Page 1

TARROT CARD

berserkrabbit


งานชิ้นนี้เกิดจาก โปรเจ็คสนุกๆ ที่แป้น ชวนเพือ่ นๆ มาวาดเล่นให้เป็นลายไพ่ ผมก็เลยอยาก ร่วมสนุกด้วย ตอนแรกนึกว่าวาดแค่ใบเดียว แต่เอา เข้าจริงต้องวาดให้ครบเซ็ต major acana คือทัง้ หมด 22ใบ แต่รับปากว่าจะทำ�แล้ว ก็ต้องเอาให้จบ เล่น เอาหอบเหมือนกัน ฮา

P. 4

P. 5

P. 7

P. 8

P. 11

P. 11

ส่วนเรื่องคำ�ทำ�นายในหนังสือนี้ เชื่อถือไม่ ได้นะครับ ทายขำ�ๆ สนุกๆ อย่าไปเชื่อเข้าละ แต่จะ ว่าไป เค้าว่ากันว่า โชคชะตาฟ้าลิขิต หรือจะสู้การ กระทำ� โชคชะตาอาจลิขิตบางส่วนของชีวิตเรา แต่ การกระทำ�ของตัวเราต่างหาก ที่ลิขิตชีวิตทั้งชีวิต ของเรา berserkrabbit ^^

P. 15


P. 5

P. 6

P. 6

P. 7

P. 8

P. 9

P. 10

P. 10

P. 12

P. 12

P. 13

P. 14

P. 16

P. 17

P. 17


o

หนุม่ สาวใดได้ไพ่ the fool ท่านทายว่า ท่านจะชอบ ขี่จักยานล้อเดียว แบบไม่มีเท้าถีบ(ซะด้วย) หรืออีก แง่คือ ท่านจะลันล้าไร้ทิศทาง แสนสนุกสุขสันต์ไม่ คิดถึงอะไรทั้งสิ้น โอ้ชีวิต

THE FOOL 4


II

THE MAGICIAL หนุม่ สาวใดได้ไพ่ the magicial โบราณท่านว่า ท่าน เป็นผู้ฉลาดล้ำ�โลก พร้อมเกรียนกับคนทั้งแผ่นดิน

THE HIGH PRIESTESS

หนุ่มสาวใดได้ไพ่ the high priestess โบราณว่า ท่านนี้หนาพฤติกรรมลับๆ ล่อๆ ส่อแววโรคจิตชอบ ถ้ำ�มอง 5


6

III

IV

THE EMPRESS

THE EMPEROR

หนุ ่ ม สาวใดได้ ไ พ่ the empress โบราณท่านว่า คืนนี้ท่านจะเสียวซ่านไปทั้งตัว ด้วยความเจ็บปวด แต่หรรษา....... อร้างงง

หนุม่ สาวใดได้ไพ่ the emprror โบราณท่านว่า ท่าน จะยิ่งใหญ่เกรียนไกล พลังด้านมืดท่านจะแข็งกล้ายิ่ง ท่านที่ได้ไพ่นี้เหมาะกับการเป็นผู้นำ�ม็อบยิ่ง


V

VI

THE HIEROPHANT

THE LOVERS

หนุ่มสาวใดได้ไพ่ the hierophant โบราณท่านว่า ท่านจะเจิดจรัสดังเจ้าลัทธิ ภายนอกสุกใสจรัสแสง เปล่งปรั่ง แต่ภายในนั่นเล่า? อาจเป็นเพียงเจ้าลัทธิ ชั่ว ที่ใช้รูปกายภายนอกหลอกล่อเหล่าสาวก

หนุ่มสาวใดได้ไพ่ the lovers โบราณท่านว่า รักมัก มาพร้อมความเจ็บปวด... แม้แต่รักแท้ของแม่ที่มีให้ ลูก หลายคราวแม่ยังเจ็บปวดเพราะลูก นับประสา อะไรกับรักของหนุ่มสาว

7


8

VII

VIII

THE CHARIOT

STRENGTH

หนุม่ สาวใดได้ไพ่ the chariot โบราณท่านว่า หนทาง ยังยาวไกล อุปสรรค์ยังพอมี แต่ไม่ใช่ปัญหาสำ�หรับ ท่าน เรื่องแค่นี้เรื่องจิ๊บๆ

หนุ่มสาวใดได้ไพ่ strength โบราณท่านว่า ท่านอาจ ได้พานพบสาวขี้แกล้ง!!


IX

หนุ่มสาวใดได้ไพ่ the hermit โบราณท่านว่าจะได้ พบผู้สูงวัยที่ดูทรงภูมิ แต่จะทรงภูมิจริงไหมก็ลองดู กันเอาเอง

THE HERMIT 9


10

X

XI

WHEEL OF FORTUNE

JUSTICE

หนุ่มสาวใดได้ไพ่ wheel of fortune โบราณท่านว่า เวรกรรมใกล้เข้ามาแล้ว ระวังไว้เถอะ เวรกรรมจะลง ทันณ์แกเอง!!

หนุ่มสาวใดได้ไพ่ justice โบราณท่านว่า... มีเงิน มี ความยุติธรรม ถ้าเผลอพลั้งมีเรื่องกันลูกเศรษฐี ก็ ทำ�ใจเสียเถอะ... โยม


XII

XIII

THE HANGED MAN

DEATH

หนุ่มสาวใดได้ไพ่ the hanged man โบราณท่านว่า กินเหล้าแล้วจะอ้วก กินเบียร์แล้วจะเมา กินเยอะไป ตื่นมามึนหัวเมาแฮ้งค์ไปตามๆ กัน

หนุ่มสาวใดได้ไพ่ death โบราณท่านว่า สี่เท้ายังรู้ พลาด นักปราญยังรู้พลั้ง เดินทางระวังๆ ทางมันมืด

11


12

XIV

XV

TEMPERANCE

THE DEVIL

หนุ ่ ม สาวใด ได้ ไ พ่ temperance โบราณท่านว่า ชีวิตเรามีขึ้นลง โยกย้ายส่ายสะโพกเหมือนชาชัก อาจเกิดทั้งดีและร้าย แต่ยิ้มรับความเปลี่ยนแปลง แล้วเดินต่อไปดีกว่า

หนุ่มสาวใดได้ไพ่ the devil โบราณท่านว่า เห็นๆ อยูต่ อ่ หน้าว่าอย่างไร แต่ความจริงอาจเพียงเล่ห์ หลวก ลวงไปวันๆ


XVI

หนุ่มสาวใดได้ไพ่ the tower โบราณท่านว่า ออก ไปไหนมาไหน เช็คข่าวซักนิด ระวังภัยการก่อการร้าย เผาบ้านเผาเมืองให้จงดี

THE TOWER 13


XVII

THE STAR 14

หนุม่ สาวใดได้ไพ่ the star โบราณท่านว่า โอกาสงาม มาถึงท่านแล้ว ไม่แน่ปีนี้ the star อาจเป็นคุณ!!


XVIII

หนุ่มสาวใดได้ไพ่ the moon โบราณท่านว่า อาจ ต้องเหนื่อยกับการตามหาอะไรซักอย่าง แต่ระหว่าง ทางก็ไม่ได้ยากลำ�บากอะไร

THE MOON 15


XIX

หนุ่มสาวใดได้ไพ่ the sun โบราณท่านว่า พลังแห่ง กุลิโกะ จะสถิตอยู่กับท่าน จงลันล้าสโมสรเถิด..

THE SUN 16


XX

XXI

JUDGEMENT

THE WORLD

หนุ่มสาวใดได้ไพ่ judgement โบราณท่านว่า ถึง เวลาต้องตัดสินใจแล้ว จะเดินต่อ หรือถอยหลัง คิด ให้ดีๆ

หนุ่มสาวใดได้ไพ่ the world โบราณท่านว่า ไม่มี คำ�ใดๆ มาบรรยายความลันล้านี้ได้ จงลันล้าให้เต็ม พิกัดเถิด 17


berserkrabbit.co.nr

tarot card  

โปรเจ็ควาดเล่นเป็นลายไพ่

tarot card  

โปรเจ็ควาดเล่นเป็นลายไพ่

Advertisement