Page 1

Regina Starukiewicz Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. W. Reym, Polska

otrzymał(a) Odznakę Jakości Za projekt:

Music unites 19.08.2013

Tomasz Szymczak Narodowe Biuro Akcji eTwinning Polska

Marc Durando Centralne Biuro Akcji eTwinning

Etw qualitylabel 59940 pl