Page 1

najaar 2018 Berne Media | uitgeverij abdij van berne


Leonard 2

+ Geïllustreerd met unieke foto’s van Leonard Cohen door Wim van de Hulst + Verschijnt op 21 september, de geboortedag van Leonard Cohen


Cohen, zanger mysticus FRANK KAZENBROOT Wees lief voor deze ziel Veertig vensters op Leonard Cohen

In zijn krachtige teksten worden motieven uit die oude tradities verweven met de ervaringen van een man van deze tijd. Seculiere en religieuze taal gaan in zijn liederen hand in hand waardoor thema’s als liefde, sex, eenzaamheid, pijn, genade, gebrokenheid, God en verlangen opnieuw gaan leven. Bekende liederen zijn: Suzanne, Hallelujah, Anthem en You want it darker. In dit boek worden ook minder bekende liederen belicht, bijvoorbeeld het lied The Window uit 1979. Dit lied heeft in het boek een belangrijke plaats gekregen: het verenigt prachtige muziek met mystieke poëzie. De titel van het lied Gentle this soul met daarin de uitnodiging van Cohen om lief te zijn voor de ziel van een gebroken mens – is gekozen als titel voor dit boek.

3

Frank Kazenbroot (Schiedam 1958) was jarenlang kloosterling in de Abdij van Berne. Tegenwoordig is hij geestelijk verzorger in een gevangenis. Hij heeft een passie voor het werk van de Canadese dichter en zanger Leonard Cohen.

Prijs: € 16,90 Uitvoering: paperback, geïll. Aantal pagina’s: 160 NUR 728 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: 21 september 2018 Omslag: Marion Rosendahl ISBN 978-90-8972-264-5 {E-book,ISBN 978-90-8972-265-2}

9 789089 722645

In dit boek opent de schrijver Frank Kazenbroot veertig vensters op de spirituele en religieuze kracht van Cohens poëzie. Hij volgt de dichter-musicus van zijn geboorte in 1934 tot aan zijn sterven in 2016. Cohen bleef de joodse traditie, waarin hij geboren werd, altijd trouw maar hij onderzocht ook christelijke, boeddhistische en hindoeïstische tradities. Zelf volgde Cohen een mystieke weg en deelde dat via zijn liederen met zijn publiek.


Omgaan met

4

+ Verhalen over de oorlog helpen bij verwerking, nog steeds + Voor ouderen is de oorlog nog vaak dichtbij

+ Latere generaties kunnen via deze verhalen meer gaan begrijp


t pijnlijke oorlogsherinneringen

pen

JACOMETTE DE BLOIS Iedere dag komt het voorbij Ouder worden met de oorlog

Bij veel ouderen komt de Tweede Wereldoorlog nog iedere dag voorbij. Al luisterend naar hun verhalen heeft Jacomette de Blois de oorlogsherinneringen, die in hun dagelijkse leven nog steeds een rol spelen, verzameld en beschreven. Het zijn herinneringen van mensen die toentertijd in Nederland of in Nederlands-Indië woonden. Inmiddels komt het verhaal van die oorlog niet alleen uit de eerste hand. Ook in de levens van de tweede, derde en ook al vierde generatie loopt een spoor van 1940-45 naar nu. Eindeloos veel boeken zijn erover geschreven en minstens zoveel films en documentaires gemaakt. Teveel oorlogen woeden sindsdien elders… De impact van deze ervaringen op de levensloop van deze oude mensen en hun familie is groot. Als we daaraan voorbij gaan doen we geen recht aan hun pogen toch iets moois van hun leven te maken, ondanks de oorlog. Hun verhalen kunnen ons vandaag helpen vrede te blijven zoeken. Maar hoe luister je, stel je vragen of zwijg je als ook pijnlijke herinneringen boven komen? Hoe ga je in gesprek? Een boek voor geestelijk verzorgers en familie van ouderen.

5 Jacomette de Blois is geestelijk verzorger en predikant in de Antonius Hof in Bussum. Aandachtig luisterend naar wat de bewoners haar vertellen, verzamelt zij verhalen en citaten.

Prijs: € 16,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 160 NUR 689 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: oktober 2018 Omslag: Studio Jan de Boer ISBN 978-90-8972-282-9 {E-book,ISBN 978-90-8972-283-6}

9 789089 722829

‘Sinds ik me íets kan herinneren, bestaat de Tweede Wereldoorlog voor mij.’ ‘Mijn ouders vonden elkaar in de mobilisatie. Een koffer vol brieven uit de oorlog vertelt hun verhaal.’ Mijn joodse buurmeisje stelde mij ooit de vraag, wat ik zou doen als zij ooit gevaar loopt? Mijn kleindochter van 6 versprak zich laatst en zei: ‘tweedehands’ oorlog, toen ze de Tweede Wereldoorlog bedoelde. Ook al corrigeerde ik haar, ze heeft zo gelijk.


Spiritu 6

+ Verrassende parallellen + Bronnen van inspiratie voor zinzoekers


aliteit van oost & west THOMAS QUARTIER OSB & PAUL VAN DER VELDE Zinzoekers

Dialogen over religie tussen oost en west Prof. Dr. Thomas Quartier osb (1972) is monnik van de Sint Willibrordsabdij. Hij doceert aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de KU Leuven en Sant’ Anselmo in Rome en is medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Hij publiceerde meerdere boeken over liturgische spiritualiteit en kloosterleven. Prof. Dr. Paul van der Velde (1959) is hoogleraar Aziatische Religies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is als wetenschapper en kunstenaar bezig met Azië. In diverse tentoonstellingen, talrijke boeken en lezingen deelt hij zijn visie op hindoeïsme en boeddhisme met een breed publiek.

Prijs: € 17,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s:: 200 NUR: 728 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: september 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-278-2 {E-book,ISBN 978-90-8972-279-9}

9 789089 722782

Zinzoekers zijn mensen die existentiële vragen durven stellen. Maar aan wie stel je die vragen en waar vind je inspiratie? Tegenwoordig zijn verschillende religieuze tradities binnen handbereik. Christelijke kloosters hebben een grote aantrekkingskracht voor mensen van binnen en buiten de kerken, en oosterse religies zijn voor velen fascinerend. Rituele praktijken, artistieke uitingen en oude bronteksten openen wegen om naar de zin van het bestaan te vragen en soms antwoorden te vinden. In dit boek gaan de benedictijner monnik Thomas Quartier en de kenner van oosterse religies Paul van der Velde met elkaar in dialoog. Ze leggen elkaars betrokkenheid bij christelijke en oosterse spiritualiteit naast elkaar. Ze vertellen elkaar over hun ervaring met pelgrimages, kloosters, rituelen, kunst en cultuur. Beiden leven hun spiritualiteit, zij het op verschillende wijze. Quartier als monnik die een religieuze levensvorm heeft gekozen, Van der Velde als reiziger en kunstenaar die de oosterse culturen belichaamt. En beiden doceren vanuit hun geleefde spiritualiteit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

7


Henri Nouwen

Over de kern van de eucharistie HENRI NOUWEN Ons dagelijks brood ‘Ik hoop dat degenen die dit boek lezen, er nieuw voedsel in zullen vinden voor hun reis naar God.’ Henri Nouwen

8

Er wordt veel gediscussieerd over de eucharistie. Het is verfrissend om te lezen hoe Henri Nouwen in dit boek probeert de kern van de eucharistie te beschrijven. Hij begint hiervoor bij de ervaringen van de Emmaüsgangers. Zij wisten niet dat ze met de verrezen Christus onderweg waren, totdat zij hem plotseling herkenden in het breken van het brood. In het Emmaüsverhaal zien we niet alleen de orde van de eucharistieviering, maar ook de hoofdthema’s van een dankbaar leven weerspiegeld. Het erkennen van ons verlies, het opmerken van Gods aanwezigheid, het uitnodigen van de vreemdeling, het in gemeenschap treden en het uitgezonden worden. Henri Nouwen (1932-1996) behoort tot de meest gelezen spirituele schrijvers, met wereldwijd miljoenen lezers. Hij is geliefd vanwege de manier waarop hij woorden geeft aan een authentiek geloof. Met het thema van vijandigheid naar vriendschap was hij altijd erg in de weer. Het is herkenbaar in ieder mens en in iedere tijd.

9 789089 722683

Prijs: € 14,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 96 NUR 728 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: september 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-268-3 {E-book,ISBN 978-90-8972-269-0}

+ Klassieker van Nouwen over de Emmaüsgangers + De eucharistie hoort bij ons dagelijks leven


klassiekers

Open je ogen voor iconen HENRI NOUWEN Bidden met iconen Henri Nouwen was zeer geboeid door iconen. In dit opnieuw uitgegeven boek beschrijft hij aan de hand van vier beroemde Russische iconen zijn meditaties. Je spreekt bij iconen eigenlijk van het lezen van iconen: iconen zo aandachtig lezen dat ze tot je gaan spreken. Hij zelf zei daarover: ‘De woorden in dit boek zijn het resultaat van mijn eigen turen naar deze iconen. Zij kunnen je al of niet raken. Maar als ze jou alleen maar een beetje zouden helpen om voor jezelf naar deze iconen te gaan kijken, dan zullen mijn woorden aan hun doel hebben beantwoord en kunnen ze worden vergeten. Dan zijn deze iconen van jou geworden en kunnen ze jou bij dag en bij nacht leiden, in goede en in kwade dagen, wanneer je je verdrietig voelt en wanneer je blij bent. Zij zullen gaan spreken over de unieke weg die God heeft uitgekozen om jou lief te hebben.’

9

Prijs: € 16,90 Uitvoering: gebonden, geïll., fc Aantal pagina’s: 96 NUR 728 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: november 2018 Omslag: Geert de Koning ISBN 978-90-8972-270-6 {E-book,ISBN 978-90-8972-271-3}

9 789089 722706

De iconen zijn in kleur op de flappen van de omslag weergegeven zodat u al lezend afwisselend kunt kijken en lezen.

+ Van kijken naar zien, naar gebed + Hoe het aandachtig bekijken, lezen van iconen je kan leiden in vreugde en verdriet + Henri Nouwen schrijft in dit boek: ‘Bidden werd schrijven en schrijven werd bidden


Leer de islam beter begrijpen en waarderen ADRIEN CANDIARD De islam begrijpen Of beter gezegd, waarom we er niets van begrijpen Al jarenlang worden we overspoeld met informatie en meningen over de islam. Zowel de tragische actualiteit van onze wereld als ook de diepe veranderingen binnen de Franse en Europese samenleving wijzen onophoudelijk in de richting van deze godsdienst. Kranten, internetsites en televisie-uitzendingen wijden er commentaren aan. Helaas, de paradox is: hoe meer uitleg, des te minder men er iets van begrijpt. 10 Waarom kan men van de islam zoveel tegengestelde zaken zeggen? En hoe kunnen we toch het ‘ware gezicht’ van de islam achterhalen? Is het voldoende om de Koran te lezen? Kunnen we tot slot te weten komen hoe deze godsdienst - met een miljard gelovigen - onze levenswijze en de wereldvrede belaagt of verrijkt? In dit uiterst heldere boek legt Adrien Candiard uit, zonder alles te willen oplossen, waarom de islam niet eenvoudig is, maar hij geeft ons wel meer inzicht. Adrien Candiard (1982), opgeleid als historicus, trad toe tot de orde der Dominicanen en studeerde vervolgens theologie. In 2012 vestigde hij zich in Cairo, legde zich toe op het leren van Arabisch en behaalde zijn master in Islamstudies aan de Amerikaanse universiteit aldaar. Hij is verbonden aan het Dominicaans Instituut van Oosterse Studies.

9 789089 722669

Prijs: € 16,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 144 NUR 700 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: september 2018 Omslag: Studio Jan de Boer ISBN 978-90-8972-266-9 {E-book,ISBN 978-90-8972-267-6}

+ De dominicaan Candiard woont in Egypte en schrijft als christen over de islam + Aanleiding voor dit boek was de aanslag op Bataclan + Bestseller in Frankrijk


God is veel groter dan mensen denken ANSELM GRÜN & LEONARDO BOFF God in alles In dit boek laten de Duitse monnik Anselm Grün en de Braziliaanse bevrijdingstheoloog Leonardo Boff zien dat we God kunnen ervaren in mensen en in de schepping. Beide auteurs beschouwen alles wat leeft, de gehele schepping en zelfs de kosmos als onderdeel van het groot geheim, dat we God noemen. In ieder kleinste onderdeel komt God ons tegemoet. Daarmee ontvangen we niet alleen een groot geschenk, maar komt er ook een grote verantwoordelijkheid bij ons mensen te liggen. Beide auteurs kiezen hun eigen invalshoek. Voor 11 Grün staat de godservaring in onszelf en in mensen om ons heen centraal. Boff kiest het universum, de schepping als geheel met daarin de kleinste levende wezens als uitgangspunt van zijn denken. Vanuit deze vertrekpunten gaan ze met elkaar ‘in gesprek’ en kun je als lezer ontdekken dat ze het in de kern hartgrondig met elkaar eens zijn wanneer het gaat om het wezenlijke van God: God is niet de geheel andere, buiten de wereld, maar aanwezig in de wereld zonder volledig met deze wereld samen te vallen. Anselm Grün (1945) is monnik en hoofdeconoom in de Benedictijnenabdij van Münsterschwarzach (Duitsland). Als geestelijke begeleider en raadgever van veel mensen behoort hij tot een van de meest gelezen christelijke auteurs.

Prijs: € 16,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 160 NUR 728 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: september 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-280-5 {E-book,ISBN 978-90-8972-281-2}

+ Verrassende ontdekkingen vanuit twee tegenpolen + Het universum, de schepping en de mens: over de kern van God

9 789089 722805

De Braziliaanse theoloog Leonardo Boff (1938) mag gerekend worden tot een van de belangrijkste denkers binnen de bevrijdingstheologie. Naast theologie houdt hij zich bezig met armoedeproblematiek, ecologie en mensenrechten.


Rabbi Jezus Ori

12

+ Jezus komt dichterbij in deze bijzondere hervertelling + De boodschap van het evangelie als nieuw


in andere woorden

igineel en ontroerend HEIN STUFKENS Verhalen van de rabbi Scènes uit het wonderbaarlijke leven van de Mensenzoon - verrassend anders verteld 13 In dit boek worden de wonderbaarlijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus herverteld met de vloeiende pen van Hein Stufkens. Het bevat levendige dialogen tussen Jezus en zijn leerlingen en beschrijft de gebeurtenissen op geloofwaardige wijze. De lezer krijgt gaandeweg sympathie en bewondering voor deze unieke rabbi die zich in heel zijn optreden laat leiden door gehoorzaamheid aan zijn roeping. Hij wordt voor de lezer herkenbaar in zijn méns zijn, maar door alles heen klinkt ook het mysterie van zijn bijzondere bestemming.

Hein Stufkens (geb. 1947), filosoof, leraar en dichter, is bekend als auteur van vele boeken op het grensvlak van filosofie, spiritualiteit en psychologie. Hij was actief in het hoger onderwijs en voor radio en tv. Hij woont en werkt sinds 2001 in het bezinningscentrum La Cordelle te Cadzand, dat hij samen met zijn echtgenote stichtte.

Prijs: € 14,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 128 NUR 728 Formaat: 13,5 x 20 cm Verschijnt: november 2018 Omslag: Grarage BNO lISBN 978-90-8972-274-4 {E-book,ISBN 978-90-8972-275-1}

9 789089 722744

Het boek ontroert en inspireert, én het nodigt uit om de originele verhalen en teksten uit de vier evangelies en het Thomas-evangelie opnieuw te lezen. Een aanrader, ook voor gebruik in vieringen en in het godsdienstonderwijs.


Waarom vieren we Sinterklaas?

JOHANNEKE BOSMAN

Op bezoek bij Sint Nicolaas, een reisgids Reis met deze gids langs fysieke plaatsen maar vooral langs het legendarische leven van Sint Nicolaas en de daaruit voortgekomen tradities en feesten. Het boek is niet bedoeld om een standpunt in te nemen in welke 14 discussie dan ook, maar wel om te gidsen langs de oorsprong en gebruiken van het huidige Nederlandse en buitenlandse Sinterklaas- en Sint Nicolaasfeest. Kijk met de ogen van een 4de eeuwse Christen naar een bijzondere bisschop; met de ogen van een middeleeuwer naar een heilige met popsterachtige grootheid; met de ogen van andere Europeanen naar metgezellen van de Sint en met eigen ogen onbevangen naar de oorsprong van de Nederlandse Sinterklaas voortgekomen uit de Nicolaas van de 4de eeuw. Laat u verwonderen door de verhalen, laat u intrigeren door de bouwwerken en kunst en misschien laat u zich inspireren door de geest van Sint Nicolaas om iets te geven en te delen aan en met anderen. Johanneke Bosman (1979) studeerde in Amsterdam en Rome. Van kinds af aan heeft zij een band met de Heilige Nicolaas: zij is geboren op 6 december, de feestdag van de Heilige Nicolaas.

9 789089 722775

Prijs: € 20,00 Uitvoering: paperback, geïll., fc Aantal pagina’s: 192 NUR 610 Formaat: 11 x 19,5 cm Verschijnt: oktober 2018 Omslag: Studio Sien ISBN 978-90-8972-277-5

- spirituele

+ Ontdekkingtocht langs plaatsten, feesten en legenden verbonden met de Sint + Vindplaats van gebruiken en tradities + Sint Nicolaas in binnen- en buitenland


Unieke gids over het religieus erfgoed en de Sint Pieter in Oudenbosch MARK BUIJS Religieus erfgoed in Oudenbosch Het Rome van Willem Hellemons De plaatsnaam Oudenbosch lokt vaak een directe reactie uit. Vrijwel iedereen verbaast zich van veraf of bij een bezoek over de imposante koepels van de basiliek en het instituut Saint Louis in het West-Brabantse land. Het verhaal erachter gaat terug naar de negentiende eeuw: de ambitieuze cisterciënzer Willem Hellemons (1810-1884) 15 zette zich eerst als kapelaan en later als pastoor met al zijn krachten in voor Oudenbosch. Hij stond daar aan de wieg van jeugdzorg, bijzonder onderwijs, ziekenzorg en zocht naar een versterking van het religieus leven. Daarvoor koos hij, geïnspireerd door zijn studiejaren in Rome, een passende vormgeving: Oudenbosch kreeg een nieuwe parochiekerk naar het model van de Sint Pieter in Rome en een broedercongregatie met het jongensinternaat, Saint Louis genaamd. Alles in een decor van Romeinse stucgevels, koepels en prachtige tuinen waarvan al rondwandelend nu nog veel is te ontdekken. Deze gids neemt u mee in een bezichtiging en boeiende beschrijving van alle gebouwen met hun omgeving.

reisgidsen -

Prijs: € 22,90 Uitvoering:paperback, geïll., fc Aantal pagina’s: 200 NUR 520 Formaat: 11 x 19,5 cm Verschijnt: december 2018 Omslag: Studio Sien ISBN 978-90-8972-276-8

+ Oudenbosch: het Rome van Nederland + In de serie gidsen over plaatsen met bijzondere spiritualiteit

9 789089 722768

foto’s: Ramon Mangold

Mark Buijs is geboren en getogen in Oudenbosch. Hij is werkzaam in de erfgoedsector die in deze tijd te maken heeft met nieuwe uitdagingen zoals behoud en herbestemming van religieus erfgoed. Het vertellen van de verhalen achter de gebouwen ziet hij als een belangrijk instrument voor behoud en overdracht aan volgende generaties.


De kunst van het vertrouwvol dwalen THIJS CASPERS Thuis zijn in het onbekende Thuiszijn in het onbekende leest als een pleidooi voor het onbekende, het chaotische, het ongeordende. Het is een essayistisch lofdicht op de ‘kunst van het verdwalen’, die de lezer uitdaagt oude zekerheden los te laten. Dit pleidooi is tegendraads. De Nederlandse samenleving zet namelijk voortdurend in op het tegenovergestelde: op structuren en regels die iedere vorm van onzekerheid trachten uit te sluiten. 16 Maar wat als we het onbekende niet tot vijand verklaren en durven te gaan staan in onzekerheid die ons omringt? Is een dergelijke houding niet veel vruchtbaarder in een maatschappij die alsmaar complexer en ondoorzichtiger wordt? Anders dan misschien gedacht reikt de christelijke traditie in deze zoektocht verrassende en actuele perspectieven aan. Deze traditie vormt, samen met tal van beschouwingen op de ons omringende natuur, een belangrijke bron om op een nieuwe manier van kijken naar de Nederlandse samenleving. Creativiteit, improvisatie, veerkracht en spontaniteit zijn daarbij belangrijke richtingwijzers in de vijf essays die dit boek omvat. Thijs Caspers (1980) is theoloog, essayist en reisschrijver. Hij heeft een grote passie voor lange afstandswandelingen in binnen- en buitenland. Zijn avonturen en ervaringen verwerkt hij graag in de beschouwingen die hij schrijft. Eerder verscheen van zijn hand het boek Proeven van goed samenleven (2012).

9 789089 722560

Prijs: € 16,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 144 NUR 728 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: reeds verschenen 2018 ISBN 978-90-8972-256-0 {E-book,ISBN 978-90-8972-258-4}

+ Wie durft verdwalen vindt nieuwe wegen... Een pleidooi voor het onbekende, het chaotische, het ongeordende + Theologie van een lange afstandswandelaar


Een kleurboek om je te verdiepen in het leven van Jezus en Maria Kleuren, mediteren, bidden Een boek met meer dan 50 kleurplaten met passages uit de Bijbel om al kleurend rustig te mediteren en te overwegen. De verhalen en platen volgen het leven van Jezus. De kleurplaten zijn geïnspireerd op de ramen van de kathedraal van Chartres. Bij de platen worden mooie korte gebeden aangeboden ter verdieping. De combinatie van tekst en beeld nodigt uit om te bidden en het mys- 17 terie van Christus te aanschouwen, volgens het ritme van het potlood en afhankelijk van de gevoeligheid van elke potloodpunt.

Prijs: € 14,90 Uitvoering: paperback, geïll. Aantal pagina’s: 96 NUR 476 Formaat: 21 x 28,5 cm Verschijnt: september 2018 ISBN 978-90-8972-287-4 ism Averbode

+ Bezinnen met het inkleuren van de ramen van de kathedraal van Chartres + Het leven van Jezus, stap voor stap, kleur na kleur, detail na detail

9 789089 722874

‘Luister, zie en hoor.’ (Psalm 45, 11)


Advent en Kerstmis intensief beleven met dagelijkse meditaties Op weg naar Kerstmis Teksten voor de dagen van de Advent In 7 hoofdstukken neemt dit boekje de lezers bij de hand door de periode van Advent en Kerstmis (Christus Koning, Advent, Kerstmis, Heilige Familie, Driekoningen, Maria Lichtmis). Elk hoofdstuk is verbonden met een periode en start vanuit een specifiek thema (thema’s zijn onder meer Gerechtigheid, Bekering, Verwachting, Vervulling en Licht). Daarbij zijn het zowel de woorden als de beelden die ons wil18 len inspireren: een gedicht, een gebed, een stukje verdieping. Ook is er een actief element in dit kleurrijke boekje te vinden: een recept, een verhaal om voor te lezen. Deze keer is de opmaak in handen van de ontwerper Geert de Koning. Hij weet de vorm zo te kiezen dat dit meditatieboekje voor deze centrale weken van het jaar een prachtige handleiding biedt. Een persoonlijk boekje om mee op weg te gaan naar Kerstmis

9 789089 722843

Prijs: € 5,95 Uitvoering: geenaaid paperback Aantal pagina’s: 64 NUR 711 Formaat: 13,5 x 20 cm Verschijnt: november 2018 Omslag: Geert de Koning ISBN 978-90-8972-284-3

+ Mooie afbeeldingen van het kerstverhaal + Elke dag een korte tekst ter overweging + Een mooi cadeau voor de decembermaand


Een levensgroot vel papier om in te kleuren onderweg naar Kerstmis! De allergrootste kleurplaat voor Kerst In deze - als boek verpakte – kleurplaat staan alle verschillende onderdelen van het kerstverhaal naast elkaar getekend: de aankondiging van de geboorte aan Maria en daarna aan Jozef; de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth; de reis naar Betlehem; de geboorte van Jezus; de herders die in het veld worden die toegezongen worden door de engelen en het bezoek van de Wijzen uit het oosten met hun geschenken. 19

Prijs: € 12,90 Uitvoering: tekenplaat in harde kaft Aantal pagina’s: 1 NUR 224 Formaat: 25 x 30 cm Verschijnt: oktober 2018 Illustraties: Mélanie Grandgirard ISBN 978-90-8972-286-7

+ Voor kinderen en kleinkinderen! + 60 bij 125 cm! Samen kleuren kan ook. + Als boek verpakt in groot kinderboek-formaat

9 789089 722867

Een prachtige manier om samen met kinderen (vanaf 5 jaar) de geschiedenis van de geboorte van Jezus te ontdekken en vol aandacht naar Kerstmis toe te kleuren.


Een filosofie van de vreugde ADRIANA VAN LOTRINGEN Vreugde geeft vleugels Vreugde onderscheidt zich van geluk en plezier. Plezier is vluchtig, geluk is niet altijd constant, maar vreugde kun je innerlijk beleven, al is het maar een kort moment. Ook in situaties van verdriet of onrust ontstaan er soms ineens momenten van vreugde. Steunend op haar eigen levenservaring en beroep laat Adriana van 20 Lotringen in dit boek zien dat vreugde om een bepaalde levensinstelling vraagt. Deze levenshouding kun je bij jezelf bewust ontwikkelen met moed, volharding en verwondering. In korte goed leesbare hoofdstukken bespreekt de schrijfster meditatief en filosoferend de weg van de vreugde door alle levensgebeurtenissen heen. Zij gaat daarbij actuele problemen zoals overconsumptie, pesten en het omgaan met vrijheid van meningsuiting niet uit de weg. Korte poëtische citaten uit eigen werk en dat van anderen geven haar betoog een verdiepend karakter.

Adriana (Janny) van Lotringen is moraaltheologe. Ze schrijft met regelmaat artikelen op het gebied van spiritualiteit. Zij publiceerde eerder Waarom ik naar je verlang (Leuven 2008).

9 789089 722881

Prijs: € 14,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 120 NUR 700 Formaat: 13 x 20 cm Verschijnt: oktober 2018 Omslag: Marion Rosendahl ISBN 978-90-8972-288-1 {E-book,ISBN 978-90-8972-289-8}

+ Van tv-programma + Vreugde vraagt om een bepaalde levensinstelling die je kunt ontwikkelen de Verwondering + Vreugde is een bron van inspiratie, maakt weerbaar en geeft kracht + 50.000 exemplaren


De wereld heeft barmhartigheid broodnodig WIM VERSCHUREN Barmhartigheid

Liefhebben in het dagelijks leven Zien - bewogen worden - in beweging komen Barmhartigheid als begrip en levenshouding komt in veel publicaties ter sprake. Sinds Paus Franciscus het jaar van Barmhartigheid aankondigde is er veel te doen rond dit thema: wat is het precies, waar vind je barmhartigheid, wie is er eigenlijk barmhartig? Voor dit thema kunnen we het beste terecht bij Wim Verschuren, de nestor van de Beweging van barmhartigheid. Al bijna veertig jaar speelt 21 barmhartigheid een belangrijke rol in zijn leven. Steeds meer kwam hij erachter dat barmhartigheid iets als een spirit is die mensen doet opbloeien en het leven rijk en goed maakt. In dit boek komt veel van wat frater Verschuren aan kennis en ervaringen over barmhartigheid verzamelde bij elkaar. Het levert een verrassend warm en uitnodigend boek op, over een alledaagse kwaliteit van mensen die zeker geworteld is in de christelijke spiritualiteit, maar ook als het ware is ‘ingeschapen’ in ieder mens, van welke spirituele richting of levensbeschouwing hij of zij ook is.

Prijs: € 16,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 160 NUR 728 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: december 2018 Omslag: Marion Rosendahl ISBN 978-90-8972-290-4 {E-book,ISBN 978-90-8972-291-1}

+ Van de nestor van de Beweging van Bermhartigheid: ‘Zien, bewogen worden, in beweging komen.’ + Barmhartigheid inspireert mensen onderling en maakt het leven wederzijds goed en rijk

9 789089 722904

Wim Verschuren, frater van Tilburg (1933), stond aan het begin van conferentieoord: ‘Zin’, een centrum voor spiritualiteit en werk. ‘Wat mij drijft’, zegt hij, ‘is barmhartigheid in kerk en wereld tot leven te brengen. Barmhartigheid krijgt handen en voeten in hoe je met elkaar en met de zwakkeren in de samenleving omgaat.’


Voor wie werkzaam is in liturgie én diaconie LOUIS VAN TONGEREN & GERARD ROUWHORST (RED.) Vieren en delen De verhouding tussen liturgie en diaconie Liturgie en diaconie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch beleven veel christenen liturgie en diaconie vaak als gescheiden werelden. Liturgie wordt gevierd in het kerkgebouw en geassocieerd met spiritua22 liteit, gebed, ritueel en symboliek. Bij diaconie denken velen aan activiteiten die daarbuiten plaatsvinden, in de samenleving. Liturgie lijkt meer gericht op de ‘binnenwereld’, diaconie op de ‘buitenwereld’. De kernmomenten van de christelijke liturgie geven richting aan de betrokkenheid van christenen op de samenleving en omgekeerd wordt de zorg van de christen voor de naaste en de schepping gevoed door de ontmoeting van God en mens in de liturgie. De centrale vraag in dit boek is: welke onderlinge relaties zijn er tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, tussen liturgie en diaconie? Hoe kan de samenhang tussen kerntaken van de kerk duidelijker zichtbaar worden gemaakt en concreet vorm krijgen? Wat is er gaande op het vlak van diaconie? Hoe kunnen diaconale activiteiten doorwerken in de liturgie, deze bevruchten en andersom? Verschillende wetenschappers namen deel aan dit project met artikelen, korte bijdragen over kunst en praktijkverhalen over combinatie van diaconie en liturgie vieren. Louis van Tongeren is senior-lector in Liturgische en rituele studies aan de universiteit van Tilburg. Gerard Rouwhorst was hoogleraar liturgiewetenschap aan de universiteit van Tilburg.

9 789089 722966

Prijs: € 20,00 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 200 NUR 700 Formaat: 15 x 23,5 cm Verschijnt: oktober 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-296-6 {E-book,ISBN 978-90-8972-297-3}

+ De zorg voor de naaste vindt ook zijn inspiratie in de liturgie, dus door vieren en delen + Vieren en delen doe je niet alleen in de kerk


Wat vinden jonge theologen over de maaltijd? MIRELLA KLOMP, PETER-BEN SMIT, IRIS SPECKMANN (RED.) Rond de tafel Maaltijd vieren in liturgische contexten Meals are hot. Eucharistie en Avondmaal, maar ook onze dagelijkse praktijken van eten en drinken hebben de laatste jaren volop de aandacht in wetenschappelijk onderzoek. Af te lezen aan het aantal eetclubs, buurtmaaltijden, tv-kookprogramma’s is eten in onze cul- 23 tuur van onverminderd grote betekenis. Deelname aan Eucharistie en Avondmaal worden minder vanzelfsprekend. Wat hebben deze liturgische praktijken ons in de 21e eeuw te zeggen? Staan zij in verband met ons dagelijks eten en drinken en zo ja, hoe? Wat zijn volgens de Schrift belangrijke aspecten van de maaltijd? Met wie wordt er maaltijd gevierd en wie bepalen dat? In deze bundel belicht een nieuwe generatie theologen op verfrissende wijze verschillende aspecten van de maaltijd. Hun bijdragen zijn in drie thema’s ondergebracht.

Prijs: € 20,00 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 200 NUR 700 Formaat: 15 x 23,5 cm Verschijnt: september 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-294-2 {E-book,ISBN 978-90-8972-295-9}

+ VU - auteurs afkomstig uit de breedte van de oecumene: rooms- of oudkatholiek, protestants PKN of van een kleine gereformeerde kerk, doopsgezind, remonstrants + Brengt verschillende mensen, praktijken en kerken met elkaar rond de tafel en in gesprek

9 789089 722942

Deel 1: Eten, lijf en leven. Bij dit eerste thema staat het doordenken van de relatie tussen ‘seculiere’ en religieuze maaltijden centraal. Deel 2: Beleving van de maaltijd. Hier komen mensen aan het woord die maaltijden vieren: welke betekenissen kennen zij toe aan heilig Avondmaal en Eucharistie? Deel 3: Gasten en gemeenschap. Over het gemeenschapsvormende karakter van maaltijden: hoe draagt de rituele vormgeving en uitnodigings- of toelatingsbeleid daaraan bij?


Vernooij: de vormgever van muziek in de liturgie ANTON VERNOOIJ Zingen van grote dingen Samenstelling en redactie: Martin Hoondert, Marja Blakenburg en Wim Krist Anton Vernooij, priester, musicus, docent en schrijver, heeft zijn leven lang nagedacht en geschreven over muziek in de liturgie. Zijn publi24 caties verschenen in diverse tijdschriften en bundels. Uit zijn grote oeuvre hebben Martin Hoondert, Marja Blakenburg en Wim Krist een selectie gemaakt van artikelen die nog steeds de moeite van het lezen waard zijn. De inzichten van Vernooij laten zien hoe muziek werkt als muzische en rituele taal. Muziek als rituele vormgever laat ons zingen van ‘grote dingen’. Liturgie kan niet zonder muziek, of - in woorden van Anton Vernooij - : liturgie wordt voltrokken in muziek. Dr. Anton Vernooij (*1940) was van 1969 tot 1997 docent aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en het Conservatorium in Utrecht, daarna tot 2005 bijzonder hoogleraar Liturgische Muziek aan de Universiteit van Tilburg. Hij publiceerde talrijke hymnologische artikelen over religieuze en liturgische muziek.

9 789089 722980

Prijs: € 24,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 200 NUR 709 Formaat: 15 x 23,5 cm Verschijnt: november 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-298-0 {E-book,ISBN 978-90-8972-299-7}

+ De mooiste en meest inspirerende teksten van de priester-musicus Anton Vernooij


Willibrord: een man van geloof of een radicale fanaticus? DR. ANTON TEN KLOOSTER DR. ARNOLD SMEETS PROF. DR. PETER-BEN SMITS

Willibrord door de eeuwen Botsende culturen en wisselende perspectieven op de apostel van de lage landen

25

‘Willibrord door de eeuwen’ verwijst naar een oude hymne ter ere van de apostel van de Lage Landen. De tekst eert de fierheid en het standvastig geloof van een geloofsheld. Is dat een beeld van het verleden? Het christelijk geloof heeft in ons land immers veel aan overtuigingskracht verloren. Bovendien: zouden we tegenwoordig zijn missionaire ijver nog even positief beoordelen als in de tijd van de verzuiling? Met hoeveel geweld de Blijde Boodschap van het evangelie soms verkondigd werd, is te zien in spectaculaire scenes in de film Redbad, die afgelopen zomer in première ging. Hoe moeten we zijn rol in de vaderlandse geschiedenis beschrijven en waarderen? Is hij een man van geloof of een radicale fanaticus? Ook vanuit andere invalshoeken kan een nieuw, kritisch en soms ook verhelderend licht op Willibrordus geworpen worden. In hoeverre is hij voor onze tijd een inspirerende figuur? In hoeverre is hij een verbindende figuur? Bijvoorbeeld voor de oecumene.

Prijs: € 24,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 224 NUR 680 Formaat: 15 x 23,5 cm Verschijnt: oktober 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-300-0 {E-book,ISBN 978-90-8972-301-7}

+ De film Redbad gezien? Lees nu alles over Willibrord + Verschijnt bij gelegenheid van het derde Willibrordsymposium in Utrecht

9 789089 723000

De verschillende auteurs bieden in hun bijdragen aan deze bundel verrassende perspectieven op de apostel van de Lage Landen die soms kritisch botsen op bestaande beelden en oordelen.


De cultuuroptimistische blik van Frank Bosman FRANK G. BOSMAN God is er al! Over geloof, cultuur en theologie De bekende cultuurtheoloog Frank G. Bosman neemt zijn lezers in deze brochure mee op een korte reis door de theologie van de cultuur. Hij vertrekt vanuit een korte analyse van de huidige religieuze crisis: mensen blijven ongeneeslijk religieus, maar zoeken hun spirituele heil buiten de muren van het kerkelijk instituut. Welke rol speelt het chris26 tendom nog in onze maatschappij? Bosman houdt een pleidooi voor een cultuuroptimistische blik: ‘God is reeds daar!’ De theologie van de cultuur neemt alle uitingen van onze samenleving (films, games, reclames, soapseries, literatuur, popmuziek, enzovoorts) serieus als vindplaatsen van ‘het religieuze’. Al beschouwen wij onszelf over het algemeen als postchristelijk, toch zijn we als Westerlingen al eeuwen ‘ondergedompeld’ in het grote christelijke verhaal. En dat blijft niet zonder gevolgen. Dr. Frank G. Bosman is verbonden aan het Tilburg Cobbenhagen Center (Tilburg University). In de zomer van 2011 werd hij tijdens de eerste Nacht van de Theologie uitgeroepen tot de meest spraakmakende theoloog van Nederland. Hij is een bekend schrijver van wetenschappelijke en populaire publicaties over kerk, geloof en samenleving. Hij is bekend als commentator bij Dit is de dag en schrijft columns voor NPOradio1.nl.

9 789089 722621

Prijs: € 5,00 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 32 NUR 700 Formaat: 14,8 x 21 cm Verschijnt: reeds verschenen 2018 ISBN 978-90-8972-262-1

+ Mooiste en meest inspirerende teksten van deze priester-musicus


Een nieuwe ‘bron’ van spiritualiteit JOHN CHAPMAN Geestelijke brieven

Dom John Chapman (1865-1933) was de zoon van een Anglicaanse priester. Hij studeerde theologie in Christ Church, Oxford. Chapman bekeerde zich in 1890 tot de Rooms-Katholieke kerk en werd benedictijn in het Belgische Maredsous. In 1929 werd hij abt van de abdij van Downside in het Verenigd Koninkrijk. Chapman is gekend als patroloog en Bijbelwetenschapper. Na zijn 27 dood werd een hondertal brieven van geestelijke leiding teruggevonden. De brieven getuigen van een grote genegenheid voor zijn correspondenten en zijn pareltjes van geestelijk inzicht, praktische wijsheid en gezond verstand. De geestelijke leiding van dom Chapman is erop gericht dat zijn correspondenten vrije en verantwoordelijke partners in de relatie tot God worden.

Prijs: € 24,50 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 224 NUR 700 Formaat: 14 x 21 cm Verschijnt: september 2018 i.s.m Averbode ISBN 978-90-8972-302-4

+ Gebonden uitgave in de serie ‘Bronnen van spiritualiteit’ + Brieven die getuigen van geestelijk inzicht, praktische wijsheid en gezond verstand

9 789089 723024

Dirk Boone vertaalde de brieven naar het Nederlands.


Luchtige teksten met diepgang van twee bekende auteurs HUUB SCHUMACHER & BAS RENTMEESTER Elke dag één rozijn Voedsel voor de geest

´ ´

Veel mensen leven in onze tijd op de toppen van hun kunnen. Daarnaast is er ook een hunkering naar spiritualiteit. Een beetje verdieping, wat voedsel voor de geest, kan soms goed doen. 28 Dit alles bracht de auteurs ertoe hun gedachten op papier te zetten. Voor elke dag een tekst (een rozijn). Een gedachte die inspireert. Luchtige teksten die gemakkelijk bij de lezer binnenkomen, maar tegelijk diepgang hebben. Voor elke dag van het jaar een overdenkingstekst, dus 365 teksten om de dag mee te beginnen of te eindigen en eentje extra voor het schrikkeljaar. Deze teksten zijn ook te gebruiken voor zingevingsgesprekken en pastorale zorg of om een bijeenkomst mee te beginnen. Bas Rentmeester geeft sturing aan een huisgemeente. Hij schreef samen met Huub Schumacher Alle Bijbelboeken dichterbij en de vierdelige serie In gewone taal gezegd met suggesties zowel voor protestantse als katholieke voorgangers in Vieringen van Woord en gebed. Huub Schumacher verzorgt retraites, geeft lezingen over geloofsverdieping en geloofsvernieuwing. Hij schrijft artikelen en columns. Bij Berne Media verscheen in 2014: God wat ben je veranderd…!

9 789089 722928

Prijs: € 29,90 (voorintekenprijs tot 1 december € 25,-)€ Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 380 NUR 728 Formaat: 14 x 21 cm Verschijnt: november 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-292-8 {E-book,ISBN 978-90-8972-293-5}

+ Het jaar rond met elke dag een mooie tekst + Teksten om (samen) over door te praten


Hoe de christelijke traditie 12 auteurs inspireert bij hun dagelijkse werk THIJS CASPERS (red.) Eigen zinnen Over persoonlijke drijfveren in je werk Ons dagelijks werk vult een groot gedeelte van ons leven. Toch staan we maar zelden stil bij het ‘waarom’ en het ‘waartoe’ ervan. Eigen zinnen doet dat wel. In dit boek reflecteren twaalf auteurs op de diepere vragen die ten grondslag liggen aan hun dagelijks werk. Wat motiveert 29 hen? Welke problemen ervaren ze? En waar putten ze inspiratie uit om met bezieling te werken? Ook als het moeilijk is. Met het beantwoorden van deze vragen vinden de auteurs woorden voor hun dagelijkse inzet. Tegelijkertijd is Eigen zinnen een uitnodiging aan de lezer om zichzelf soortgelijke vragen te stellen. De schrijvers van Eigen zinnen zijn werkzaam in katholieke en algemeen-christelijke organisaties. Zij laten op hun eigen manier zien hoe oude woorden uit de christelijke traditie verrassend veelzeggend voor het heden zijn. De christelijke c.q. katholieke traditie verschijnt hiermee als een waardevolle bron voor het omgaan met actuele maatschappelijke vraagstukken zoals de toegenomen regeldruk, het verlies van de menselijke maat in de beroepspraktijk en de (te) grote nadruk op nut en effeciency.

Prijs: € 17,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 174 NUR 680 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: reeds verschenen 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-257-7 {E-book,ISBN 978-90-8972-259-1}

+ Een waardevolle bron voor het omgaan met actuele maatschappelijke vraagstukken zoals de toegenomen regeldruk, het verlies van de menselijke maat in de be roepspraktijk en de (te) grote nadruk op nut en efficiency

9 789089 722577

Met bijdragen van Bill Banning, Cees Akerboom, Holkje van der Veer, Hub Vossen, Ivonne van der Kar, Liesbeth Hoeven, Marije Vermaas, Marja Wittenbols, Patrick Chatelion Counet, Titus Frankemölle en Ton Duffhues.


Inspirerende citaten van Thomas Merton THOMAS MERTON We zijn al één Woorden voor elke dag van het jaar De trappist Thomas Merton was met spiritualiteit bezig lang voordat het mode werd. Zijn zoektocht naar de kern van wat leven is en de rol van God herkent hij ook bij vertegenwoordigers van andere religies, met wie hij uitgebreid correspondeerde. Hij is zo een pionier geworden van de interreligieuze dialoog, steeds op zoek vanuit de eigen geloofstraditie, maar met een open oog voor de wijsheid in andere tradities. De eerlijke en open manier waarop hij deze zoektocht 30 beschrijft is nog steeds voor velen een wegwijzer: voor de zoeker die maar niet vindt, maar ook voor de zoeker die zelfvoldaan meent te hebben gevonden. Mertons doel was vrij zijn van alles waarachter je je verstopt en groeien in liefde. Voor dit boek zijn citaten uit zijn hele levenswerk gekozen en verzameld. De samenstelling van dit boek is tot stand gekomen via de Mertonvrienden van de Lage Landen, die zich ten doel stellen om Mertons werk onder de aandacht te brengen in Nederland en Vlaanderen. Zij hebben recent vertalingen verzorgd van Mertons Zaden van contemplatie en van zijn biografie Leven met wijsheid (Jim Forest). Thomas Merton (1915-1968) was een belangrijk Amerikaans katholiek theoloog, dichter, auteur, mysticus en sociaal activist. Hij was trappist en monnik in de Abdij van Onze Lieve vrouw van Gethsemane bij Bardstown in Kentucky.

9 789089 722720

Prijs: € 14,90 Bindwijze: gebonden met stofomslag Aantal pagina’s: 240 NUR 728 Formaat: 10 x 15,5 cm Verschijnt: november 2018 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-272-0 {E-book,ISBN 978-90-8972-273-7}

in dezelfde serie verschenen

+ Merton getuigde al halverwege de 20e eeuw van een grote religieuze openheid + Met de wijsheid uit het Christendom en andere tradities zoals het boeddhisme


najaar 2018 Berne Media | uitgeverij abdij van berne

© 2018 Berne Media | uitgeverij abdij van berne. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden

INHOUD pag. 2 FRANK KAZENBROOT Wees lief voor deze ziel pag. 4 JACOMETTE DE BLOIS Iedere dag komt het voorbij pag. 6 THOMAS QUARTIER OSB & PAUL VAN DER VELDE Zinzoekers pag. 8 HENRI NOUWEN Ons dagelijks brood pag. 9 HENRI NOUWEN Bidden met iconen pag. 10 ADRIEN CANDIARD De islam begrijpen pag. 11 ANSELM GRÜN & LEONARDO BOFF God in alles pag. 12 HEIN STUFKENS Verhalen van de rabbi pag. 14 JOHANNEKE BOSMAN Op bezoek bij Sint Nicolaas, een reisgids pag. 15 MARK BUIJS Religieus erfgoed in Oudenbosch pag. 16 THIJS CASPERS Thuis zijn in het onbekende pag. 17 Kleuren, mediteren, bidden pag. 18 Op weg naar Kerstmis pag. 19 De allergrootste kleurplaat voor Kerst pag. 20 ADRIANA VAN LOTRINGEN Vreugde geeft vleugels pag. 21 WIM VERSCHUREN Barmhartigheid pag. 22 LOUIS VAN TONGEREN & GERARD ROUWHORST (red.) Vieren en delen pag. 23 MIRELLA KLOMP, PETER-BEN SMIT, IRIS SPECKMANN (red.) Rond de tafel pag. 24 ANTON VERNOOIJ Zingen van grote dingen pag. 25 DR ANTON TEN KLOOSTER, DR ARNOLD SMEETS, PROF DR PETER BEN SMITS Willibrord door de eeuwen pag. 26 FRANK G. BOSMAN God is er al! pag. 27 JOHN CHAPMAN Geestelijke brieven pag. 28 HUUB SCHUMACHER & BAS RENTMEESTER Elke dag één rozijn pag. 29 THIJS CASPERS (red.) Eigen zinnen pag. 30 THOMAS MERTON Wij zijn al één

31


Berne Media | uitgeverij abdij van berne Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk 0413 29 34 80 info@bernemedia.com De in deze catalogus vermelde titels zijn verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij. Voor een volledig overzicht van alle titels zie www.berneboek.com Levering aan de boekhandel: Centraal Boekhuis Culemborg Rechtstreeks: Berne Media | uitgeverij abdij van berne Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk Verkoop binnendienst: 0413 29 34 80 administratie@bernemedia.com Vertegenwoordiging: VBK | media B.V. Postbus 13288, 3507 LG Utrecht Verkoop binnendienst: 088-700 2700 verkoop@vbkmedia.nl Accountmanager: Jako van Gorsel, jvangorsel@vbkmedia.nl René Slotboom, rslotboom@vbkmedia.nl Distributie voor België: Berne Media | uitgeverij abdij van berne, Abdijstraat 53 5473 AC Heeswijk administratie@bernemedia.com Contact pers en promotie:

© Foto: Wim van de Hulst

Conny Smulders, c.smulders@bernemedia.com


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.