Page 1

AIGÜES MANACOR L’Ajuntament de Manacor va adjudicar el dia 6 de març de 1986 el subministrament i distribució de l’aigua i el servei de clavegueram a Aguas Manacor S.A. , pel període de 25 anys, prorrogable un any mes, concessió que va acabar el 6 de març de 2012. Abans de la finalització del contracte, l’empresa Aguas Manacor S.A. va interposar una demanda a l’Ajuntament al·legant pèrdues econòmiques ocasionades per la no actualització de les tarifes. A rel d’aquesta demanda l’Ajuntament encomana un estudi a OSIS damunt els motius demandats per la concessionària. Analitzat aquest informe se detecten greus irregularitats en el servei que fan necessari replantejar la situació de recepció. La manca d’informació damunt els pous, l’estat de la xarxa, els abonats, la comptabilitat de l’empresa, la situació i especialització del personal, etc. Va fer replantejar la recepció a l’Ajuntament i dictar una prorroga i l’ intervenció tècnica que va dur a terme l’empresa ATP. El resultats d’aquesta intervenció han confirmat la deixadesa en que es troba la xarxa d’aigua i clavegueram, la situació precària dels pous, dels cabdals i de la potabilitat de l’aigua, dels depòsits reguladors i de la depuració, entre d’altres deficiències. No obstant, les traves de Aguas Manacor S.A. a aportar certa documentació a fet insuficient aquesta intervenció i ha estat l’Ajuntament que aquests darrers mesos ha hagut d’allargar extraordinàriament la concessió per tal d’aclarir tots els punts dels que no ha informat l’empresa concessionària. Els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament creuen que és necessari que Aguas Manacor S.A. continuï desenvolupant la distribució mentre no s’aclareixin totes les disconformitats existents, així, l’Ajuntament de Manacor ,mentre ha durat aquesta prorroga , ha hagut d’actuar en dues ocasions afectant el servei: la primera ocasió va ser de manera forçada quan la pressió de l’aigua distribuïda era insuficient i l’Ajuntament es va fer càrrec de la instal·lació d’una bomba de mes capacitat que l’existent al pou de Sa Moladora, pou municipal. La segona ordre donada a Aguas Manacor S.A. fa referència a la situació en que es troba el depòsit elevat ,obra inclosa a dins la concessió i que des de la seva construcció no ha tingut cap tipus de conservació ni manteniment, fet demostrat per un informe de l’arquitecte municipal redactat ara fa deu anys i les recents inspeccions dutes a terme per l’empresa ATP i per l’arquitecte i l’enginyer municipals. El mal estat del depòsit ens ha obligat a ordenar la disminució de l’aigua emmagatzemada a la meitat. Donat que la situació actual del servei de proveïment i distribució d’aigua i clavegueram de la ciutat de Manacor ha arribat a un punt en que es troba totalment col·lapsat i extingit, motivat entre altres motius, per la nul·la cooperació entre l’empresa concessionària del servei amb l’Ajuntament i la utilització perversa que fa Aguas Manacor S.A. de les ordres, proposo que l’Ajuntament es faci càrrec de la captació, distribució i depuració de les aigües de Manacor, subrogar el personal de l’empresa, els pous, les xarxes de distribució i depuració, els comptadors, els depòsits reguladors, els vehicles adscrits a l’empresa, els llistats dels abonats, i tot el que estigui vinculat amb l’empresa Aguas Manacor S.A., i que sigui indispensable pel bon funcionament del servei. Li prec doni les ordres oportunes en els serveis jurídics i tècnics d’aquest Ajuntament perquè a la major brevetat possible s’informi a la resta de regidors.

aigües  
aigües  
Advertisement