Page 1

2008 m. Nr. III (3)

su Bernardinai

.lt

Dievo Motina Įveik sistemą Kur dingsta išsiskyrę krikščionys? Sigitas Tamkevičius SJ: Gyvenimu apsispręsti, kokios tavo vertybės Bardų kultūra Lietuvoje


su Bernardinai

.lt

I (1)

2008 m. Nr.

I (1)

2008 m. Nr.

su Bernardinai.lt SU BER NAR

DIN AI.LT

P R E N U M E R ATA

KEL ION Ė

Kiekviename „Lietuvos pašto“ skyriuje arba internetu: www.post.lt dienio nų trečia Nuo Pele ų k iki šv. Vely reikalus?

KELIO NĖ SU BERN ARDIN

AI.LT

2008 m. Nr. II (2)

2008 m. Nr. II (2) si ne į savo ę žnyčia kiša Kodėl Ba jimo baim apie senė Saulaitis ą? Antanas im še š riauja prie Europa ka : su ern Kernagis vavau VytautBas ard rio jetnedaly ai.l ja, kuin Revoliuci

Šventosios Dvasios dova no

Odė beprotišk tolerantiškam ai Dievui Europos vertyb ės

Greito vartojim o santuoka Džiazas Lietuv Generacija, ku oje: pagimdė trio rią Turime bandyti susitarti su ga gražiuoju mta

ISSN 1822-9611

s

Leidinio indeksas 5470 Prenumeratos kaina 2009 metams – 36 Lt NUGARĖLĖS STORIS

Ž U R N A LU P R E K I AU J A M A

„Bernardinai.lt“ radakcijoje (Maironio g.10, Vilnius) Vieno numerio kaina – 10 Lt. Užsakant 10 vnt. arba daugiau, pristatymas Lietuvoje nemokamas. Vilniuje Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje (Maironio g.10) ir kitose Vilniaus bažnyčiose Katalikų pasaulio knygyne (Pranciškonų g.3) Katedros knygyne (Šventaragio g. 4) Knygyne „Pas Liuteronus“ (Vokiečių g. 22 ) Kaune Šv. Kazimiero knygyne (Vilniaus g. 3) Kretingoje Arbatinėje-knygyne „Špitolė” Interneto knygyne: www.patogupirkti.lt

Ačiū, kad skaitote ir esate kartu! B ernardinai.l t redakcija Maironio g. 10, LT-01124, Vilnius Tel. +370 5 231 3009, faks. +370 5 278 4991 El. paštas zurnalas@bernardinai.lt


su Bernard

inai.lt

2008 m. Nr. III (3) ISSN 1822-9611 Ketvirtinis žurnalas leidžiamas nuo 2008 metų

Leidžia VšĮ „Bernardinai.lt“ Maironio g. 10 LT-01124 Vilnius Tel. (8 ~ 5) 231 3009 Faks. (8 ~ 5) 278 4991 El. paštas zurnalas@bernardinai.lt Redaktorius Andrius Navickas Viršelio nuotraukos autorė Zeneka Nuotraukų autoriai: Berta Tilmantaitė Zeneka Gediminas Kajėnas Aistė Žegulytė ir kt. Piešiniai Onos Kvašytės Dizaineris Povilas Zaleskis Talkininkai Bernardinai.lt redakcija Spausdino AJS spaustuvė Formatas 210x280 Tiražas 2500 egz. Remia

Logistikos partneris

Redaktoriaus palydėjimas Jūsų rankose – dar viena „Kelionės su Bernardinai.lt“ atkarpa. Jau trečioji. Viliamės, jog prasminga ir stiprinanti. Jos akcentas – Dievo Motina. Trapi Mergelė, išdrįsusi prisiimti didingiausią misiją. Paliudijusi, kad nieko nėra didingesnio už nuolankius žodžius „tebūnie“. Sopulingoji Motina, lydėjusi savo Sūnų į Golgotą. Užtarėja, kovojanti dėl kiekvieno iš mūsų, nes geriau už visus žino Atpirkimo kainą. Paradoksalu, bet Dievo Motina yra tapusi ir savotiška kryžkele krikščionims. Išskiriančia, o ne suvienijančia. Veikiausiai dėl to, kad pernelyg nutolome nuo Marijos paprastumo ir gailestingumo, įsipainiojome į šio pasaulio šurmulį, įsijautėme į menkavertes pergales ir pralaimėjimus. Dar vienas svarbus trečiojo žurnalo akcentas – kvietimas išdrįsti pažvelgti į save ir į šalia esančiuosius. Būti dėmesingesniems, atpažinti, kas tikra, o kas tėra kaukės, pramanai. Tai nėra lengva. Tam reikia išminties, kantrybės ir svarbiausia – meilės, kuri niekada nesibaigia, kuri neišduoda, kuri įveikia visus sunkumus. Stengėmės surinkti spalvingą tekstų puokštę. Dalis jų buvo skelbti interneto dienraštyje „Bernardinai.lt“, kiti – parengti specialiai žurnalui. Atidesnis skaitytojas, neabejoju, pastebės ne vieną naujovę, palyginti su pirmuoju ar antruoju žurnalo numeriais. Pavyzdžiui, siūlymą pasižvalgyti po Lietuvos bažnyčias ar vasariškus eseistikos blyksnius. Siekėme aprėpti platų temų spektrą – nuo samprotavimų apie architektūrą iki kiek ironiško žvilgsnio į valstybės tarnautojo kasdienybę. Platų, kaip Dievo sukurtas pasaulis, su kasdien dovanojamais stebuklais, kurių, deja, dažnai nesugebame įvertinti ar net pastebėti. Tekstai byloja patys ir sunku ką pridurti, juos palydint pas Jus. Gal tik tai, kad esate mums labai svarbūs. Būtent žinojimas, jog yra žmonių, kurie laukia naujo žurnalo numerio, tai – pagrindinis jėgų šaltinis, kai svyra rankos, kai, regis, nieko nebespėji. Taigi, keliaukime kartu ir mokykimės vienas kitame atpažinti Dievo paveikslą ir panašumą, kuriuo kiekvieną Jis dosniai apdovanojo. Andrius Navickas


Turinys

Šeima

Prisikėlimo kelionė. Dievo Motina

Kiekvienas esame pakviestas būti vyru arba moterimi Daniel Ange

26

Vis dar artėjanti

Renata Vanagaitė SSC 5

Tikrasis pamaldumas Mergelei Marijai Richard John Neuhaus 6

Kur dingsta išsiskyrę krikščionys? Marija Vitkutė 32

Asmenybės Reikia ne žodžiais, bet gyvenimu aiškiai apsispręsti, kokios yra tavo vertybės

Apie Dievo Motiną

Tėvas Antonijus Bliumas 8

Būti šviesa ir druska Parduodama religija Pamela Trunk

10

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ 34

Dėkoju Aukščiausiajam už tai, ką man skyrė – už dangų ir pragarą... Doloresa Kazragytė

42

Pabūk šalia nedūžtančio gyvenimo Nelė Paltinienė

48

Civitas Atlaidų Lietuva

Julius Sasnauskas

Valstybės tarnautojų spindesys ir skurdas

12

Vytautas Toleikis

52

Paviršutiniškas religingumas dvasios gyvenimą gali paversti gniuždančiu jungu

Smurto istorija

Įveik sistemą

Pasivaikščiojimai po Lietuvos bažnyčias

Kun. Aušvydas Belickas 14 Walter Wink

19

Bendravimo žygdarbis

Sergijus (Koroliovas) Prahietis

22

Steven Pinker

56

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo mažoji bazilika Rūta Janonienė 60


Nutylima tema. Apie senelius ir močiutes Reikėjo berniukams

Giedrė Kazlauskaitė

64

Gamta

Kai eisit basi per ražienas... Ieva Bisigirskaitė

Liepa močiutei Julijai Jurga Žiugždienė

66

Laukiniai naminiai Agnė Žagrakalytė

68

96

Kultūra

Aštuntoji diena Atostogų dovana

Bardų kultūra Lietuvoje Dainuojamosios poezijos palytėti

Pokalbis su Viktoru Gerulaičiu, Gediminu Storpirščiu bei Jonu Talandžiu 72

Virginija Adomonytė

Gražių žmonių miestas Dalia Zaleskienė

Elvyra Kučinskaitė

Mes kiekviename žingsnyje susiduriame su bedugne

Gediminas Kajėnas

Jaroslavas Melnikas

78

102

Provincijos istorijos. Ne apie Miriam

Skaityti ar stebėti, kaip pešasi žvirbliai? Marcelijus Martinaitis

100

Ten būti čia

103 106

82

Atmintis Prokomunistinių istorikų revanšas Irina Pavlova

108

Skanaus Apipelėjimo manifestas prieš racionalizmą architektūroje Friedensreich Hundertwasser

Skambutis genijui Woody Allen

94

Kunigo Antano Saulaičio SJ virtuvėlėje 110

88

Mažutėlių maldos Violeta Vilbik

112

Kelionė su Bernardinai.lt Nr. III (3)  
Kelionė su Bernardinai.lt Nr. III (3)  

Bernardinai.lt ketvirtinis žurnalas.

Advertisement