Page 1

2010 m. Nr. II (10)

su Bernardinai

.lt

Dievo kūrinio laisvė Pokalbiai apie kultūrą:

Modestas Pitrėnas, Vaidotas Žukas, Vytas Dekšnys Kam eiti į bažnyčią, jei Dievas – mano sieloje? Valstybė nėra restoranas Santuoka – tai dovanoti save visą ir visam


Bernardinai.lt konkursas

„Užuot keikę tamsą, uždekime žvakę…“ Laukiame pasakojimų, rašinių apie žmones, iniciatyvas, kurios daro pasaulį šviesesnį. Rašykite, filmuokite, fotografuokite – pasakokite apie žmones, iniciatyvas, kurios įrodo, kad neverta vien dairytis į valdžią, tikintis, kad ji turi visas blogybes pašalinti, bet reikia pačiam imtis iniciatyvos. Konkurso medžiagas siųskite: • el. paštu konkursas@bernardinai.lt • adresu Maironio g. 10, Vilnius LT-01124 Bernardinai.lt redakcija (konkursui). Konkurse dalyvaus darbai, atsiųsti ne vėliau kaip lapkričio 10 dieną.

w w w. b e r n a r d i n a i . l t / k o n k u r s a s


su Bernard

inai.lt

2010 m. Nr. II (10) ISSN 1822-9611

Leidžiamas nuo 2008 metų

Redaktoriaus palydėjimas Leidžia VšĮ „Bernardinai.lt“ Maironio g. 10 LT-01124 Vilnius Tel. (8 ~ 5) 231 3009 Faks. (8 ~ 5) 278 4991 El. paštas zurnalas@bernardinai.lt

Redaktorius Andrius Navickas Nuotraukos: Zenekos, Bertos Tilmantaitės ir kt. Maketo dizainas Povilo Zaleskio Talkininkai: Dalia Zaleskienė, Gediminas Kajėnas, Antanas Šimkus Kalbos redaktorė Michalina Bočiarova Rėmėjas

parėmė rubrikas Asmenybė, Šeima, Civitas, Sielogyda, Europa, Žiniasklaida, Pokalbiai apie kultūra, Aštuntoji diena. Tiražas 2500 egz. Formatas 210x280 Spausdino

Zenekos nuotrauka

Logistikos partneris

Puikus lenkų mąstytojas, teologas ir kunigas Josephas Tichneris dar pačioje pokomunistinių pertvarkų pradžioje rašė: „Ilgainiui labai nepastebimai laisvės kaltė tampa didesnė nei komunizmo. Laikas nutrina baisiausius prisiminimus, o mūsų vaizduotė linkusi dirgintis apokaliptinėmis vizijomis. Galbūt esu neteisus, tačiau dažnai, labai dažnai regiu, jog laisvės imama bijoti labiau nei prievartos.“ Pokomunistinėse visuomenėse suvešėjusią laisvės baimę galima aiškinti ir tuo, kad, totalitarinio režimo kalėjimui atvėrus duris, apsvaigome nuo atsivėrusių galimybių ir paauglišką šėliojimą, įgeidžių tenkinimą, gyvenimą be taisyklių pradėjome vadinti laisve. Pradėjome panašėti į minią, kurią galima suvaldyti tik rimbu ar meduoliu, o ne laisvų žmonių bendruomenę. Šiandien tenka kęsti tariamos laisvės siautulio pagirias. Mokytis, kad sąžiningas sutartų taisyklių laikymasis yra svarbus laisvos bendruomenės bruožas, jog vertybės nokina laisvę, kad, kaip rašo Marcelijus Martinaitis, valstybė nėra restoranas. Kita vertus, nors taisyklės ne paneigia, bet brandina laisvę, neteisinga laisvę sutapatinti su „teisingu taisyklių rinkiniu“. Laisvė neatsiejama nuo tiesos, tačiau pati tiesa yra kelias, meilės kelionė, pranokstanti visokias taisykles. Tikra laisvė visada yra išbandymas ir kartu dalyvavimas Kūrėjo veikloje. Kaip rašo metropolitas Antonijus iš Surožo, Dievas tiki žmogumi, ir tai yra žmogaus laisvės pamatas. O ar mes taip pat tikime žmogumi, net ir paslydusiu, net ir tada, kai jis ar ji renkasi tai, kas mums nepriimtina? Ar mes išlaikome bent trupinius tikėjimo Dievo padovanota mums laisve, kai patenkame į priklausomybių voratinklį, kai pasijuntame aklavietėje? Ar kiti man yra derlinga dirva, kurioje pražysta mūsų laisvės žiedai, ar jie – tai pragaras, kaip teigė Jeanas Paulis Sartre’as? Esu ne kartą girdėjęs atodūsį, kad laisvas žmogus gali būti nebent gyvendamas negyvenamoje saloje. Esą gyventi tarp žmonių – tai gyventi su laisve apkarpytais sparnais. Jei perskaitę šį žurnalo numerį suabejosite laisvės sau samprata, džiaugsimės, jog mums pavyko perteikti, kad tikra laisvė visada yra laisvė kitiems ir laisvė su kitais. Šia prasme laisvė panašiausia į meilę, tikėjimą bei viltį, ir jai niekas neišrašo garantijų. Tačiau taip pat jos niekas negali atimti, nebent atsižadi pats, sugundytas saugesnio ir sotesnio gyvenimo miražu. Andrius Navickas


Turinys Prisikėlimo kelionė. Dievas ir laisvė Laisvės Dievas ir blogio problema Aleksandr Šmeman

Dievo kūrinio laisvė Arūnas Pranciškus Peškaitis OFM

Slėpinio prasmė Basil Hume OSB

4 12 18

Krikščionybė išgyvens, bet ne dėl mūsų, europiečių

Asmenybė Lietuvybė man yra brangiausia Audronė Zavadskytė-Sabaliauskienė

Chirurgija yra tarsi gyvenimo būdas Kęstutis Vitkus

Gudrun Kugler

20 28

Žurnalistika, kaip ir gyvenimas, yra tiesos paieška

Santuoka – tai dovanoti save visą ir visam

Pasiirstymas luotu po internetą: kaip internetas keičia mūsų mąstymą

Kun. Mindaugas Sabonis

Ben Macintyre

Apie ištikimybę, kuri brandina laisvę Jonas Paulius II

34 37

Apie priklausomybes ir mažus žingsnelius laisvės link

Anne Marie Zanzucchi

Zita Skardinskaitė

Civitas

Pokalbiai apie kultūrą

Valstybė nėra restoranas

„Kūryba – tai rusenantis dagtis…“

Marcelijus Martinaitis

Laisvės paradoksas Kevin Schmiesing

Sporto etika kaip sąžiningo žaidimo kultūra Hans Lenk

40 44 46

56 62

Sielogyda

Religinis ugdymas šeimoje ir vaiko laisvė

38

52

Žiniasklaida Pokalbis su Bryan Bradley

Šeima

Zenekos nuotrauka

Europa

Modestas Pitrėnas

„Dievas sukūrė žmogų būti kūrybingą“ Vaidotas Žukas

„Geriau išradinėti dviratį, negu visai nieko nedaryti“ Vytautas Dekšnys

64

68 74 84


Tema. Motina ir Mokytoja Bažnyčia Už Bažnyčios sienų nėra išganymo?

90

Joseph Ratzinger (Benediktas XVI)

Bažnyčia nėra vien žmonių bendrystė Metropolitas Antonijus iš Surožo

Kam eiti į bažnyčią, jei Dievas – mano sieloje? Andrejus Kurajevas

Skelbkime prisikėlusio Kristaus galią Giles Fraser

Ortodoksijos imperatyvas Avery Dulles SJ

92 94 97 98

Aštuntoji diena Kas lieka, kai nebelieka nieko? Gendrutis Morkūnas

Miestas – tai meilės guolis Zigmas Vitkus

Gelbėkite nuo tolerancijos! Gražina Sviderskytė

104 106 108

Skanaus „Pamaitinti – Jo meilės ženklas“ Gertrūda Jakelaitytė SJE

110

Malda Viešpatie, išgydyk mano širdį Dalia Zaleskienė

112

Kelionė su Bernardinai.lt 2010 m. Nr. II (10)  

Bernardinai.lt leidžiamas ketvirtinis žurnalas