Page 1

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT PŘI ZŠ ZELENÁ 42

ŘEV PARLAMENTU VAŠE ČTENÍ - NAŠE RADOST

TESTOVÁNO NA ŽÁCÍCH ŘÍJEN/LISTOPAD 2019


Důležité informace • Další schůze Parlamentu proběhne v úterý 3. 12. 2019 v 7:00 v učebně 8.B. • Novou nástěnku Parlamentu najdete v 1. patře na hale. Všechny důležité informace zveřejňujeme také na webu Parlamentu, případně na Facebookových stránkách školy. • Pro dotazy týkající se Parlamentu můžete využít také e-mailovou adresu parlament.zszelena42@iskola.cz. • Fotografie z návštěvy hráčů Baníku Ostrava v 1. třídách a narozeninové přání Baníku jsou na panelu, který visí v 1. patře.

Vyhodnocení soutěže Zelená do tříd V měsíci září jsme vyhlásili na podnět pana ředitele soutěž Zelená do tříd, v níž se soupeřilo v nejlepší květinové výzdobě tříd. Na výzdobu měly třídy více než měsíc, a v některých třídách se zelenilo opravdu důkladně. O pomoc s vyhodnocením jsme opět požádali našeho školního zahradníka, pana Jana Šťavíka. Do finále se probojovaly tyto třídy: 1.A, 3.B, 5.C, 7.A a 9.B. V těsném boji nakonec zvítězila květinová výzdoba třídy 7.A, která tak obdržela hlavní cenu - dort. Čestné uznání za nejoriginálnější výzdobu porota udělila třídě 3.C.Vítězům gratulujeme, všem, kteří své třídy vyzdobili, pak přejeme, aby se jejich rostlinkám dařilo i nadále.

www.parlament.zszelena42.cz

www.fotbal.zszelena42.cz

www.zszelena42.cz


Adopce krajty zelené Během září a října proběhla sbírka na adopci krajty zelené ze ZOO Ostrava. Celkem se na její chov vybralo 7 795 Kč. Nejvyššími částkami přispěly třídy 2.B (850 Kč), 1.C (610 Kč) a 3.B (600 Kč), které obdrží pro svou třídu plakát naší krajty. Seznam tříd spolu s vybranými částkami najdete na nástěnce Parlamentu. Děkujeme všem, kteří na naše zvířátko přispěli. Peníze jsme předali ZOO Ostrava a v průběhu listopadu bude u krajty zelené umístěna tabulka s názvem naší školy jakožto adoptivního rodiče. Na obě krajty se v ZOO můžete podívat v pavilonu Papua (průchod voliérou).

O krajtě zelené: Krajta zelená žije v korunách stromů, kde loví ptáky a jiné obratlovce. S oblibou odpočívá na větvi s hlavou uloženou v prostřední smyčce těla, aktivní je v nočních hodinách. Patří mezi nejedovaté hady, tedy škrtiče. Je zářivě zeleně zbarvená, spodní strana těla je světle žlutá. Dorůstá délky okolo 160 cm, výjimečně přes 2 m. Je rozšířena na Nové Guineji a okolních ostrovech a poloostrově Cape York v severní Austrálii. V ZOO Ostrava jsou v expozici dvě krajtí samičky, které Ostrava získala od plzeňské ZOO. Do budoucna by ZOO chtěla získat i samce, aby se krajty mohly rozmnožovat.


Celoroční soutěž o nejlépe uklizenou šatnu Paní školnice Lenka Čapková ve spolupráci s Parlamentem vyhlašuje celoroční soutěž o nejlépe uklizenou šatnu. Stav šaten bude průběžně hodnotit a na konci školního roku ocení tři nejlépe udržované šatny. Hlavní cenou je dort, první tři místa obdrží také pohár. Kromě prvních tří nejlépe uklizených šaten bude vyhlášena také nejhorší šatna roku. Soutěž startuje 1. listopadu.Připomínáme, že zapomenuté věci z šaten si můžete vy nebo vaši rodiče vyzvednout v šatně zapomínání do konce pololetí, poté budou odeslány na charitu nebo zlikvidovány.

Listopad: Literární soutěž Listopad je Mezinárodním měsícem psaní románů (National Novel Writing Month). V průběhu listopadu se lidé po celém světě snaží napsat knihu, jejíž psaní už dlouho odkládali. My se do knihy pouštět nebudeme – bude nám stačit pouze povídka.Tématem soutěže je „Nová klasika – povinná četba po našem“. Zadání jsou odlišná pro 1. a 2. stupeň, ale princip je stejný. Vaším úkolem je přečíst si zadaný úryvek a pokračovat v příběhu podle vaší fantazie. Cílem je vytvořit originální příběh. Minimální délka soutěžního příspěvku je 1 strana A4, maximální délka není stanovena. Příběh by měl být ukončený. Pro 1. stupeň je soutěžním úryvkem kousíček z knihy Neználkovy příhody ruského autora Nikolaje Nikolajeviče Nosova. Četli ji spíše vaši rodiče a prarodiče, ale možná jste tyto příběhy jako malí poslouchali i vy. Pokud ne, tím lépe – váš příběh bude skutečně jenom váš. Úkolem je pokračovat v příběhu a vymyslet, jak to asi bylo dál. Pro 2. stupeň jsme vybrali úryvek z jedné z nejslavnějších českých knih – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války spisovatele Jaroslava Haška. Příběh možná znáte, možná ne. Na tom ale vůbec nezáleží, protože pokračovat v něm můžete zcela libovolně – můžete jej zasadit do jakéhokoliv prostředí, zvolit jakoukoliv zápletku a rozuzlení a jakýkoliv žánr.Soutěžní příspěvky můžete buď odevzdávat v kanceláři ZŘŠ Burové (vytištěné, případně čitelně napsané rukou), nebo posílat v elektronické podobě na e-mail parlament.zszelena42@iskola.cz. Každý příspěvek musí být označen jménem, příjmením a třídou. Uzávěrka soutěže je 30. listopadu. Poté si odborná porota přečte všechny vaše příspěvky a vybere vítěze.Vítězové v každé kategorii budou odměněni diplomy a věcnými knižními cenami. Malá drobnost čeká na všechny účastníky, kteří svůj příběh odevzdají. Nejlepší příběhy z každé kategorie také uveřejníme v dalším čísle Řevu parlamentu.


Zadání pro 1. stupeň Neználek šel domů a každému cestou vyprávěl: „Kamarádi, jestlipak víte, jaké je slunce? Větší než celá naše země! Panečku, to je něco! A teď se ho, kamarádi, kousíček uloupl a letí rovnou sem. Za chvilku spadne a všechny nás rozmačká. To bude hrůza! Zeptejte se Okulárka.“ Všichni se smáli, protože věděli, jaký je Neználek mluvka. Ale Neználek uháněl horempádem domů a začal křičet: “Kamarádi, zachraňte se! Kousek letí!“ “Jaký kousek?“ ptají se ho. “Kousek, kamarádi! Od slunce se odloupl. Za chvilku sem sebou plácne, a bude s námi konec. Víte vůbec, jaké je slunce? Větší než celá naše země!“ “Co sis to zase vymyslil?“ “Nic jsem si nevymyslil! Okulárek mi to řekl. Všechno viděl tou svou rourkou.“ Malíčkové vyběhli ven a zadívali se na slunce. Dívají se, dívají, až jim z očí slzy tečou, a jak tak byli napůl slepí, zdálo se jim, že je slunce doopravdy nějak vykousnuté. A Neználek křičel: „Zachraň se, kdo můžeš! Běda!“

(Nikolaj Nikolajevič Nosov, Neználkovy příhody

Zadání pro 2. stupeň „Tak nám zabili Ferdinanda,” řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. Kromě tohoto zaměstnání byl stižen revmatismem a mazal si právě kolena opodeldokem. „Kerýho Ferdinanda, paní Müllerová?” otázal se Švejk, nepřestávaje si masírovat kolena, „já znám dva Ferdinandy. Jednoho, ten je sluhou u drogisty Průši a vypil mu tam jednou omylem láhev nějakého mazání na vlasy, a potom znám ještě Ferdinanda Kokošku, co sbírá ty psí hovínka. Vobou není žádná škoda.”„Ale, milostpane, pana arcivévodu Ferdinanda, toho z Konopiště, toho tlustýho, nábožnýho.”„Ježíšmarjá,” vykřikl Švejk, „to je dobrý. A kde se mu to, panu arcivévodovi, stalo?” (Jaroslav Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války)


Listopad: Talentová soutěž Zelená má talent Do 1. listopadu jste se mohli přihlašovat do talentové soutěže Zelená má talent. Tato soutěž je určena pro všechny umělce i sportovce, jednotlivce i celé třídní kolektivy. Tématem tohoto ročníku je pocta Karlu Gottovi. Casting se uskuteční 13. listopadu, od 14:00 do 16:00 ve 3.B. Přihlásilo se 57 účastníků. Finále soutěže, do nějž postoupí 10 čísel, pak proběhne v únoru. Sledujte proto Facebook školy a web Parlamentu.

13. listopadu: Den správních zaměstnanců 13. listopadu je Den správních zaměstnanců (Education Support Professionals Day), tedy svátek všech, kteří pracují ve školách, ale nepatří mezi učitele, asistenty nebo vychovatele – jsou to školní sekretářky, uklízečky, školníci, kuchařky, údržbáři, řidiči školních autobusů, školní ošetřovatelky atp. Přestože tvoří až 40% školního personálu, často je jejich práce „neviditelná“. Den správních zaměstnanců je tak poděkováním za jejich práci a službu škole, díky které se mohou žáci a studenti vzdělávat. Ve středu 13. listopadu proto správní zaměstnanci obdrží od Parlamentu malou pozornost. Třída 3.C také připravila krabici, do níž můžete vhazovat svá přání a poděkování pro správní zaměstnance. Najdete ji v přízemí u jídelny. Vzpomeňte si proto na všechno dobré, co pro vás kdy udělali, ať už je to oběd ve školní jídelně, který vám obzvlášť chutnal, drobná pomoc z jejich strany, nebo třeba i milý rozhovor. Každý váš vzkaz je jistě potěší.


16. listopadu: Společný projekt „Den pro toleranci“ Na 16. listopadu připadá Mezinárodní den pro toleranci (International Day for Tolerance). Byl vyhlášen organizací UNESCO v roce 1995, aby upozornil na nebezpečí intolerance ve společnosti, podpořil víru v lidská práva, rovnost a diverzitu na celém světě. Svět, v němž není tolerance, určitě není dobré místo k žití. Lidé, kteří oslavují tento den, věří, že by takový svět neměl existovat – a že každý má právo na vyjádření vlastního názoru, náboženství a sebe sama, aniž by za to byl stíhán, pronásledován nebo zesměšňován. Zároveň tento den upozorňuje, že základem prevence intolerance a porušování lidských práv je vzdělání – čím více víme o jiných, tím lépe jim můžeme porozumět. Oficiálním hashtagem tohoto dne je #DayforTolerance. 16. listopadu si na hale v 1. patře vytvoříme společný most k toleranci. Srdečně vás zveme, abyste se k projektu připojili.

Listopad: Startuje Foosballová liga! 5. listopadu startuje Foosballová liga – tedy liga ve stolním fotbálku, kalču... ať už tomu říkáte, jak chcete. Aktuálně je v tabulce devět týmů z 2. stupně, liga pro 1. stupeň se zatím připravuje. Utkání se budou hrát na hale o velkých přestávkách, v určené dny podle rozpisu, který najdete na stránkách fotbal.zszelena42.cz. Tam můžete sledovat také aktuální tabulku, novinky, nebo si zopakovat pravidla.


PŘIPRAVUJEME: Mikulášský florbalový turnaj Na začátku prosince proběhne (v případě dostatečného zájmu) v tělocvičně Mikulášský florbalový turnaj. V pondělí 2. prosince 2019 od 16:00 do 17:00 proběhne turnaj pro 1. stupeň, v pondělí 9. prosince 2019 od 16:00 do 17:00 turnaj pro 2. stupeň. Hrát budeme o pohár a medaile. Týmy mohou být smíšené (děvčata a chlapci), lze sestavit i jeden tým z žáků více tříd. Maximální počet hráčů na soupisce (včetně náhradníků) je 10. Soupisky odevzdávejte koordinátorům Parlamentu do 29.11.Formát soutěže a hrací dobu stanovíme podle počtu přihlášených týmů. Pokud chcete přijít podpořit svůj tým, mějte na paměti, že kapacita diváckých míst je omezená.

PŘIPRAVUJEME: Vánoční nadílka pro Baník: zapojte se i vy! V loňském roce jsme v rámci projektu Zelená fandí Baníku navštívili hráče před Vánocemi a na stadionu před šatnami jsme jim vyzdobili vánoční stromeček.

Zdobily jej perníčky ve tvaru dresů se jmény hráčů a řetězy vyrobené z recyklovaných fólií použitých při choreu na jednom ze zápasů. I letos se chystáme na předvánoční návštěvu, tentokrát kromě stromečku i s dárky.


Vánoční přání pro Baník K Vánocům neodmyslitelně patří vánoční přání. I naše škola v rámci projektu Zelená fandí Baníku popřeje našemu oblíbenému klubu. Každá třída, která se bude chtít zapojit, může vyrobit a napsat vánoční přání pro hráče a vedení Baníku, které jim dáme pod stromeček. Doporučujeme vyrobit přání z tvrdého papíru, aby se dalo postavit. Jinak se vaší kreativitě meze nekladou. Mladším žákům mohou s psaním pomoci paní učitelky. Nezapomeňte se pod přání podepsat!

Výtvarná soutěž Listy do kalendáře Pod stromeček patří i dárky. Rádi bychom Baníku nadělili něco originálního, a s tím nám můžete pomoci právě vy. K Velikonocům dostali hráči Baníku žáky nakreslené portréty, které měly velký úspěch. Pokusíme se tedy projekt zopakovat s malou obměnou – z vašich výtvorů vytvoříme kalendář. A bez dárků nezůstanete ani vy – budeme totiž soutěžit o ceny.Téma soutěže je libovolné, musí pouze souviset s Baníkem. Můžete tak třeba navrhnout nový stadion nebo třeba zavzpomínat na Bazaly, nakreslit svého oblíbeného hráče, trenéra, fanoušky apod.

Technika je libovolná, musí se ale jednat o obrázek, ne plastickou koláž (obrázky se budou skenovat), formát A4 nebo A3. Doporučujeme používat výraznější barvy (fixy, tempery, voskovky, pastely, uhel...), ne pastelky. Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci od 1. do 9. třídy. Soutěžit můžete i ve skupinách, jen se pak budete muset o ceny podělit. Obrázek označte jménem/jmény a třídou na rubové straně, můžete jej i pojmenovat. 12 nejlepších výtvorů se objeví v kalendáři na rok 2020. Každý z 12 vítězných výtvorů bude oceněn také tematickými věcnými cenami z baníkovského fanshopu, na tři nejlepší bude čekat i diplom a odměna o něco větší.Uzávěrka soutěže je 29. listopadu. Vítěze vyhlásíme na začátku prosince.

PŘIPRAVUJEME: Hornický kvíz 4. prosince u příležitosti svátku Sv. Barbory pro vás bude připraven Hornický kvíz. Čeká na vás devět záludných otázek a jedna bonusová. Soutěžní arch si můžete vyzvednout v hale u jídelny, vyplněný jej pak odevzdejte do připravené krabice nejpozději v pondělí 9. prosince do 14:00. Pracovat na svých odpovědích tak můžete i doma, poradit vám mohou rodiče nebo Internet. Hlavním cílem kvízu je dozvědět se něco o Ostravě a historii hornictví. Oceněn bude jeden vítěz za 1. stupeň a jeden vítěz za 2. stupeň. V případě shodného počtu bodů vítěze vylosujeme.

KVÍZ

ŘEV PARLAMENTU  

ŘÍJEN/LISTOPAD 2019

ŘEV PARLAMENTU  

ŘÍJEN/LISTOPAD 2019

Advertisement