Page 1

Església de la Purificació de Maria o de la Mare de Déu de la Candelera Bernat Segarra Sospedra


L'església de la Purificació de Maria o de la Mare de Déu de la Candelera es una església relativa ment mitjana ni mol gran ni mol petita hi ha documentació que l'església ja estava al segle XV, al segle XVIII van decidir ferla mes gran perquè fins llavors era mol petita; La reconstrucció va durar 20 anys des del 1736 dins al 1756. Després al segle XX van tindre que reformar-la per culpa de la guerra Civil Espanyola. Van reparar els desperfectes i van canviar la decoració interior va estar renovada el 1963, gràcies a les donacions de les fabriques cerilleras Mexicanes i de les donacions de dos fills predilectes de La Salzadella que van ser Don Daniel Montull i Don Tomàs Molins. Gracies a les donacions dels mexicans a altar major esta la Verge de Guadalupe que es la patrona de Mèxic.


La Salzadella es un poble del nord de la Provincià de Castelló Situada sobre terreny elevat en el vessant occidental de les Talaies d 'Alcalà. Per a accedir a l'església es pot arribar per 2 parts una de les parts es per la CV-10 venint de Castelló es la senyalització de color vermell en el mapa, la segona entrada per a arribar a l'església també es per la CV-10 venint per Vinaròs la senyalització en el mapa es de color blau, els carrers que rodegen l'església estan pintats de color verd. L'Església de la Purificació de Maria o de la Mare de Déu de la Candelera esta situada al centre de la població que també es la par vella. L'església esta rodejada per 3 carrers: el carrer Sant Antoni, la Travessia Massal i el carrer del Fossar vell.


Els materials que s'usaren per a construir-la van ser diversos. Per a la façana san utilitzat pedres mes o menys regulars i algun tipus de argamassa i per a la coberta san utilitzat teules de fang aquestos materials estan tots a la vista totes les pedres no tenen la mateixa grandària i son de formes regulars es van gastar alguns tipus d'argamassa. Els murs de l'església son mol gruixuts, produeix una sensació de solidesa i els murs son de tancament i de forma irregulars. Els vans que hi han no son molts grans, tenen una forma rectangular. Hi ha una sola porta que es la principal dalt d'aquesta hi ha una finestra rectangular i després hi han 4 finestres mes repartides per tota l'església, per on entra un poc de llum. Hi ha pilars i columnes i estan adossades al mur i també hi han de exemptes i resulten desproporcionats a les columnes es poden identificar les diferents parts que te la columna. Els altres elements sustentadors son les voltes de canó i les cúpules, els vans es tancaven ham llindes, la coberta de l'església es plana i la volta que te es de canó. Els pesos que es descarreguen de la coberta fins al sòl son contraforts.


En l'ornamentació s'observen motius decoratius hi han pintats i motllures, el ritme decoratiu en els vans estan aïllats. La planta per fora pareix que tinga una planta rectangular però per dins te una planta de creu. Per la forma de l’edifici quan entres per la porta si que es pot tindre una idea completa de la seua estructura. La seva

alçada

s'observa

que

es

estrangulada i quadrada, els elements ornamentals que divideixen la façana per la meitat verticalment per la portalada principal, pel rellotge de sol i per una finestra. I la part superior de la façana es mixtilínia, corresponent fonamental ment al estil barroc de l'església. l'església que no te molta alçada i predomine per la llargada horitzontal. L'església te una nau principal ampla i dos naus secundaries als costats mes menudes, te una cúpula principal i en la part superior de la nau principal n'hi ha llunetes que trenquen la volta de canó a simple vista es veu l'estructura tectònica que te la construcció.


La llum entra per diverses finestres que estan dividides per tota església; estan una dalt de la porta principal de l'església i després les altres estan dividides per les capelles mes grans, ,a quantitat de llum que entra per la finestra que esta d'alt de la porta principal representava l'entrada de Deu a l'església, la llum que entra avui dia a l 'església es mínima per les cases que san fet per el volta 'n. L 'església la van manar a fer la diòcesi de Tortosa, els encarregats de fer l 'obra van ser Antoni Granger i Josep Pau van ser els que van començar l 'obra i Pau Gonel la va acabar l'església es va reconstruir al segle XVIII i per aixo es d 'estil barroc la funció sempre a segut religiosa, els materials de construcció no tenen cap significat important, l'església esta feta en carreus a diferencia de les esglésies de la comarca perquè temien accés a la primera matèria gracies a la proximitat de la cantera situada a la Muntanya del Bovalar. Dins de l'església l'altar mes important per als salzadellins es el del patró del poble

que es Sant Blai, dins de l'església també hi han

aspectes polítics al altar major hi han dos retaules als laterals a un esta la Verge del Pila i ha dalt esta l'escut d 'Espanya al altre retaule esta la Verge de Guadalupe i l'escut de Mèxic.

Església de la Purificació de Maria o de la Mare de Déu de la Candelera  
Església de la Purificació de Maria o de la Mare de Déu de la Candelera  

Historia de l'art de L'església de la Purificació de Maria o de la Mare de Déu de la Candelera

Advertisement