Page 1

1) Scope Davası

Bilim, yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen sistemli bilgiler bütünüdür. Ancak bu bilgilerin bilimsel bilgi niteliği kazanabilmesi için öncelikle değişik metotlarla kanıtlanmış olması ve aksi kanıtlanıncaya kadar herkes için geçerli olması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında bilimsel bilgi görüşten kesin olarak ayrılır.

Scope davası bilimin tarafsızlığı konusunda verilebilecek en iyi örneklerden birisidir. Scope’nin yaratılıştan bahsederken Darwin teorisine değinmesi sözü yerindeyse başına iş açmıştır. Reform hareketleri ile okulları kilisenin elinden alarak laik kurumlar haline getiren Batı toplumlarının tersine 1920’li yılların ABD’sinde böyle bir olayın yaşanması oldukça ilginçtir.

Oysa okullar bilimsel bilgiyi, bilimsel bilgiye ulaşma yollarını öğretmeyi amaçlayan kurumlardır. Bu noktada okullarda verilen eğitimin belirli kesimlerin işine yarayacak şekilde düzenlenmesi eğitimin bir misyonerlik kurumu sıfatı kazanmasına neden olacaktır. Bu nedenle okullarda verilen eğitimlerde gerek içerik oluşturulurken gerek hedef ve davranışlar belirlenirken ve gerekse tüm bunlar sınıflarda hayata geçirilirken bilimin objektifliği ve görecelikten uzak olması noktalarına özellikle dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdirde okullar gerçek amaçlarına hizmet edemeyeceklerdir.

Sonuç olarak bilgi tarafsız elde edildiği gibi tarafsız olarak sunulmalıdır. Yoksa bilgi ideolojilerin aktarımında bir araç haline gelecektir. Bu da her yönetim ve egemen düşünce değiştiğinde, kendine taraftar bireyler yetiştirilmesini amaçlayan kesimler tarafından eğitimin istenilen yönde şekillendirilmesine neden olacaktır. Bu nedenle okullarda verilen eğitimlerde tüm bilgiler tarafsız olarak sunulmalı ve öğrenciler kendileri kıyaslama yaparak kendi doğrularına ulaşmalıdırlar. Öğretmenler de sınıflarına girdikleri andan itibaren kendi dünya görüşlerini bir kenara bırakmalılar ve


kendilerini mesleki anlamda geliştirirlerken de kendilerine uygun olanı kabul etmek yerine tüm gelişmelere kendilerini açık hale getirmelidirler.

Scope  

Scope Davası

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you