Page 1

Tartalomjegyzék 1. A tetőfedésekről általában. ................ 5 1.1. Tetőfedések szerkezeti felépítése............ 5 1.2. Tetőfedések csoportosítása..................... 6 1.3. Tetőfedések vízzárósága......................... 6 1.4. A tetőfedések szellőztetése..................... 8 1.4.1. Nem beépített tetőteret határoló tetőfedések szellőztetése....................... 9 1.4.2. Beépített tetőteret határoló tetőfedések szellőztetése...................... 9 1.5. A tetőfelület alakja és a tetőfedés kapcsolata..............................................11 1.6. A fedések kiegészítő elemei.................. 13 1.6.1. Alumínium gerinctekercs................... 13 1.6.2. Vápaelem............................................ 13 1.6.3. Fésűs gerincelem................................ 13 1.6.4. Kúplezáró elem.................................. 13 1.6.5. kémény- és falszegély elem................ 14 1.6.6. Kúpcserép rögzítő.............................. 14 1.6.7. Eresz kiegészítő elemei...................... 14 2. Égetett agyag cserépfedések. ............. 15 2.1. Égetett agyag cserepek csoportosítása. 15 2.1. Tetőfedés hódfarkú cserepekkel............17 2.1.1. Kettős fedés.........................................17 2.1.2. Korona- (lovag-) fedés....................... 18 2.1.3. Hódfarkú cserépfedés készítése......... 18 2.1.3.1. Alátétfedés kialakítása.................... 19 2.1.3.2. Tetőlécek elhelyezése...................... 20 2.1.3.3. Héjazat kialakítása.......................... 21 2.1.3.4. Szerkezeti részletek......................... 21 2.1.3.5. Fedési hossz, léctávolság, szarufahossz.................................... 26 2.1.3.6. Fedési szélesség............................... 27 2.1.3.7. Anyagszükséglet.............................. 28 2.2. Tetőfedés hornyolt cserepekkel.............31 2.3. Tetőfedés sajtol cserepekkel.............. 33 3. Betoncserép fedések . ........................... 35 3.1. A betoncserepekről............................... 35 3.1.1. A betoncserepek típusai...................... 36 3.1.1.1. Hódfarkú és téglány betoncserepek.36 3.1.1.2. Hornyolt betoncserepek................... 36 3.1.2. A betoncserép fedés kiegészítő elemei................................ 37 3.2. Tervezési alapelvek............................... 38

3.2.1. Alátéthéjazat....................................... 38 3.2.1.1. Alátétszigetelés................................ 38 3.2.2. Tetőléc, ellenléc................................. 39 3.2.3. Fedési hossz, léctávolságok .............. 40 3.2.3.1. Fedési hossz hullámos, hornyolt betoncserepek esetén...................... 41 3.2.3.2. Fedési hossz sík felületű betoncserepek esetén...................... 42 3.2.4. Fedési szélesség................................. 43 3.2.5. Szellőzés, páratechnika...................... 44 3.3. Betoncserép fedés kialakítása............... 45 3.3.1. A fogadó szerkezet............................. 45 3.3.2. Alátétfólia beépítése.......................... 45 3.3.3. Ellenléc, tetőléc beépítése.................. 45 3.3.4. Betoncserepek elhelyezése................. 46 3.3.4.1. Cserepek rögzítése........................... 46 3.3.5. Szerkezeti részletek............................ 47 3.3.5.1. Ereszkialakítás................................ 47 3.3.5.2. Taréj (gerinc) kialakítása................ 47 3.3.5.3. Félnyereg-gerinc kialakítása........... 48 3.3.5.4. Élgerinc kialakítása......................... 49 3.3.5.5. Vápa kialakítása.............................. 49 3.3.5.6. Kémény- és falszegély kialakítása.. 50 3.3.5.7. Oromszegély képzés........................ 52 4. bitumenes zsindely fedések. ................. 53 4.1. Általános leírás...................................... 53 4.2. Bitumenes zsindelyfedés kivitelezése.. 55 4.2.1. A zsindelyfedés aljzata....................... 55 4.2.2. Zsindelyek elhelyezése...................... 56 4.2.3. zsindelyek rögzítése........................... 56 4.2.4. Szegélyezések készítése..................... 56 4.2.5. Szellőzőelemek beépítése.................. 57 4.2.6. Hajlatképzés....................................... 57 4.2.7. Gerinc, élgerinc kialakítása............... 58 4.3. A tető kiszellőztetése............................ 58 4.4. Felhasználás, raktározás....................... 60 5. Cserepes lemez fedések. ....................... 61 5.1. A cserepes lemezekről.......................... 61 5.2. A cserepes lemez fedés aljzata............. 61 5.3. A cserepes lemez fedések kialakítása... 62 5.3.1. A cserepes lemezek vágása, hajlítása.62 5.3.2. A cserepes lemezek elhelyezése, rögzítése............................................. 62 79


6. Palafedések............................................ 63 6.1. Általános ismertetés, alkalmazási terület................................ 63 6.1.1. Síklemez palák szállítása, tárolása..... 64 6.2. Síklemez palafedések szerkezeti kialakítása............................................. 65 6.2.1. A fedés aljzata.................................... 65 6.2.2. Az alátéthéjazat kialakítása............... 65 6.2.3. Síklemez fedések készítése................ 66 6.2.3.1. Sarkított négyzetlemez franciafedés ................................... 66 6.2.3.2. Vízszintes rombusz-(magyar) fedés................................................ 67

80

6.2.3.3. Szabályos kettős fedések................ 67 6.2.4. A síklemez palák rögzítése................ 68 6.2.5. Szerkezeti részletek........................... 68 6.2.5.1. Ereszképzés..................................... 68 6.2.5.2. Gerinc, élgerinc kialakítása............ 68 6.2.5.3. Hajlatképzés.................................... 69 6.2.5.4. Oromszegély kialakítása................. 69 6.2.5.5. Kémények szegélyezése.................. 70 6.3. Hullámpala fedések.............................. 70 6.3.1. Hullámpala fedések aljzata................ 70 6.3.2. A hullámpalák közötti átfedés........... 71 6.3.3. A hullámpalák fektetése.................... 71 6.3.4. Hullámpalák leerősítése..................... 72


1.2. Tetőfedések csoportosítása

1.2/a. ábra. Pikkelyszerű fedés

1.2/b. ábra. Nagyelemes fedés

1.2/c. ábra. Kévefedés

A magastetők tetőfedésénél a héjazat jellege szerint háromféle fedési módot különböztetünk meg: • Pikkelyszerű kiselemes fedések (1.2/a. ábra): ide soroljuk az égetett agyag és beton cserepeket, a természetes és mesterséges palákat, a fa és bitumenes zsindely fedéseket. Egy héjazati elem felülete általában kisebb, mint 0,2 m2. • A nagyelemes fedések (1.2/b. ábra) csoportjába soroljuk a több négyzetméter nagyságú tetőfedő lemezekből kialakított fedéseket. Ilyenek a hullám palák, a különböző trapéz profilú lemezes elemek, a fém- és műanyag lemezek. A nagyelemes fedéseknél jellemző lehet a lemezek oldalméretének az aránya, így megkülönböztetünk táblás, ezen belül szalag-, vagy sáv alakú fedéseket. • A kévefedések közé a szalma és nádfedések tartoznak. Ezeket elsősorban a műemléki, vagy a népi építészet épületein alkalmazzák (1.2/c. ábra). Új épületeknél ritkán készül ilyen tetőfedés (fokozottan tűzveszélyesek). A magastetők általában pikkelyszerű fedéssel készülnek, a felületeket burkoló elemek (többnyire cserepek) az oldalaik mentén egymásra takarnak, ezzel biztosítják a vízzárást, a csapadék elvezetését a tetőről. 1.3. Tetőfedések vízzárósága

A különböző héjazati elemeknél a kialakítástól függően a vízzáróság minősége változó. Napjainkban kizárólag vízhatlan vagy vízhatlanná tett vízzáró tetőfedések készíthetők, vagyis olyanok, amelyek egyáltalán nem engedik át a nedvességet.

1.3. ábra. A tetőfedő elemek csatlakozási lehetőségei 6

A gyakorlat szerint a tetőfedőelemek csatlakozásait a 1.3. ábrán látható módon lehet kialakítani. Megjegyezzük, hogy a különböző gyártmányfejlesztések következménye-


A tetőfedések elkészítése során ajánlott mindig az adott fedési rendszer gyártójának a vonatkozó utasításait követni. A cserépfedés kialakítása előtt győződjünk meg arról, hogy a fedélszerkezet elemeinek keresztmetszetei megfelelnek-e a hódfarkú fedés követelményeinek. 2.1.3.1. Alátétfedés kialakítása

Az alátétfedést képező tetőfóliákat ellenlécekkel leszorítva rögzítik a szaruzathoz (2.9. ábra). Minden egyes szarufa vonalában ellenléc kerül. Az ellenléc mérete min. 50/50 mm. A fóliák közötti átfedés mértéke min. 10 cm, ez elsősorban a tető hajlásszögétől függ (alacsony hajlásszög esetén 15 cm). Az alátétfedés kialakítására vonatkozó legfontosabb szabályok a következők: • Az alátéthéjazatot mindig úgy kell kialakítani, hogy a cserepeken átjutó nedvességet maradéktalanul elvezesse az ereszig. • A alátéthéjazatot alkotó fóliákat mindig lejtésirányú rátakarással kell elhelyezni. • A lejtés irányába lehetőleg kerülni kell a töréseket, amennyiben mégis szükséges, akkor semmiképp sem lejthet visszafelé a tört felületrész. • Az áttöréseknél az alátétfedést minden esetben a tetősíkot áttörő szerkezet oldalára felvezetve kell rögzíteni. • A nagyobb áttörések gerinc felőli oldalán fóliacsatornát kell kialakítani (2.10. ábra). • az eresz vonalában az alátéthéjazatot a vízcseppentő lemezre kell rávezetni és ráragasztani (2.11. ábra). • a fóliák szélei semmiképp sem maradhatnak szabadon, a szél és az UV sugárzás károsító hatása miatt. A fentieken kívül külön utasításokat kell követni a kialakítás során, attól függően, hogy párazáró vagy páraáteresztő a tetőfólia. Párazáró alátétfedés esetén külön meg kell oldani a fólia alatti légréteg megfelelő szellőz-

2.9. ábra. Tetőfólia elhelyezése

2.10. ábra. Fóliacsatorna elhelyezkedés

2.11. ábra. Tetőfólia kialakítása eresznél 19


3.1.1. a betoncserepek típusai

A betoncserepek kialakításuk szerint az alábbi két csoportba sorolhatók: • hódfarkú és téglány (3.2. ábra); • hornyolt betoncserepek. 3.1.1.1. Hódfarkú és téglány betoncserepek

A hódfarkú és téglány betoncserepek sok tekintetben hasonlítanak az ugyanilyen kialakítású kerámia cserepekhez. Az alsó élük mentén íves- vagy egyenes vágású horonyképzés nélküli, egyszerű vagy kettős, sík betoncserepek (3.2. ábra). A kerámia hódfarkú cserépfedéshez hasonlóan a hódfarkú és téglány betoncserepekből is kialakítható kettős fedés ill. koronafedés. A cserepeket itt is egyszerűen egymás mellé helyezik, melyek így „csak” ütközéssel illeszkednek egymáshoz. A vízzáróságot megfelelő rátakarással kell biztosítani. 3.2. ábra. Hódfarkú és téglány betoncserepek

3.1.1.2. Hornyolt betoncserepek

A hornyolt betoncserepek hosszoldalaik mentén hornyolt kiképzésűek, az egymás mellet elhelyezett cserepek oldalirányba egymásra takarva kapcsolódnak egymáshoz. A lejtésirányú átfedés nagysága a tetőhajlásszög függvényében változik, ez esetben is a gyártó által megadott utasításokat kell követni. A  betoncserepek hátsó felületén szintén két kapaszkodó fül található. Alakjuk alapján kétféle hornyolt betoncserép típust különböztetünk meg: • kettős ívesvágású, sík felületű hornyolt betoncserép; • hullámos hornyolt betoncserép (a hullámok méretétől függően többféle típusa létezik).

3.3. ábra. Kettős, ívesvágású, sík, hornyolt betoncserép és kiegészítő cserepei 36

A kettős ívesvágású hornyolt betoncserepek (3.3. ábra) alkalmazása az egyszerű tetőknél előnyös (és ajánlott). A nagyméretű betoncserepek fedési szélessége közel kétszerese egy normál hódfarkú kerámia cserépének. Ez gyors és egyszerű kivitelezést tesz lehe-


4.2. Bitumenes zsindelyfedés kivitelezése 4.2.1. A zsindelyfedés aljzata

A zsindelyfedések aljzata merev, szegelhető tartószerkezet kell legyen. A fedési alapfelületnek zártnak kell lennie és deszkázat esetén el kell látni alátéthéjazattal. A borítás deszkáira vonatkozóan az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: • a deszkák mindig száraz, szegletes és egyenletes vastagságúak legyenek, • A deszkák 80 és 150 mm közötti szélesek és min. 24 mm vastagok legyenek. A deszkázatot szegezéssel kell rögzíteni a szaruzathoz. A csatornatartó vasakat a deszkázatba be kell süllyeszteni, hogy a zsindelyt ne emelje ki a fedés síkjából (4.5. ábra). A fedési alapfelületet az ereszcsatorna csatlakoztatásánál el kell látni horony nélküli csatornalemezzel. A  lemezeket szélesfejű szegekkel kell rögzíteni. A deszkaborítást minden esetben alátétfedéssel – pl. üvegfátyol betétes bitumenes fedéllemezzel – kell lefedni. Az alététfedést képező lemezek hossz- és keresztirányú átfedése min. 8 cm. A  hossztoldásokat az egyes sorokban egymáshoz képest eltolva kell kialakítani (4.6. ábra). A lemezek rögzítése szélesfejű szegekkel történik, egymástól 10 cm-es távolságban leütve. Az alátétfedést kb. 3 cm szélesen a csatornalemezre felvezetve kell rögzíteni.

4.5. ábra. Fedési alapfelület kialakítása

4.6. ábra. Az alátéthéjazat elhelyezése

4.7. ábra. Eresz szegély kialakítása Méhsejt, Téglány és Sarkított típusoknál

Az eresz szegélyt Méhsejt, Téglány és Sarkított téglány zsindelytípusoknál csatorna- / gerincelemekkel (33×33 cm) kell kialakítani (4.7. ábra). Hódfarkú típusoknál csatornaelemekkel (l00× 33) kell az ereszszegélyt elkészíteni (4.8. ábra). Mindkét említett megoldásnál ügyeljünk arra, hogy az elhelyezés előtt a védőfóliát távolítsuk el. A csatorna szegélyre (cseppentő lemezre) a csatorna- vagy gerincelemet tömítőmasszával kell ráragasztani.

4.8. ábra. Eresz szegély kialakítása Hódfarkú típusnál 55


A cserepes lemez fedéseknél minden bádogozás úgy készül, hogy a 30 mm magas lécekhez illeszkedjen. A rendszer vápabádogozása szintén illeszkedik a 30 mm magas ellenlécek méretéhez. 5.3. A cserepes lemez fedések kialakítása 5.3.1. A cserepes lemezek vágása, hajlítása

5.4. ábra. Cserepes lemez helyszíni vágása kézi vágógéppel

A cserepes lemezeket karos lemezollóval, kézi vágógéppel (5.4. ábra), vagy – közvetlenül a részleteknél a tetőn – kézi lemezollóval kell vágni. A vágás során sarokcsiszoló, vagy egyéb hőt fejlesztő eszköz nem használható! A lemezeket mindig szilárd alapon, megfelelően alátámasztva kell vágni. A tetőrészletek kiképzésére szükségessé válhat a cserepes lemezek és a kiegészítő elemek meghajlítása. Ehhez használjunk hajlító gépet, vagy megfelelő kézi hajlító eszközt. 5.3.2. A cserepes lemezek elhelyezése, rögzítése

5.5. ábra. Cserepes lemezek elhelyezése

A cserepes lemezeket mindig a gerinctől kezdve, az ereszek felé haladva kell felrakni (5.5. ábra). A beépítés során ügyelni kell arra, hogy a lemezek soha ne törjenek meg! A rögzítés mindig a hullámcsúcsokon, illetve a legmélyebb hajlatokban történik (5.6. ábra). A cserepes lemezek cseréplécekhez való rögzítéséhez megfelelő szögeket, vagy csavarokat kell használni. A szögeknek, vagy csavaroknak megfelelő korrózióvédelemmel kell rendelkezniük! A  galván-korrózió kockázata miatt rézszögeket vagy rézcsavarokat nem szabad használni. A  szögek horganyzottak, és vörös illetve fekete bevonattal kaphatók. A csavarok 5,0×35 mm-esek.

5.6. ábra. Az elsőként felrakott cserepes lemez rögzítése 62

A cserepes lemez fedések különböző részleteinek kialakítása során minden esetben a gyártói utasításokat kell követni.


6.2.3. síklemez fedések készítése

A síklemez fedések építése minden esetben a fedés aljzatának az elkészítésével kezdődik. A kész aljzatra fel kell jelölni a tervezett lemezkiosztás hálóját. Ez célszerűen csapózsinórral történik.

6.5. ábra. Síklemez palák lerakása (sarkított négyzetlemez fedés)

A fedés típusától függetlenül a síklemezek lerakását általában a jobb alsó saroktól, az eresztől indítjuk, és vízszintes fedéseknél az eresszel párhuzamos sorokban vagy lépcsősen haladva folytatjuk (6.5. ábra). A síklemezek elhelyezése során alakítjuk ki az élek, hajlatok, csatlakozások szabályostól eltérő faragott, vágott elemeit és a helyükre illesztve rögzítjük azokat (6.6. ábra).

6.6. ábra. Síklemez fedés készítése

Taréjkapcsok segítségével felerősítjük a taréjkúpokat, illetve elkészítjük a bádogszerkezetű taréjfedést. Az alátétlemezeket, szegélylemezeket, szükség esetén kiszögellő lemezeket szorosan egymás mellé kell helyezni. A tetőfedő lemezek fektetését a szegélylemezre (kiszögellő lemezre) a szükséges átfedéssel kell végezni. 6.2.3.1. Sarkított négyzetlemez franciafedés

A sarkított négyzetlemezes fedés (6.7. ábra) 40×40 cm-es síklemezből készül (6.2. táblázat). Hazánkban ez az egyik leggyakrabban alkalmazott fedési mód. Egyik legnagyobb előnye a kis tömege (18 kg/m2). Egy pala összesen három lécre támaszkodik (lényegében ennyit ér át). A fedési rendszer részeként felhasználásra kerülnek kiszögellő- és alátétlemezek, taréj kúpelemek. 6.7. ábra. Sarkított négyzetlemez fedés 6.2. táblázat. Sarkított négyzetpala 40/40 adatai

66

Tömeg

1,3 kg

Méret

40×40 cm

Lapvastagság

4,00 mm

A fedés vízszintes sorokban készül, az egyes lemezek azonban nem vízszintes éllel, hanem átlósan fedik az alattuk levőket. Minden lemez vízcseppentő orral eléje ér az alatta levő lemezek hézagainak. Egy palalemezt két szeggel erősítünk ugyanahhoz a léchez és viharkapoccsal biztosítjuk a szél feltépése ellen. Ennek köszönhetően a pala a leginkább viharálló tetőfedő anyag.

Faszerkezetek építése 2 kiegészítő füzet  
Faszerkezetek építése 2 kiegészítő füzet  

Faszerkezetek építése 2 kiegészítő füzet

Advertisement