Page 1

ALUMNE:Bernat Salvadó Piñol PROFESSOR/A:Mª Jose de Cid CURS:2N E

INDEX EÒLIQUES: SOLARS: MAREOMOTRIU: TERMIQUES FOTOVOLTAIQUES GEOTERMIQUES HIDRAULIQUES


EÒLIQUES:L'energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica

generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en d'altres formes útils per a les activitats humanes. SOLARS:L'energia solar és l'energia que prové del sol en ones electromagnétiques. La utilització d'aquesta energia per a fins humans és renovable, ja que l'energia rebuda del Sol no canvia pel fet d'utilitzar-la. MAREOMOTRIU:L'energia mareomotriu és un tipus d'energia renovable neta, que resulta d'aprofitar les marees, és a dir, la diferència d'altura mitjana dels mars segons la posició relativa de la terrai la lluna, i que resulta de l'atracció gravitatòria d'aquesta última i del Sol sobre les masses d'aigua dels mars. TERMIQUES:Es denomina energia tèrmica a l'energia alliberada en forma de calor. FOTOVOLTAIQUES:aquest tipus d'instal·lacions transformen directament la llum solar en energia elèctrica mitjançant les cèl·lules fotovoltaiques . GEOTERMIQUES:l'energia geotèrmica és present a l'interior del nostre planeta en forma de calor . HIDRAULIQUES:de les centrals que funcionen amb energia primària renovable,són les més importants.El seu principi de funcionament es basa en l'aprofitament de l'energia de l'aigua dels rius . Per fer-ho , generalment

EÒLIQUES

SOLARS


TERMIQUES: MAREOMOTRIU

FOTOVOLTAIQUES

GEOTERMIQUES

HIDRAULIQUES

Les energies alternatives