Brochure Natuurlijk Bernhoven

Page 1

DECEMBER 2016

SPECIALE UITGAVE

Natuurlijk Bernhoven


2

INHOUD EN COLOFON

NATUURLIJK BERNHOVEN

10

Inhoud

12

In deze editie onder meer:

14

Colofon Oplage: 4.000 exemplaren Redactie en fotografie: afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting Bernhoven en Wim Roefs Vormgeving: deontwerppraktijk.nl Eindredactie: Stella van Emmerik Bernhoven Afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting Postbus 707 5400 AS Uden Telefoon: 0413 - 40 29 10 E-mail: info@bernhoven.nl Website: www.bernhoven.nl December 2016

16

04

Toekomstbestendige zorg

05

‘Het huis staat. Nu gaan we het inrichten’

07

Verpleegkundig Platform Bernhoven

10

Acute Zorg in de praktijk

12

Diagnose en Indicatiestelling in de praktijk

14

Interventie Zorgstraten in de praktijk

16

Chronische Zorg in de praktijk

18

De kracht van het geheel

23

Mensgericht leiderschap


VOORWOORD

3

Onderweg naar de toekomst

O

p een vrijdagochtend (herfst 2011) in Tilburg werd door Bernhoven de eerste stap gezet op een nieuwe weg in de zorg. Een weg die als doel had: zinnige zorg bieden. Duurzaam en van een hoge kwaliteit. Wij noemen het: toekomstbestendige zorg voor de regio. Niet alleen binnen de muren van ons ziekenhuis, maar in en samen met de hele regio, samen met onze partners. Op die weg zijn inmiddels al vele belangrijke stappen gezet. Door heel veel mensen. En daar ben ik eenieder heel dankbaar voor. Tegelijkertijd weten we ook dat er geen eindpunt is. Want zorg kan altijd beter. In deze derde brochure zetten we de ontwikkelingen van het afgelopen jaar (2016) nog even op een rij. Wat hebben we veel bereikt met elkaar. En wat vordert onze reis. En ja, onderweg komen we obstakels tegen, maar het geeft me veel vertrouwen dat we samen achter de nieuwe koers van Bernhoven staan. En alle stappen die we samen zetten, zijn in het belang van onze patiĂŤnt zodat hij of zij dichtbij de juiste zorg krijgt. Met vriendelijke groet, Peter Bennemeer Algemeen directeur Bernhoven


4

NATUURLIJK BERNHOVEN

‘Toekomstbestendige zorg voor de regio’ Er was eens … een Droom. Een droom om de continuïteit van Bernhoven, en daarmee die van de zorg voor de regio Oss-Uden-Veghel te garanderen, met focus op kwaliteit. Een droom om invulling te geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid de zorgkosten omlaag te brengen. Tegenwoordig heet dat gewoon ‘het leveren van doelmatige of zinnige zorg’. Een eigentijds begrip waarbij Bernhoven richtinggevend is.

O

Natuurlijk Bernhoven

m onze Droom te verwezenlijken hebben we de afgelopen jaren samen de verandering vorm gegeven. In 2014 werden in de kerngroep Droom de plannen gemaakt en is gestart met de uitvoering. In 2015 gingen we van Dromen naar Doen, de initiatieven werden in samenwerking met kartrekkers en het programmabureau uitgevoerd. De nieuwe manier van (projectmatig) werken kreeg steeds meer vorm en werd richtinggevend in alles wat we doen. In 2016 werd project Droom, strategie Droom; onze nieuwe strategie, onze koers voor de toekomst. Het nieuwe organisatiemodel gaat het mogelijk maken dat we dagelijks de allerbeste eigentijdse zorg gaan leveren. Ook in 2017 gaat het veranderingsproces, de transitie, door. Door met elkaar in gesprek te zijn via de dialoogsessies gaan we samen de processen in de zorgmodellen verfijnen en verbeteren met focus op kwaliteit en het leveren van zinnige zorg.

Medisch beleidsplan

Samenwerking met partner ziekenhuizen Meest mensgerichte ziekenhuis

Samenwerking met zorgverzekeraars

Natuurlijk beter

Droom business case/ financiële continuïteit

Onderstaand schema laat nogmaals de samenhang zien van de verandering. Op alle terreinen zijn we aan het werk om van de transitie een succes te maken. Daarmee laten we zien dat we op de goede weg zijn. En doordat we steeds meer projecten realiseren, komen we steeds dichter bij onze kern, onze identiteit; Natuurlijk Bernhoven.

Natuurlijk gastvrij

Natuurlijk inspirerend

Gastvrijheid en cultuur (Silk)

Optimaliseren zorgportfolio

Vitaliteit

Organisatie en aansturing

Specialisten participatie


5

‘Het huis staat. Nu gaan we het inrichten’ Dat zorg anders kan, dat heeft Bernhoven de afgelopen tijd al laten zien. Binnen en buiten ons land worden de ontwikkelingen dan ook aandachtig gevolgd. 2017 wordt het jaar waarin we die verandering, die nieuwe organisatie waar we met zijn allen hard aan hebben gebouwd, gaan verankeren. Maar hoe anders is dat ‘anders’ eigenlijk? Een gesprek met algemeen directeur Peter Bennemeer.

A

an de zorgmodellen die de pijlers vormen onder de nieuwe organisatie is maanden gewerkt door heel veel mensen binnen en buiten Bernhoven. “Nu gaan we de werkprocessen inrichten. We beginnen aan de voorkant, bij Acute Zorg en Diagnose & Indicatiestelling. Als dat eenmaal staat heeft dat invloed op de overige twee zorgmodellen, Interventie Zorgstraten en Chronische Zorg, dus die komen daarna. Aan het eind komen dan de stafafdelingen en het facilitair bedrijf. Ook die afdelingen moeten zich opnieuw organiseren, maar dat kan pas als helder is hoe het primaire proces is geworden. En eind 2017 moet dat hele proces zijn afgerond.” Anders: niet in wat, maar in hoe “Hier en daar leeft misschien de gedachte dat de werkzaamheden nu heel erg anders gaan worden, maar eigenlijk valt dat mee. Wat we doen is dat we werkzaamheden clusteren. In alle zorgmodellen. Een voorbeeld: in het beddenhuis liepen de planbare

en de acute zorg door elkaar heen. Daar had iedereen op de werkvloer last van, want als er acute patiënten binnenkomen heeft dat consequenties voor de tijd die je aan de patiënten die er al liggen kunt besteden. Medewerkers hebben dan soms het gevoel dat ze niet de kwaliteit kunnen leveren die ze zouden willen leveren. In de nieuwe organisatie worden die twee stromen van elkaar gescheiden. Dat geeft rust. Het werk zelf verandert niet. Was je vandaag met planbare zorg bezig, dan is dat morgen ook zo. En dat geldt voor misschien wel 90% van de activiteiten. De verandering zit niet in wat we doen, maar hoe we het doen. Niet als verkapte bezuinigingsstrategie, maar als een slimmere en meer patiëntgeoriënteerde manier van werken.“

‘De verandering zit niet in wat we doen, maar hoe we het doen.’

Van bouw naar inrichting “Die nieuwe organisatie is eigenlijk een nieuw huis. Dat huis staat er nu, de kamers zijn ingedeeld, maar nu moeten we ze inrichten. Hoe gaan we dat doen? Want dat willen de mensen die in die kamers gaan werken weten. Daar gaan we de komende tijd veel aandacht aan besteden. Mensen moeten met hun vragen bij iemand terecht kunnen, maar we gaan bijvoorbeeld ook een grote hoeveelheid dialoogsessies organiseren om onze medewerkers te begeleiden. Heel belangrijk daarin is, en ik heb dat al vaak gezegd, dat iedereen leert loslaten en omarmen. Je kunt niet het oude en het nieuwe doen. Dan haal je niet eruit wat erin zit én je krijgt het onnodig druk. Natuurlijk is het eng om in het koude water te springen, maar als je het eenmaal gedaan hebt blijkt het altijd mee te vallen.“ Vertrouwen, betrokkenheid en participatie “De komende tijd moeten we elkaar daarbij helpen. Het is een kwestie van vertrouwen. En van betrokkenheid. Betrokkenheid die we ook vorm willen geven in het participatiemodel. We willen alle medewerkers de gelegenheid geven deel uit te maken van deze organisatie. We zijn daarbij afhankelijk van de wetgever, er ligt een wetsvoorstel dat in januari door de Eerste Kamer moet. Wordt dat voorstel afgewezen, dan kijken we naar een alternatief. Maar hoe dan ook zoeken we naar een manier om onze medewerkers met Bernhoven te verbinden. De maatschappelijke relevantie van Bernhoven wordt binnen en buiten de landsgrenzen gezien. Zorg kan anders. Natuurlijk moeten daarvoor dingen gedaan worden, het gaat niet vanzelf, maar het kan. Wij hebben het gedaan. Mét alle mensen die hier werken. En dat is iets om trots op te zijn.”


6

NATUURLIJK BERNHOVEN

Vraag: Een scheiding tussen ‘Chronische Zorg’ en ‘Diagnose en Indicatiestelling’ is in de praktijk vaak geen harde scheiding. Deze zorgmodellen lopen vaak in elkaar over. Is dat straks wel mogelijk? Antwoord: De patiënt is leidend, een patiënt met een chronische ziekte is altijd welkom in het ziekenhuis. Een zorgmodel is geen harnas.

Een zorgmodel is geen harnas.

Dialoogsessies: samen maken we Bernhoven toekomstbestendig! Als er iets duidelijk is aan het veranderingsproces waar Bernhoven in zit, is het dat nog niet alles even duidelijk is. Veel aanpassingen in processen zijn nog in ontwikkeling. Enerzijds zorgt dit voor onduidelijkheid, anderzijds biedt het juist ook kansen. Tijdens dialoogsessies gaan leidinggevenden met hun teams in een kleine setting in gesprek over de organisatieverandering en wat dit voor hun afdeling betekent. Zorgen worden gedeeld, nieuwe ideeën worden aangedragen, oplossingen worden bediscussieerd.

A

ls voorbeeld van wat er tijdens zo’n bijeenkomst aan de orde komt, volgt hier een korte weergave van een sessie met de medewerkers van het polibedrijf (Diagnose en Indicatiestelling). Baukje Ummels (bedrijfsleider) en Inge Blokzijl (medisch leider) beantwoordden de vragen van de medewerkers.

Vraag: Is de ontvangst van de patiënt straks wel patiëntvriendelijk? Antwoord: De ontvangst van patiënten verandert. Er komt een aanmeldzuil en een bemande balie. De gastvrijheid en mensgerichtheid komen niet in het geding. Het verschil is dat bezoekers nu een keuze krijgen; ze kunnen zich digitaal aanmelden, óf aan een balie. Er gaan balies verdwijnen, maar als er een balie is, is deze ook bemand. Hetzelfde geldt voor een afspraak maken; de patiënt kan straks kiezen tussen digitaal of telefonisch. Om alles te verwezenlijken zal er een verbouwing komen van de poli’s en de aanmeldbalie. Vraag: Een arts vertelt dat hij nu veel tussendoor gebeld wordt door huisartsen. Dit is noodzakelijk, maar erg storend. Kunnen we dit anders organiseren? Antwoord: “Hierbij kunnen we leren van andere vakgroepen, zoals orthopedie: via Zorgdomein stelt de huisarts zijn vraag en iedere dag is een arts anderhalf uur vrij geroosterd om deze vragen te beantwoorden. Dit neemt veel druk weg. De huisarts belt nu nog alleen voor echte spoedvragen.” Conclusie De conclusie van de sessie is dat nog niets in beton gegoten is, er is nog veel open. Alles is bespreekbaar. Dus heb je ideeën, vragen, suggesties die de zorg van Bernhoven verbeteren: bespreek het met je teammanager! Alleen samen maken we Bernhoven toekomstbestendig!


7

Verpleegkundig Platform Bernhoven groeit mee in nieuwe strategie Het Verpleegkundig Platform Bernhoven ziet haar rol groeien in het transitieproces van Bernhoven. Tot nu toe kwamen de initiatieven uit de koker van de specialisten, maar ook de verpleegkundigen gaan initiatieven inbrengen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. “Want wie weet er beter wat zinnige zorg is, dan de verpleegkundige aan het bed?”, aldus een gepassioneerde voorzitter en vicevoorzitter.

A

an het woord zijn Hanneke Peters, voorzitter van het Verpleegkundig Platform Bernhoven (VPB) en IC/CC verpleegkundige, en Leonie Muis, vicevoorzitter VPB en Praktijkopleider B4 west. Hanneke: “In 2015 was de rol van het VPB beperkt binnen Droom. In 2016 sloten we aan bij de klankbordgroep Droom en de AOA. In 2017 sluit bij ieder zorgmodel één lid van het VPB aan om mee te denken vanuit de rol van verpleegkundige. En ik, als voorzitter, ga me richten op de dwarsverbindingen door de zorgmodellen heen.” Wat verwachten jullie van 2017? Hanneke: “Tot nu toe stonden vooral de dokters centraal bij het bedenken van de nieuwe plannen. Hier missen wij echter dikwijls het verpleegkundig perspectief. Daarom zijn we blij dat we nu betrokken zijn. In 2017 gaan we voor het ontwikkelen van verpleegkundige initiatieven binnen de toekomstgerichte strategie.”

‘Ik weet zeker dat de verpleegkundigen op de werkvloer met goede ideeën komen over wat zinnige zorg is.’

Leonie Muis

Leonie: “Ik weet zeker dat de verpleegkundigen op de werkvloer met goede ideeën komen over wat zinnige zorg is. Als ik kijk naar mijn eigen praktijk, toen ik begon op de afdeling chirurgie, schoren we alle patiënten voor een operatie. Inmiddels is gebleken dat dit scheren geen functie heeft en

Hanneke Peters

tegenwoordig doen we dit niet meer. Een voorbeeld van een verandering die voortkomt uit de ervaring van verpleegkundigen.” “Wij denken dat de zorg kan verbeteren als verpleegkundigen ook buiten de muren van het ziekenhuis treden. Een voorbeeld hiervan is dat de wondverpleegkundige via een skypeverbinding meekijkt naar een wond van iemand in een verpleeghuis. En zo zijn er meer dingen te bedenken”, vult Hanneke aan. Gesprekspartner Op de vraag of er goed geluisterd wordt naar de adviezen van het VPB begint Leonie te stralen. “Een heel goed voorbeeld hiervan is de nieuwe afdeling AOA. Wij hebben als VPB meegedacht en -geschreven in de functieprofielen verpleegkundige (MBO) en regieverpleegkundige (HBO). Ons advies was, kort gezegd, om het vak te professionaliseren en de landelijke ontwikkeling van functiedifferentiatie vorm te geven binnen Bernhoven. Bij de ontwikkeling van de AOA hebben ze ons advies opgevolgd en is de afdeling opgebouwd uit verpleegkundige en regieverpleegkundige functies. Ook het aanstellen van ziekenhuisartsen is mede op basis van het advies van het VPB. Dus ja, we zijn een volwaardige gesprekspartner in het transitieproces.”


8

NATUURLIJK BERNHOVEN

Karlijn Lindner,

Henny Versantvoort,

Frans Smeets,

SEH arts

helpende

cardioloog

‘De organisatieverandering zorgt voor wat onrust om me heen, zoals geen garanties op vaste contracten, ook voor directe collega’s. Verder is de inzet van specialisten op de SEH nog niet geborgd, is er regelmatig een opnamestop waardoor er een doorstromingsprobleem van de SEH naar de kliniek is, en moet de AOA nog verder uitgewerkt worden. Daarnaast zijn er nog wijzigingen in de ICT geweest met het starten van het klinisch EPD. Voor 2017 hoop ik dat de rust terugkeert en dat we met z’n allen met plezier naar ons werk gaan en trots zijn om samen te werken in één team voor onze patiënten. Wij hebben op de SEH een betrokken, collegiaal team en we weten het toch elke keer weer met z’n allen te managen en goede patiëntenzorg te leveren. Dat is iets om trots op te zijn. De lat mag hoog liggen, dus we blijven werken aan de wachttijd en ligduur op de SEH, aan de kwaliteit van zorg.’

‘Ik werk als Helpende. Voorheen werkten we vast op een afdeling, nu word ik op meerdere afdelingen ingepland om de gaten in de dienstlijst op te vullen. Ik ervaar ook onrust omdat het toch impact heeft voor medewerkers, er zijn onduidelijkheden over wat er gaat veranderen en wat voor invloed het heeft. Het maakt je soms onzeker. Ik probeer het positief te zien, als een uitdaging. Voor 2017 ben ik benieuwd of de functie van Helpende hetzelfde blijft. Ik ga van het positieve uit. En ik hoop dat er meer aandacht komt voor de signalen van de medewerkers.’

Wilko van der Voorden,

‘Wat ik merk van de organisatieverandering? Ik merk dat nu de ‘dokters in the lead’ zijn, ik me kan concentreren op mijn eigenlijke werk: het behandelen van patiënten. Zo zijn wij bij cardiologie nu met vereende krachten én een nieuw elan bezig om de opgelopen wachtlijst weg te werken. Wat ik van de toekomst verwacht? Ik verwacht dat de toekomst nog mooier wordt als we het oude los laten en het nieuwe omarmen. Bernhoven gaat de toon zetten in heel Nederland: ik verwacht dat het complete zorglandschap hervormd wordt met ons als lichtend voorbeeld. Het zou mij zelfs niet verbazen als Donald Trump onze ideeën gaat gebruiken als alternatief voor Obamacare!’

beleidsadviseur kwaliteit en veiligheid

‘Het is heerlijk om de vraag ‘draagt dit bij aan zinnige zorg?’ te kunnen blijven stellen. Bij collega’s die in hun hoofd en hart al helemaal om zijn, brengt dit ook een glimlach op het gezicht; geeft een hoop positieve en ondernemende energie. Ik verwacht dat wat we hier in Bernhoven nu bedenken een enorme impact gaat hebben op hoe we in Nederland de gezondheidszorg gaan organiseren.’

Joan Themen, klinisch chemisch analist

‘Ik merk een toename van onrust en onzekerheid maar ook verbondenheid en samenwerking. Ik verwacht dat wij via het Droomproject een uniek ziekenhuis worden waar de patiënt passende zorg krijgt en de medewerkers met plezier werken. ‘


9

Mevrouw Van Dijk over haar heupoperatie in Bernhoven

‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat de specialist zo de tijd voor mij nam’ Rapid Recovery is sinds vorig jaar een van de behandelopties van de vakgroep orthopedie. Het doel hiervan is om zo snel mogelijk na een operatie aan de knie of heup te werken aan herstel, waardoor er minder complicaties optreden. De 74-jarige mevrouw Van Dijk uit Veghel heeft afgelopen zomer een heupprothese gekregen op deze manier. “Het is me heel erg meegevallen, ik kan bijna alles weer doen!”

M

evrouw Van Dijk had al meer ik al met krukken naar huis. Dat vond ik dan een jaar last van haar heup. fijn maar ik wist ook dat ik alert moest Dagelijkse activiteiten gingen steeds blijven, juist omdat het zo goed ging. Na moeizamer, maar vanwege haar angst een paar dagen mocht de wondpleister en spanning voor het ziekenhuis bleef eraf. Naast dat het zo goed met me gaat, ze een bezoek aan de arts uitstellen. ben ik ook blij met het resultaat: de wond “Ik weet dat ik volledig dichtklap bij is erg mooi geheeld. de huisarts of specialist, dat zijn de zenuwen die dan opspelen. Gelukkig Ik voel me goed en kan, op intensieve gaat mijn man altijd mee, samen hoor activiteiten na, eigenlijk alles weer doen. en onthoud je toch meer informatie dan De orthopedisch chirurg, physician alleen.” assistant en de verpleegkundigen waren Afgelopen mei besloot mevrouw Van Dijk vriendelijk en namen echt de tijd voor toch de stap naar de huisarts te maken. mij, dat heb ik nog niet eerder ergens zo Deze verwees haar naar Bernhoven. meegemaakt. Aankomende zomer ga ik Na een gesprek met de orthopedisch terug naar Bernhoven voor een controle chirurg wist ze dat een heupoperatie bij de chirurg. Ik ben hem erg dankbaar noodzakelijk was. ”Toen we in juni op en dat kan ik hem dan nogmaals vakantie waren werd ik gebeld dat de vertellen!’’ operatie eind juli ging plaatsvinden. Ik was erg zenuwachtig maar ook opgelucht dat het nu ging gebeuren.” Ze is erg enthousiast over de ingreep en de nazorg. ‘’Een paar uur na de operatie ben ik al uit bed gegaan om te lopen, samen met de fysiotherapeut. De Mevrouw Van Dijk volgende dag mocht

De vakgroepen in de praktijk

O

p alle niveaus is ‘dokter in de lead’ doorgevoerd in het nieuwe organisatiemodel. Mariëlle Er zijn twee meBartholomeus disch directeuren in het directie comité. Wink de Boer is als medisch directeur verantwoordelijk voor de zorgmodellen. Mariëlle Bartholomeus is medisch directeur en verantwoordelijk voor de vakgroepen. Daarnaast hebben de vakgroepen vakgroepleiders, en op sommige posities in de zorgmodellen zijn medisch coördinatoren aangesteld. Zij hebben een inhoudelijke en coördinerende rol in een organisatie-eenheid; bijvoorbeeld de IC. Expertise Vakgroepen zijn het expertisecentrum van zorgprofessionals binnen een bepaald vakgebied die kennis en diensten leveren binnen de zorgmodellen. Voor de meeste vakgroepen is in het nieuwe organisatiemodel nog niet veel veranderd. Sommige vakgroepen werken nu vrijwel uitsluitend in één zorgmodel, andere verdelen nu ook al hun tijd tussen OK, poli en beddenhuis. Op termijn vraagt het nieuwe organisatiemodel dat planning en roostering in het ziekenhuis anders gaat verlopen. Altijd vanuit het belang van de patiëntenzorg en het ziekenhuis als geheel. Mariëlle: “Het samenspel tussen zorgmodel en matrixstructuur maakt dat het heel belangrijk is dat er onderling goed gecommuniceerd wordt tussen de vakgroepleiders en de zorgmodellen. Doordat we elkaar goed weten te vinden proberen we de juiste verbindingen te leggen. Vakgroepleiders zijn nu volop in gesprek met de medisch leiders van de zorgmodellen over de invoering van de capaciteitsplanning.”


10 NATUURLIJK BERNHOVEN

Acute Zorg


11

Per 1 oktober is het nieuwe organisatiemodel ‘gaan draaien’. Hoe gaat het nu met zorgmodel Acute Zorg in de praktijk?

S

imone Gielen is medisch leider Acute Zorg. Zij wordt bijgestaan door Gerrit Meijerink (a.i.). Simone is tevreden over de ontwikkelingen tot nu toe in haar zorgmodel. De opening van de Acute Opname Afdeling (AOA) was de eerste zichtbare ontwikkeling binnen het zorgmodel Acute Zorg. De afdeling speelt een belangrijke rol in de scheiding tussen acute en planbare zorg. Maar er is meer. Acute Zorg wordt gevormd door onder meer de afdeling intensive care, stroke care unit, Spoedeisende Hulp, coronary care unit, verloskunde en kraamafdeling. En uiteraard de nieuwe AOA ofwel acute opnameafdeling. Op 3 oktober in gebruik genomen met de specialismen longgeneeskunde, nefrologie en cardiologie. “Op 9 januari komen daar tien bedden bij voor MDL en interne geneeskunde. Ons streven is op 1 april 2017 de AOA volledig

Simone Gielen

‘Kenmerkend voor de AOA is de strakke planning.’

operationeel te hebben met 36 bedden. Kenmerkend voor de AOA is de strakke planning”, vervolgt Simone. “Minstens de helft van de patiënten die op de AOA binnenkomen, kan binnen 48 uur naar huis. Voor longpatiënten die acuut op de SEH binnenkomen, betekent de AOA een aanmerkelijk kortere wachttijd op de SEH omdat ze snel naar de AOA kunnen doorstromen. Dat zien we nu al terug in de eerste resultaten: doorlooptijden verkorten en het planbare proces in het reguliere beddenhuis wordt niet meer verstoord.” Ziekenhuisarts Als de patiënt dan op de AOA komt, treft hij daar een ziekenhuisarts. Terwijl het fenomeen AOA niet echt nieuw meer is, geldt dat wel voor de inzet van de ziekenhuisarts. Een generalist pur sang. Dit is een nieuw profielspecialisme waarvan er in Nederland pas elf zijn. Nummer elf, Virgil van Limbeek werkt sinds 1 november als ziekenhuisarts hier op de AOA. “Als ziekenhuisarts zijn wij breed opgeleid. Door die brede opleiding weten we welke complicaties of interacties kunnen optreden als er bijvoorbeeld een oudere patiënt met een uitgebreide comorbiditeit binnenkomt. Wij leveren totale zorg en overleggen nu nog met de hoofdbehandelaar. Wanneer consultatie van een andere specialist nodig is vragen wij dit gericht aan en doen wij al veel van het voorwerk. Een ander voorbeeld. Stel er komt een patiënt binnen met buikklachten waarvan de oorzaak niet duidelijk is. Dan kunnen

Virgil van Limbeek

‘Wanneer consultatie van een andere specialist nodig is vragen wij dit gericht aan en doen wij al veel van het voorwerk.’ wij op de AOA de diagnostiek inzetten, overleggen met de juiste specialist en de patiënt met diagnose overplaatsen naar de juiste afdeling. Kortom, onze generalistische blik maakt dat we doelgericht en efficiënt kunnen werken.” Het wordt alleen maar beter Voor Simone is het duidelijk: de patiënt vaart wel bij de nieuwe organisatie van de zorg in het ziekenhuis “en daar gaat het immers om”. “De eerste 48 uur in een ziekenhuis zijn heel belangrijk. Doordat we de ziekenhuisarts als generalist inzetten op de afdeling, zien we sneller wat er echt aan de hand is met de patiënt. Juist daardoor weten we ook sneller welke specialist erbij geroepen moet worden. Natuurlijk moet iedereen wennen en moet vertrouwen groeien, dat is logisch. Omdat onze werkwijze zo nieuw is, zijn we gewend om te pionieren. Ook voor de verpleegkundigen geldt dat zij pioniers zijn. Het team is zeer hecht, zeer gemotiveerd en heeft een enorme ‘drive’ om de kwaliteit steeds weer te verbeteren.”


12

NATUURLIJK BERNHOVEN

Diagnose en Indicatiestelling


13

Per 1 oktober is het nieuwe organisatiemodel ‘gaan draaien’. Hoe gaat het nu met zorgmodel Diagnose en Indicatiestelling in de praktijk?

I

nge Blokzijl is medisch leider van Diagnose en Indicatiestelling. Zij wordt bijgestaan door bedrijfsleiders Baukje Ummels en Til van Rooij. Het zorgmodel Diagnose en Indicatiestelling (D&I) bestaat uit twee bedrijven: het polibedrijf en het diagnostisch bedrijf. Inge vertelt over de werkwijze binnen het polibedrijf, want daar worden nu echt grote stappen gezet. Inge: “De huidige poli’s worden ondergebracht in zes clusters met ieder een teammanager. We focussen ons eerst op de operationele invulling van het polibedrijf. Per 1 november zijn de teammanagers benoemd binnen het polibedrijf. Er is nog een vacature, daarvoor loopt de werving nog. Hieronder zie je in een overzicht welke teammanager welke cluster aanstuurt. Cluster 1: chirurgie, orthopedie, MDL, gipskamer (teammanager Marlies Veltrop) Cluster 2: interne geneeskunde, kindergeneeskunde, geriatrie (teammanager Maria Wolff) Cluster 3. neurologie, Regionaal Pijn Centrum, longgeneeskunde, cardiologie (teammanager vacature) Cluster 4: oogheelkunde, KNO, dermatologie, kaakchirurgie, plastische chirurgie (teammanager Wilma Kuik) Cluster 5: urologie, gynaecologie, multidisciplinaire poli oncologie (teammanager Everlien Hermanussen) Cluster 6: algemene poli-ondersteuning (teammanager Judith van Rheden)

Inge Blokzijl

Inge: “Van achttien winkeltjes gaan we nu naar één polibedrijf, onderverdeeld in zes clusters. Zo richten we de organisatie efficiënter in en kunnen we ook meer van elkaar leren. Binnen het polibedrijf vindt advisering plaats in een één-op-één contact tussen arts en patiënt. De patiënt staat hierin centraal en daarom organiseren we de zorg zoveel mogelijk om onze patiënt heen. Dit betekent dat we meer onderling gaan samenwerken tussen poli’s en specialismen. We gaan de werkwijze op de poli’s meer standaardiseren. Hierdoor doen we geen dubbel werk en zijn we flexibeler. Medewerkers kunnen daardoor, indien nodig, flexibel op andere poli’s worden ingezet.” Daarnaast gaan we op de poli een nieuwe manier van werken introduceren. Eigenlijk een aantal spelregels die zorgen voor uniformiteit in het polibedrijf. Hieronder zie je de uitgangspunten op een rijtje. Natuurlijk zijn deze uitgangspunten niet in beton gegoten. 1. Het poli-bedrijf is vijf dagen per week van 8:00 tot 18:00 uur operationeel; zorgmodel D&I geeft benodigde poli-inzet van specialisten aan en plant de poli’s over de week. 2. Als patiënten Bernhoven bellen voor een afspraak, wordt deze direct ingepland. 3. Patiënten kunnen digitaal een afspraak inplannen via het digitale patiëntportaal. 4. Patiënten worden ontvangen aan een centrale balie of aanmeldzuil. 5. Voor meer informatie zie intranet onder zorgmodel Diagnose - en Indicatiestelling.

‘Samen komen we tot nieuwe inzichten die de zorg nog verder verbeteren.’ “Het nieuwe werken krijgt in ons zorgmodel steeds verder vorm. Het is goed te merken dat de medewerkers meedenken. Tijdens de dialoogsessies bespreken we nieuwe ideeën maar ook zorgen. Samen komen we tot nieuwe inzichten die de zorg nog verder verbeteren. De stip op de horizon waar we naartoe werken, wordt steeds groter en duidelijker. In 2017 is het onze nieuwe werkelijkheid.”

Werkwijze binnen het diagnostisch bedrijf “In het diagnostisch bedrijf gaan we de krachten van de eerste en tweede lijn bundelen. Hier worden alle diagnostische diensten georganiseerd. Dat betreft radiologie, het laboratorium, de huidige activiteiten van het Bernhoven Diagnostisch Centrum en de functieafdelingen. Hier leveren we diensten aan de vier zorgmodellen binnen Bernhoven en zorgprofessionals in de regio (bijvoorbeeld huisartsen). Voor een goede diagnose is afstemming met de huisarts essentieel. Dat gaan we faciliteren. Via Zorgdomein kan een huisarts een vraag stellen en onze specialisten krijgen meer mogelijkheden en tijd om hier op te reageren. Bij vragen of twijfel over een doorverwijzing van een patiënt naar de specialist, is het zaak hierover overleg te hebben met de huisarts.”


14

NATUURLIJK BERNHOVEN

Interventie Zorgstraten


15

Per 1 oktober is het nieuwe organisatiemodel ‘gaan draaien’. Hoe gaat het nu met zorgmodel Interventie Zorgstraten in de praktijk?

G

erko Moens is medisch leider Interventie Zorgstraten. Hij wordt bijgestaan door bedrijfsleider Justin Bitter. Dit zorgmodel omvat onder andere het OK-complex, de nieuwe NOKI (niet-OK interventies) afdeling, denk aan de hartkatheterisatie, de poliklinische behandelkamer, de scopiekamer, de interventieradiologie en de oncologiekamer. Ook de centrale sterilisatieafdeling (CSA), de afdeling opname & ontslag en de PPO vallen onder Interventie Zorgstraten. Gerko; “Interventie Zorgstraten kent feitelijk meerdere ‘winkels’, dat maakt het complex, maar ook uitdagend. B2 west en B2 oost vormen samen met de dagbehandeling het electieve beddenhuis. Dit behoort nu nog tot de Acute Zorg, maar per 1 april 2017 gaat het electieve beddenhuis eveneens over naar Interventie Zorgstraten”, vult Justin aan. Veel plannen moeten nog uitgewerkt worden, maar wat zeker is, is dat het geheel op 1 april 2017 klaar is en draait zoals bedacht!”

Gerko Moens

‘Wat zeker is, is dat het geheel op 1 april 2017 klaar is en draait zoals bedacht!’

Samen Het was al gezegd bij de start van de zorgmodellen op 1 oktober. De organisatie is in transitie, maar dat betekent niet dat opeens alles direct anders is. “Acute Zorg is nu druk bezig met de inrichting, de ontwikkelingen in andere zorgmodellen raken ons ook”, leggen Gerko en Justin uit, “met andere woorden: alles hangt met elkaar samen, een complexe organisatie maar als het huis eenmaal staat, dan staat het goed!” “De grilligheid zit vooral in het electieve proces,” zegt Justin. “Acute zorg is duidelijk, daar is de opname maximaal 48 uur en dan stroomt de patiënt door naar huis, wordt opgenomen, of gaat terug naar de eerste lijn. In de electieve planning hebben we te maken met een dagelijkse uitstroom vanuit de OK naar het beddenhuis. In het ziekenhuis streven we naar een scheiding van het electieve en het acute proces, zo ook op de OK. De rol van opnameplanning om de OK’s en het electieve beddenhuis efficiënt te plannen is essentieel. Het proces op de polikliniek speelt hierin een belangrijke rol. We willen namelijk vanuit de poli direct door plannen naar de OK indien nodig.” Integrale planning Integrale planning is het proces dat Bernhoven moet helpen om alle processen rondom de zorg voor onze patiënt goed op elkaar af te stemmen. “Als er meer spreekuren zijn op de poliklinieken heb je meer OK’s en meer beddencapaciteit nodig”, vervolgt Justin. “De kunst is vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Nu al zien we ligduurreductie. Bij galblaas in dagbehandeling is dat bijvoorbeeld 43 procent. Doordat het proces op

Justin Bitter

‘Natuurlijk is dat wennen maar vertrouwen moet groeien.’ de poli verandert, is er een andere benutting van de OK. Dankzij rapid recovery, aanpassing van het perioperatieve traject, is de ligduur na een heup- of knieoperatie van vier à vijf dagen afgenomen naar een à twee dagen, dat heeft dan weer effect op het beddenhuis.” Nieuw ook is de roostering voor artsen. “Via integrale planning kunnen wij de capaciteit die nodig is beter doorrekenen en aan de vakgroepleiders doorgeven zodat die ons dan de artsen kunnen leveren die passen bij de vraag. OKdagen komen in een basisrooster waardoor specialisten precies weten wanneer zij OK’s hebben. Uiteraard vallen spoed OK’s daarbuiten. Dit brengt veel rust op de OK, je weet immers precies wat gepland is en welke ruimte vrij is voor acute zorg. Vanaf 1 april moet dit zeker een positief effect hebben op de werkdruk, want de werkbelasting wordt door deze planning voorspelbaarder.” Vaste OK teams Ook verwachten Gerko en Justin dat de opnamestops voor patiënten die nu soms plaatsvinden, afnemen wanneer de AOA volledig in gebruik is. De werkwijze op de OK verandert eveneens, er wordt in vaste teams gewerkt die samenwerken in de hele cyclus van recovery, anesthesieen de OK-assistenten. Dit proces van het oude loslaten en het nieuwe omarmen is nu in volle gang. “Natuurlijk is dat wennen maar vertrouwen moet groeien. Door deze nieuwe werkwijze zullen de medewerkers ervaren dat het kan!”


16

NATUURLIJK BERNHOVEN

Chronische zorg


17

Per 1 oktober is het nieuwe organisatiemodel ‘gaan draaien’. Hoe gaat het nu met zorgmodel Chronische Zorg in de praktijk?

A

nnemiek Coremans is medisch leider van Chronische Zorg, zij wordt bijgestaan door bedrijfsleider Til van Rooij. “Dit zorgmodel wordt als laatste concreet gerealiseerd en daar zijn we nu druk mee bezig,” legt ze uit. In diverse beschouwende vakken vinden nu verkennende gesprekken plaats. In Chronische Zorg komen bijvoorbeeld de chronische darmontstekingen (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa), reumazorg en de chronische nierziekten. Diabeteszorg, de diabetesoproepdienst en nierdialyse maken al onderdeel uit van dit zorgmodel. “In dit zorgmodel werken we gewoon zoals we dat gewend waren, maar dat wil niet zeggen dat er intussen niets gebeurt.” Annemiek geeft een voorbeeld. “ Per 1 april 2017 wordt alle diabeteszorg in een aparte polikliniek georganiseerd. Met de huisartsen hebben wij afspraken gemaakt over welke patiënten in de eerste lijn begeleid worden en welke patiënten in de tweede lijn worden gezien. We zijn in 2013 begonnen bij de jaarcontrole met te checken of de patiënt nog op de juiste plek begeleid wordt. Dat gebeurt bij ons en in de huisartsenpraktijken. Voor type II diabetes

patiënten geldt dat deze onder leiding van de huisarts behandeld worden als de situatie stabiel is. Op het moment dat de huisarts aanleiding ziet voor specialistische ondersteuning, kan hij de patiënt naar de diabetespoli in het ziekenhuis verwijzen.” Persoonlijke gezondheidsomgeving Heel belangrijk in dit zorgmodel is de inzet van het regioplatform in samenwerking met de huisartsen. Annemiek legt het uit. “Het regioplatform is een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met dit platform kunnen we het zelfmanagement van onze patiënten ondersteunen en vergroten. We hopen dat het eerste project begin 2017 gaat werken, dat betekent dat betrokken zorgverleners en patiënten geschoold gaan worden. Het regioplatform verbindt in de toekomst praktisch alle zorgverleners én de patiënt in een digitale omgeving waarin zij met elkaar kunnen communiceren. Op dit moment wordt het in de eerste lijn al gebruikt en Bernhoven sluit er nu op aan. Zo kan bijvoorbeeld de diabetespatiënt in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving zijn eigen uitslagen inzien en bijvoorbeeld

Annemiek Coremans

‘We maken de zorg niet alleen goedkoper maar ook toegankelijker.’ glucosewaardes uploaden. Huisarts, specialist en/of diabetesverpleegkundige kunnen via het platform met de patiënt communiceren. Uitslagen, afspraken, leefstijlprogramma’s, noem maar op, het kan allemaal beheerd worden in deze omgeving. Zo geven we de patiënt meer regie over zijn eigen gezondheid. Het mooie van dit platform is dat bestaande systemen aangesloten kunnen worden. Reumanet is daar een voorbeeld van. Deze digitale omgeving gaat op de poli reumatologie gebruikt worden. Patiënten kunnen zelf scores invullen en informatie raadplegen. En wanneer de patiënt reden ziet om contact op te nemen met een van de zorgverleners, bijvoorbeeld voor een vraag tussendoor maar ook voor een consult, dan kan dat. Andersom kan de zorgverlener ook aan de patiënt vragen om bijvoorbeeld een vragenlijst in te vullen.” Samen eigentijdse zorg bieden “Onze zorg gaat echt veranderen”, zegt Annemiek Coremans, “juist door alle digitale mogelijkheden. We maken de patiënt regisseur van zijn eigen zorgproces en we doen het samen. Natuurlijk blijft naast het digitale contact tussen patiënt en zorgverlener ook altijd de mogelijkheid van persoonlijk contact. Maar we bepalen samen wanneer dat nodig is. Daarbij speelt de eerste lijn een grote rol. Door een deel van onnodige ziekenhuiszorg naar de eerste lijn te verplaatsen maken we de zorg niet alleen goedkoper maar ook toegankelijker.”


18

NATUURLIJK BERNHOVEN

In 2017 gaan we de medewerkers volop erbij betrekken Peggy de Bruijn

Zorginkoper Medisch

De kracht van het geheel

Specialistische Zorg regio zuid-oost

‘Bernhoven is als Zinnige Zorg partner van het eerste uur een ziekenhuis dat laat zien dat dromen in de zorg werkelijkheid kunnen worden. Door de omslag te maken van productiegedreven naar kwaliteitsgedreven zorg, laten de artsen van Bernhoven zien dat sturen op kwaliteit leidt tot optimale zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. We zijn er dan ook trots op dat we samen werken aan Zinnige Zorg. Dat dit in heel Nederland wordt (h)erkend blijkt wel uit alle mediaaandacht voor de successen van Bernhoven. Bernhoven is daarmee niet alleen een zeer gewaardeerde partner, maar ook een heel succesvolle ambassadeur voor Zinnige Zorg. Wij kijken uit naar onze samenwerking in de toekomst en zijn ervan overtuigd dat ‘Natuurlijk Bernhoven’ nog veel moois gaat laten zien.’

Terugkijkend naar het afgelopen jaar – en daar is december altijd een mooi moment voor – is het eerste wat opvalt: wat is er veel gedaan! De nieuwe manier van denken, de mindset, begint steeds vanzelfsprekender te worden. Over het succes van de aanpak én over de focus voor 2017 vertellen Mieke Klerkx, programmaleider, en Arjan de Jong, programmamanager Droom.

H

et eerste wat Mieke Klerkx en Arjan de Jong, programmaleider en programmamanager Droom, zeggen als ze moeten benoemen waar Mieke Klerkx het succes zit van de nieuwe manier van denken en werken: “In het geheel.” Mieke: “In 2015 zijn we begonnen met de initiatieven. Die waren succesvol, daar waren we heel blij mee. 2016 was het jaar waarin we de aanpak verder doorontwikkelden en daarin zien we: de nieuwe manier van werken is al veel meer een automatisme geworden, het gaat veel natuurlijker. En dat dat zo is, zien we terug in de hoeveelheid werk die is verzet, want wat is er al veel gerealiseerd! Natuurlijk, we kunnen er een paar initiatieven uit lichten, maar de kracht van het succes, die zit in het geheel.” Arjan: “Van tevoren hebben we wel

een paar speerpunten benoemd, zoals de versterking aan de voorkant, de Spoedeisende Hulp. De inzet van keuzehulpen die patiënten een rol geven in het beslissingsproces rondom een eventuele ingreep. En de transparantere samenwerking met de eerste lijn, de huisartsen. Daar zien we dat er grote slagen zijn gemaakt. Successen werden doorvertaald naar andere gebieden. Soms ging of gaat het om initiatieven die in één vakgroep zijn gedaan en toegepast kunnen worden op andere. Soms om initiatieven voor één patiëntgroep die ingezet kunnen worden voor andere groepen. Die verbreding maakt dat het geheel succesvol is. Dat de organisatie daarvoor moest veranderen was een logisch gevolg. Want het gaat om: hoe organiseer je de zorg rondom een patiënt? Daarvoor moet je naar de processen kijken. In de oude structuur kon dat niet, daar liepen we tegen grenzen aan. Nu, met de zorgmodellen, hebben we er wel een antwoord op.”


19

Eigen verantwoordelijkheid Er is veel gedaan, maar er zijn ook nog slagen te maken. Mieke: “Bij de start van Droom lag de focus vooral op: ‘the doctor in the lead’. Die gedachte blijft richtinggevend in ons nieuwe organisatiemodel. Maar tegelijkertijd willen we nu het gesprek aangaan met alle andere zorgprofessionals. Nu werken we in de nieuwe structuur vanuit het kader: adviseren, behandelen en begeleiden. En vanuit dit perspectief ziet bijvoorbeeld een verpleegkundige wellicht andere verbeterpunten dan dokters. Daarom willen we in 2017 ook deze medewerkers volop gaan betrekken. Daar gaan we in 2017 actief mee aan de slag.” Arjan: “En wat ook een belangrijk aspect blijft: het succes valt of staat met de

eigen verantwoordelijkheid. Die is essentieel voor elke cultuurverandering. Als jij goed voor je eigen stukje van een proces hebt gezorgd, maar een collega heeft dat niet, dan heb jij ook iets niet goed gedaan. Want je bent samen verantwoordelijk voor het hele proces. Om dat tastbaar te maken, en het is maar een voorbeeld: als een verwijzing binnenkomt via Zorgdomein kun je er meteen mee aan de slag gaan en alles inplannen. Maar je kunt óók eerst kijken: is dit wel een patiënt voor deze vakgroep? Of: moet deze patiënt überhaupt wel naar Bernhoven komen? Weet je het niet zeker, bel dan bijvoorbeeld even de huisarts. Want de keuze die je uiteindelijk maakt heeft consequenties voor het hele proces. Zo simpel als dit voorbeeld is, je ziet er heel mooi de integraliteit in terug.

We zien dat die nieuwe werkwijze steeds vanzelfsprekender wordt. We hebben dan al grote stappen gemaakt en dat is iets om trots op te zijn. Want zo’n nieuwe structuur, dat is gewoon spannend. Voor iedereen. Daarom blijven we, als programmabureau, ook in 2017, verbinden. De verbeter-initiatieven die we nu nog apart in het Droomprogramma hebben georganiseerd, worden in de loop van 2017 onderdeel van de rollen, taken en verantwoordelijkheden in de zorgmodellen. Zodat de hele organisatie betrokken is bij de nieuwe weg die Bernhoven is Arjan de Jong ingeslagen.”

Resultaten na bijna 2 jaar inzet op kwaliteit leidt tot lagere productie op een vergelijkbare populatie. DBC omzet 12% gedaald - 7%

Kwaliteitsinitiatieven geïmplementeerd • >100 kwaliteitsinitiatieven opgehaald • 59 initiatieven geïmplementeerd • Kwalitatieve en kwantitatieve monitoring & evaluatie Mindset verandering naar patiëntgeoriënteerde zorg, ongeacht de benodigde tijd.

Adherentie licht gestegen Aantal patiënten + 0,3%

2014

-12%

100 %

93 %

88 %

Q3 2014

Q3 2015

Q3 2016

55% van omzetreductie te verklaren uit initiatieven • Initiatieven verklaren groot deel van de schadelast reductie • Overig deel vanuit brede mindsetverandering bij specialisten (niet altijd vastgelegd in initiatieven)

+ 2%

2015

- 5%

2016


20

NATUURLIJK BERNHOVEN

Zorggroep Synchroon: partner van het eerste uur Zinnige zorg bieden aan de patiënten uit onze regio kan niet zonder een intensieve samenwerking tussen alle zorgaanbieders. En meer en meer begint de nieuwe manier van denken en werken zijn beslag te krijgen. Niet alleen binnen Bernhoven, ook buiten onze muren. Bijvoorbeeld bij de huisartsen. Manager Zorggroep Synchroon Hedi ter Braak geeft een mooi voorbeeld.

A

ls een huisarts een patiënt doorverwijst voor een afspraak op de geheugenpoli komt hij nu uit bij drie keuzes: de poli van de GGZ, de algemene geheugenpoli van Bernhoven en die van de afdeling neurologie. “Omdat hij niet altijd kan inschatten welke poli het meest geschikt is voor zijn patiënt kiest hij vaak, pragmatisch, voor de poli met de kortste wachttijd.

samenwerkingsorganisatie van huisartsen in de regio Oss-Uden-Veghel - kwam de vraag naar voren of dit niet eenvoudiger ingericht kan worden. Als er, na verwijzing, eerst een triage plaatsvindt scheelt dat een mogelijke onnodige doorverwijzing naar de verkeerde geheugenpoli. Die vraag werd positief ontvangen en de handschoen is inmiddels opgepakt.

Uit een intern overleg van Zorggroep Synchroon – de

Los van de juiste doorverwijzing, we zien ook dat huisartsen zich meer en meer de

vraag stellen of een patiënt überhaupt wel doorverwezen moet worden. Overigens willen we het voortaan minder over door- en terugverwijzen hebben; het gaat erom dat de patiënt op de juiste plek de zorg krijgt die hij nodig heeft, of dat nou in het ziekenhuis, bij de huisarts of elders is. Daarom is een goede samenwerking tussen alle zorgaanbieders belangrijk. Dat betekent óók dat we verder moeten kijken dan die plek alleen, we moeten het ook hebben over randvoorwaarden, denk aan een gezamenlijk ICT-systeem, en een gezamenlijk patiëntenportaal. Hoe kunnen we de zorgprofessional en de patiënt optimaal faciliteren, daar hebben we het volop over.

‘Het gaat erom dat dat patiënt op de juiste plek de zorg krijgt die hij nodig heeft, of dat nou in het ziekenhuis, bij de huisarts of elders is.’ De cultuurverandering en de verbreding, het denken in mogelijkheden om goede initiatieven door te vertalen, begint ook bij huisartsen steeds meer de cultuur te worden en dat is mooi om te zien.”


21

Sneldiagnostiekstraat COPD Duidelijk en efficiënt Inzicht, duidelijkheid, zekerheid en perspectief. Dit zijn voor de 66-jarige Pierre Spierings essentiële onderdelen die hij nodig heeft om te kunnen omgaan met zijn ziekte COPD. Hij deelt graag zijn ervaring over de sneldiagnostiekstraat COPD.

P

oetsen? Voor zijn ziekte vloog hij met de zwabber door het huis om het maar zo snel mogelijk af te hebben. Sporten? Hij fietste met gemak 65 kilometer op een ochtend. Met weemoed denkt hij terug aan de tijd dat Pierre Spierings hij nog geen COPD had. Toen voelde hij zich altijd jonger dan zijn leeftijd. Van de een op de andere dag voelt hij zich ‘een oud menneke’. Toen bij journalist Pierre in 2014 zijn pensioenleeftijd in zicht kwam, bedacht hij het project “100 x honderd”. In 2015 oefende hij honderd verschillende beroepen en ambachten uit. Van het hiermee opgehaalde geld liet hij een basisschool in Kenia bouwen. “Samen met mijn vriendin reisde ik afgelopen april naar Kenia om de nieuwe school te openen. Kort na aankomst gebeurde het. Ik kreeg een acute longontsteking en belandde in een Keniaans ziekenhuis. Vanaf dat moment ging het snel bergafwaarts’. Weer thuis kwam hij in de medische wereld terecht. “Functieonderzoeken, looptest, beweegmonitor, gesprekken met longarts en longverpleegkundige. Alle afspraken werden zoveel mogelijk op één dag

gepland. De medewerkers van Bernhoven hadden alle tijd voor me. Daarnaast kon ik altijd bellen als er iets was. Dat gaf me vertrouwen.” Diagnose “Toen alle testen waren gedaan, had ik een uitgebreid gesprek met de longarts en de longverpleegkundige. De diagnose was hard maar duidelijk: COPD. Daar genees je niet meer van. Ik kreeg een totaalbeeld van hoe het met me ging, met mijn hart, mijn spierfunctie, etc. We bespraken alles uitvoerig.” Tijdens een gesprek gaf dokter Groot me twee adviezen. Hij zei: “Niemand ziet aan jou dat je COPD hebt. Daarom moet je het met je omgeving delen en je grenzen aangeven.” Dit was voor mij het zetje dat ik nodig had om mijn familie en vrienden in te lichten. Er viel een last van me af. Daarnaast zei hij: “Je moet accepteren dat je vanaf nu leeft met een beperking. Jou kennende zul je nog vaak over je grenzen heengaan. Dat is een proces van vallen en opstaan.” Pierre krijgt sinds enkele weken ook bezoek van een ergotherapeut om zijn leven in te richten met zijn beperking. “Ik moet alles in een rustiger tempo doen. Als ik nu de vloer dweil, houd ik tussendoor een pauze. En fietsen doe ik nog steeds, maar nu nog maar 12 in plaats van 65 kilometer. Ik weet dat ik niet beter word, maar ik kan er wel voor zorgen mijn leven zo in te richten dat de ziekte stabiel blijft. Het sneldiagnosetraject heeft me inzicht, duidelijkheid, zekerheid en perspectief geboden.”

Op 1 februari 2016 is de vakgroep longgeneeskunde gestart met het COPD-net Bernhoven. Kees Groot, longarts:

‘Het COPD-net in Bernhoven is een sneldiagnostiekstraat. Kenmerk is dat in kortere tijd uitgebreider onderzoek wordt verricht om de juiste diagnose te stellen en onderliggende bepalende factoren helder te krijgen. Bij COPD is sprake van een ziektelast die meerdere organen dan alleen de longen kan omvatten. Daarnaast bepaalt ook de manier waarmee je omgaat met die ziekte en daardoor ontstane beperkingen, voor een deel in welke mate je er (ziekte) last van hebt. Daarom zijn bij de begeleiding en behandeling van COPD naast longarts en longverpleegkundige meerdere disciplines betrokken. Denk aan de diëtetiek, fysiotherapie, ergotherapie, laboratorium, radiologie en cardilologie. Kortom, het is een samenspel van verschillende diensten in ons huis. In het COPDnet is de samenwerking hiervan op elkaar afgestemd.’


22

NATUURLIJK BERNHOVEN

Bernhoven laat zien dat het anders kan Nu wij al enkele jaren bezig zijn met focus op kwaliteit en het leveren van zinnige zorg, kunnen we ook steeds meer resultaten laten zien en delen. We delen graag onze verhalen en hopen dat dit bijdraagt aan een landelijke beweging, focus op zinnige zorg. Wij hopen zo andere zorgorganisaties te inspireren. Hier zie je een overzicht van publicaties in de media in het afgelopen jaar.

Joost Bruinsma

Zorginkoper Medisch

Specialistische Zorg

‘Al enige tijd hebben wij vanuit CZ de unieke kans om als deelnemer binnen de Droom projectorganisatie een kijkje in de keuken te nemen binnen Bernhoven. Wat wij zien is een ziekenhuis dat zich enorm inspant om hét toekomstbestendige voorbeeldziekenhuis te worden, mét resultaat. Dit ‘nieuwe werken’ heeft een positieve impact op jullie patiënten, onze verzekerden!’


23

gezonde organisatie met gezonde medewerkers is het ultieme doel. Het is een complex speelveld en het vereist bepaalde kennis en vaardigheden om dat te overzien en op dit speelveld te acteren. Als basis vragen we van de teammanagers bijvoorbeeld een managementopleiding op Bachelor niveau. En vanzelfsprekend zijn communicatievaardigheden essentieel. Leiders hebben in de selectieprocedure een assessment bij het GITP gedaan. Dit is tevens het startpunt voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan. Vanuit Bernhoven worden leidinggevenden, net zoals alle medewerkers, ondersteund en gefaciliteerd bij hun ontwikkeling en het verder verfijnen van hun vaardigheden.

Mensgericht leiderschap Mensgericht leiderschap is een term die je veel hoort in Bernhoven. Maar wat betekent het eigenlijk? We vroegen het Kirsten van Giels, Teamleider Bernhoven Leren en Mobiliteit, Personeel & Organisatie. Wat versta jij onder mensgericht leiderschap? Een mensgericht leider inspireert, coacht en stimuleert ‘mensen’ (medewerkers, collega’s) om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen, zich verder te ontwikkelen en optimaal samen te werken. Kortom, zo’n leider ondersteunt mensen om in hun kracht te staan en blijven en laat hen excelleren in hun werk. Zo’n leider is de verbinder tussen mens en organisatie en doet dit vanuit dialoog en gesprek. Een basis van vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid is daarbij belangrijk. Want zeg nu zelf, jij wilt toch ook dat jouw talenten en kwaliteiten gezien worden.

Op de hoogte blijven van jouw zorgmodel? Kijk op intranet!

Waarom past deze manier van leidinggeven bij de weg die Bernhoven is ingeslagen? Bij een mensgericht ziekenhuis, past ook mensgericht leiderschap. Het is een wisselwerking. Als jij lekker in je vel zit, straal je dat uit en ervaren jouw collega’s maar zeker ook de patiënten jouw plezier en passie voor de zorg. Hoe wordt de leidinggevende van Bernhoven deze nieuwe methode bijgebracht? Ik zou dit geen methode willen noemen. Belangrijk is een natuurlijke interesse in mensen en waar mensen door gedreven worden in hun werk (drijfveren). Maar zeker ook resultaatgerichtheid. Een

ACUTE ZORG

DIAGNOSE EN INDICATIESTELLING

Kun je iets zeggen over jouw betrokkenheid bij dit onderwerp? Vanuit jouw functie en vanuit jou als persoon? Vanuit mijn rol als medewerker, leidinggevende, intern adviseur (Teamleider Bernhoven Leren en mobiliteit) lever ik graag mijn bijdrage aan de ontwikkeling van leiderschap bij Bernhoven. Dit doe ik vanuit mijn expertise als organisatiepsycholoog en vanuit mijn persoonlijke passie, samen met mijn team en collega’s bij de afdeling Personeel en Organisatie. Het samenspel en de energie in Bernhoven van iedereen die werkt (direct of indirect) voor de patiënt, vind ik fascinerend. De afstemming tussen ‘de doelen van Bernhoven als organisatie’ en ‘de bijdrage en passie van al die ruim 2000 mensen’ is iedere dag een uitdaging. Leiderschap, en ik doel dan op alle soorten van leiderschap, is de succesfactor. Dus ja, hoe kan ik hier niet bij betrokken zijn …

INTERVENTIE ZORGSTRATEN

CHRONISCHE ZORG


24

QUOTES

NATUURLIJK BERNHOVEN

Wim Gielis, voorzitter Ondernemingsraad

‘De OR is in 2016 uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen in de zorgmodellen. Naast het spreken van de medisch leiders en bedrijfsleiders heeft de OR ook gesproken met de teamleiders. Na uitgebreid de ontwikkelingen te hebben geanalyseerd, zijn we gekomen tot weloverwogen adviezen richting de directie. Daarnaast hebben we aangedrongen op een transparante communicatie. Hieraan is gevolg gegeven door ingelaste bijeenkomsten voor de medewerkers en de teamleiders in het bijzonder.

2017 wordt een jaar met voortzetting van de transitie voor de zorgmodellen en ondersteunende afdelingen. Dit vereist nog veel communicatie. De dialoogsessies zijn daarvoor het goede podium. Met een goede ontwikkeling krijgt de werkdruk op de afdelingen een positieve draai, maar daar ligt tevens een grote zorg. De OR gaat hierover graag in gesprek met de achterban. Verder wordt 2017 het jaar van de ORverkiezingen waarin de medisch specialist, nu ook gaat meedingen naar een zetel, nu ze in loondienst zijn van Bernhoven!’

‘De Cliëntenraad (CR) heeft in 2016 met name gekeken naar de positie van en aandacht voor de patiënt tijdens de transitie van het zorgaanbod binnen Bernhoven. Met genoegen hebben wij kunnen vaststellen dat door de inzet en betrokkenheid van velen de patiënt meer en meer centraal staat en betrokken wordt bij het behandelproces. In 2017 wil de CR de contacten met haar achterban verstevigen, waar mogelijk in samenwerking met Bernhoven. Maar de CR zal ook zelf initiatieven ontwikkelen om tot een goede dialoog te kunnen komen. Hans Maertens, voorzitter Cliëntenraad