Page 1

WERT- keriak Orrialde hauetan, LOMCEarekin inposatu nahi dizkiguten Curriculumaren eta ebaluazio irizpideen zertzelada batzuk eta gauza aipagarriak batu nahi izan ditugu. Orokorrean hau da LOMCEk dakarrena: - Ez ditu konpetentziak aipatzen, bakarrik sarreratxoan oso gutxi zehaztuta. - Edukiak aldatzera mugatzen da, Espainiaren kontzeptua indartzeko helburu soilarekin. - Eduki “españolizanteak” eta neoliberalak sartu dituenez, eduki garrantzitsuak desargetarazi ditu. - Ez dago helbururik, bakarrik edukiak eta ebaluazio irizpideak. - Aldaketarik sakonenak gizarte zientzietan, natur zientzietan eta “etika” gaian eman dira, PISA azterketetan neurtzen ez diren ikasgaietan, matematikan eta lengua castellana-n aldaketarik ez dagoen bitartean, hauek izanda PISAk neurtzen dituenak. - ...

1


CURRICULUMA GIZARTE ZIENTZIAK LEHEN HEZKUNTZA DESAGERTZEN DIRA: “ LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS” “ LA SALUD Y EL DESARROLLO PERSONAL” “MATERIA Y ENERGIA” “OBJETOS, MAQUINAS Y TECNOLOGIA”

3.BLOKEA: “GIZARTEAN BIZI” Dena Espainiatik abiatuta 1. Estatuaren antolaketa soziala,politikoa eta territoriala. • Espainiako konstituzioa • Autonomia estatutoa • Monarkia parlamentarioa • Potere legilea:Gorte nagusiak • Potere ekintzailea: gobernua • Potere judiziala: epaitegi konstituzionala,epaitegi gorena... • Estatuaren lurralde antolaketa • E.B. 2.Populazioa Dena orokortasunean Espainia. 4.Enpresa. Jendartearen bizitza ekonomikoa. Finantza hezkuntza. • Enpresen jarduera eta funtzioa • Enplegugarritasuna eta ekintzailetza espiritua • Enpresa handiak eta txikiak • Enpresen antolakuntza • Kontsumo eta publizitatea • Dirua eta aurrezpena 5. Bide hezkuntza

4.BLOKEA.” LAS HUELLAS DEL TIEMPO” -Espainia historiaurrean -Espainia antzinaroan -Espainia Erdi Aroan Visigodoak Al-Andalus. -Espainia Aro Modernoan -Espainia gaur egun -Espainia E.B.n -Gure patrimonio historiko eta kulturala (Espainiakoa, jakina!) Gerra Zibila ez da lantzen. Konstituzioa eta U.E. bi bloketan errepikatzen dira.

GIZARTE ETA HIRITAR BALIOAK (LEHEN HEZKUNTZA) GAIAK: 1.Pertsonaren identitatea eta duintasuna 2.Elkarulermena eta errespetua pertsonen arteko harremanetan 3.Elkarbizitza eta gizarte balioak • -Espainako konstituzioaren balioak • -Konstituzioaren eskubideak eta betebeharrak • -Bazterketa jarduerak: 4.Gutxiengo etnikoen bazterketa 5. Kontzentrazio eremuetako giltzapetzea 6. Holokaustoa 7. Gaixotasunagatiko bazterketa 8. Lehenengo sorospenak 9. Bide segurtasuna 2


GEOGRAFIA ETA HISTORIA DBH

ETIKA BALIOAK BIGARREN HEZKUNTZA.

LOE-LOMCE alderaketa

(3.mailan espezifikoa eta 4. mailan tronkala)

GAIAK: 1.PERTSONAREN DUINTASUNA 1. BLOKEA. INGURUNE FISIKOA • Kant LOE-Euskadi,Espainia,Europa,mundua abiapuntua hartzen du. • Aristoteles LOMCE-Espainia,Europa,mundua. • Goleman. Inteligentzia emozionala Edukiak antzekoak dira baina desagertzen dira ingurune lokalaren 2.ELKARULERMENA,Berdintasun eta errespetua pertsonen harremanetan 3.GOGOETA ETIKOA aipamenak. Ez Euskal Herria ezta Euskadi ere. • Piaget 2.BLOKEA.GIZA INGURUNEA • Sokrates eta Sofistak 1.blokearen ikuspegi trataera berdina. • Epicuro • Aristoteles 3.BLOKEA. HISTORIA 4.JUSTIZIA ETA POLITIKA Euskadi eta Euskal Euskal Herriari buruzko aipamen guztiak • Aristoteles desagertzen dira, eta Espainiarekin zer ikusia dutenak handitzen • DUDH (giza eskubide unibertsalak) dira:Emirato y califato de Cordoba,al-Andalus.Los Reinos de Taifas... • “eskubide estatua” 3. MAILA • Espainiako Konstituzioa • Konstituzioari errespetua adierazi Hiru bloke hauek desagertzen dira: JARDUERA EKONOMIKOAK • Potereen banaketa.Montesquieu ANTOLAKETA POLITIKOA ETA INGURUNE GEOGRAFIKOA • Konstituzioaren irakurketa: DESOREKAK ETA ERALDAKETAK GAUR EGUNGO MUNDUAN 1.“Hiritarren eskubideak eta betebeharrak” 2.“politika soziala eta ekonomikoaren printzipioak” 4. MAILA • Europear Batasuna • Konstituzioaren hitzaurrearen irakurketa Ikuspegi españolista. Gerra Zibila,diktadura eta transizioa lantzen dira • Konstituzioaren irakurketa: oso modu orokorrean . 1.Espainiako nazioa Autonomia estatutoak eta Foruak ez dira aipatzen. 2.Pluraltasun ideologikoa ARTE,KULTURA ETA ZIENTZIA GAUR EGUN eta 3.Indar armatuak KOMUNIKABIDEAK blokeak desagertzen dira. 3


5.BALIO ETIKOAK,ZUZENBIDEA ETA DUDHA • DUDHa • Kelsen • ONGak • Pakearako mehatxuak;terrorismoa,suntsiketa masiboko arma eta organoen trafikoa,nazioarteko mafiak... 6.BALIO ETIKOAK ETA BERE HARREMANA ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIAREKIN • Teknomenpekotasuna • Ama zelulak, eutanasia... 4.MAILA Aurreko guztia gehi hauek: • Rawlsen Teoria • Pakearako mehatxuak; 1.Terrorismoa 2.Suntsiketa masiboko arma, pertsona eta organoen trafikoa 3.Nazioarteko mafiak... 4.Natur hondamenak 5.Pandemiak 6.Eraso zibernetikoak • NBE,NATO,EB...

EKINTZAILETZA ETA ENPRESA JARDUERAKO HASTAPENA(3. DBHn espezifikoa) • 1.Berrikuntza,lidergoa eta norberen autonomia • 2.Enpresa proiektua • 3.Finantzak

JARDUERA PROFESIONALERA APLIKATUTAKO ZIENTZIAK (4.DBH) Ikasgai praktiko moduan planteatzen da. 1.LABORATEGIA 2.ZIENTZIA ETA INGURUGIROA 3.I+D+I IKERKETA,GARAPENA ETA BERRIKUNTZA)

OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA Honek PCPIa ordezkatuko du lehenengo momentutik eta ematen du, gaur egun eskumen hau daukaten ikastetxe publiko zein pribatuek jarraituko dutela programa berria eskeintzen. Sartzeko adina 15 urtera aurreratzen da. 14 titulazio eskaintzen dira.EAEn 26 daude.

4


EBALUAZIO IRIZPIDEAK

6.6 Conoce las funciones de los jueces y magistrados y define

LEHEN HEZKUNTZAKO GIZARTE ZIENTZIAK

7.1 Define provincia, comunidad y ciudad autónoma y nombra y

IKASGAIAREN ZENBAIT EBALUAZIO IRIZPIDE

localiza en mapas políticos las distintas comunidades que forman

Honek, alde batetik eta bestetik hartutako adibide batzuk baino ez dira, ildo bereko beste horrenbeste topatu daitezke BLOQUE 3: Vivir en Sociedad 1-La Organización social política y territorial del Estado español. 3.1 Identifica los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución. 3.2 Busca información y documentación sobre la Constitución, elabora un trabajo y lo expone en clase. 4.1 Reconoce la figura del Rey y sus funciones como jefe del Estado y explica cómo es la sucesión del Rey en una Monarquía Parlamentaria. 5.1 Comprende la división de poderes del estado y cuáles son las atribuciones recogidas en la Constitución para cada uno de ellos. 6.5 Explica las funciones del Gobierno y su composición y reconoce la importancia de su toma de decisiones en asuntos que

Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional

España, así como sus provincias. 7.4 Describe la bandera y escudo de España y los reconoce como símbolos del Estado español. 8.1 Valora la diversidad cultural, social y política del estado español, respetando las diferencias de cada territorio, lugar, comunidad…. 9.1 Sabe qué es la UE y cuáles son sus objetivos políticos y económicos. 10.1 Conoce las instituciones europeas: El Parlamento, el Consejo de la Unión, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. 10.2 Localiza en un mapa las sedes de las principales instituciones europeas. 10.3 Relaciona las principales instituciones europeas con su función. 10.5 Conoce y aprecia las ventajas del euro como moneda común, de las leyes que permiten el desplazamiento libre de los ciudadanos

afectan a toda la nación. 5


de la UE por todos sus territorios y las que regulan la distribución

11.1 Diferencia entre distintos tipos de gastos: fijos obligatorios,

de las riquezas entre los países miembros.

variables necesarios y superfluos.

12.2 Valora la diversidad lingüística en un mismo territorio como

12.1 Define términos sencillos relacionados con las finanzas como:

fuente de enriquecimiento cultural.

ahorro, presupuesto, tarjeta de crédito, cajero automático, saldo,

13.1 Nombra las lenguas que se hablan en las comunidades

invertir.

autónomas y es consciente del derecho y legalidad constitucional

13.1 Explica la diferencia entre tarjeta de crédito, de debito y

de sus hablantes a usarlas.

tarjeta monedero.

2- La Población

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo

4.5 Interpreta y explica una grafica con la evolución del número de hijos por mujer en España desde principios del siglo XX hasta la actualidad.

1-La Historia 4.2 Describe las grandes etapas políticas de la historia de España desde 1808 hasta 1902.

4-La empresa. La vida económica de los Ciudadanos. Educación Financiera

4.3 Explica la Guerra de la Independencia.

3.2 Analiza una empresa española que cotiza en bolsa.

4.5 Explica las principales causas y consecuencias de la pérdida de

4.1 Define los siguientes términos relacionados con la economía y

las últimas colonias en 1898.

la empresa: mercados, oferta, demanda, precio, salario, beneficio,

4.7 Explica las grandes transformaciones sociales y económicas de

crédito, crecimiento, crisis, recesión.

España en el siglo XIX.

5.1 Explica en líneas generales el funcionamiento de la economía y

4.10 Describe las características principales de la burguesía y la

las oportunidades y desafíos que afrontan todo empresario u

clase obrera en el siglo XIX.

organización.

4.11 Describe en orden cronológico los principales movimientos

4.4 Analiza la Constitución de Cádiz.

6


artísticos y culturales de la España del siglo XIX y cita a sus representantes más significativos. 4.12 Sitúa en una línea del tiempo los principales acontecimientos

DUGULAKO NAHI... ...LOMCE-RIK EZ!

históricos desde 1939 hasta 1975. 4.13 Describe la organización actual del Estado español y la función de sus principales instituciones. 4.15 Identifica los principios básicos de la Constitución española de 1978. 4.16 Describe los principales problemas de la España actual. GERRA ZIBILA EZ DA AIPATZEN, BADIRUDI EZ ZELA EZER GERTATZEN XIX mendetik 1939-arte.

EUSKAL HERRIAN ERABAKI ETA ERAIKI NAHI DUGULAKO... ...GUK GURE HEZKUNTZA!!!

... HEZKUNTZA ESPAÑOLISTA ETA NEOLIBERALIK EZ 7

Wert keriak 2 0 (1)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you