Page 1


talk

การ์ ตนู เรือ่ ง 3 squirel ตัวนีผ่ มเขียน มาค่อนข้างนานแล้ว และรู้สึกว่าจะ เป็นครั้งแรกด้วยมั้งที่เขียนออกแนว คอมมิก ซึ่งความตั้งใจแรกอยากให้ เป็นการ์ ตนู ยาว หลายๆ ตอน แต่ตอน นำ�ไปเสนอก็โดนตัดจบแต่แรก เลย ไม่ได้เขียนต่อ ฮา.. นีก่ น็ ำ�ของเก่ามาแบบไม่ได้แก้ไขอะไร มาเลย ทำ�แค่หน้าปกใหม่แค่นน้ั เป็น การให้เกียรติบทประพันธ์ เดิมครับ เอะ หรือขี้เกลียด ฮา ชอบไม่ชอบยังไงก็ไปออกความเห็น กันได้ที่ page ของ krajork book ได้นะครับ


charecter

เลดี้ พิงค์

กระรอกสาวมั่น ติ่งหูประจำ�ป่า อารมณ์ มีฝีมือทางการต่อสู้ระดับเทพ แม้ภายนอกเธอ จะดูเกรียนๆ แต่ภายในนั้นแสนอ่อนหวาน...มั้ง

ลุค

กระรอกหนุ่มขี้กลัว ใจเสาะ กระสอบทราย เคลื่อนที่ของกลุ่ม รักความยุติธรรม อยากเป็น พระเอกแต่ความสามารถระดับบี้หนอนยังไม่ ตาย แม้จะไม่เห็นด้วยกับการกระทำ�ของพิงค์ แต่ก็ต้องยอมตาม เพราะ... ดันแอบหลงรัก สาวเจ้า

รูนี่

กระรอกแว้นซ์ หน้าตาเหมือนกระรอกสติแตก แต่ความจริง แล้ว... มันก็แตกจริงๆ นะแหละ


จบเตอะ


meet krajork book on facebook

3 squirel : enless love  

เรื่องป่วนๆ ของกระรอก 3ตัว

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you