Page 1

voorjaar 2017 Berne Media | uitgeverij abdij van berne

1


voorjaar 2017 Berne Media | uitgeverij abdij van berne pag.

1

Alle tijd. Dagkalender met 366 wijsheden van ouderen

Jacomette de Blois

pag.

2

Druk! Het meest slaapverwekkende boek ooit

Marieke Boerefijn. Illustraties Els van Egeraat pag.

4

Luther voor katholieken. 95 vragen en antwoorden

Stephan Mokry pag.

5

Maarten Luther. Een oecumenisch perspectief

Kardinaal Walter Kasper pag.

6

Thuis bij jezelf. Goed zorgen voor lichaam en ziel

Zacharias Heyes

pag.

8

Gehangen heiligen. De martelaren van Gorcum heilig verklaard 1867-2017

Ton Peters ofm (red.)

2

pag.

10

Op weg naar Pasen. Meditatieboekje met dagkalender

pag.

11

God ontmoeten in Paulus

Rowan Williams pag.

12

Langs bergen en dalen van het leven

Anselm Grün pag.

13

Geaarde spiritualiteit

Ton Roumen

pag.

14

De reli-ondernemer. Gids voor een heilzame business

Greco Idema | Elze Riemer pag.

15

Gids voor online communicatie in de kerk

Eric van den Berg pag. 16

Onze Vader-Wat zeg je? Reisleider bij een oergebed

Franck Ploum

pag.

17

Ouder worden. Een geestelijke weg

Piet van Breemen s.j. pag. 18

Franciscus, Sacro Monte en het Ortameer. Reizen om stíl te staan

Felicia Dekkers pag.

19

Liturgische spiritualiteit. Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld

Thomas Quartier osb pag.

20

Levende stenen. Een theologie van kerkelijk vastgoed

Petra Stassen (red.) pag.

21

Speculum Fidei. Twaalf hoofdstukken over het geloof

Willem van Saint-Thierry

pag.

22

Spiritualiteit op scherp! Plaatsen van kritische spiritualiteit

Herman Westerink (red.) pag.

23

Tot elk goed werk bereid. Pastorale en missionaire acties van de abdij van Berne 1890 - 2000

Dr. Jean van Stratum pag.

24

Ruhe sanft, sanfte Ruh! Passiemuziek, een veelkleurig palet door de eeuwen heen

Emanuel Overbeeke

© 2017 Berne Media | uitgeverij abdij van berme. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden

INHOUD


‘We zitten niet op de eenvoudigste planeet’

Jacomette de Blois

Alle tijd 366 wijsheden van ouderen

Wie in de zorg voor ouderen werkt, hoort elke dag wel een wijze uitspraak die het waard is om te onthouden. Voor deze dagkalender ‘Alle tijd’ selecteerde Jacomette de Blois, werkzaam in de ouderenzorg, 366 prachtige, gekke, ontroerende spreuken en combineerde ze met tekeningen van Marieke Jakma en foto’s van Sharon Elvin, Sigrid en Otto Lussenburg. Een dagkalender vol levenservaring van nu én wijsheid van vroeger.

• Gaat meerdere jaren mee • Prachtige foto’s, grappige tekeningen, wijze en humoristische uitspraken • Een kalender die de levenservaring en beleving van (dementerende) ouderen centraal stelt • Geschikt voor thuis, tehuizen, wachtkamers en kantoren Prijs: € 14,95 Bindwijze: wire-o Aantal pagina’s: 370, geïllustreerd, full colour NUR: 014 Formaat: 15 x 21 cm Reeds verschenen november 2016 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-155-6

‘Alle tijd’ is niet aan een kalenderjaar gebonden en biedt spreuken met foto’s en tekeningen, voor elke dag een. De kalender is stevig uitgevoerd en makkelijk om te slaan door de ringband. Ds. Jacomette de Blois is sinds 1996 als geestelijk verzorger verbonden aan de Antonius Hof in Bussum. Ze schrijft voor het Friesch Dagblad een korte serie waarin gemeenschap, verbondenheid en trouw centraal staan. Van haar hand verscheen eerder Al mijn dromen staan in de Bijbel, Leven bij de dag, De achteruitkijkspiegel en Mensen als een huis.

3


4

• Met prachtige tekeningen van Els van Egeraat • Een klein momentje van rust zo voor het slapen gaan. Even geen prikkels meer. Even geen drukke dag op school of op het werk. Even samen de dag uitzwaaien. Want voor sommige kinderen is dat best lastig. En voor sommige ouders eigenlijk ook


Rustgevend boek voor drukke kinderen en drukke ouders

Marieke Boerefijn | Els van Egeraat

Foto: Marcellus Catching Lights

Druk! Het meest slaapverwekkende boek ooit!

Marieke Boerefijn (1978) is journalist,

Het zijn drukke tijden. Voor kinderen en voor hun

theoloog en docent. Marieke schreef de

ouders. De wereld draait door en hard ook. Overal

tien verhaaltjes op basis van ervaringen

is beeld en geluid. Op school, thuis en op het werk.

met meditaties waarbij niet alleen zijzelf,

Tablets schreeuwen om aandacht, Youtube barst

maar ook haar zoon Gijs kon ontspannen.

van de filmpjes, gamen is het nieuwe buiten spelen. Helaas. Het is een intensief leventje. Sommige kin-

Els van Egeraat (1960) is kunstenares

deren hebben daar last van. Ze nemen alle drukte zo

en illustrator. Els maakte de schitterende

in zich op, dat hun hoofden ’s avonds in bed nog op

tekeningen voor dit boek waarbij je kunt

volle toeren draaien. Dit boek belooft een beetje rust.

wegdromen, waar je rustig van wordt.

Niet door te mediteren, maar gewoon door te lezen, of

Eigenlijk laten ze zien hoe fijn het is,

voorgelezen te worden. Met aandacht.

als de drukte uit je lijf is. Dit boek pleit voor saai. Saai is goed. Vervelen nog beter. Doe maar eens een keer niets. Drukke kinderen zijn druk omdat het leven zo druk is geworden. Omdat ouPrijs: € 14,90 Bindwijze: genaaid gebonden Aantal pagina’s: 32, geïllustreerd, full colour NUR: 854 Formaat: 25,5 x 26,7 cm Omslag: Henk Bosch Verschijnt: april 2017 ISBN 978-90-8972-156-3

ders druk zijn. Iedereen is eigenlijk druk. Kinderen zijn gevoelig en hebben soms last van al dat drukke gedoe. Veel ouders ook. Samen lezen blijkt het beste medicijn. Zeker als de verhaaltjes eigenlijk meditaties zijn.

+ Auteur is beschikbaar voor lezingen

5


500 JAAR REFORMATIE Stephan Mokry

Luther voor katholieken

Een katholieke bijdrage aan de reformatie-herdenking

95 Vragen en antwoorden

Tussen alle boeken over Luther is dit boek de oplos6

sing voor wie zich snel wil laten informeren over wie Luther was, wat zijn protest tegen de kerk van zijn tijd inhield, wat we vandaag nog van hem kunnen leren… Dit boek geeft een katholiek perspectief in overzichtelijke vraag en antwoord-vorm. Zo wordt duidelijk dat Luther een wezenlijk onderdeel is van de geschiedenis van de katholieke kerk. Voor zowel katholieken als protestanten worden hier de basisvragen beantwoord: Wat maakte Luther tot de persoon die hij was, waar werd hij door beïnvloed en in hoeverre is hij katholiek? Hoe heeft zich het beeld van Luther in de katholieke kerk gevormd en hoe is het in de tijd steeds veranderd? Was Luthers reis naar Rome de ‘oorzaak’ van de Reformatie?

Stephan Mokry (1978) studeerde theologie en is wetenschappelijk medewerker kerkgeschiedenis aan de katholiek theologische faculteit van München. Hij is leider van het project ‘2017 – Katholieke kijk op Luther’

• Luther - Wat katholieken altijd al over hem wilden weten • 500 jaar Reformatie • Een snelle kennismaking in 95 stellingen in klare taal Prijs € 12,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 128 NUR: 700 Formaat: 12,5 x 20 cm Verschijnt: maart 2017 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-157-0 (Verschijnt ook als e-book, ISBN 978-90-8972-186-0)


Luther bevrijd van claims

Kardinaal Walter Kasper

Maarten Luther Een oecumenisch perspectief

‘Veel christenen verwachten terecht dat de herdenking van 500 jaar Reformatie ons oecumenisch een stap verder in de richting van de eenheid zal brengen. We mogen hen in deze verwachting niet teleurstellen.’ Dit uitmuntende essay van Walter Kasper is een duidelijk signaal van de voormalig president van de pauselijke oecumenische raad. Elke tijd weet wel zijn eigen wensen en angsten te projecteren op Maarten Luther; voor Kasper is het belangrijk Luther uit deze claims –

• Prominent auteur • Een oecumenisch pamflet voor 500 jaar Reformatie 2017

ook die van het huidige Luther-jubileum - te bevrijden. De boodschap van Luther stamt uit een tijd waarin het beeld van de wereld volledig veranderde, een wereld die mensen van nu totaal vreemd is. Wanneer het je echter lukt om naar deze ‘vreemde Luther’ te luisteren, dan ontdek je hoe actueel zijn boodschap voor christe-

Prijs € 12,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 96 NUR: 700 Formaat: 12 x 19 cm Verschijnt: februari 2017 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-173-0 (Verschijnt ook als e-book, ISBN 978-90-8972-185-3)

nen van alle confessies is – en hoe dit op een lijn staat met Paus Franciscus en zijn inzet voor barmhartigheid. Dr. Kardinaal Walter Kasper (1933) is emeritus hoogleraar dogmatiek, was van 1989-1999 bisschop van Rottenburg-Stuttgart en van 2001-2010 president van de pauselijke raad om de eenheid tussen christenen te bevorderen.

7


Zacharias Heyes

en ziel

“Je hoeft niet over de zeeën te reizen, hoeft niet door wolken heen te stoten en je hoeft ook niet over de Alpen heen te trekken. De weg die je gewezen wordt, is niet lang. Je hoeft jouw God slechts tegemoet te gaan Tot je bij jezelf bent aangekomen.”

Flexibel en mobiel zijn wordt vandaag gezien als de

Benedictus

Thuis bij jezelf Goed zorgen voor lichaam

voorwaarde voor een geslaagd leven. We hebben het idee van mobiliteit zelfs verinnerlijkt en zitten vaak in gedachten al klaar met onze ingepakte kof8

fers. Niet alleen op ons werk, thuis of in onze relatie, maar ook als het gaat om geloof en religie vinden we dat regelmatige veranderingen vanzelfsprekend zijn. Je voor een langere tijd vastleggen, daar houden we niet meer van. Maar hoe vinden we naast al die virtuele impulsen en complexe netwerken toch een plaats waar we echt thuis zijn? Waar voelen we ons geaccepteerd en rustig? Zacharias Heyes behandelt in dit boek de vraag hoe de mens, die moe is van alle jachtigheid en drukte van onze tijd, zijn thuis kan vinden in zichzelf en in God. Hij geeft veel goede adviezen om in het leven van alledag goed voor je eigen ziel te zorgen: als je leert stil te worden, je dromen te herontdekken en je met jezelf en met anderen leert te verzoenen.

Kiemcellen. wereld Thomas Qu

Dan wordt het weer mogelijk om jezelf te accepteren en je weer thuis te voelen bij jezelf. Zacharias Heyes (1971) werkt vaak samen met zijn medebroeder Anselm Grün. Hij is benedictijner monnik van de abdij Münsterschwarzach, en werkzaam als godsdienstleraar en pastor.

+ Auteur bezoekt Nederland 22 juli 2017

Prijs € 14,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 144, met illustraties (zw) NUR 728 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: mei 2017 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-158-7 (Verschijnt ook als e-book, ISBN 978-90-8972-182-2) I.s.m. Averbode


9

. Van klooster naar

uartier

• Benedictijnse adviezen bij een jachtig leven • Auteur is monnik uit de school van Anselm Grün


10

• Indrukwekkende verhalen en portretten van heiligen • Gebonden uitgave met illustraties in full colour • Gevangenschap, folteringen, honger en kou, spot en bedreigingen...


Het verhaal over de martelaren van Gorcum

Ton Peters ofm (red.)

Gehangen heiligen De martelaren van Gorcum heilig verklaard 1867-2017 In de nacht van 9 juli 1572 – tussen twee en vier uur –

Henrik Roelvink ofm (1937), eredoctor

worden 19 geestelijken opgehangen in een turfschuur

theologie van de universiteit van Uppsala

even buiten Brielle. Wie zijn zij? De dramatische ge-

(Zweden); gardiaan van de communiteit

beurtenissen van gevangenneming en folteringen,

van de franciscanen te Nijmegen

honger en koude, spot en bedreigingen – twee weken

Roy Tepe (1946), zelfstandig onderzoeker

lang - doen een beroep op hun geloof en geweten. Ze

‘iconografie van de Martelaren van

worden aangespoord om, al was het maar in schijn, af

Gorcum’; gastconservator Gorcums

te vallen van het geloof en zo hun leven te redden. Het

Museum

is intrigerend te achterhalen welke gevoelens en ge-

Henk Lugtenburg (1947), secretaris van

dachten zij gehad kunnen hebben. Een groot deel van

de Bisschoppelijke Brielse Commissie;

dezelfde gevoelens en gedachten leven ook bij ons

gids in de bedevaartkerk in Brielle

vandaag de dag, wanneer het gaat over onze manier

Ton Peters ofm (1941), archivaris van

van geloven.

de Nederlandse provincie van de minderbroeders franciscanen;

Op 29 juni 1867 werden deze 19 martelaren van

gardiaan van de communiteit van de

Gorcum heilig verklaard.

franciscanen te Utrecht

De herdenking van de heiligverklaring – 150 jaar later is de aanleiding tot deze publicatie. Hierin wordt - tegen de economische, sociale, politieke en religieuze

Prijs: € 19,95 Bindwijze: genaaid gebonden Aantal pagina’s: 192, geïllustreerd, full colour NUR: 680 Formaat: 17 x 24 cm Omslag: Garage BNO Verschijnt: juni 2017 ISBN 978-90-8972-159-4

achtergrond van die tijd -, een aantal portretten geschilderd met ook voor vandaag herkenbare karakters. Het proces van zalig- en heiligverklaring en de daaropvolgende verering wordt beschreven, mede aan de hand van verslagen in de pers en ooggetuigenverslagen van de festiviteiten in 1867.

+ Auteurs zijn beschikbaar voor lezingen

11


Op weg naar Pasen

Lezen, kijken en vieren op weg naar Pasen

Meditatieboekje met dagkalender

12

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen…’ Dit bekende lied van Huub Oosterhuis neemt ons mee op weg naar Pasen. Een lied van uittocht en intocht, zoals Henk Jongerius beschrijft. Hoe scheppen we eilanden van hoop, plekken van veelstemmig licht in deze wereld, waar mensen gezien, genezen, getroost en weer opgewekt worden? Door ons? Al lezend, schrijvend en vierend kunnen we zo bewust de Veertigdagentijd beleven, geïnspireerd door het leven van Jezus en het mysterie van de Opstanding. In het boekje zit een dagkalender met een gebed, een korte vertelling, een tekst over de kunstafbeel-

• Inspiratie voor Veertigdagentijd en Pasen • Een tekst voor elke dag mét vele kunstreproducties

ding of een bijzonder citaat. De verdiepingsteksten kunnen uitgangspunt zijn voor een gesprek(sgroep). Hier en daar staat een dagboekbladzijde. Een persoonlijk boekje om mee op weg te gaan naar Pasen.

Prijs: € 4,95 Bindwijze: genaaid gebrocheerd Aantal pagina’s: 64, geïllustreerd full colour NUR: 711 Formaat: 13,5 x 20 cm Verschijnt: januari 2017 Omslag: Reismetgoudvis ISBN 978-90-8972-148-8 I.s.m. Averbode


Inspiratie voor de tijd rond Pasen

Rowan Williams

God ontmoeten in Paulus

Rowan Williams belicht in dit mooi en speciaal voor de tijd van Pasen geschreven boek de kern en het doel van Paulus’ brieven. Hij richt daarbij vooral de focus op de sociale omgeving van Paulus, waarin het christen-zijn iets nieuws met zich meebracht dat bepaald niet zonder risico was. Williams schrijft ook met gevoel over de wonderlijke manier waarop het gedrag en de taal van de christelijke gemeente in de tijd van Paulus werd gevormd. Daarmee helpt hij ons

• Een verrassende kijk op Pasen door de lens van Paulus • Bijbelstudie van een groot theoloog die schrijft voor iedereen

dichterbij de spiritualiteit van Paulus te komen. Het boek is makkelijk te lezen en staat vol met verhelderende spirituele inzichten. Het is een perfecte start voor beginners, maar ook geschikt voor wie de brieven al meerdere malen heeft gelezen en ze in een fris, nieuwe licht opnieuw wil ontdekken. Bij elk hoofdstuk staan vragen voor reflectie en groepsge-

Prijs: € 14,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 96 NUR: 711 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: februari 2017 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-160-0 (Verschijnt ook als e-book, ISBN 978-90-8972-181-5)

sprek. Het boek bevat - voor elk van de zeven weken rond Pasen - ook een lees-rooster met daarbij een inspirerende tekst en een gebed. Rowan Douglas Williams (1950) is Brits theoloog en schrijver van talrijke boeken. Hij was jarenlang aartsbisschop van Canterbury en geestelijk leider van de Anglicaanse Kerk.

13


Anselm Grün

Langs bergen en dalen van het leven

Het meest persoonlijke boek van Anselm Grün tot nu toe

Sinds zijn jeugd is Anselm Grün al gefascineerd door de bergen. Ook nu nog geniet hij regelmatig van wandelvakanties in de bergen, samen met zijn familie. Voor Anselm staat wandelen door de bergen 14

symbool voor het leven zelf: in beide is het belangrijk om altijd open te staan voor nieuwe uitdagingen, jezelf en je krachten te trainen, te groeien in je werk, op zoek te gaan naar contact, te genieten van het alleen-zijn en het opzoeken van je grenzen. Dit boek helpt je om nieuwe stappen te zetten en afscheid te nemen van dat waar je aan vast zit met als doel dichtbij je echte verlangens te komen. Anselm Grün (1945) is benedictijner monnik in de abdij Münsterschwarzach, waar hij 36 jaar lang Kellenaar (de financieel verantwoordelijke) was. Als cur-

• Concrete stappen die je kunt zetten om je eigen levenspad terug te vinden • Bergwandelen: een populaire bezigheid voor jong en oud • Een bevrijdend boek

susleider en geestelijk begeleider is hij veel onderweg. Met zijn talrijke optredens, lezingen en boeken bereikt hij miljoenen mensen. Prijs: € 17,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 176, geïllustreerd NUR: 728 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: mei 2017 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-161-7 (Verschijnt ook als e-book, ISBN 978-90-8972-177-8) + De auteur bezoekt Nederland op 22 juli 2017


Is spiritualiteit zweverig, mentaal en niet aards?

Ton Roumen

Geaarde spiritualiteit ‘Geaarde spiritualiteit’ gaat over de vraag hoe we ons verhouden tot de alledaagse realiteit, met alle weerbarstigheden, ongerijmdheden, passies en pijn. Het is een vorm van spiritualiteit waarin ook ons lichaam en onze emoties een belangrijke rol spelen. In plaats van emoties te negeren of te blokkeren, kunnen we deze voelen en uiten. Dan benutten we deze bronnen van vitaliteit, waardoor het leven in ons stroomt en wij in staat zijn te veranderen. De spirituele weg is immers een weg van verandering.

• Leer ontspannen te leven • Geschreven door een ervaren coach • Zonder aarde is spiritualiteit beperkt en onvolledig

Op die weg laten we krachten los die ons uit balans brengen en onrustig maken. Zo krijgen de waarden van het hart, zoals vriendelijkheid, compassie en vrede, alle ruimte. Daarmee sluiten we het leven zelf – onszelf – in de armen en kunnen we op een natuurlijke, ontspannen en gemakkelijke manier gaan leven. Dr. Ton Roumen begeleidt mensen in hun zoektocht naar zin en heling op de levensweg. Hij publiceert boeken en artikelen over spirituele thema’s. Zijn

Prijs: € 14,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 160 NUR: 728 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: maart 2017 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-163-1 (Verschijnt ook als e-book, ISBN 978-90-8972-180-8)

boodschap is gebaseerd op een combinatie van eeuwenoude oosterse en westerse spirituele wijsheden en eigentijdse inzichten. Over onderwerpen die hij in zijn boek aansnijdt verzorgt hij regelmatig retraites, seminars en lezingen. Zie ook: www.bezinnen.com Eerder verscheen bij Berne Media Geluk binnen handbereik. + Auteur is beschikbaar voor lezingen

15


Greco Idema | Elze Riemer

De reli-ondernemer

Reli-ondernemen Hoe doe je dat?

Gids voor een heilzame business Nederland kent inmiddels vele honderden ondernemers die werk maken van zingeving en religie – zogenaamde ‘reli-ondernemers’. Terwijl de populariteit van religieuze instituten zienderogen afneemt neemt de 16

interesse in nieuwe vormen van zingeving juist enorm toe: een gat in de markt voor ondernemende theologen en andere reli-profs! In dit eerste Nederlandstalige boek over reli-ondernemerschap gaat journalist en religiewetenschapper Elze Riemer in gesprek met 12 succesvolle en inspirerende ondernemende personen over hun ervaringen en ideeën. Want wat is er eigenlijk voor nodig om succesvol actief te kunnen zijn als reli-ondernemer? Waar liggen de kansen? En: hoe blijf je door alles heen integer en authentiek, welke ethische overwegingen spelen daarin een rol? Daarnaast voorziet reli-ondernemer Greco Idema de lezer van vele tientallen tips, adviezen en weetjes voor

• Voor reli-profs en reli-ondernemers en iedereen die het wil worden of er meer van wil weten • Met handige tips van ondernemer Greco Idema van Nieuwwij.nl

slim reli-ondernemerschap. Prijs: € 16,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 176, geïllustreerd NUR: 700 | 805 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: maart 2017 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-162-4 (Verschijnt ook als e-book, ISBN 978-90-8972-179-2) + Auteurs zijn beschikbaar voor lezingen


Eric van den Berg

Do’s en don’ts voor de kerkelijke website

Gids voor online communicatie in de kerk De meeste kerken staan 24 uur per dag open dankzij hun website of social media. Maar kerken ploeteren met de veelheid aan mogelijkheden. De website bungelt erbij. Webmasters klagen over weinig aandacht. Webredacties krijgen geen teksten toegestuurd. Kerkenraden zitten met hun handen in het haar door het gebrek aan controle. Een strategie ontbreekt. Samenhang tussen kerkblad en website is zoek. Wat nu? Afhaken en het licht uit doen? Draai het eens om. Wat als je meer bezoekers krijgt? Wat als

• Een makkelijke websitestrategie die iedereen kan uitvoeren • Het geheim hoe je website meer bezoekers krijgt • De SEO-code om hoog in Google te komen

je bezoekers kerkganger worden? Wat als je donaties via de website binnenkrijgt? Wat als de website voor de kerk gaat werken, in plaats van andersom? Wil je dat? Met dit boek verander je je website in een magneet waar je met plezier aan werkt. Met praktische tips voor besturen, webmasters, communicatieadviseurs en pastorale krachten in christelijke organisaties.

Foto: Monica Stuurop

Prijs: € 14,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 160, geïllustreerd NUR: 811 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: februari 2017 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-168-6 (Verschijnt ook als e-book, ISBN 978-90-8972-183-9)

Eric van den Berg MA is online communicatie expert en veelgevraagd communicatieadviseur op het kerkelijk erf. Hij trainde en coachte meer dan 2500 kerkelijke vrijwilligers. Hij schreef 7 boeken over internet en levert vaste bijdragen voor KRONCRV radio.

+ Auteur is beschikbaar voor lezingen

17


Franck Ploum

Onze Vader – wat zeg je?

Het Onze Vader. Wat bidden we eigenlijk?

Reisleider bij een oergebed

In twee van de vier evangelieverhalen over Jezus Messias is een gebed opgenomen dat in onze traditie 18

het ‘Onze Vader’ is gaan heten. We mogen het met recht het oergebed van de christelijke traditie noemen. Het zit in onze genen. Wanneer onze eigen woorden op zijn, wanneer het water ons aan de lippen staat, grijpen we er (vaak) gedachteloos op terug. Op het sterfbed van mensen die geen woord meer spreken beginnen op ontroerende wijze lippen te bewegen wanneer omstanders het gebed hardop bidden. Maar wat zeggen en bidden we eigenlijk? Wat betekenen grote woorden als Vader, Hemel, Brood, Koninkrijk, Schuld? Welke betekenis komt aan het licht wanneer we alle stof eraf halen en ze vrij maken van dogmatiek? Een boek, geschikt voor zowel persoonlijke overweging als voor vieringen in kleine of grote kring. Franck Ploum (1968) is theoloog en als inspirator en als directeur verbonden aan de Ekklesia Breda en Stichting Zinsverband. Vanuit zijn eigen Bureau Mamre is hij werkzaam voor diverse projecten en geeft hij liturgische teksten uit. Hij is een veelgevraagd gastvoorganger en inleider voor bezinningsdagen en retraites.

+ Auteur is beschikbaar voor lezingen

• Beschouwingen van het Onze Vader • Met teksten, gebeden en meditatieve overwegingen bij de 10 belangrijkste kernwoorden

Prijs: € 14,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 128 NUR: 711 Formaat: 13,5 x 20,5 cm Verschijnt: februari 2017 ISBN 978-90-8972-165-5 (Verschijnt ook als e-book, ISBN 978-90-8972-175-4)


Ouder worden met geloof

Piet van Breemen

Ouder worden PIET VAN BREEMEN s.j .

Een geestelijke weg

OUDER WORDEN EEN GEESTELIJKE WEG

Over de oude dag zijn tal van boeken geschreven. Oudere lezers worden bestookt met reisbestemmingen, gezondheidsadvies en tips om het geheugen te trainen. Een aspect dat meestal onderbelicht blijft, is het geloofsleven van wie ouder wordt. Alsof die diepere dimensie van het leven niet langer telt wanneer de eerste grijze haren verschijnen. Dit boek toont aan dat het christelijke geloof een inspiratiebron blijft, ook (en zeker) als je een zekere leeftijd hebt bereikt. Korte, eenvoudige teksten helpen je om

• Voor mensen in de verschillende fasen van het ouder worden • Het boek bij de audio-retraite van de jezuïeten

tot gebed te komen. Het zijn bemoedigende woorden, die evenwel de moeilijke kanten van het ouder worden niet uit de weg gaan. Piet van Breemen s.j. (Bussum, 1927) heeft verschillende boeken over spiritualiteit op zijn naam staan. Hij begeleidde tientallen retraites en beheerst de kunst

Prijs: € 12,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 128 NUR: 700 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: maart 2017 ISBN 978-90-8972-166-2 I.s.m. Averbode

om vaak diepgravende materie op een heldere, begrijpelijke manier te verwoorden. Voor de website van de jezuïeten in Nederland en Vlaanderen schreef hij een audioretraite die de basis vormt voor dit boek.

19


Felicia Dekkers

Franciscus, Sacro Monte en het Ortameer

Spirituele reisgids voor een uniek stukje Italië

Reizen om stíl te staan

Heilige bergen, heb je die nog... in Europa? Ja zeker, in Noord-Italië. Ze zijn Unesco-werelderfgoed 20

sinds 2003. In deze gids gaan spiritualiteit, kunst en natuur hand in hand. Bij het Ortameer (dichtbij het Lago Maggiore) heeft Sint Franciscus zijn eigen heilige berg: 21 kapellen met fresco’s en honderden beelden die zijn levensverhaal vertellen, omgeven door prachtige natuur en vergezichten. Daaromheen zijn op wandelafstand nog meer bijzondere plekken, zoals Ameno en Monte Mesma. Kijken, wandelen, stilstaan, stil worden en je verwonderen... Daartoe nodigt de schrijver je uit d.m.v. teksten en veel beeldmateriaal. Een reisgids met tips voor websites, overnachting en wandelingen. Reizen wordt reizen naar binnen, een pelgrimage in het klein. Dat kan aan het Ortameer maar ook vanuit je

• Wandelen in het levensverhaal van Franciscus • Over meditatieve plaatsen rond het Ortameer • Gids voor zowel de bezoeker als de ‘thuisreiziger’

stoel met dit boek. Felicia Dekkers (1953) studeerde Nederlands met kunstgeschiedenis en later theologie. Ze werkt sinds 2000 voor Uitgeverij Abdij van Berne als redacteur. Zij geeft retraites en lezingen vanuit Beeldzin. Uitgangspunt is steeds hoe kunst en literatuur de ervaring van zingeving kunnen verdiepen.

+ Auteur is beschikbaar voor lezingen (met beeldmateriaal)

Prijs: € 12,90 Bindwijze: genaaid gebrocheerd Aantal pagina’s: 120, geïllustreerd NUR: 511 Formaat: 11 x 19,5 cm Verschijnt: april 2017 Omslag: Studio Sien ISBN 978-90-8972-167-9


Eerste deel trilogie over Benedictijns geloofsleven

Thomas Quartier osb

Liturgische spiritualiteit Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld Dit boek verkent de mogelijkheden van een liturgisch leven vandaag vanuit de benedictijnse traditie. De auteur verbindt de velden van liturgie en spiritualiteit met concrete leefsituaties, en brengt hedendaagse ervaringen in gesprek met de Regel van Benedictus en andere bronnen. Centraal in het eerste deel staat de vraag wat liturgische spiritualiteit met het leven te maken heeft hoe zij het persoonlijk leven en de liturgie kan verrijken. Het tweede deel bestudeert expressievormen - beeld,

• Inspirerend boek voor mensen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit en liturgie • Voor professioneel en persoonlijk gebruik

gezang en symboliek - uit kunst en cultuur, die uitdrukking geven aan liturgische spiritualiteit. In het derde deel komt de betekenis van liturgische spiritualiteit voor de omgang met sterfelijkheid, stervenden en doden aan de orde. De auteur deelt met ons een belangrijk deel van zijn eigen weg naar het benedictijnse leven. Met voorwoord en een nawoord door abt Henry Vesseur OSB (Sint Willibrordsabdij).

Prijs: € 14,95 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 200, met illustraties NUR: 700 Formaat: 13,5 x 21 cm Verschijnt: januari 2017 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-164-8 (Verschijnt ook als e-book, ISBN 978-90-8972-178-5)

Thomas Quartier osb (1972) doceert rituele en liturgische studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en liturgische en monastieke spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast is hij verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en gasthoogleraar aan de Benedictijnse Hogeschool Sant Anselmo in Rome. Hij scheef ook Anders Leven (2015) en Kiemcellen. Van klooster naar wereld (2016). + Auteur is beschikbaar voor lezingen

21


Petra Stassen (red.)

Levende stenen

Religieuze gebouwen zijn ‘levende stenen’

Een theologie van kerkelijk vastgoed

Kerkgebouwen staan volop in de aandacht. Geliefd 22

om hun imposante cultuurhistorische waarde, verguisd om hun inflexibiliteit en gekoesterd door gelovigen. In Nederland staan uiteindelijk een paar kerkgebouwen bestemd voor de eredienst. Voor het merendeel van de kerkgebouwen is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar alternatieve bestemmingen, of naar nevenbestemming. Maar, men erkent, een kerkgebouw is niet zo maar een stapel stenen. Wat maakt een kerkgebouw tot kerkgebouw en wat betekent dat voor herbestemming en herinrichting? Protestanten geven andere antwoorden op deze vragen dan katholieken. Of valt dat in de prak-

• Vragen en antwoorden over herbestemming van kerkgebouwen • Werken aan de toekomst van geloofsgemeenschappen

tijk uiteindelijk wel mee? Dat zijn de vragen waar het in dit boek over gaat. Ter inspiratie voor iedereen die een weg zoekt in deze vragen. Deze uitgave verschijnt in samenwerking met de Stichting Kerkelijk Waardebeheer. Petra Stassen (1959) is jurist en sinds 2010 gevestigd als zelfstandig adviseur. Momenteel is zij directeur van Kerkelijk Waardebeheer. Zij werkte 25 jaar als juridisch adviseur in de RK Kerk. + Auteur is beschikbaar voor lezingen

Prijs: € 17,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 160, geïllustreerd NUR: 700 Formaat: 13,5 x 21,5 cm Verschijnt: april 2017 Omslag: Studio Jan de Boer ISBN 978-90-8972-169-3 (Verschijnt ook als e-book, ISBN 978-90-8972-174-7)


Een spiegel van geloof

Willem van Saint-Thierry

Speculum Fidei Twaalf hoofdstukken over het geloof

SPECULUM FIDEI

BRONNEN VAN SPIRITUALITEIT

BRONNEN VAN SPIRITUALITEIT

SPECULUM FIDEI

De middeleeuwse mysticus Willem van Saint-Thierry (ca. 1075 - 1148) bleef lange tijd in de schaduw van zijn

willem van saint-thierry

Twaalf hoofdstukken over het geloof willem van saint-thierry

beroemde vriend en tijdgenoot Bernardus van Clairvaux. Pas in de twintigste eeuw werd Willems oeuvre naar waarde geschat. Eén van zijn belangrijkste werken schreef Willem tijdens zijn verblijf in de cisterciënzerabdij van Signy, in de Franse Ardennen.

• Teksten van de eerste monnik van de Lage Landen • Fraai gebonden uitgave in de serie ‘Bronnen van spiritualiteit’

‘Speculum fidei’ kwam tot stand tussen 1140 en 1145. In dit traktaat houdt Willem zijn jongere medebroeders een ‘spiegel van het geloof’ voor. Hij wil hen in twaalf hoofdstukken helpen om tot het juiste gelovige inzicht te komen. Paul Verdeyen s.j. is emeritus hoogleraar van de Universiteit Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in de ge-

Prijs: € 23,50 Bindwijze: gebonden Aantal pagina’s: 144 NUR: 728 Formaat: 14,5 x 21,5 cm Verschijnt: april 2017 ISBN 978-90-8972-170-9 I.s.m. Averbode

schriften van Bernardus van Clairvaux en Willem van Saint-Thierry.

23


Herman Westerink (red.)

Spiritualiteit op scherp!

Over karmelitaanse, benedictijnse, ignatiaanse, protestantse en franciscaanse spiritualiteit

Plaatsen van kritische spiritualiteit

Dit boek speurt naar de kritische geestelijke houdin24

gen, inspiraties, stijlen en uitingen die inherent zijn aan de christelijke traditie in een moderne en seculiere tijd. Die spiritualiteit is soms uitgesproken profetisch, een andere keer weer aan het oog onttrokken, soms vlijmscherp en uitgesproken, dan weer aarzelend en vragend, tastend op zoek naar nieuwe woorden, houdingen en praktijken die uitdrukking geven aan wat haar drijft en bezield. ‘Spiritualiteit op scherp’ is een boek waarin de kritische dimensie van christelijke spiritualiteit wordt verkend en voor hedendaagse maatschappelijke velden – onderwijs,

• Waar spiritualiteit schuurt met de maatschappij van nu

zorg, e.a. – vruchtbaar gemaakt. De hoofdstukken in dit boek zijn geschreven door Herman Westerink, Inigo Bocken, Anne-Marie Bos, Thomas Quartier, Theo van der Zee en Kirstin Zeyer, medewerkers van het Titus Brandsma

Instituut die onderzoek doen op het terrein van de maatschappelijke spiritualiteit.

Prijs: € 12,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 128 NUR: 728 Formaat: 15 x 23 cm Verschijnt: januari 2017 Omslag: Garage BNO ISBN 978-90-8972-171-6 (Verschijnt ook als e-book, ISBN 978-90-8972-184-6)


De activiteiten van de norbertijnen en de Abdij van Berne in het buitenland Dr. Jean van Stratum

TOT ELK GOED WERK BEREID

Pastorale en missionaire acties van de Abdij van Berne 1890 - 2000

Dr. Jean van Stratum

Tot elk goed werk bereid Pastorale en missionaire acties van de Abdij van Berne 1890 - 2000 De Abdij van Berne heeft in haar geschiedenis altijd veel gedaan aan internationale missie. Bijvoorbeeld in Amerika, waar priorij De Pere uitgroeide tot een belangrijk centrum van spiritualiteit. Maar ook in India ontplooide de abdij belangrijke activi-

BM-skyline-WIT.pdf

1

23-10-12

10:02

teiten die de aanzet vormden tot de flink in aantal broeders toegenomen gemeenschap van vandaag. Ook in Beieren (abdij Windberg), Frankrijk (moederabdij Prémontré), het Oostblok, Brazilië, Aus-

• Uniek overzicht van het missiewerk vanuit de Abdij van Berne • Een bewogen geschiedenis van ruim een eeuw succes en falen Prijs: € 24,90 Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 320, geïllustreerd NUR: 680 Formaat: 14 x 22 cm Verschijnt: februari 2017 ISBN 978-90-8972-172-3

tralië en België (Banneux) waren de Norbertijnen uit Nederland actief. Dit boek geeft een bijzonder en uniek overzicht van de activiteiten vanuit de Abdij van Berne in het buitenland. Dr. Jean van Stratum (1941) is historicus. Hij schreef eerder het boek Berna ut Lucerna over de geschiedenis van de abdij van Berne.

25


Emanuel Overbeeke

Nieuwe inzichten over de veelsoortige muziek rond Pasen

Ruhe sanft, sanfte Ruh! Passiemuziek, een veelkleurig palet door de eeuwen heen Bij Pasen denk je meteen aan Bachs Matthäus- en 26

Johannes-Passion. Er bestaan echter veel meer composities voor de tijd rond Pasen. Dit boek geeft een overzicht van die vele andere werken. Wanneer zijn ze ontstaan, welke functie hadden deze stukken binnen en buiten de liturgie en hoe gingen componisten om met teksten? Ook Bachs meesterwerken ontbreken niet in dit boek. De tekst van het lijdensverhaal heeft vele elementen in zich en de muziek heeft talrijke vormen aangenomen, als Passie en Stabat Mater, in vocale en instrumentale vorm, in meer hoge en meer lage kunst. Gespeeld in wisselende omstandigheden en vanuit verschillende wensen. Emanuel Overbeeke (1958) studeerde muziekwetenschap in Utrecht en New York. Hij promoveerde over Nederlandse muziek bij Nederlandse symfonieorkesten, werkte als docent en schreef meerdere boeken over muziek. De schrijver en publicist is ook een veelgevraagd spreker.

+ Auteur is beschikbaar voor lezingen

• Paasmuziek van voor, tijdens en na Bach • De geschiedenis van de passieen paasmuziek • Geschreven door gerenommeerd kenner van klassieke muziek Prijs: €xx Prijs: € 17,50 Bindwijze: Genaaid gebrocheerd Bindwijze: paperback Aantal pagina’s: 240 Aantal pagina’s: 160 NUR 700 NUR: 665 17 x 24 cm Formaat: Formaat: 21,5 cm Verschijnt:13,5 meix2016 Omslag: Studio Jan de Boer Omslag: Zizoo Verschijnt: februari 2017 ISBN 9789089721211 ISBN 978-90-8972-149-5 (Verschijnt ook als e-book, ISBN 978-90-8972-176-1)


27

ZOJUIST VERSCHENEN: PARADISEWILL.COM - DE BIJBEL IN 609 FOTO’S EN 830 VERZEN CAROLINE WALTMAN 400 PAG., GEBONDEN, FULL COLOUR, 12X17 CM, € 29,95 ISBN 978-90-8972-115-0

Afbeelding omslag © Els van Egeraat


Berne Media | uitgeverij abdij van berne Abdijstraat 53, 5473 AC Heeswijk 0413 29 34 80 info@bernemedia.com

De in deze catalogus vermelde titels zijn verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij. Voor een volledig overzicht van alle titels zie www.berneboek.com

Levering aan de boekhandel: Centraal Boekhuis Culemborg

Rechtstreeks: Berne Media | uitgeverij abdij van berne, Abdijstraat 53 5473 AC Heeswijk Verkoop binnendienst: 0413 29 34 80 administratie@bernemedia.com 28 Vertegenwoordiging: Boekencentrum Uitgevers, Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer Verkoop binnendienst: 079 362 82 82 verkoop@boekencentrum.nl

Accountmanager: RenĂŠ Slotboom, slotboom@boekencentrum.nl

Distributie voor BelgiĂŤ: ZWAAN bvba, Geerdegemvaart 48, 2800 Mechelen zwaan@telenet.be Berne Media | uitgeverij abdij van berne, Abdijstraat 53 5473 AC Heeswijk administratie@bernemedia.com

Contact pers en promotie: Conny Smulders, c.smulders@bernemedia.com

Berne Media Aanbieding 2017 voorjaar  

De nieuwe boeken van Berne Media uitgeverij abdij van berne in Heeswijk voorjaar 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you