik hasi? Artikulu honetan Internet eta Teknologia Berriak eskolan txertatzeko ditugun asmoei begiratu bat emango diegu lehendabizi. Eta ondoren, WebQuest-ei buruz arituko gara. Teknologia Berrietan oinarritutako tresna didaktiko bat da, erraz erabil daitekeena edozein mailatako ikasleekin. Ezagutzea merezi duela uste dugu. Aurrean ditugun demak Eskoletan Teknologia Berrien erabilera errazteko hiru baldintza bete beharko lirateke: A) Ordenagailu egokiak eta Interneterako konexio azkarrak; B) Irakasleen prestakuntza eta C) Iraka-praktika berritzeko gogoa. A) Lehenengo puntua administrazioari dagokio: Euskal Autonomia Erkidegoan Administrazioak “Premia Proiektua” abian jarri zuen 2000-03 hirurtekoan sare publikoko ikastetxeak azpiegitura eta baliabide informatiko hauekin hornitzeko: - Ikastetxeetan, tokian tokiko sarea - Hornidura informatikoa - Interneterako eta saileko intraneterako banda zabaleko konexioa Hurrengo pauso modura, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak 2003-2006 aldian, laguntza zerbitzuen eta ikastetxeen jarduera gidatuko duten ildoak finkatu ditu. Besteak beste: - Zientziak irakatsi eta ikasteko prozesuan IKTen garapena eta ezarpena sustatzea, beharrezkoa den hornidura eta aholkularitza eskainiz. - Ikastetxeetan IKTen erabilera normalizatua erraztea, bai ikuspegi didaktikotik, bai kudeaketa arloan, edo zentroen baitako informazioa eta komunikazioa hobetzeko. Ikusten denez, Hezkuntza Saila ahalegin handia ari da egiten azken urteotan. Hala ere, prestakuntza ikastaroak irakasle guztiengana heltzeko ahaleginak egin beharko liratekeela uste dugu, formatu askotako jarduerak antolatuz, ordutegi barruan, orduz kanpo, zenbait liberazio mota eskainiz (ordukakoak, egun osokoak…) ahalik eta irakasle gehienek parte har dezaten. B) Bigarren puntuan, prestakuntzan, Berritzeguneek parte-hartze handia dute: gure ustez, oraingo prozesu honetan garrantzitsuena ez da azpiegitura, hornikuntza eta baliabide teknologikoak (ordenagailua, multimedia...) geletan sartzea, baizik eta berriztapen programak sortzea eta Teknologia Berriak eguneroko praktikan txertatzea beste edozein tresna bezala, errutina bihurtu arte. Horretarako, Berritzeguneetako IKTetako aholkularitzaren lanak garrantzi handia hartu du orain arte antolatu diren ikastaroak eta sortzen ari diren materialak zabaltzeko orduan. Horien artean, Araban, esaterako: - Elkarren arteko proiektuak - Hezkuntza web orriak - Prentsa tailer digitala Alkartu 2007/2008 formazioa

Página 2


WEBQUEST: BALIABIDEAK - Premia mintegia - IKT gelan C) Hirugarren puntua, hau da, irakas-praktika berritzeko gogoa, irakasleoi dagokigu: IKTak gelan sartzea ez da lan erraza. Eskola gizartean sortzen diren eskaeren atzetik doa, eta sortzen diren arazo eta behar guztiei erantzutea eskatzen zaio. Askotan, irakasleon aldetik, berrikuntzarako oztopoak egoten dira, hala nola, kontrola galtzeko beldurra, teknologia berriak erabiltzeko trebetasun falta edo irakaslearen rola errealitate berrira egokitzeko zailtasuna. Horrez gain, abiadura handian aldatuz doan mundu bat denez, gelan sartzeak dituen aukerez eta ondorioez hausnarketa egiteko denborarik ez digu ematen. Hala eta guztiz ere, informatika eta ordenagailuak erabiltzen dituztenek abantailak ere ikusten dizkiote, eta gustura daude. Ondoriorik nabarmenena motibazioa da. Ikasleak gogo handiz egoten dira, jarduera bizia, aktiboa eta entretenigarria da, desberdina, eta hori lortzea ez da gutxi. Beraz, beldur horiei aurre egin behar genieke eta teknologiak gure praktikan integratzen saiatu behar genuke. Ildo horretatik doa gaurko gure proposamena: WebQuest-aren erabilera curriculumeko gaiak lantzeko. WebQuest-aren erabilera didaktikoa: eredu baten azterketa Sarean tresna didaktiko interesgarri honi buruzko informazioa ugari egon arren, irakasleen artean oso tresna ezezaguna delakoan gaude. Web Quest kontzeptua Bernie Dodget-ek proposatu zuen 1995ean. Honela defini daiteke: WebQuest-ak Internet bidezko aurkikuntza gidatuko jarduerak dira, ikaslea bera kontuan hartzen dutenak. Lan kooperatiboa bultzatzen dute, eta pertsona bakoitzak lanaren zati baten ardura du. Gaitasun kognitiboak erabiltzera behartzen gaitu, gaitasun kritikoa landuz eta ikerkuntza sustatuz. Gainera, oso formatu egitaratua duenez, erabilera errazten du eta sortzeko ere aldez aurretik prestatuta dauden txantiloiak erabiltzeko aukera ematen du. Honako atal hauek ditu: EGITURA1: Sarrera: bi helburu dira nagusi atal honetan: a) Ikaslea topatuko duenaz orientatzea. b) Motibatzea eta jarduera atsegina, dibertigarria, erakargarria egitea. Eginbeharra: atal honetan, lana bukatu ondoren zer egin behar duen esaten zaio ikasleari edo ikasle taldeari; web gune bat, Power Point aurkezpen bat, word dokumentu bat, besteen aurrean emateko ahozko hitzaldia, kontaketa... Garabidea: lana bukatzeko ikasleak egin behar dituen pausoak azalduko dira: ariketak, antolamendua, lanak. Azalpenak argia eta zehatza izan behar du, gehiegi luzatu gabe. Baliabideak: irakasleak berak aztertutako eta aukeratutako tokiak emango ditu, ikasleak nabigazio zuzena egiteko eta ez galtzeko. Baliabideek ez dute zertan egon sarera mugatuta. Ebaluazioa: ikasleen adinaren arabera eta jarduera motaren arabera, baloratuko denaren deskripzio bat egingo da: nola baloratuko den bakarkako lana, taldeko lana, partaidetza, aurkezpena.… Ondorioa: esperientzia laburtuko da: zer ikasi dugun, zer dakigun orain lehen ez genekiena; eztabaida bat sor daiteke gelan… “Edergarri” bat jarriko zaio egindako lanari. Gida didaktikoa: irakaslearentzat idatzita dago. Bertan agertzen da aurrera egin ahal izateko beharrezkoa den informazio guztia. Kredituak: egilearen datuak eta izan dituen laguntzaileenak (izan baditu) sartzen dira. Lantalde batean sortua izan bada, lantaldearen izena. Informazio garrantzitsuena nondik atera den ere aipatzen da (CDROM batetik, Interneteko helbide batetik…). Gure ustez, WebQuest-ak aproposak dira irakaskuntzako maila guztietako curriculumean txertatzeko, nahiz eta haur txikiekin oztopo gehiago izan etapak berak dituen ezaugarriengatik. Hala ere, merezi Alkartu 2007/2008 formazioa

Página 3


WEBQUEST: BALIABIDEAK duela uste dugunez, hemendik aurrera WebQuest-ak Haur Hezkuntzan izan dezakeen balioa erakusten saiatuko gara. WebQuest bat zer den hobeto ikusteko, hurrengo puntuan Haur Hezkuntzarako adibide praktiko bat aztertuko dugu atalez atal, berezitasunak nabarmenduz. Etxe-abereak gure lagunak WebQuest-a INDEX: lehenengo pantaila honetan aurkezpena eta menu nagusia agertzen zaizkigu. Web Quest-aren zenbait ataletara joateko aukera ematen digu. SARRERA: landuko den gaia aurkezten zaie, beren burua kokatzen laguntzeko eta gaiari buruz dituzten ezagupenak aktibatzeko. Pantaila honetan bukaerako lana zein izango den proposatzen zaie. LANA: atal honetan irakasleak azaltzen die lana noiz, nola eta non eramango den aurrera. Ikusten denez, proposatzen zaien lana gelako dinamikarekin eta une horretan lantzen ari diren unitate didaktikoarekin zeharo lotua agertzen da. GARAPENA: ikusten denez, lanak jarraituko duen prozesua ariketaz ariketa zehazten da. Kasu honetan, ikasleak izango dira protagonistak, beraiei baitagokie zenbait ariketatan eskatzen zaiena burutzea, betiere irakaslearen laguntzaz. WebQuest honetan zazpi ariketa egin beharko dituzte. Guk, espazio kontuak direla eta, horietatik bi baino ez ditugu ekarriko hona, baina puntu honen bukaeran agertzen den WebQuest honen helbidera jo eta arakatzen jarrai dezazuen animatzen zaituztegu. Atal honetan, WebQuest-arekin lotuta, Internet eta beste programa batzuk (Power Point) erabiltzen hasten da. Kasu honetan, ez zuzenki informazioa bilatzen, baizik eta proposatutako helburuak lortzeko beste lan mota batzuk eginez; hala nola, jokoak eta eskulanak. Interneten informazioa bilatzeko adin honetako ikasleek izan dezaketen zailtasuna dela-eta, WebQuest honen egileak arazo hori gainditzeko ondorengo pantailan ikus ditzakegun “dokumentalak” sartu ditu, etxe-abereei buruzko ikus-entzunezko informazioa eskaintzeko. Haurren lana interesatzen zaien animaliaren pantaila aukeratzea eta entzuten duten informazioaz jabetzea izango da, aurrerago beren liburuxka osatu ahal izateko. EBALUAZIOA: irudian ikusten denez, ebaluazioa kasu honetan irakasleak egiten du, behaketa zuzenaren bitartez, nahiz eta arestian aipatu bezala, adinaren arabera zenbait jarduera mota egin daitezkeen. ONDORIOAK: azken jarduera komuna da, eta bertan, elkarrizketa baten bidez haur bakoitzak batbatean aipatuko du lanaren prozesua nolakoa izan den eta zer ikasi duen, gustura ibili den edo ez… Beheko irudian ikusten ez den arren, lana irakaslearen proposamen batekin bukatzen da: egindako liburuxka inprimatzea gelako liburutegian nahi dutenean begiratu eta “ irakurri” ahal izateko. GIDA DIDAKTIKOA: edozein WebQuest lantzen hasi baino lehen, uste dugu komenigarria litzatekeela gida arretaz irakurtzea, era horretan, zenbait informazio orokor jaso ahal izango baita: irakaslearentzako orientabideak, WebQuest-aren helburu didaktikoak, laguntzako irakaslearen beharra, informatika gela erabiltzeko arauak, nori zuzenduta dagoen, denboralizazioa, ikasleen eta espazioaren antolaketa, eta behean agertzen den bezala egin behar dituzten ariketak eta haien berezitasunak. BALIABIDEAK: irakasleak erabili dituen web helbideak eta lana gauzatzeko beharrezkoak diren informatikako tresnak agertzen dira. Adibide honekin WebQuest bat zer den eta nola egin daitekeen argiago ikusiko dela espero dugu. Gure ustez, WebQuest bat egiteko garrantzitsuena ez da informatikaz asko jakitea, baizik eta buruan edukitzea zer helburu lortu nahi dugun haurrekin. Horrez gain, era argi eta erakargarrian azaldu behar zaie haurrei nola gauzatuko duten prestatutako lana. WebQuest-ak aurkikuntza bidezko estrategia erabiltzen du. Ikasleek Interneten nabigatzeko gaitasuna gara dezaten sortua da, zenbait iturritatik datuak jasoz eta aukeratuz pentsamendu kritikoa garatzea du helburu. Alkartu 2007/2008 formazioa

Página 4


WEBQUEST: BALIABIDEAK Ikaskuntza konstruktibistan oinarrituta, proiektuen bidezko irakaskuntza bultzatzen duela iruditzen zaigu. Lan egiteko talde txikitan antolatu behar dute, eta ikerlan horren bukaerako emaitza, aldez aurretik zehaztutako eginkizuna, ahoz zein idatziz, paperean zein formatu digitalean izan beharko du. Aztertu dugun WebQuest hau honako helbide honetan aurki dezakezue: http://www.proarabatic.org/webquest/seminario/seminario04_05/Gure%20lagunak/index.htm

Web helbideak Gai honetan gehiago sakontzeko hona hemen helbide interesgarri batzuk: - Arabako Berritzeguneko atari bat, oso interesgarria: http://www.proarabatic.org/webquest/WebQuest_eusk/indexeus.htm - Francisco Muñoz de la Peña Extremadurako irakasleak prestatutako web orria. Bertan, “1, 2, 3 tu WebQuest” atalean WebQuest-ak “on-line” sortzeko laguntza aurki dezakezu. http://www.aula21.net/ - Kolonbiar gunea, WebQuest-ei buruzko atal zabala du. http://www.eduteka.org/webquest.php3 - Euskaraz WQei buruzko informazioa eta hainbat eredu dituena http://www.elkarrekin.net/Proposamenak/Index.htm - La Laguna Unibertsitateko Manuel Area Moreira irakaslearen web orria. Bertan WebQuest bat sortzeko prozesua azaltzen da. http://webpages.ull.es/users/manarea/webquest/creacion.htm - Kataluniako WebQuest ataria: http://www.webquestcat.org/ - WebQuest-ari buruzko monografikoa sarean: http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaNumeroRevistaIU.visu aliza&numeroRevista_id=527 Ondorio gisa Lehen aipatu dugun moduan, gaur egun irakaslearen prestakuntzarako hainbat ikastaro eta mintegi interesgarri antolatzen dira, bai Garatu Planaren bidez eta baita Berritzeguneetan ere. Gure esperientziak esaten digu egin behar den ahalegina ez dela handia eta apustua egitea merezi duela. Gure ustez, berrikuntzarako tresna baliagarria izateaz gain, gure hizkuntza errealitatean aurrerapauso handiak egiteko lagungarri izan daiteke. Denok dakigu euskaraz materialak ekoizteko zailtasunak izan badirela, merkatua txikia baita. Irakasle bakoitzak euskaraz WebQuest bana sortuko balu, laster gure hizkuntza eta beharretara egokitutako bilduma ederra izango genuke. TUTORIAL EUSKERAZ http://www.slideshare.net/pilaretxebarria/webquest-tutoriala-euskeraz/ http://www.slideshare.net/noraznar/wq/22 http://webquesttxokoa.blogspot.com/

Alkartu 2007/2008 formazioa

Página 5


WEBQUEST: BALIABIDEAK EJEMPLOS DE WQ PRIMARIA http://www.jaizkibel.net/tic/Webquest/ejemplos_primaria.htm ELKARREKIN.ORG http://www.elkarrekin.net/Proposamenak/Index.htm En Educastur http://www.educastur.princast.es/cpr/gijon/webquest/webquests.htm http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/index.asp

(191 wq)

Plantilla en Educarm (mona) http://www.educarm.es/templates/portal/administradorFicheros/webquest/ HAUR HEZKUNTZA http://www.educarm.es/templates/portal/administradorFicheros/webquest/loren/index.htm Enseñanzas mínimas http://www.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/infantil/5/secciones/3/contenidos/162/minimasin fantil.pdf Etxe-abereak, gure lagunak http://www.proarabatic.org/webquest/seminario/seminario04_05/Gure%20lagunak/index.htm Nire liburuxka (oso ona) http://www.proarabatic.org/webquest/seminario/seminario05_06/nire%20liburuxka/index.htm LEHEN HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOA ANIMALES Cuidado de las mascotas http://usuarios.lycos.es/mundodelosanimales/ falta guía didáctica VISITA A LA GRANJA http://www.jaizkibel.net/tic/Webquest/ejemplos/Visita%20a%20la%20Granja.htm falta guía didáctica Animales marinos en peligro de extinción http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/descripcion.asp?opt=introduccion&id=394 Muy completa OLENTZERO http://www.proarabatic.org/webquest/La%20caza%20del%20tesoro/Ejemplos/olentzero/OLENTZERO.htm Alkartu 2007/2008 formazioa

Página 6


WEBQUEST: BALIABIDEAK El ordenador en el aprendizaje de la lecto-escritura http://www.doslourdes.net/ LEHEN HEZKUNTZAKO BIGARREN ZIKLOA Ficha de animales y plantas http://www.corazonistas.com/documentos/rinconmaestro/conocimiento/fauna.html Blog de conocimiento del medio http://www.cplapuebla.com/blog/ los volcanes (2º y 3er ciclo) http://www.educarm.es/templates/portal/administradorFicheros/webquest/juanmora/volcanes.htm Ugaztunak http://www.proarabatic.org/webquest/seminario/seminario02_03/loli/_private/index.htm Elikatu http://www.proarabatic.org/webquest/seminario/seminario03_04/elikatu%201/_private/INDEX.htm Animaliak 1: http://www.proarabatic.org/webquest/seminario/seminario03_04/animaliak/orrialdeak/INDEX.HTM 2: http://www.proarabatic.org/webquest/seminario/seminario03_04/animaliak_2/orrialdeak/INDEX.HTM http://www.tinglado.net/?id=los-animales Ipuinak eta kondairak http://www.b01abando.net/ostadarra/eusk/wqipuin.htm Gabonak munduan http://www.b01abando.net/ostadarra/eusk/wqjaiak.htm LEHEN HEZKUNTZAKO HIRUGARREN ZIKLOA Animales en peligro de extinción: http://personal.telefonica.terra.es/web/crc2002/webquest0/index.htm falta guía didáctica Crear un álbum de animales http://www.craaltaribagorza.net/article.php3?id_article=613 La Prehistoria

Alkartu 2007/2008 formazioa

Página 7


WEBQUEST: BALIABIDEAK http://perso.wanadoo.es/cervantespedrola/prehistoria/portada.htm Los ríos de la península http://www.proarabatic.org/webquest/seminario/seminario03_04/miWebpilu/index.htm WQ tercer ciclo http://www.deciencias.net/webquest/paginas/wqciencias1.htm Ortografía interactiva http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm Landareak http://www.proarabatic.org/webquest/seminario/seminario04_05/WQ%20landareak/LANDAREAK%20LANTZE N_fitxategiak/LANDAREAK%20LANTZEN.htm Europa http://www.proarabatic.org/webquest/seminario/seminario02_03/enrike/WEBQUEST/Europa/index.htm Transportes http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/imprimir.asp?id=470 Religión http://es.geocities.com/jgranpoder/catolica/la_biblia_2.htm La orquesta http://www.proarabatic.org/webquest/seminario/seminario04_05/la%20orquesta/index.htm La atmosfera http://www.elkarrekin.org/elk/atmosferacast/ Joko tradizionalak http://www.elkarrekin.org/web/umejoku/ Ipuinak eta kondairak http://www.b01abando.net/ostadarra/eusk/wqipuin.htm Gabonak munduan http://www.b01abando.net/ostadarra/eusk/wqjaiak.htm MUSIKA Euskal Soinu Tresnak Alkartu 2007/2008 formazioa

Página 8


WEBQUEST: BALIABIDEAK http://es.geocities.com/euskal_soinutresnak/ VALDEREJO PARKE NATURALA (eredu gisa, baserrira Joan baino lehen) http://www.phpwebquest.org/euskera/wq2/caza/soporte_horizontal_c.php?id_actividad=178&id_pagina=1 LENGUA CASTELLANA http://www.telefonica.net/web2/trescriaturas/MIWEBQUEST/ BLOGS http://www.xtec.es/~jqueralt/wq/ Taller de PowerPoint en Educarm http://www.educarm.es/admin/aplicacionForm.php?ar=2&dept=&mode=visualizaAplicacionEducativa&aplica cion=TALLERES_POWERPOINT&sid=3be43df735b12e3e473ddc647634c552 Flash el ciclo del agua http://www.enciclonet.com/flash/agua.swf Flash el coraz贸n http://premium.enciclonet.com/flash/corazon.swf Flash atlas http://premium.enciclonet.com/flash/atlas/base.swf ONLINE WQ SORTZEKO LEKUAK 1.- ELKARREKIN. http://www.elkarrekin.com/ 2.- PHP WQ http://www.phpwebquest.org/ 3.- AULA 21 http://www.aula21.net/Wqfacil/index.htm OHARRA: nahiz eta asko euskaraz ez izan, edukia molda daiteke errez eta euskaratu ondoren geureganatu. AZKENETARIKOAK http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/TALLER.htm#reglas TRANSPORTES http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=20922&id_pagina=1 Alkartu 2007/2008 formazioa

P谩gina 9


WEBQUEST: BALIABIDEAK http://www.colegio-jaimebalmes.com/webquest/ WQ plantilla euskaraz http://www.aula21.net/Wqfacil/euskeraz.htm Berriak: http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/03/26/webquest-herramienta-educativa-para-la-web/ Artikulua. Estekak ere baditu. CATEDU (Aragoiko hezkuntza saial) http://www.catedu.es/gestor_recursos/public/webquest_accesible/recursos/recursos.php RECURSOS ARAWEBQUEST

BERRIGASTEIZ http://www.berrigasteiz.com/buscarwebquest.php OSO ONA XTEC Cataluña http://www.xtec.es/recursos/webquests/htm/indexepri.htm 4 Centros de Primaria de Andalucía: proyecto hormiga http://www.proyectohormiga.org/ General http://www.cyta.com.ar/elearn/wq/wq.htm Bachiller: vamos de excursión http://www.educa.aragob.es/ryc/wq/AireLibre/index.html recursos biología: http://www.cienciesnaturals.com/espano.html Viaje virtual a la historia de la Tierra http://www.priweb.org/ed/earthtrips/earthtrips.html Galapagos Geology on the web http://www.geo.cornell.edu/geology/Galapagos.html

A VirtualTripThroughTheJosephineOphiolite. http://online.redwoods.cc.ca.us/depts/science/earth/smith/smith.htm Alkartu 2007/2008 formazioa

Página 10


WEBQUEST: BALIABIDEAK The Virtual Geosciences Professor's Course Resources http://www.uh.edu/%7Ejbutler/anon/coursesandresources.html WQ Viaje por Europa (6º Primaria) http://www.catedu.es/crear_wq/wq/home/1649/index.html WQ Variadas http://www.marcoele.com/materiales/wq/wqele/index.html http://wq.proele.org/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=182&id_pagina=1 Buscador WQ http://www.terrasur.com/jclic/webquest.php?q=&pag=16 WQ Viaje por Madrid http://www.spanischabi.de/webquests/webquest.madrid/webquest.madrid.html Escajedo WQ ejemplos http://www.interpeques2.com/trabajos/webquestpeques/opcion7.html Office en línea http://www.thinkfree.com/common/main.tfo RECURSOS DEL CURSO WQ

DIRECCIONES ÚTILES Como ejemplos de WebQuest y colecciones de WebQuest, te indicamos los siguientes (advirtiendo que no es posible que algunas de las direcciones que hemos verificado puedan posteriormente no corresponder con los contenidos iniciales).

Webquest sobre webquest      

¿Qué es una WebQuest? Diseño de Actividades de Investigación Orientada en la Web ..(por Isabel Pérez Torres, .pdf) Enlaces a WebQuest en español Estudio de caso: uso de webquest en educación secundaria (por Santiago Blanco Suárez, .pdf) Internet en el aula: las WebQuest por Jordi Adell Introducción al WebQuest por José Mª González-Serna Sánchez

Alkartu 2007/2008 formazioa

Página 11


WEBQUEST: BALIABIDEAK        

Las WebQuest y el Uso de la Información (adaptación y traducción de las páginas de Bernie Dodge) Monográfico sobre las WebQuests de Quaderns Digitals Una Taxonomía de tareas WebQuest (Consejería de Educación de Aragón) WebQuest por Josep Ramon Vidal WebQuest: un modelo de aprendizaje en la Web (presentación) WebQuest: una metodología para enseñar con Internet (por Emilia Rodríguez García) Webquests y otros proyectos interactivos (por Isabel Pérez Torres, .doc)

Ejemplos de Webquest 1. ¡Bienvenidos a Madrid! 2. ¡Cuéntame un cuento! 3. ¡Ojo al tiempo! 4. ¿Como nos ven los hijos de la Gran Bretaña?. 5. ¿Qué hacer ante una marea negra? 6. ¿Qué pasó el día que nací? 7. ¿Y quién es León Felipe? (WebQuest) 8. A day in Barcelona 9. Abre tu ciudad al mundo 10. Al-Andalus. 11. Andalucía 12. Andalucía Hipotética 13. Antiguo Egipto 14. Arte rupestre de los indígenas de California 15. Berritzegune Vitoria/Gasteiz -IKT/TIC PROGRAMA 16. Biblioteca de Webquest (por Santiago Blanco) 17. Bienvenidos a Madrid 18. Biografía de Mahoma (secundaria) 19. Bioxeo.com 20. Buscando recursos en la Red 21. Chasing Carlos and Cristina Cruz 22. Cine 23. Colombia y sus bellezas naturales 24. Cómo diseñar bien una página web. 25. Como influye las historia en nuestra realidad. 26. Componer una canción 27. Comunitat Catalana de Webquest 28. Conoce la nueva Europa sin fronteras 29. Construye un Zoo 30. Creación de Paginas Web con Herramientas Básicas. 31. Cuando los angeles lloran 32. Cuando los Ángeles lloran (1º ciclo secundaria) 33. Derivadas 34. Día de los difuntos 35. Ecomec. ¿Qué hacemos? 36. Educación Vial 37. Ejemplos en español en la página de Carmen Barba 38. Ejemplos por áreas del Programa Ramón y Cajal 39. El aparato circulatorio en el ser humano 40. El arte moderno 41. El asesino en casa: la diabetes 42. El ATP molécula de poder 43. El Big Bang

Alkartu 2007/2008 formazioa

Página 12


WEBQUEST: BALIABIDEAK 44. El Camino Real: Regreso al Futuro 45. El ciclo del agua 46. El Ciclo del Agua (para primaria) 47. El mito en la cultura griega. 48. El mundo de ultratumba en la mitología griega. 49. El origen de hombre y el yacimiento de Atapuerca 50. El origen de la vida 51. El sistema solar 52. El Sistema Solar (Spanish version) 53. En busca de una carrera 54. En búsqueda de nuestras raíces 55. Escritores del boom literario latinoamericano. 56. Este soy yo 57. Estrellas de la cocina 58. Estudiemos una civilización. Los Moai, un pueblo de la Isla de Pascua. 59. Eva Duarte de Peron Worthy to Celebrate? 60. Éxodo Rural en España. 61. Famous Francophones 62. Globalización 63. Hacia la Europa del Siglo XXI 64. Hello, Dolly 65. Introducción a las WebQuests 66. Inventos en la Historia 67. Isabel I 68. Isabel I de Castilla 69. La alimentación en el ser humano 70. La búsqueda de nuestras raíces 71. La colonización de África 72. La Conquista de Madrid 73. La Guerra Civil española 74. La Guerra Civil Española 75. La Guerra Civil Española 76. La Guerra civil española 77. La Revolución Industrial 78. Las décadas 1950- 2000. 79. Las Grandes Civilizaciones Fluviales 80. Las Plantas (primaria) 81. Las rapaces nocturnas de la CC.AA de Madrid 82. Llévame al Zoo 83. Los antiguos Juegos Griegos 84. Los combustibles fósiles 85. Los desaparecidos de Argentina. 86. Los Incendios 87. Los indios misteriosos detrás de la máscara 88. Los Mamíferos 89. Los Murciélagos 90. Los Océanos 91. Los Volcanes. 92. Manolito Gafotas 93. Microorganismos (mortales y necesarios) 94. Mujeres construyendo la diversidad (secundaria) 95. Mujeres construyendo la diversidad 96. Mujeres matemáticas en la historia 97. Our Vacation to France! 98. Peregrinos de Santiago 99. Portal Educativo de Aragón: Webquests 100. Portals Webquest recopilados por Carmen Barba

Alkartu 2007/2008 formazioa

Página 13


WEBQUEST: BALIABIDEAK 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.

Producción de energía eléctrica Proteja la nutria marina Proyecto Cartagena 3000 Quién es León Felipe (bachillerato) Quiralidad Radon Sacándole partido a Google Superhéroes de Cine Taller de WebQuest diseñado por J. Fernández, J. J. Real y M. Ortega Taller de WebQuest por Francisco Muñoz de la Peña Castrillo Taller de WebQuest. "Una WebQuest para diseñar WebQuest Tras la estela de Freud Un fin de semana en Londres (secundaria) Un viaje al interior de la nada Una Ciberbúsqueda: El Asunto Sisley Unas huellas en la tierra maya Une Cyberquête: L'Affaire Sisley Uso didáctico de Internet (por Santiago Blanco Suárez) Viajaremos al espacio Viajemos a España Vibraciones y Ondas Vida cotidiana en Grecia Visiones desde el espacio Visiting London Viva España! Vivieron una Guerra Web dedicada a la WebQuest de Francisco Muñoz de la Peña Castrillo Web Tour Multicolor (secundaria) Web Tour Multicolor Webquest de Música WebQuest de Seguridad Laboral. WebQuest para profesores Webquest sobre el Arte Canario WebQuest sobre la eutanasia Webquest sobre los Aborígenes Canarios WebQuest sobre WebQuest Webquests de educación física por Jordi Díaz WebQuests de Física: Vibraciones y Ondas (bachillerato) WebQuests del C.P.Miguel Angel Artazos Webquests musicales

Plantillas de WebQuest    

1,2,3 Tu WebQuest on-line: Generator de Webquests Plantillas de WebQuests en español, según los modelos propuesto por Bernie Dodge Generador de Búsqueda del Tesoro Generador de WebQuest de Bernie Dodge

Para la creación de páginas web, tal vez los tutoriales que te hemos mostrado no hayan satisfecho totalmente tus expectativas. En todo caso, no era ésta la función del curso. En el CNICE podrás encontrar otros cursos de programación en HTML que te recomendamos que hagas como una forma de perfeccionar lo aprendido en éste. Pero, de momento, vamos a proporcionarte más información adicional.

Alkartu 2007/2008 formazioa

Página 14


WEBQUEST: BALIABIDEAK Si realizas una consulta en cualquiera de los buscadores habituales combinando los términos tutorial, html, web, recursos, curso, manual u otros similares encontrarás una gran cantidad de resultados que te permitirán iniciar una recopilación de materiales para ampliar tus conocimientos. También puedes utilizar alguno de los que se ofrecen a continuación:      

Maestros del Web Desarrollo Web Webestilo Webexperto Recursos para Webmasters Tejedores del Web

Aplicación de las TIC al aula Una magnífica página web (una de las pioneras, por cierto, en la difusión de la WebQuest en España), en la que podrás encontrar innumerables recursos, tutoriales, artículos y espacios de opinión e intercambios relacionados con la aplicación de las TIC a los distintos niveles escolares, se encuentra en la dirección: 

http://www.aula21.net/

WQ grupo EMIC http://hera.fed.uva.es/Materiales.html Ugaztunak http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_horizontal_w.php?id_actividad=6121&id_pagina= 1 Ukimena http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=6069&id_pagina= 1 Uraren zikloa http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=6600&id_pagina=1 Animales http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=13699&id_pagina=1 Ecosistemas (6º Primaria) http://usuarios.lycos.es/kopicki/ WQ Pais Vasco http://es.geocities.com/wq_pv/ Bitácora de WQ http://webquest.blogsome.com/ Alkartu 2007/2008 formazioa

Página 15


WEBQUEST: BALIABIDEAK

PRIMERA SESIÓN: IES Quintana- AHOLKUAK La actividad la presento con todos los alumnos en el aula de informática y les indico lo que tienen que realizar releyendo con ellos la WebQuest. Con los alumnos que lo he realizado hasta ahora, no estaban acostumbrados a trabajar con WebQuest y he tenido que explicarles los apartados que tiene:   

Les explico el menú de navegación con los enlaces: introdución, tarea, proceso, recursos, evaluación, conclusión, guía didáctica y créditos. Fijo su atención en la tarea, el proceso, los recursos y la conclusión. Dónde se encuentran las actividades que les pido que realicen y la manera en que quiero que se desarrolle el trabajo. Hay que insistirles que no van a necesitar utilizar Google para buscar información para realizar las actividades, que van a tener sufiente con las direcciones que aprecen en el apartado de recursos.

Suelo incluir recomendaciones de cómo ordenar el proceso de realización de las actividades que tienen que realizar. Incluyo algún documento para que lleven un control de su trabajo y se programen un seguimiento del mismo:  

Acta de reunión Revisión del trabajo

Una vez presentada la WebQuest les propongo que se distribuyan en equipos, no más de cuatro personas. El primer trabajo a realizar es hacer la distribución de los papeles a desarrollar en el grupo, que implican diversidad de responsabilidades. Me parece muy interesante que caigan en la cuenta de que cada uno va a tener que responsabilizarse de una parcela diferente, y que en el ordenador va a estar sentado uno sólo y quizás tenga un ayudante. Procuro que cada uno tenga un trabajo diferente de cara la conclusión de la WebQuest Una WebQuest necesita de reuniones de grupo y de toma de decisiones en común, no implica estar sentado delante del ordenador continuamente. El aula de informática es una herramienta más, quizás la más importante en esta actividad, el ordenador es un recurso que ofrece unas posibilidades de búsqueda y un soporte muy atractivo para las presentaciones de sus trabajos. Les pido que todas sus decisiones las reflejen por escrito en un acta de reunión, que irán rellenando diariamente. http://iesquintana.net/wm2/procesa_index_todas.php

Alkartu 2007/2008 formazioa

Página 16

Webquest:Baliabideak  

Wequest-i buruzko dokumentazioa

Webquest:Baliabideak  

Wequest-i buruzko dokumentazioa

Advertisement