__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Najaar 2019 Berne Media | uitgeverij abdij van berne


Holkje 2

+ Holkje van der Veer schrijft openhartig en met humo + Wees niet bang om de Bijbel te openen + Een creatieve verkenning tussen schaamte en moed, + Presentatie met cabaretier Patrick Nederkoorn + Ruim aandacht in de media


van der Veer: ‘Wees niet bang! De toekomst ziet er altijd anders uit dan je nu denkt’ HOLKJE VAN DER VEER Drijf-veer Voorbij de angst ‘Wees niet Bang! Heb moed en wees stoer. Laat je niet bang maken en leef voorbij de angst.’

Holkje van der Veer (1960) is een vrijgevochten Amsterdamse, studeerde cultureel en agogisch werk en theologie. In 1996 trad ze toe als dominicanes. Eerder verscheen van haar hand: Veer-kracht. Spiritueel leven met een bijzonder lichaam (2016) en Verlangen als antwoord (2013).

Prijs: € 16,95 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 160 NUR: 740 Formaat: 13,5 x 20 cm Verschijnt: oktober 2019 Omslag: Studio Sien ISBN 978-90-8972-340-6

or, kritisch kijkend naar zichzelf tussen onzekerheid en vertrouwen

9 789089 723406

In haar nieuwe boek Drijf-veer. Voorbij de angst neemt de dominicanes Holkje van der Veer deze woorden als uitgangspunt om met vertrouwen voorbij de angst te leven. Ze zegt hierover: ‘De woorden Wees niet Bang staan wel 365 keer in de Bijbel, voor iedere dag één. Ik heb het niet nageteld, maar het is een mooie gedachte. Op verschillende manieren geven ze steun, en zelfs een duwtje in de rug om elke dag vol vertrouwen te leven.’ De schrijfster verkent op haar eigen creatieve manier de vele aspecten die deze woorden oproepen, zoals schaamte, onzekerheid, zwijgen maar ook moed en vertrouwen. Ze luistert naar verhalen van ervaringsdeskundigen, waaronder een bootvluchteling, een verpleegkundige en een student die wacht op een medische ingreep. Het gaat om de moed om te vluchten, de moed om vol te houden, de moed om opnieuw te beginnen. Ze maakt daarbij gebruik van Bijbelcitaten (‘Wees niet bang om de Bijbel te openen’), van gedichten, observaties en eigen inzichten. Verlangend naar vertrouwen, voorbij de angst, neemt zuster Holkje je mee op haar reis.

3


Rowan Williams 4

+ Als Christus de Verlosser van de wereld is dan is Hij h + Een verkenning via kerkvaders, theologen en filosofen + Ondanks het moeilijke onderwerp een helder boek + De pers over Wat is heilig?: ‘Als Williams spreekt of sc + Zo schrijft Williams: ‘Het is mooi, het raakt, het zet aa


neemt je mee in zijn zoektocht naar Christus als hart van de schepping ROWAN WILLIAMS Christus, hart van de schepping In dit breed uitgewerkte boek beargumenteert Rowan Williams dat Jezus zoals wij hem leren kennen, de sleutel is tot het christelijk geloof in de schepper en de schepping. Door een gedetailleerde beschouwing van teksten uit verschillende tijden wordt duidelijk hoe christenen via Christus de mogelijkheid van een diep verbonden benadering tot de schepping ontdekt hebben en daaruit een aantal radicale visies op ethiek en politiek afgeleid hebben. Dit boek is gebaseerd op inzichten uit het oosters Christendom, van theologen uit de westerse middeleeuwen en de reformatie, van Calvijn tot Bonnhoeffer en op de theologische visies van filosofen als Kierkegaard en Wittgenstein. Rowan Williams gaat in Christus, hart van de schepping veel fundamentele kwesties van het christelijk geloof langs en schrijft ondanks de complexiteit van het onderwerp met een doorschijnende helderheid.

5

Rowan Williams (1950) is een vooraanstaand theoloog, schrijver en dichter. Hij was onder meer van 1999 tot 2012 Aartsbisschop van Canterbury en Primaat van de Anglicaanse kerk. Hij is nu master aan het Magdalene College te Cambridge. Bij Berne Media zijn verschillende boeken van hem in het Nederlands verschenen: Wat is heilig? (2019) God met ons (2018) God ontmoeten in Marcus (2017) en God ontmoeten in Paulus (2017).

Prijs: € 24,95 Uitvoering: gebonden met stofomslag Aantal pagina’s: 320 NUR: 700 Formaat: 15 x 23 cm Verschijnt: november 2019 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-341-3 {Verschijnt ook als e-book 978-90-8972-360-4}

het hart van de schepping n naar de betekenis van Christus voor deze schepping

chrijft gebeurt er altijd wel iets’ an tot denken, het laat je niet meer los’

9 789089 723413


Erik Varden

6

+ Debuut van Erik Varden in het Nederlands + Verslag van een persoonlijke zoektocht + Een boek dat geschreven moest worden en dat leven + De Bijbel, Vergilius, Anna Akhmatova en anderen bije + Varden bezoekt Nederland in 2020


Een persoonlijke zoektocht

ERIK VARDEN De eenzaamheid doorbreken Over christelijk gedenken 7 De ervaring van eenzaamheid is even universeel als honger en dorst. Maar omdat het ons zo ten diepste raakt, zijn we geneigd er niet over te spreken. Wie kent niet haar pijn? Geen stem zaait zoveel tweedracht als die ons influistert: ‘Je bent ongeneeslijk alleen, er schijnt geen enkel licht in je duisternis.’ Het christendom verzet zich tegen deze stem, aldus Erik Varden in dit boek. Ieder mens is als beelddrager van God persoonlijk verankerd in de Bron van alles. En als we met lichaam en ziel het uitschreeuwen naar de Ander, is dat geen teken van ziekte, maar van gezondheid. We worden eraan herinnerd wat we kunnen worden. De Bijbel herinnert ons voortdurend eraan te (blijven) gedenken, dat we stof zijn, dat we bevrijd zijn uit de slavernij in Egypte, dat we op weg naar Emmaüs de Levende herkennen aan brood en wijn... Erik Varden onderzoekt zes aspecten van christelijk gedenken en put daarvoor uit de Bijbel en klassieke en moderne schrijvers.

Dom Erik Varden (1975) is abt van de cisterciënzer abdij Mount Saint Bernard in Leicestershire. Hij werd geboren en groeide op in Noorwegen in een atheïstisch gezin en werd christen op volwassen leeftijd. Voordat hij intrad, was hij fellow van St. John’s College, Cambridge. Varden heeft meerdere boeken op zijn naam staan en is een veelgevraagd spiritueel leidsman en spreker.

ns kan veranderen eengebracht in een authentieke spiritualiteit

Prijs: € 19,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 224 NUR: 700 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: oktober 2019 Omslag: Studio Jan de Boer ISBN 978-90-8972-358-1

9 789089 723581

Het boek is opgedragen aan Michal Kayal, priester uit Aleppo, vermist sinds 2013 in de Syrische burgeroorlog.


Jacqueline Straub:

8

+ + + +

Een jonge katholiek wast de oren van de kerk Hoe de kerk toekomst heeft door te veranderen Jezus is ‘cool’ en verdient een plaats op de zingevin Een jonge theologe vraagt om verandering in de ke


‘Het is tijd om het anders te doen. Haal de kerk uit haar coma...’ JACQUELINE STRAUB ‘Kick’ de kerk uit haar coma Als geëngageerde katholiek kan Jacqueline niet accepteren dat de verhouding van de kerk met jongeren nu niet bepaald bloeiend is. Zij wenst als jongere christen niet opgegeven worden maar wil lid van een bloeiende kerk zijn. Daarom streeft zij ernaar dat de kerk radicaal verandert. Alleen zo kan de kerk weer jonge mensen aanspreken. Alleen zo kan de komende generatie de boodschap van Jezus doorgeven. Haar inzet is dat de kerk niet alleen in Azië en Afrika een toekomst heeft, maar ook hier in Europa. Daartoe stelt zij dat Jezus centraal moet komen te staan op de markt van zingeving. En dat vraagt om verandering in de kerk!

9

Jacqueline Straub (1990) wilde al vanaf haar vroege jeugd rooms-katholiek priester worden. Ze studeerde theologie in Freiburg en Luzern (Zwitserland). Ze werkte in een parochie en doet nu journalistiek werk. In haar vrije tijd bokst ze.

ngsmarkt erk: niet de leer maar Jezus centraal zetten

Prijs: € 19,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 224 NUR: 700 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: november 2019 Omslag: Studio Jan de Boer ISBN 978-90-8972-342-0 Ism Averbode

9 789089 723420


Met Anselm Grün de evangelies van Matteüs en Marcus lezen ANSELM GRÜN Het evangelie spiritueel gelezen Deel1 Matteüs en Marcus Anselm Grün geeft in deze tweedelige serie een meesterlijke interpretatie van de vier evangeliën, op basis van de actualiteit van de wetenschap, verwoord in een taal die iedereen begrijpt. In dit eerste deel staan de evangelisten Matteüs en Marcus centraal. Grün ontsluit de verhalen over het leven, het sterven en het verrijzen 10 van Jezus niet alleen exegetisch maar ook psychologisch en spiritueel. Een aanwinst voor mensen die verdieping en inspiratie zoeken in de verschillende evangeliën en voor diegenen die liturgisch actief zijn. Deel 2 verschijnt in 2020 (Lucas en Johannes).

Anselm Grün (1945) is monnik in de benedictijner abdij van Münsterschwarzach. Hij is een alom gewaardeerd zielzorger, schrijver en docent. Met zijn talrijke optredens, lezingen en boeken bereikt hij wereldwijd miljoenen mensen. Van hem verschenen in 2019 bij Berne Media Ik blijf aan je zijde en Een jaar met de woestijnvaders.

9 789089 723444

Prijs: € 24,95 Uitvoering: gebonden met stofomslag Aantal pagina’s: 320 NUR: 700 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: oktober 2019 Omslag: Geert de Koning ISBN 978-90-8972-344-4 {Verschijnt ook als e-book: 978-90-8972-362-8}

+ De evangelisten Matteüs en Marcus uitgelegd door Anselm Grün + Voor iedereen die zich in de Bijbel wil verdiepen + Geschikt voor liturgische verdieping in het A-jaar en B-jaar


Tevredenheid heeft niets te maken met hebben, maar met zijn! ANSELM GRÜN Geluk vinden in kleine dingen Wanneer voel ik mij eigenlijk echt tevreden? Wat heb ik nodig om tevreden te zijn met mijn leven zoals het is? En wat houdt mij vaak af van tevredenheid? Anselm Grün overdenkt in dit boek het hoe en waarom van tevreden zijn. Hij ontdekt dat het soms al voldoende is de dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. Hierbij speelt een houding van dank- 11 baarheid een belangrijke rol. Wie dankbaar is voor elke dag kan het geluk ook in de kleine dingen vinden, hoe moeilijk de tijden ook zijn. Een mooi geschenkboekje voor iedereen die op zoek is naar het geluk van tevreden zijn.

Prijs: € 14,90 Uitvoering: gebonden met stofomslag Aantal pagina’s: 144 NUR: 728 Formaat: 10,5 x 17 cm Verschijnt: november 2019 Omslag: Reis met Goudvis ISBN 978-90-8972-343-7

9 789089 723437

Anselm Grün 75 jaar Dit boekje wordt uitgebracht in het kader van de 75e verjaardag van Anselm Grün in 2020, en bevat een extra bespiegelend hoofdstuk van Joost Jansen, norbertijn van de Abdij van Berne en directeur van Berne Media.

+ Anselm Grün schrijft opnieuw een boek waar de moderne mens wat aan heeft: tevreden zijn met je leven + Van een tevreden mens gaat iets aangenaams uit + Fraai vormgegeven cadeauboekje


De heilzame werking van benedictijnse rituelen ZACHARIAS HEYES In balans Met rituelen tot jezelf komen De benedictijnse regel nodigt je uit om het leven met rituelen te structureren. Deze orderegel met het ‘Ora et labora’ kan mensen helpen bij het leven van alledag. Rituelen geven het leven structuur. De benedictijnse regel verloopt 12 steeds langs dezelfde routine en bevat precieze voorschriften voor de tijden van gebed en van het eten, voor arbeid en ontspanning. Zacharias Heyes, monnik in de abdij van Münsterschwarzach, heeft bewust deze levenskeuze gemaakt. Voor hem geldt dat rituelen en routine voor innerlijke orde zorgen die eigen onrust kan beheersen en kan omvormen naar rust en helderheid. In dit boek bespreekt Heyes de voor- én de nadelen van rituelen en routines. Hij biedt praktische oefeningen aan die de lezer in zijn dagelijks leven kan integreren. Bovendien moedigt hij aan om zelf op zoek te gaan naar rituelen die bij ieders levensweg passen.

© Julia Martin

Zacharias Heyes (1971) is benedictijner monnik van de abdij Münsterschwarzach. In 2017 verscheen bij Berne zijn boek Thuis bij jezelf en in 2018 God weer vinden.En waarom je Hem niet hoeft te zoeken.

9 789089 723451

Prijs: € 16,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 160 NUR: 728 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: oktober 2019 Omslag: Stefan Weigand ISBN: 978-90-8972-345-1

+ Hoe rituelen je leven kunnen ordenen én omvormen + Praktische oefeningen om anders te leven + Op zoek naar nieuwe rituelen voor jezelf


Wijze woorden voor elke dag van het jaar van moeder Teresa MOEDER TERESA De vrucht van het geloof is liefde Woorden voor elke dag van het jaar In eenvoudige woorden, bescheiden en liefdevol, geeft Moeder Teresa voor elke dag van het jaar een gedachte. Daarmee geeft ze aan het dagelijks leven telkens een spirituele impuls. Gebed, geloof, liefde en dienstbaarheid vragen immers elke dag onderhoud.

13

Prijs: € 14,90 Uitvoering: gebonden met stofomslag Aantal pagina’s: 160 NUR: 728 Formaat: 11 x 16 cm Verschijnt: oktober 2019 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-346-8

De vrucht van stilte is het gebed. De vrucht van het gebed is geloof. De vrucht van het geloof is liefde. De vrucht van liefde is dienstbaarheid. De vrucht van dienstbaarheid is vrede. Moeder Teresa

9 789089 723468

Moeder Teresa, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu (Skopje, 26 augustus 1910 – Calcutta, 5 september 1997), was een wereldberoemde katholieke zuster, stichteres van de Missionarissen van Naastenliefde en Nobelprijswinnares voor de vrede. Zij zette zich in voor de armsten der armen in India. In 2003 werd ze zalig verklaard en in 2016 heilig.


Jaarlijkse bestseller vernieuwd! RENÉ HORNIKX & LISETTE HORNIKX-JANSSEN (RED.) Op weg naar Kerstmis 2019 Meditatieboekje Kerstmis: hartje winter, donkerste tijd van het jaar, we kijken uit naar het licht. Licht geeft leven. Soms is ons leven dor en doods. We kijken dan uit naar iemand die ons ziet en naar ons luistert. De zin van ons leven is te vinden in de ogen van iemand die ons aankijkt. Het 14 kind in de kribbe kijkt ons aan, lacht naar iedereen. Het tovert een glimlach op ons gezicht en laat vreugde opwellen in ons hart. De geboorte van het Kerstkind doorbreekt onze doofheid en blindheid voor elkaar. Het heeft iets uit een andere wereld meegenomen: geduld, liefde, licht, vrede en vreugde. In zeven hoofdstukken worden we meegenomen op weg naar Kerstmis. Na de start op Christus Koning volgen de vier zondagen van de Advent die ons bij Kerstmis brengen en verder, bij de heilige Familie en Driekoningen als afsluiting van de kerstcyclus. Elke zondag heeft een eigen thema en laten we ons inspireren door een overweging, een verhaal, een gebed, een beeld. René Hornikx (1948) is auteur van diverse boeken op het gebied van liturgie en gebed. Hij is emeritus pastoraal werker en schrijft met regelmaat teksten, o.a. voor VIEREN. Lisette Hornikx-Janssen (1953) was maatschappelijk werkster en is vrijwillig actief in de bibliotheek. In de parochie geeft ze samen met haar man bijbelcursussen.

9 789089 723529

Prijs: € 5,95 Uitvoering: paperback, geïllustreerd, full colour Aantal pagina’s: 64 NUR: 711 Formaat: 13,5 x 20 cm Verschijnt: november 2019 Omslag: Geert de Koning ISBN 978-90-8972-352-9

+ Een handzaam en praktisch meditatieboekje als handreiking voor deze bijzondere periode van het jaar + Een lichtje in donkere dagen + Overweging, verhaal, gebed en beeld geven invulling aan de thema’s


Bijbelse verhalen kleuren en lezen FELICIA DEKKERS & PETRA MERGAERTS De zondag kleuren met verhalen Bijbelse kleurplaten met handreiking Een werkschrift met kleurplaten en teksten die de Bijbelverhalen rond Jezus volgen. In de afbeeldingen zijn steeds twee kinderen aanwezig: Bram en Sara. Door hun aanwezigheid trekken zij het thema naar deze tijd en actualiseren zij het Bijbelverhaal. De levendige tekeningen zijn van illustrator Michiel van Hout. 15 Bij elke tekening/kleurplaat is een tekstpagina met allerlei werkvormen. Doelgroep: kinderen van 7-8 jaar, met hun (groot)ouders die iets voorlezen of vertellen bij de kleurplaat. Als uitnodiging voor een klein terloops gesprekje. Soms staat er ook een kindergebedje bij of een activiteit. Dat maakt dit werkschrift ook zeer geschikt voor gebruik in de klas of in de kindernevendienst. De voorbereiders hiervan vinden passende kleurplaten die ze kunnen gebruiken bij een groot aantal zondagslezingen door het jaar. En ook natuurlijk voor Advent en Kerstmis, Pasen en Pinksteren.

Prijs: ₏ 8,95 Uitvoering: geniet Aantal pagina’s: 36 NUR: 707 Formaat: 21 x 30 cm Verschijnt: december 2019 Omslag: Michiel van Hout ISBN 978-90-8972-347-5

+ Catechese met kleurplaten en verhalen + Voor gebruik thuis, op school en in kindernevendiensten + Met mooie kleurplaten van Michiel van Hout

9 789089 723475

Felicia Dekkers (1954) studeerde Nederlands met kunstgeschiedenis en later theologie. Sinds 2000 werkt ze voor Uitgeverij Abdij van Berne als redacteur. Van haar verscheen bij Berne Media Franciscus, Sacro Monte en het Ortameer (2017). Petra Mergaerts (1966) was tot 2018 als liturgiewetenschapper en adjunct uitgever werkzaam bij Berne Media, met speciale aandacht voor de liturgische uitgaven. Daarnaast is zij al vele jaren als pastor werkzaam in het parochiepastoraat.


Wij wachten op God, maar God wacht allang op ons HENRI NOUWEN Het uur van de dageraad Een spirituele levensweg Henri Nouwen beziet in dit boek de relatie van de mens met God als een verkeer vanuit twee richtingen: niet wij alleen wachten op God, God verlangt ook naar ons vanuit een altijd aanwezige liefde. Voor Nouwen is Jezus in deze zoektocht onze belangrijkste gids: ‘Ik wil met de ogen van God kijken naar onze ervaringen van gebrokenheid, gekwetstheid en broosheid. Daar wil ik naar kijken op de manier die 16 Jezus ons geleerd heeft in de hoop dat die visie ons een weg zal wijzen in ons leven op aarde, die we veilig kunnen gaan.’ De gebrokenheid van de ander leert ons wat onze weg is. In dit boek voert Nouwen ons verrassend en inspirerend langs de weg van de macht, de weg van de vrede, de weg van het wachten en uiteindelijk langs de weg van leven en sterven. Henri Nouwen (1932-1996) behoort tot de meest gelezen spirituele schrijvers, met wereldwijd miljoenen lezers. Hij is geliefd vanwege de manier waarop hij woorden geeft aan een authentiek geloof.

9 789089 723482

Prijs: € 16,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 148 NUR: 728 Formaat: 13,5 x 20 cm Verschijnt: oktober 2019 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-348-2

+ Van de macht van geweld naar de macht van de weerloosheid + Henri Nouwen keert onze veronderstellingen om + Zo leven dat anderen kansen krijgen + Henri Nouwen vindt steeds nieuwe lezers


De psalmen persoonlijk verwoord door theoloog en dichter Hans Bouma HANS BOUMA In het licht van de psalmen Met de psalmen zing je een gat in de nacht. Steeds breekt er weer een nieuwe morgen aan. De psalmen hebben eeuwenlang dichters en musici geïnspireerd. Ze zijn berijmd, verklankt en getoonzet, ze zijn generaties lang gelezen, gezongen en (in preken) uitgelegd. In dit boek doet theoloog en dichter Hans Bouma nog iets anders. Hij spreekt de oude liederen in zijn eigen woorden en met zijn eigen 17 accenten opnieuw uit. Waar komen de psalmen voor hem uiteindelijk op neer? In welke zin zijn het zíjn psalmen geworden? De 150 teksten in deze uitgave kunnen het best getypeerd worden als impressies. Het gaat om persoonlijke indrukken die de psalmen bij hem hebben achtergelaten.

Prijs: € 17,90 Uitvoering: gebonden, met stofomslag Aantal pagina’s: 160 NUR: 728 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: oktober 2019 Omslag: Geert de Koning ISBN 978-90-8972-349-9

+ Lees en ervaar hoe actueel de psalmen zijn + Psalmen geven stem aan de hoogten en diepten van het menselijk bestaan + De psalmen van Hans Bouma: gedichten die je levensverhaal door alle duisternis heen in een lichtend perspectief zetten

9 789089 723499

Hans Bouma (1942) is dichter, theoloog en publicist. Hij was gemeentepredikant en uitgever van vele uitgaven op het gebied van natuurbehoud en dierenrechten. Hij was zeven jaar bestuurslid van de Partij voor de Dieren. Uitgangspunt in zijn boeken, zowel algemene als spirituele: inclusieve humaniteit. Een humaniteit die rekening houdt met alle levensvormen.


18

+ Deel 1 van nieuwe reeks Mystieke Teksten + In samenwerking met Titus Brandsma Instituut + Presentatie met symposium in het najaar + Fraaie gebonden uitvoering + Introductieprijs tot 1 januari 2020: â‚Ź 24,95


Nieuwe vertaling van de bronteksten van Julian of Norwich JULIAN OF NORWICH Als de liefde alles wordt Een nieuwe vertaling van dr. Gerda Valkenborgh

Dr. Gerda Valkenborgh (1944) is gepensioneerd arts. Al dertig jaar lang is zij door Julian of Norwich geboeid en probeert zij haar geschriften steeds dieper te doorgronden.

Prijs: € 29,95 (introductieprijs tot 1.1.2020 € 24,95) Uitvoering: gebonden met leeslint en stofomslag Aantal pagina’s: 224 NUR: 700 Formaat: 14 x 21 cm Verschijnt: oktober 2019 Omslag: Reis met goudvis ISBN 978-90-8528-515-1 ism Halewijn en TBI {Verschijnt ook als e-book 978-90-8972-361-1}

9 789085 285151

Beide mystieke geschriften verwoorden één en dezelfde geestverruimende ervaring, die haar tijdens een korte, ernstige ziekte overkomt. Zij ziet en begrijpt de liefde van God voor iedere mens. De oudste versie, de Short Text, is een kort relaas die reeds gekopieerd werd voordat Julian zich in eenzaamheid terugtrok. Later, in de kluis, schreef en herschreef zij de Long Text, als het product van een voortdurend stil overwegen van al wat haar destijds getoond is. Dit boek bevat voor het eerst de vertaling vanuit het Middelengels naar het Nederlands van de korte versie. Een eerdere vertaling van de lange versie werd grondig herwerkt.

19 Foto De Baere

Twee mystieke teksten die rond het jaar 1400 in Norwich tot stand kwamen, wekken vandaag fascinatie en bewondering. Over de auteur weten we enkel dat ze een vrouw was die de laatste decennia van haar leven de kluis bij de kerk van Saint-Julian bewoonde. Traditiegetrouw heet zij vanaf dan ‘Julian of Norwich’.


Lopen naar Santiago als metafoor voor de levensweg IGNACE DE HAES Bomen over de weg naar Santiago Op Goede Vrijdag (30 maart) 2018 gaat Ignace de Haes op weg naar Santiago de Compostella. Hij neemt zich voor om elke dag een boom te fotograferen. En wat blijkt: de kastanjes, eiken, platanen, dennen en olijfbomen praten terug. Ze brengen wijsheden over de levensweg en over geloof, lijden, traditie, liefde, verdwalen, vrede, natuur, eenzaamheid, gastvrijheid, dood en verlossing. Benedictus, 20 Bernadette van Lourdes, Viktor Frankl, Emile Durkheim, Jean Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Carl Jung en anderen zijn de bomen behulpzaam. Door te ‘bomen’ over de bomen worden ze wegwijzers ten leven. De Haes: ‘Pelgrims zoeken hun zingeving in het eigen verhaal, de verhalen van anderen en het historische verhaal onderweg. Zijn wij in onze zoektocht niet allen pelgrims?’

Ignace de Haes (1957) is werkzaam als loopbaanbegeleider bij de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. Hij schrijft blogs, geeft lezingen, workshops, bezinningsweekenden en persoonlijk advies op het terrein van zingeving en storytelling.

9 789089 723505

Prijs: € 19,90 Uitvoering: paperback, geïllustreerd, full color Aantal pagina’s: 160 NUR: 728 Formaat: 14 x 21 cm Verschijnt: oktober 2019 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-350-5

+ Via de bomen onderweg verhalen van de pelgrimage naar Santiago + Belangrijke thema’s over geloof, leven en dood + ‘Lééf, vóór de dood en niet daarna.’ (Ludwig Wittgenstein) + Auteur is beschikbaar voor lezingen, met reizende tentoonstelling


Elke dag bezingen als een nieuw begin FRANCK PLOUM Geest van nieuw begin 50 Teksten om te spreken en te zingen Een bundeling teksten die zowel gesproken, gebeden als gezongen kunnen worden. De teksten kenmerken zich door de ruimte die ze geven. Het inclusieve taalgebruik maakt dat ze voor velen herkenning oproepen. Naast losse teksten die passen bij verschillende tijden van het jaar, bevat de bundel ook alle teksten van de pinksterliturgie ‘Licht en 21 liefde onstuitbaar’ en de kerstwoorddienst ‘Belofte van Toekomst’. Achterin is een componistenlijst opgenomen. Een prachtig boekje, om cadeau te doen, om te krijgen, om in te lezen ter bezinning alleen, met een groep of in een liturgische samenkomst.

Prijs: € 8,95 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 64 NUR: 728 Formaat: 11 x 20 cm Verschijnt: oktober 2019 Omslag: Marion Rosendahl ISBN 978-90-8972-351-2 Cd los verkrijgbaar

+ Teksten die ruimte geven + In de Bijbel geworteld en met hart voor de samenleving + Open en inclusief taalgebruik

9 789089 723512

Franck Ploum (1968) is theoloog. Hij is verbonden aan de Ekklesia Breda en het leerhuis Zinsverband en werkzaam voor de Congregatie van de Broeders van Huijbergen. Hij publiceert over bijbelse thema’s vanuit politiek en maatschappelijk perspectief. Bij Berne Media verschenen o.a. Onze Vader. Wat zeg je? Reisgids bij een oergebed en Een weg ten leven. Bezinning op de lijdensweg van Jezus (samen met Anselm Grün).


Boerenapostel Pater van den Elsen e.a. in de sociale kwestie ERIK SENGERS Paters van de sociale actie De Abdij van Berne en de sociale kwestie 1895-1940 In de periode 1895-1940 hebben vier paters van Berne bijgedragen aan de verbetering van de sociale omstandigheden in Nederland. De ‘boerenapostel’ Gerlacus van den Elsen is een begrip. Maar met hem waren meer paters actief in een tijd die gekenmerkt werd door grote economische, maatschappelijke en politieke spanningen. Jos Nouwens en Julius van Beurden waren de grondleggers van de middenstandsbeweging. En Pius van Aken legde de basis voor de werk22 geversorganisaties. Wat hun werk typeerde was dat ze invloedrijke werken en adviezen schreven en die tegelijk verbonden met daadkracht. De organisaties en coöperaties die ze oprichtten verbeterden daadwerkelijk de situatie van boeren en middenstanders. De werkgevers werden bewogen zich meer te interesseren voor het lot van hun werknemers. De sociale ideeën van deze paters over de ordening van de economie zijn nog steeds voor onze tijd relevant. Dr. Erik Sengers (1971) is godsdienstsocioloog en kerkhistoricus. Hij is bestuurslid van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, voorzitter van het werkgezelschap godsdienstsociologie en lid van de redactie van Religie & Samenleving. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan de Tilburg School of Theology.

9 789089 723543

Prijs: € 29,95 Uitvoering: gebonden met stofomslag, geïllustreerd, full color Aantal pagina’s: 300 NUR: 696 Formaat: 19 x 23 cm Verschijnt: oktober 2019 Omslag: Murk Pietersma ISBN 978-90-8972-354-3

+ Vanboek tv-programma + Welkom over een vergeten hoofdstuk uit de sociale geschiedenis + Paters van Berne begonnen de huidige Rabo-bank

de Verwondering

+ De abdij van Berne in de voorhoede van de sociale kwestie

+ 50.000 exemplaren


Handboek bij een digitale online cursus Hebreeuws PIET VAN MIDDEN Hebreeuws leer je zo Handboek bij een online cursus Bijbels Hebreeuws Wie voor het eerst een Hebreeuwse tekst ziet, denkt al gauw ‘Dit is te moeilijk voor mij’. Maar dat is zomaar gezichtsbedrog. Hebreeuws is een heel toegankelijke taal. Wat je nodig hebt is iemand die je meeneemt in de bijzondere wereld van de bijbelse literatuur. Dat is wat de auteur beoogt met dit handboek voor beginners. Je gebruikt het bij een digitale cursus die op de Universiteit van Tilburg is ontwikkeld 23 en die voor iedereen gratis toegankelijk is gehouden. De cursus is helemaal ontwikkeld vanuit vragen van studenten. Daarmee is dit boek uniek. De bedoeling is immers dat je zegt: ‘Hebreeuws, dat leer je zo.’

Prijs: € 24,95 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 144 NUR: 624 Formaat: 17,6 x 24 cm Verschijnt: november 2019 Omslag: Marion Rosendahl ISBN 978-90-8972-359-8

+ Dagelijkse videoblog bewijst: er is behoefte aan kennis van het Bijbels Hebreeuws + Uniek grammaticaboek, in 35 jaar opgebouwd op basis van vragen van studenten + Opstap naar een officiële bachelor-cursus aan Tilburg University

9 789089 723598

Dr. Piet van Midden (1954) verzorgt al 35 jaar bachelor-cursussen Bijbels Hebreeuws aan de universiteiten in Amsterdam, Utrecht en Tilburg. Hij doceert nu Hebreeuws voor LUCE, een centrum voor post-initieel onderwijs en theologische vorming aan Tilburg University.


Een nieuwe visie op Augustinus

KITTY BOUWMAN Spiritueel moederschap Twee vrouwen in het leven van Augustinus In Augustinus’ zoektocht naar innerlijke vrede spelen twee vrouwen een belangrijke rol. Zijn moeder Monnica, die hem vertrouwd maakt met het christelijke geloof, en zijn partner met wie hij een duurzame relatie heeft en die de moeder is van zijn zoon. In zijn Belijdenissen brengt Augustinus zijn moeder in verband met het geestelijk leven, 24 terwijl hij de relatie met zijn partner associeert met seksualiteit en zondigheid. Op basis van haar geprezen proefschrift heeft Kitty Bouwman een publieksboek geschreven dat haar vernieuwende visie op Augustinus ontsluit. Het spirituele moederschap blijkt een sleutelrol te hebben bij Augustinus’ inwijding in het geheim van God. In het moederschap van de twee belangrijkste vrouwen in zijn leven komt een dimensie aan het licht die tijd en ruimte overstijgt en raakt aan God. Dr. Kitty Bouwman (1957) is werkzaam als geestelijk begeleider en geestelijk verzorger. Ze doceert spiritualiteit aan diverse opleidingen en is tevens hoofdredacteur van Herademing, oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit. Daarnaast werkt ze aan een vervolgonderzoek naar het spirituele moederschap bij Hildegard van Bingen aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.

9 789089 723550

Prijs: € 15,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 144 NUR: 700 Formaat: 13,5 x 21,5 cm Verschijnt: november 2019 Omslag: Antje Ontwerpt ISBN 978-90-8972-355-0

+ Geprezen en innoverend onderzoek naar een breed publiek vertaald + Auteur is veelgevraagd spreker over Augustinus en christelijke mystiek


Voorwoord door Jean Vanier, stichter van de Ark YVES BÉRIAULT Alleen liefde heeft toekomst De getuigenissen van Etty Hillesum en Christian de Chergé Dit boek gaat over het getuigenis van twee bijzondere mensen: Etty Hillesum en Christian de Chergé. Hillesum verdween in de nacht van de Shoah, de moord op zes miljoen Joden in de jaren 1939-1945. De Chergé werd in 1996 met zes medebroeders vermoord in Algerije. Hun geschriften worden gerekend tot de belangrijkste spirituele teksten van de 20ste eeuw. 25 Behalve door hun voortijdige en gruwelijke dood zijn Hillesum en De Chergé ook op diverse andere manieren met elkaar verbonden. Beiden weigerden te ontsnappen aan het dreigende lot van een heel volk, maar bleven solidair. Beiden bleven volharden in hun geloof in de mens, tegen alle feiten in. Beiden doorbraken politieke en religieuze grenzen en legden een fundament voor universele broeder- en zusterschap. Hun levens geven blijvende inspiratie voor onze verdeelde wereld en hoop op een humane samenleving.

Prijs: € 16,90 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 160 NUR: 728 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: oktober 2019 Omslag: Studio Jan de Boer ISBN 978-90-8972-356-7

+ Een actueel essay over religieus humanisme + Perfect en soepel uit het Frans vertaald

9 789089 723567

Yves Bériault o.p. (1947) is dominicaan, theoloog en psycholoog. Hij is thans werkzaam als parochiepriester en actief in de opvang van vluchtelingen. Daarvoor was hij onder meer leraar aan het Pastoraal Instituut van de Dominicanen in Montréal.


Bijbellezen voor beginners CHRISTIAN SCHRAMM Bijbellezen voor beginners Info en tips Lezen in de Bijbel? Dat ervaren mensen vaak als moeilijk. Vele stukken lijken onverstaanbaar of nogal zwaar. Een persoonlijke omgang met de teksten is ook niet vanzelfsprekend. Toch zijn mensen nieuwsgierig om meer over de Bijbel te weten te komen. Dit boek biedt een eerste hulp bij Bijbellezen voor wie echt weinig over de Bijbel weet. De auteur neemt je op een onderhoudende wijze 26 mee en laat je speels kennismaken met de Bijbelse boeken. Hij toont de lezer wat Bijbelse teksten vandaag kunnen betekenen. De info en de tips in dit boek zijn bruikbaar voor persoonlijk Bijbellezen, voor Bijbelgroepen en voor de liturgie.

Dr. Christian Schramm (1977) heeft zijn passie voor de Bijbel ontdekt tijdens een studieverblijf in Israël en Palestina. Sindsdien is hij dagelijks met de Schrift bezig, persoonlijk en beroepshalve. Hij doceert Nieuwe Testament aan de Universiteit van Bonn en werkt als Bijbeldeskundige voor het bisdom Hildesheim. Hij delft graag de Bijbelse schatten op voor de mens van vandaag.

9 789089 723574

Prijs: € 14,50 Uitvoering: paperback Aantal pagina’s: 96 NUR: 702 Formaat: 14 x 21 cm Verschijnt: september 2019 Omslag: Averbode ISBN 978-90-8972-357-4 ism Averbode

+ Praktische en speelse gids om de Bijbel te gaan lezen + Tips voor liturgie, bijbelcursus en individuele lezing


Huguette Jurriaanse & Felicia

weden?

Verschenen in de reeks SPIRITUELE REISGIDSEN De Abdij van Berne

Leven, werken en liturgie

Huguette Jurriaanse & Felicia Dekkers

Pelgrimeren met de H. Birgitta van Zweden Reizen om stíl te staan

nalezen.

norbertijnen van dichtbij

BERNE MEDIA GIDS

Maria, de moeder van iedereen Paul Spapens

1979) studeerde in Aman kinds af aan heeft zij ge Nicolaas: zij is geboren

Nederlan d, Pelgrimsp laatsen in België en Duitsland

BERNE MEDIA GIDS

1

Paul Spapens Maria, de moeder van iedereen Pelgrimsplaatsen in Nederland, België en Duitsland. In deze gids zijn twaalf interessante Mariapelgrimsplaatsen beschreven. De verhalen gaan over de geschiedenis, over allerlei bijzonderheden en merkwaardigheden en over belang en belangstelling tegenwoordig. De nadruk in de toegankelijk geschreven hoofdstukken ligt op de volksdevotie. Met twee fietsroutes. 188 pag. | ISBN 978 90 8972 323 9 | € 16,90 Mark Buijs Religieus erfgoed in Oudenbosch. Het Rome van Willem Hellemons Verbazingwekkend zijn de imposante koepels van de basiliek en het instituut Saint Louis in het West-Brabantse Oudenbosch. Pastoor Willem Hellemons (1810-1884) zorgde voor de parochiekerk naar het model van de Sint Pieter in Rome en een broedercongregatie met het jongensinternaat, Saint Louis genaamd. Deze gids neemt u mee in een bezichtiging en boeiende beschrijving van alle gebouwen met hun omgeving. Met foto’s van Ramon Mangold. 192 pag. | ISBN 978 90 8972 276 8 | € 22,90

OP BEZOEK BIJ SINT NICOLAAS Johanneke Bosman

BERNE MEDIA GIDS 4-7-2018 14:50:22

1806_abdijgids-uitvouw.indd

S OP BEZOEK BIJ SINT NICOLAA

meer wil weten over deze k zijn pad wil volgen.

Leven, werken en liturgie

kent.

18-4-2019 13:40:18

Johanneke Bosman

fysieke plekken, maar n van ‘onze’ Sint en alle inneren, in binnen- en

De Abdij van Berne Pieter Butz

Nederlands en geschiedenis. Pieter Butz (1933) studeerde kwam hij conrector te Goes. In 1989 Hij was docent en later van de en werd hij participant in contact met het Abdijhuis van de hij het leven en werken Abdij van Berne waardoor

t langs legenden Nicolaas

wwerken en de kunst die reren door de geest van te geven en te delen met

van de centraal in de geschiedenis De Abdij van Berne staat e werkzaam 12 eeuw zijn norbertijnen norbertijnen. Al sinds de die actief midden in de samenleving als een groep religieuzen emeenhet leven in de norbertijneng staan. In deze gids komt en spirilange (bouw)geschiedenis schap naar voren met haar rond besteed aan de activiteiten tualiteit. Ook wordt aandacht proeflokaal het aan de kunst, liturgische en religieuze uitgaven, Heeswijk en de abdijen die vanuit met het Berne Abdijbier wandelvindt u enkele mooie auto-, gesticht zijn. Daarnaast de abdij starten. en fietsroutes, die vanuit die in de abdij ieder voor boek Een informatief en interessant en voor of andere activiteiten verblijft voor studiedagen willen deze bijzondere geschiedenis bezoekers die thuis graag

De Abdij van Berne

derlands met ie. Sinds 2000 van Berne als Berne Media eer (2017).

Huguette Jurriaanse & Felicia Dekkers Pelgrimeren met de H. Birgitta van Zweden In deze reisgids het levensverhaal van Birgitta, enkele van haar visioenen, vele (kunst)afbeeldingen en meditatieve teksten. Ook tips voor wandelroutes die met de birgittijnse spiritualiteit in Zweden te maken hebben. 160 pag. | ISBN 978 90 8972 324 6 | € 15,90

Pieter Butz

en theologe, r. Zij houdt pelijk ondereilige Birgitta

BIRGIT TA VAN ZWEDE N PELGRI MEREN MET DE H.

el, vooral in en verbindt eve reisgids stappen van t haar leven:

Dekkers

ovenal een 14e eeuw Land. Haar n zij leefde bbelklooshet hoofd. at klooster

Een reisgids

BERNE MEDIA GIDS 22-10-2018 10:59:55

Johanneke Bosman Op bezoek bij Sint Nicolaas, een reisgids Reis met deze gids langs fysieke plaatsen maar vooral langs het legendarische leven van Sint Nicolaas en de daaruit voortgekomen tradities en feesten. Kijk met de ogen van een 4de eeuwse christen naar een bijzondere bisschop; met de ogen van een middeleeuwer naar een heilige met popsterachtige grootheid; met de ogen van andere Europeanen naar metgezellen van de Sint en met eigen ogen onbevangen naar de oorsprong van de Nederlandse Sinterklaas voortgekomen uit de Nicolaas van de 4de eeuw. 192 pag. | ISBN 978 90 8972 277 5 | € 20,-

Pieter Butz De Abdij van Berne. Leven, werken, liturgie In deze gids komen de kenmerkende eigenschappen van de norbertijnengemeenschap naar voren: de geschiedenis, de spiritualiteit, de activiteiten rond liturgische en religieuze uitgaven, de bijzondere geschiedenis met pater Van de Elsen als de meest in het oog springende figuur (hij stond aan de basis van wat nu de Rabobank is), het abdijbier van Berne en de contacten met talloze gasten. Met wandel- en fietsroutes. 176 pag. | ISBN 978 90 8972 194 5 | € 17,90 Felicia Dekkers Franciscus, Sacro Monte en het Ortameer In deze gids gaan spiritualiteit, kunst en natuur hand in hand. Bij het Ortameer (dichtbij het Lago Maggiore) heeft Sint Franciscus zijn eigen heilige berg: 21 kapellen met fresco’s en honderden beelden die zijn levensverhaal vertellen, omgeven door prachtige natuur en vergezichten. Daaromheen zijn op wandelafstand nog meer bijzondere plekken, zoals Ameno en Monte Mesma. Een reisgids met tips voor websites, overnachtingen en wandelingen. Reizen wordt reizen naar binnen, een pelgrimage in het klein. Dat kan aan het Ortameer maar ook vanuit je stoel met dit boek. 144 pag. | ISBN 978 90 8972 167 9 | € 14,90 Fedor Vogel & Frank Stoute Reis langs de abdijbieren in Nederland en België en hun abdijen De ideale reisgids voor mensen die bierbeleving willen combineren met een bezoek aan het monastieke leven, een rustgevende wandeling in de omgeving van de abdij en vooral: het proeven van het abdijbier in het belendende proeflokaal of café naast de abdij. 240 pag. | ISBN 978 90 8972 118 1 | € 17,90 Hugo Kolstee Alle kathedralen en basilieken van Nederland van binnen en buiten Voor iedereen geïnteresseerd in architectuur, kunst en kerkgeschiedenis, die meer wil zien en horen dan je tot nu toe zag en wist. 304 pag. | ISBN 978 90 8972 116 7 | € 22,95

27


VERKRIJGBARE TITELS

28

Augustinus Eert in elkander God. Woorden voor elke dag 216 pag. | ISBN 9789089722522 | € 14,90 Tom van den Beld Door de geest gedreven. Mariënburg 1983-2017 202 pag. | ISBN 9789089722638 | € 19,90 Eric van den Berg Gids voor online communicatie 252 pag. | ISBN 9789089721686 | € 19,90 Eric van den Berg, Frank G. Bosman & Peter van Zoest Eerste hulp bij katholieke begrippen 192 pag. | ISBN 978908972305 | € 16,90 Jac Biemans, Frans van Gaal, Wies van Leeuwen, Kees van Oord Pastoors, Kasteelheren, Maasboeren. 650 jaar pariochieleven in Bokhoven 256 pag. | ISBN 9789089723345 | € 35,Jacomette de Blois Iedere dag komt het voorbij. Ouder worden met de oorlog 154 pag. | ISBN 9789089722829 | € 16,90 Inigo Bocken & Eveline van Buijtenen Weerbarstige spiritualiteit 252 pag. | ISBN 9789089721525 | € 19,90 Frank G. Bosman Spelen met God. Kleine theologie van videogames 303 pag. | ISBN 9789089722485 | € 24,90 God heeft ook een fiets 128 pag. | ISBN 9789089721198 | € 14,90 God is er al. Over geloof, cultuur en theologie 32 pag. | ISBN 9789089722621 | € 5,Frank G. Bosman & Lisanne Bosman Vader, dochter, heilige geest Geloofsgesprekken tussen een theoloog en zijn dochter 142 pag. | ISBN 9789089722393 | € 17,90 Gert Bremer Laat mij maar zingen. Psalmen na-geschreven 303 pag. | ISBN 9789089722362 | € 24,90 Adrien Candiard De islam begrijpen 144 pag. | ISBN 9789089722669 | € 16,90 Onder de vijgenboom 160 pag. | ISBN 9789089723291 | € 16,90 Thijs Caspers Eigen zinnen 176 pag. | ISBN 9789089722577 | € 17,90 Thuis zijn in het onbekende 144 pag. | ISBN 9789089722560 | € 16,90 John Chapman Geestelijke brieven 306 pag. | ISBN 9789089723024 | € 24,50 Beatrijs Corveleyn & Elisabeth Luurtsema Clara’s Bron 208 pag. | ISBN 9789089721891 | € 19,95 Bernard Cramet Alzheimer, mijn vriend. Een weg voor een nieuwe relatie 128 pag. | ISBN 9789089721341 | € 14,90 Wim Davidse Er is meer in ons. Leren van de mystici 200 pag. | ISBN 9789089723376 | € 17,90 Jos Douma & Dom Bernardus Lezen voor je leven. Aan de slag met Lectio Divina 96 pag. | ISBN 9789089721907 | € 14,90 Jan Groot (red.) Zijn leven gegeven. Dominicaanse preken Veertigdagentijd en Pasen 236 pag. | ISBN 9789089723130 | € 17,90 Hij is mens geworden 200 pag.| ISBN 9789089721495 | € 17,90 René Grotenhuis Van macht ontdaan. De betekenis van christelijk geloof voor de wereld van vandaag 160 pag. | ISBN 9789089721501 | € 16,90 Anselm Grün Je mag vertrouwen houden. Woorden van troost in tijden van ziekte 144 pag. | ISBN 9789089722423 | € 15,90 Ik was vreemdeling maar jullie hebben mij opgenomen. Omgaan met angst voor de ander 160 pag. | ISBN 9789089722300 | € 16,90 Leeswijzer bij de bijbel. Praktische aanwijzingen voor lezers van nu 120 pag. | ISBN 9789089721952 | € 12,90 Langs bergen en dalen van het leven 160 pag. | ISBN 9789089721617 | € 17,90

Dragende woorden. Het geheim van de geloofsbeijdenis 142 pag. | ISBN 9789089721549 | € 17,90 Een jaar met de woestijnvaders. Beproefde wijsheid 416 pag. | ISBN 9789089723277| € 24,90 Ik blijf aan je zijde. Stervenden begeleiden, intenser leven 128 pag. | ISBN 9789089723383 | € 17,50 Anselm Grün & Leonardo Boff God in alles 154 pag. | ISBN 9789089722805 | € 16,90 Anselm Grün & Franck Ploum Een weg ten leven 128 pag. | ISBN 9789089723185 | € 19,50 Zacharias Heyes God weer vinden. En waarom je Hem niet hoeft te zoeken 188 pag. | ISBN 9789089722263 | € 16,90 Thuis bij jezelf. Goed omgaan met lichaam en ziel 144 pag. | ISBN 9789089721587 | € 14,90 Martin Hoondert, Ton Overtoom, Dorothee Nijland Rituelen rond de dood 192 pag. | ISBN 9789089721976 | € 29,90 René Hornikx Luister naar wat je lief is. Een verhaal en een gebed voor elke dag 128 pag. | ISBN 9789089722003 | € 12,90 Bid met heel je hart. Gebedenboek 102 pag. | ISBN 9789089722041 | € 12,90 Feesten doe je samen. De belangrijkste christelijke feest- en gedenkdagen in de loop van een jaar 134 pag. | ISBN 97890897220278 | € 12,90 Greco Idema & Elze Riemer De reli-ondernemer 237 pag. | ISBN 9789089721624 | € 20,Joost Jansen Woord voor onderweg. Preken voor het jaar A 170 pag. | ISBN 9789089721457 | € 17,90 Woord voor onderweg. Preken voor het jaar B 170 pag. | ISBN 9789089720887 | € 17,50 Woord voor onderweg. Preken voor het jaar C 170 pag. | ISBN 9789089721082 | € 17,50 Avellinus Janssens & Zoë Cranssen Een vriendschapsliefde als opgang naar God 380 pag. | ISBN 9789089722287 | € 24,90 Frank Kazenbroot Wees lief voor deze ziel. Veertig vensters op Leonard Cohen 160 pag. | ISBN 9789089722645 | € 16,90 Mirella Klomp, Peter-Ben Smit, Iris Speckmann (red.) Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische contexten 220 pag. | ISBN 9789089722942 | € 24,90 Anton ten Klooster, Arnold Smeets & Peter-Ben Smits Willibrord door de eeuwen. Botsende culturen en wisselende perspectieven op de apostel van de Lage Landen 200 pag. | ISBN 9789089723000 | € 24,90 Rob G.A. Kurvers In het voetspoor van de Messias. Preken voor het jaar A 240pag. | ISBN 9789089721426 | € 17,90 Een paspoort voor het rijk Gods. Preken voor het jaar B 214 pag. | ISBN 9789089722140 | € 17,90 Op de pelgrimsweg van het geloof. Preken voor het jaar C 240 pag. | ISBN 9789089721129 | € 17,50 Gerhard Lohfink Niets aan het einde? Over opstanding en eeuwig leven 334 pag. | ISBN 9789089722386 | € 24,90 Adriana van Lotringen Vreugde geeft vleugels 124 pag. | ISBN 9789089722881 | € 14,90 Ramon Mangold Katholiek Brabant in beeld 320 pag. | ISBN 9789089722157 | € 45,Thomas Merton Wij zijn al één. Woorden voor elke dag van het jaar 240 pag. | ISBN 9789089722720 | € 14,90 Jos Moons SJ De kunst van geestelijke begeleiding 155 pag. | ISBN 9789089723031 | € 19,90 Paul Moses Franciscus van Assisi ontmoet de sultan. Vredesmissie in oorlogstijd 300 pag. | ISBN 9789089723253 | € 24,90 Inge van Nistelrooy Basisboek zorgethiek 225 pag . | ISBN 9789089720047 | € 24,50


Henri Nouwen Bidden met iconen 96 pag. | ISBN 9789089722706 | € 16,90 Van hart tot Hart 50 pag. | ISBN 9789089723352 | €12,90 Open uw hart 159 pag. | ISBN 9789089721365 | € 14,90 Ons dagelijks brood 78 pag . | ISBN 9789089722683 | € 14,90 Vincent de Paul De armen nabij. Woorden voor elke dag van het jaar 216 pag. | ISBN 9789089722201 | € 14,90 Paus Franciscus & Thomas Leoncini God is jong! 128 pag.| ISBN 9789089723161| € 14,90 Paus Franciscus & Dominique Wolton Politiek en samenleving. Een openhartig interview 320 pag. | ISBN 9789089722249 | € 24,90 Ton Peters (red.) Gehangen heiligen. De martelaren van Gorcum 152 pag. | ISBN 9789089721594 | € 19,95 Franck Ploum Onze vader, wat zeg je? 128 pag. | ISBN 9789089721655 | € 14,90 Thomas Quartier Liturgische spiritualiteit. Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld 220 pag. | ISBN 9789089721648 | € 17,95 Anders Leven. Onderweg naar hedendaagse liturgische spiritualiteit 224 pag. | ISBN 9789089721877 | € 17,95 Kiemcellen. Van klooster naar wereld 224 pag. | ISBN 9789089721297 | € 19,90 Thomas Quartier OSB & Paul van der Velde Zinzoekers. Dialogen over religie tussen oost en west 200 pag. | ISBN 9789089722782 | € 17,90 Ton Roumen Geaarde spiritualiteit 160 pag. | ISBN 9789089721631 | € 14,90 Omarm jezelf. De weg van angst naar liefde 144 pag. | ISBN 9789089723109 | € 16,90 Geluk binnen handbereik 148 pag. | ISBN 9789089720917 | € 17,50 Annemiek Schrijver Van het padje. Verwonderd dwalen langs ‘s Heren wegen 192 pag. | ISBN 9789089722324 | € 16,90 Huub Schumacher God wat ben je veranderd. Verleidelijke doorkijkjes op geloven 168 pag. | ISBN 9789089720894 | € 17,50 Huub Schumacher & Bas Rentmeester Elke dag een rozijn. Voedsel voor de geest 414 pag. | ISBN 9789089722928 | € 29,90 Rommy Schüssler Ik was dertien en ging naar Jeruzalem 144 pag. | ISBN 9789089722508 | € 14,90 Karin Seethaler De kracht van de contemplatie 208 pag. | ISBN 9789089721389 | € 17,90 Arnold Smeets (red.) Helende zorg. Een geïnspireerd perspectief op gezondheid en ziekte 160 pag. | ISBN 9789089722546 | € 24,90 Joop Smit Het Onzevader 72 pag. | ISBN 9789089723086 | € 9,90 Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven 160 pag. | ISBN 9789089722126 | € 16,90 Petra Stassen Levende stenen 160 pag. | ISBN 9789089721693 | € 17,90 Petra Stassen & Ad van der Helm God is verhuisd. Naar nieuwe gelovige gemeenschappen 220 pag. | ISBN 9789089721402 | € 17,90 Jean van Stratum Tot elk goed werk bereid. Pastorale en missionaire acties van de Abdij van Berne 1890-2000 350 pag. | ISBN 9789089721723| € 24,90 Hein Stufkens Geef het licht eens door. Gedichten 96 pag. | ISBN 9789089722065 | € 14,90

Verhalen van de rabbi 128 pag. | ISBN 9789089722744 | € 14,90 Hein Stufkens & Arjan Houwaart Eten met geweten. Verrassende verse vegetarische gerechten voor vier seizoenen op een bedje van vegetarische filosofie 156 pag. | ISBN 9789089723314 | € 22,50 Louis van Tongeren & Gerard Rouwhorst (Red.) Vieren en delen. De verhouding tussen liturgie en diaconie 190 pag. | ISBN 9789089722966 | € 20,Holkje van der Veer Veer-kracht. Spiritueel leven met een bijzonder lichaam 170 pag. | ISBN 9789089721174 | € 16,95 Anton Vernooy Zingen van grote dingen 256 pag. | ISBN 9789089722980 | € 24,90 Maaike Volmer-Hendrikse Dag m’n liefje. Gedichten bij een afscheid 128 pag. | ISBN 9789089722447 | € 14,90 Herman Westerink Spiritualiteit op scherp! Plaatsen van kritische spiritualiteit 128 pag. | ISBN 9789089721716 | € 12,90 Herman Westerink, Toine van den Hoogen, Tjeu van Knippenberg (red.) Portretten van sociale spiritualiteit 224 pag. | ISBN 9789089722171 | € 17,90 Hans Wilbrink Leven en werk van Hildegard van Bingen 224 pag. | ISBN 9789089722461 | € 19,90 Rowan Williams God ontmoeten in Paulus 96 pag. | ISBN 978 90 89721600 | € 14,90 God ontmoeten in Marcus 88 pag. | ISBN 978 90 89721921 | € 14,90 God met ons. De betekenis van het kruis en de opstanding - toen en nu 112 pag. | ISBN 978 90 8972 234 8 | € 14,90 Kies het leven. Preken voor Kerstmis 100 pag. | ISBN 9789089720849 | € 17,50 Preken voor Pasen 105 pag. | ISBN 9789089720900 | € 17,50 Wat is heilig? 256 pag. | ISBN 9789089723147 | € 19,90 De allergrootste kleurplaat voor Kerst 1 pag. | ISBN 9789089722867 | € 9,95 Kleuren, mediteren, bidden 96 pag. | ISBN 9789089722874 | € 14,90 Rituelen rond het levenseinde 80 pag. | ISBN 9789089721303 | € 12,90

29


Verschenen in de reeks WOORDEN VOOR ELKE DAG VAN HET JAAR

30

Gebonden met stofomslag Per deel € 14,90


najaar 2019 Berne Media | uitgeverij abdij van berne INHOUD pag. 2 HOLKJE VAN DER VEER Drijf-veer. Voorbij de angst pag. 4 ROWAN WILLIAMS Christus, hart van de schepping pag. 6 ERIK VARDEN De eenzaamheid doorbreken. Over christelijk gedenken pag. 8 JACQUELINE STRAUB ‘Kick’ de kerk uit haar coma pag. 10 ANSELM GRÜN Het evangelie spiritueel gelezen. Deel 1 Matteüs en Marcus pag. 11 ANSELM GRÜN Geluk vinden in kleine dingen pag. 12 ZACHARIAS HEYES In balans. Met rituelen tot jezelf komen pag. 13 MOEDER TERESA De vrucht van het geloof is liefde. Woorden voor elke dag van het jaar pag. 14 RENÉ HORNIKX EN LISETTE HORNIKX-JANSSEN Op weg naar Kerstmis 2019 pag. 15 FELICIA DEKKERS & PETRA MERGAERTS De zondag kleuren met verhalen. Bijbelse kleurplaten met handreiking pag. 16 HENRI NOUWEN Het uur van de dageraad. Een spirituele levensweg pag. 17 HANS BOUMA In het licht van de psalmen pag. 18 JULIAN OF NORWICH Als de liefde alles wordt. Een nieuwe vertaling van dr. Gerda Valkenborgh pag. 20 IGNACE DE HAES Bomen over de weg naar Santiago pag. 21 FRANK PLOUM Geest van nieuw begin. 50 Teksten om te spreken en zingen pag. 22 ERIK SENGERS Paters van de sociale actie. De Abdij van Berne en de sociale kwestie 1895-1940 pag. 23 PIET VAN MIDDEN Hebreeuws leer je zo. Handboek bij een online cursus Bijbels Hebreeuws pag. 24 KITTY BOUWMAN Spiritueel moederschap. Twee vrouwen in het leven van Augustinus pag. 25 YVES BÉRIAULT Alleen liefde heeft toekomst. De getuigenissen van Etty Hillesum en Christian de Chergé pag. 26 CHRISTIAN SCHRAMM Bijbellezen voor beginners. Info en tips pag. pag. pag.

27 28 30

Spirituele reisgidsen Backlist Woorden voor elke dag

31


Berne Media | uitgeverij abdij van berne Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk 0413 29 34 80 info@bernemedia.com De in deze catalogus vermelde titels zijn verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij. Voor een volledig overzicht van alle titels zie www.berneboek.com Levering aan de boekhandel: Centraal Boekhuis Culemborg Rechtstreeks: Berne Media | uitgeverij abdij van berne Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk Verkoop binnendienst: 0413 29 34 80 administratie@bernemedia.com Vertegenwoordiging: VBK | media B.V. Postbus 13288, 3507 LG Utrecht Verkoop binnendienst: 088-700 2700 verkoop@vbkmedia.nl Accountmanager: Jos Heusinkveld jheusinkveld@kokboekencentrum.nl Distributie voor BelgiĂŤ: Berne Media | uitgeverij abdij van berne, Abdijstraat 53 5473 AC Heeswijk administratie@bernemedia.com Contact pers en promotie: Conny Smulders, c.smulders@bernemedia.com

Š William Moore

32

Profile for berne media

Aanbieding najaar 2019 Berne Media | uitgeverij abdij van berne  

Boeken religie zingeving spiritualiteit abdij van berne uitgeverij

Aanbieding najaar 2019 Berne Media | uitgeverij abdij van berne  

Boeken religie zingeving spiritualiteit abdij van berne uitgeverij

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded