Page 1

Stjørdal Misjonsmenighet Postboks 142, 7501 Stjørdal Tlf. 74 82 77 06 Kontor@misjonskirka.org www.misjonskirka.org Kontonr. 4202 22 36150 Lederskap: Lars Unstad, presseansvarlig Jan Dag Rolseth Mirjam H Elverum

Tlf. 482 62 437 Tlf. 470 78 884 Tlf. 930 41 125

lars@misjonskirka.org jandag@misjonskirka.org mirjam@misjonskirka.org

Administrasjonsutvalg: Kjell E. Hagen, adm.leder Ann Kristin Sollihaug

Tlf. 902 50 000 Tlf. 406 46 510

admin@misjonskirka.org aksollihaug@gmail.com

Kontor: kontor@misjonskirka.org Tlf. 74 82 77 06

Fagerhaug Oppvekstsenter post@fagerhaugoppvekst.no Skolen: Tlf. 74 84 07 70 Barnehagen: Tlf. 74 84 07 72

INFOHJØRNET: • Annonse kommer nå i Stjørdalsnytt. • Ledig stilling: Kjøkken og renholdkoordinator. • Ledig stilling: Kontorleder. • Ekteskapsweekend på Laberget 18.-19. februar med Reidun og Harald Nyen fra Ungdom i Oppdrag. Påmelding til Kjell Erling Hagen.

Månedsnytt Februar 2012


FEBRUAR 2012 MAN

TIR

ONS

TOR

10:00-14:00 Åpen Arbeidskirke

FRE

19:00 Høyspent

UKE

05

30 19:00 Cellegrupper samles

UKE

06

31

1 10:00-14:00 Åpen Arbeidskirke

11:00 Gudstjeneste med E. Fagerbakke

4

6

7

8

13

14 19:00 Cellegrupper samles

21:00 FUEL m café

19:00 Høyspent

15 10:00-14:00 Åpen Arbeidskirke

10

9

18

19:00 Høyspent

20

21

22 10:00-14:00 Åpen Arbeidskirke

28

29

25

1

Mini-/barne-/ tweenskirke Kafé m kveldsmat

16:30 Gudstjeneste

21:00 FUEL m café

19:00 Høyspent

UKE

27

24

23

Mini-/barne-/ tweenskirke Kafé m kveldsmat 16:30 Gudstjeneste

21:00 FUEL m café

11:00 Formiddagstreff

Mini-/barne-/ tweenskirke Kafé m kveldsmat

16:30 Gudstjeneste Talere: Reidun og Harald Nyen

Ekteskapsweekend på Laberget

17

16

11

2

3

Verter: Rolf & Aud Lilly Kafé: 15

Mini-/barne-/ tweenskirke Kafé m kveldsmat

16:30 Gudstjeneste

19:00 Høyspent

UKE

09

SØN

Kvinnekonferanse 10:00 Magritt Brustad 15:00 Mette Boye 19:00 Annie Schaug

21:00 FUEL m café

UKE

08

3

2 11:00 Formiddagstreff

10:00-14:00 Åpen Arbeidskirke

07

LØR

Kvinnekonferanse 19:00 Elin L Fagerbakke

Mini-/barne-/ tweenskirke Kafé m kveldsmat

5 Verter: Øistein & Synnøve Kafé: 1 Magnhild Kristoffersen

12 Verter: Per & Sofie Kafé: 2 Aud L Elverum

19 Verter: Terje & Ingrid Kafé: 3 Synnøve Teigen

26 Verter: John & Arne Kafé: 4 Anne M Skjervold

4

Med forbehold om endringer

Månedsprogram  

Månedsprogram