Page 1

ZAMZAR - BESPLATNI WEB SERVIS ZA PRETVORBU DATOTEKA

Ekonomski fakultet Zagreb, Koprivnica

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Mr.sc.Božidar Jaković

Bernarda Vugić


SADRŽAJ

1. UVOD .............................................................................................................

3

1.1. Predmet i cilj rada .....................................................................................

3

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ......................................................

3

1.3. Sadržaj i struktura rada .............................................................................

3

2. KRATKI OPIS WEB SERVISA ..................................................................

4

2.1. Ukratko o web servisu ..............................................................................

4

2.2. Link servisa ...............................................................................................

4

2.3. Ekranski prikaz servisa .............................................................................

4

3. TEHNOLOŠKI OKVIR ................................................................................

5

4. KRATKI RAZVOJ ......................................................................................... 6 5. OPIS PROBLEMA .......................................................................................... 7 6. DETALJNA RAZRADA TEME .................................................................... 8 6.1. Funkcionalnost web servisa ........................................................................ 8 6.2. Mogućnost web servisa .................................................................. ............ 12 6.3. Primjer „destktop“ računalnih aplikacija .................................................... 14 7. KREIRANJE PROFILA ................................................................................. 16 8. POSLOVNA PRIMJENA ................................................................... ............. 18 9. KONKURENCIJA ........................................................................... ................. 19 9.1. Media Converter ..................................................................... .................... 19 9.2. YouConvertit ............................................................................................... 20 9.3. Free file converter ......................................................................................... 21 9.4. Convertdirect ......................................................................... ....................... 22

|Page

1


9.5. Videocodezone ........................................................................................................ 23 10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE ................................................................. 24 11. SWOT ANALIZA .................................................................................................. ...... 25 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOS.................................. 26 13. MOGUĆNOSTI NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI................................................................................................................ 27 13.1 Smjer mogućeg razvoja web servisa ......................................................... ................ 27 13.2. Funkcionalnosti koje bi se mogle pridodat .................................... .......................... 27 14. ZAKLJUČAK ................................................................................................................. 28 15. LITERATURA ..................................................................................................................29 16. ŽIVOTOPIS ......................................................................................................................32 17. SAŽETAK ..........................................................................................................................33 18. PRILOG (BROŠURA PREZENTACIJA) ......................................................................35

|Page

2


1. UVOD

1.1. Predmet i cilj rada Predmet i cilj rada seminarskog rada je kratak pregled na besplatno pretvaranje raznih datoteka u druge datoteke, sa posebnim naglaskom na web servis engl. „ZAMZAR“. U radu analiziramo prednosti i mane web servisa, daljnje mogućnosti korištenja, te navodimo na koji način servis može utjecati na daljnu uspješnost kako u poslovnom, tako i u privatnom segmentu života.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Izvori podataka su pronađeni na internetu na samom web servisu engl. ZAMZAR, te kroz razne druge stranice kao što su wikipedia i razni informatički blogovi i portali.

1.3. Sadržaj i struktura rada Seminarski rad se sastoji od 17 poglavlja, od kojih se neka dijele na potpoglavlja. Nakraju rada je priložen i popis korištene literature i prikazanih slika i grafikona. Također u rad je dodan životopis autora te prilog u kojem se nalazi engl. handsout prezentacije na temu.

|Page

3


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA

2.1. U kratko o web servisu Zamzar je besplatni web servis za pretvorbu videa, audio snimki, slika i ostalih dokumentata. Možete očitavati bilo koji dokument engl. (DOCX, DOC, PDF, ODT, …), audio engl. (AAC, MP3, WAV, FLAC, OGG, WMA, …), video engl. (FLV, AVI, MPEG, 3GP, MOV, WMV, …), sliku engl. (JPG, BMP, PNG, ICO, …) komprimiranu datoteku engl. (ZIP, RAR, 7Z, TAR.GZ, …) težine do 100 MB i pretvoriti ga u željeni oblik. Nakon što ste odabrali datoteku za engl. Upload (staviti/učitati), Zamzar će automatski prepoznati oblik datoteke, a zatim možete odabrati odgovarajući format za pretvorbu te datoteku. Zamzar zahtijeva da ispunite svoju e-mail adresu, jer šalje link za engl. Download (skidanje) na e-mail adresu nakon pretvorbe. Možete preuzeti i videa s popularnih video stranica kao što su Blip.tv, Google Video i drugi. 2.2. Link servisa http://www.zamzar.com/ 2.3. Ekranski prikaz početne stranice web servisa Slika 1. Ekranski prikaz početne stranice web servisa Zamzar

(izvor: http://www.zamzar.com/

|Page

4


3. TEHNOLOŠKI OKVIR

U svojoj osnovi web servisi su ništa drugo nego određene usluge koje web mjesta nude koje se mogu primjenjivati ili na drugim web mjestima ili u klijentskim aplikacijama. Sa tehničke točke gledišta, to može predstavljati neku vrstu engl. API-ja (Application Programming Interface) pomoću kojeg je moguće pristupiti određenoj web aplikaciji koja će na osnovu poziva pružiti traženu uslugu. Aplikacijsko programsko sučelje ili sučelje za programiranje aplikacija je skup određenih pravila i specifikacija koje programeri slijede tako da se mogu služiti uslugama ili resursima operacijskog sustava ili nekog drugog složenog programa kao standardne rutine (funkcija, procedura, metoda), struktura podataka, objekata i protokola. Na primjer s programskim jezicima kao engl. Java i Python dolazi skup osnovnih aplikacijskih programskih sučelja dok specifični API-ji dolaze s programskim paketima posebne namjene kao što su engl. Google Maps, MySQL, Facebook Platform. Korištenjem API-ja omogućava programerima koristiti rad drugih programera štedeći vrijeme i trud koji je potreban da se napiše neki složeni program, pri čemu svi programeri koriste iste standard. Ovdje možemo spomenuti i engl. Javu koja je objektno orijentirani programski jezik. Velika prednost u odnosu na većinu dotadašnjih programskih jezika je to što se programi pisani u Javi mogu izvoditi bez preinaka na svim operativnim sustavima za koje postoji engl. JVM (Java Virtual Machine), dok je klasične programe pisane primjerice u C-u potrebno prilagođavati platformi (Operacijskom sustavu) na kojem se izvode. Time i bogatim skupom klasa za rad s mrežnim komunikacijama u jednom trenutku je Java bila najbolji izbor za široku lepezu mogućih aplikacija. Web 2.0 nezaustavljivo ide naprijed i da se pojavljuje sve više stranica koji slijede ovaj trend. Programiranje weba uzelo je svoj zamah i baze podataka su široko rasprostranjene na današnjim serverima. S obzirom na to da se brzine veza na Internetu povećavaju, a sa njima i procesorska snaga, jasno je da će novi web sadržaj imati još više multimedije i interakcije sa njegovim korisnicima. Sa pojačanim resursima, nema više potrebe da se web stranica sprema u klasičnom obliku već u potpunosti može ići u bazu podataka i prenositi se na zahtjev.

|Page

5


4. KRATAK RAZVOJ

Web servis Zamzar osmislili su ga braća Mike i Chris Whyley u Engleskoj.

Lansiran je

za javnost na internetu 29. Siječnja 2006.godine. Naziv "Zamzar" temelji se na liku njemačkog pisca Franza Kafke knjige "Preobrazba". U romanu Kafka opisuje izvanrednu priču o mladom čovjeku koji je pretvoren dok spava u gigantski kukac. Čovjeku je ime Gregor Samsa - korišten je kao osnova za ime tvrtke zbog njegove snažne povezanosti s promjenama i transformacijama. S vremenom su povećavali svoje mogućnosti, i uvijek je bilo pitanje kako to da je takva usluga besplatna. Odgovor na to je jer djeluju kroz poslovni model koji može generirati prihode kroz oglašavanje engl. „tie-ups“, koju su koristili kako bi nama priuštili prvoklasnu transformaciju datoteka. Nadogradnje kroz vrijeme su bile te što su povećavali mogućnosti pretvorbe što više programa.

|Page

6


5. OPIS PROBLEMA

Problemi s kojima se susreću korisnici ovog servisa ima dosta. Tako da se razna pitanja svode na probleme: - oko pretvorbe datoteka ( jedna od pitanja korisnika: kako se mogu pretvoriti datoteke? , Može li se pretvoriti ista slika dva puta?, Koliko datoteka mogu pretvoriti u jednom trenutku? Itd.) - preuzimanja datoteka ( Koliko puta se može uzeti pretvorena datoteka?, Koja je maksimalna veličina datoteke za preuzimanje? Itd.) - e-mail pretvorbe ( Kako pretvoriti datoteku preko e-maila?, Mogu li pretvoriti datoteke preko svog Iphone ili Ipad? ) - oko otvaranja računa ( Kako se prijaviti?, Kako se može platiti? Moj račun je otkazaj,a nisam ga otkazao? Itd.) -

upravljanje datotekama ( Što je upravljanje datotekama?, Kako mogu

preimenovati svoju datoteku? ,Kako mogu dijeliti svoje datoteke sa prijateljima? Itd.)

No svi se problemi pokušavaju riješiti na što brži i bolji način,a za to su zaslužni svi informatočki zaposlenici na web servisu.

|Page

7


6. DETALJNA RAZRADA TEME 6.1. Funkcionalnosti web servisa Funkcionalnost web servisa je jednostavno pretvaranje datoteka u drugi oblik željene datoteke. Zamzar možemo opisati kao dinamičnu Web stranicu jer nam pruža mnogo funkcionalnosti koje bi smo kratko mogli opisati kroz par koraka: očitavanje stare datoteke ( engl. Upload) → odabir datoteke za pretvorbu → upis e-maila za primanje pretvorbene datoteke, zatim članstva (korisnički račun) i podrška te pomoć od strane programera Web servisa. Slika 2. Funkcionalnost pretvorbe datoteka putem Web servisa Zamzar

Izvor: http://www.zamzar.com/

Na slici 2 vidi se kako se odvija pretvorba datoteka kroz 4 koraka. Prvo trebamo odabrati postojeću datoteku ili URL stranicu koju želimo pretvoriti u drugu željenu datoteku. Zatim se |Page

8


odabire ta druga željena datoteka i svoja elektronička pošta gdje ćemo i preuzeti tu novu pretvorenu datoteku.

Slika 3. Prikaz mogućih formata za pretvorbu datoteka

Izvor: http://www.zamzar.com/conversionTypes.php Iz prethodne slike vidi se koje se sve vrste tj. formati mogu pretvarat. Možete očitavati bilo koji dokument engl. (DOCX, DOC, PDF, ODT,EPS, ODS …), audio engl. (AAC, MP3, WAV, FLAC, OGG, WMA, …), video engl. (FLV, AVI, MPEG, 3GP, MOV, WMV, …), sliku engl. (JPG, BMP, PNG, ICO, …) komprimiranu datoteku engl. (ZIP, RAR, 7Z, TAR.GZ, …) težine do 100 MB i pretvoriti ga u željeni oblik. Postoji široki spektar vrsta pretvorbi, a na korisnicima je da odaberu onaj koji trebaju i žele. Ako dođe do nekih problema slobodno je kontaktirati ovlaštene osobe.

|Page

9


Slika 4. Pomoć od strane programera Web servisa

Izvor: http://www.zamzar.com/faq.php U ovom dijelu web servisa se mogu postavljat razna pitanja ako dođe do kakvih problema. Kao što piše na ekranskom prikazu, engl. FAQ ( Frequently Asked Questions), najčešće postavljena pitanja. Prednost je u tome što mnogi korisnici imaju ista pitanja,tako da već mogu odmah vidjeti odgovor za svoj problem i pri tome se ne treba čekati na odgovor programera.

|Page

10


Slika 5. Mogućnost članstva (korisnički račun)

Izvor: http://www.zamzar.com/signup/#go

Funkcionalnost članstva je veoma bitna stavka kod web servisa, jer se nude različite mogućnosti. Registracija se dijeli na tri tipa, imamo za osobnu uporabu, profesionalnu i za posao. Razlikuju se u cijenama, osobna uporaba je najjeftinija za 7 $ po mjesecu, zatim profesionalna za 16$ i za posao 49$ mjesečno. Svo troje nisu vezani nikakvim ugovorom. Maksimalne količine datoteke koje mogu koristiti osobni korisnici je 200MB, profesionalni 400MB i za posao 1GB. Ima još dosta značajki vezano za registraciju kao što su i brzina dolaska datoteka na e-mail, ali ovih par navedenih su najznačajnije.

|Page

11


6.2. Mogućnosti web servisa Slika 6. Pretvaranje avi – Windows video file u mp3 datoteku:

(izvor: http://www.zamzar.com/url/ )

Sa slike možemo vidjeti kako je odabrana web adresa koja se želi pretvoriti u drugi oblik ( video sa URL-a u mp3 datoteku), također možemo izabrati i svoju neku datoteku sa računala. Zatim odaberemo format datoteke koji želimo. Sljedeći korak je da upišete e-mail adresa na koju se treba poslati datoteka i kliknuti na prihvaćanje uvjeta servisa. Maksimalna veličina datoteke je 100MB. Kao što je i na početku rečeno da zamzar servis može više datoteka pretvarati, to će se prikazati sljedećim ekranskim prikazom, ali u točki 6.1. detaljno je navedeno koje sve pretvorbe dolaze u obzir.

|Page

12


Slika 7. Glazbena pretvorba datoteka

(izvor: http://www.zamzar.com/conversionTypes.php#music )

Iz priloženog možemo vidjeti kako se samo jedan dio glazbenih formata može pretvoriti u druge oblike datoteka. Toliko ima mogućnosti pa se ne može vidjeti sve na jednom ekranskom prikazu. Npr. Wma - Windows Media datoteka može se pretvoriti u : aac - Advanced Audio Coding datoteke m4a - komprimirani video datoteka mp3 - Komprimirani audio datoteka ogg - Ogg Vorbis komprimirani audio datoteke mp4 - MPEG-4 video datoteka WAV - Windows audio datoteka

|Page

13


Slika 8. Koraci u pretvaranju datoteka

( izvor: http://suewaters.com/files/2007/11/zamzar1.jpg )

Iz priložene slike vidimo sve ono što je prethodno objašnjeno.

6.3. Primjeri „desktop“ računalnih aplikacija

Imamo aplikaciju engl. Media Convert koja radi iste poslove kao i Zamzar, možemo reći „kameleonske“ poslove. Znaći besplatna usluga koja pretvara dokumente, slike, audio, video i komprimirane datoteke. Stranica također nudi mogućnost slanja datoteka na mobilnom uređaju. Engl. Free File Converter : pretvara dokumente, slike, audio datoteke, video i arhivira ih do maksimalne veličine 200MB po datoteci za besplatno. Engl. YouConvertIt : Pretvara dokumente, slike, audio i video datoteke te ih besplatno. Za razliku od ZamZara, engl.

arhivira za

Youconvertit, izgleda, nema ograničenje veličine

datoteka, a možete pretvarati i online video (poput onih na engl.YouTubeu). Servis je mnogo brži i ugodniji za korištenje.

|Page

14


Zatim engl. Online OCR usluga, također podržava bez instalacije na vašem računalu. Prepoznati tekst i likove iz PDF skeniranih dokumenata (uključujući multipage datoteka), fotografije i digitalne kamere snimljenih slika. OnlineOCR.net je besplatan servis kao "Gost način" (bez registracije) koji vam omogućuje pretvoriti 15 slika po satu. Ima još dosta servisa koji se bave istim poslom kao i web servis zamzar, ali navedeni su samo par različitih web servisa tek toliko da se vidi kojim mogućnostima raspolažu drugi web servisi. Iz navedenih podataka možemo zaključiti da bi se zamzar trebao više potruditi oko svoje brzine i pokušati povećati veličinu formata datoteka za pretvaranje.

|Page

15


7. KREIRANJE PROFILA Slika 9. Registriranje na zamzar-u

( izvor: http://www.zamzar.com/signup/#go )

Ako ste donijeli odluku

prijaviti se,

možete slijedite ove jednostavne korake .

Odaberite „ registrirati“ na vrhu ekrana pored gumba za prijavu. Odaberite plan koji mislite da odgovara vašim potrebama i odaberite plavi „prijava“ gumb. Nakon što ste odabrali svoj plan, budete bili prebačeni na prozor gdje će vas se pitati da morate popuniti neke detalje, kako bi nastavili. Nakon što ste popunili ovu informaciju bit ćete prebačeni na stranicu plaćanja (domaćin PayPal). Možete platiti s postojećim PayPal računom (ako ga imate) alternativno možete platiti kreditnom karticom. Nakon potvrđene uplate bit ćete vračeni na početnu stranicu i dobit će aktivacijski e-mail da je PayPal potvrdio uplatu (to obično stiže u roku od 1 do 2 minute). Nakon što ste primili ovu poruku tada ste se prijavili i slobodno možete početi koristiti uslugu. Registracija na servisu je potrebna zbog: sposobnosti pretvaranja većih datoteka, tada postoji osobni sandučić za online pohranu datoteka i brža pretvorba datoteka.

|Page

16


Registracija se dijeli na tri tipa, imamo za osobnu uporabu, profesionalnu i za posao. Razlikuju se u cijenama, osobna uporaba je najjeftinija za 7 $ po mjesecu, zatim profesionalna za 16$ i za posao 49$ mjesečno. Svo troje nisu vezani nikakvim ugovorom. Maksimalne količine datoteke koje mogu koristiti osobni korisnici je 200MB, profesionalni 400MB i za posao 1GB. Ima još dosta značajki vezano za registraciju kao što su i brzina dolaska datoteka na e-mail, ali ovih par navedenih su najznačajnije.

|Page

17


8. POSLOVNA PRIMJENA

Zamzar se može koristiti u većini poslovnih aktivnosti. Mnoga poduzeća žele i trebaju pretvoriti neke dokumente u druge, potrebne datoteke. U poslovanju se najviše orijentira na „dokument format“ pretvorbu. Upravljanje datotekama kod Zamzar servisa je kreirano kao osobni sandučić ( engl. Inbox) gdje možete pohraniti sve svoje pretvorene datoteke. Možete ga koristiti za preimenovanje, brisanje, ponovno pretvoriti ili preuzimanje bilo koji od vaših datoteka. Također možete, ako želite, poslati svoje datoteke poslovnim partnerima te tako još bolje ostvarivati komunikaciju i poslovno zadovoljstvo. Dobro je spomenuti da Zamzar dopušta i mogućnosti pretvorbe datoteka i preko Iphona ili Ipada, što je poslovnim ljudima veoma bitno, jer tako mogu obavljati posao i dok su negdje na putu. Također bitno za poslovanje to što je Zamzar u potpunosti siguran u čuvanju podataka. Sve datoteke i podaci se drže unutar Zamzar servisa i održava se na vrlo siguran način, međutim, ima i dodatnu sigurnost unutar poslovnog plana gdje su omogućili SSL 128 bitnu enkripciju za dodatnu sigurnost. - MOGUĆA OGRANIČENJA: Primili smo obavijest od Google gdje traži da Zamzar zaustavi nuđenje korisnicima mogućnost za preuzimanje video datoteka s YouTubea, kao što je to u očitom kršenju YouTube uvjeta pružanja usluge . Nažalost, to znači da su bili bez izbora. Zamzar će nastaviti funkcionirati kao normalan web servis za sve druge pretvorbe. Nastaviti će pružati podršku za pretvaranje stotine različitih formata datoteka koje se oslanja tisuća ljudi svaki dan. Također planira proširiti broj pretvorbi na ponudi i da će se razviti niz uzbudljivih novih značajki u narednim tjednima i mjesecima. Svjesni su da je sposobnost za preuzimanje i pregled YouTube veliki propust za njih, ali trude se zadovoljiti što bolje nekim svojim drugim tj novim opcijama, kako bi korisnici ovog servisa što manje osjetili nedostatak YouTube-a. Ono što treba istaknuti je ograničenje veličine datoteke koji se šalje na 100 MB za besplatnu verziju. Ukoliko želite da pretvorite veće datoteke, morate i platiti. Druga bitna stvar je da svaka pretvorena datoteka treba se preuzmeti u roku od 24h od primljenog maila.

|Page

18


9. KONKURENCIJA Konkurencijsko rješenje kod ovog web servisa ima dosta. Inače je konkurencija sa svim vrstama aplikacija na internetu velika. 9.1. MEDIA CONVERTER Budući engl. Media Converter koristi ffmpeg puno datotečnih formata su podržani. Pretvoriti AVI, WMV, MKV, RM, MOV i više u druge formate. Neke datoteke nisu podržane ffmpeg ( engl. FFmpeg je besplatni softver licenciran pod LGPL ili GPL) , ali se može dekodirati sa engl. QuickTime . Media Converter koristi movtowav i movtoy4m da ih dekodira, te je potpuno besplatan. Izvor podatka: http://media-converter.sourceforge.net/ Slika 10. Ekranski prikaz Media Converter ( izvor: http://www.mediaconverter.org/ )

|Page

19


9.2. YOUCONVERTIT YouConvertit je besplatan pretvarač datoteka. Vrlo jednostavan za korištenje, podržava dobar broj formata datoteka (osobito slike), te je brže od nekih drugih online pretvorbenih servisa. Pretvara datoteke i do 300MB veličine, vrlo jednostav i brz servis. link: http://pcsupport.about.com/od/fileextensions/gr/youconvertit-file-converter.htm Slika 11. Ekranski prikaz Youconvertit

( izvor: http://www.youconvertit.com/ConvertFiles.aspx )

|Page

20


9.3. FREE FILE CONVERTER Free File Converter : pretvara dokumente, slike, audio, video i arhivira datoteke do maksimalne veliÄ?ine 200MB po datoteci za besplatno. link: http://www.online-convert.com/ Slika 12. Ekranski prikaz Free file converter-a

(izvor: http://www.freefileconvert.com/ )

|Page

21


9.4. CONVERTDIRECT ConvertDirect koji pretvara FLV Youtube podatke u izlazne formate AVI za Windows, MOV za Mac, MP4 za iPod, 3gp, MP3, WMV za Zune, WMA za Windows i AAC. Slika 13. Ekranski prikaz ConvertDirect

(izvor: http://convert-direct.en.softonic.com/web-apps ) link: http://www.tomsguide.com/us/download/Convert-Direct-,0301-35175.html

|Page

22


9.5. VIDEOCODEZONE Videocodezone omogućava da pretvorite flash video filmove sa YouTube, MySpace, Google Videos, iFilm, Break, DailyMotion i MetaCafe web servisa u format koji vam treba i koji možete snimiti na računalo. Treba samo iskopirati URL video klipa, odaberete format u koji želite prebaciti i kliknite na Convert/Download. link:

http://www.killerstartups.com/video-music-photo/videocodezone-com-your1-source-for-music-

video-code/ Slika 14. Ekranski prikaz Videocodezone ( prikaz pretvaranja videa u neku drugu datoteku)

(izvor: http://translateye.com/download/fileconverter.php) Razlika ovih konkurentskih rješenja u usporedbi sa zamzar servisom je ta što neki imaju mogućnost pretvaranja datoteka sa YouTube-a, imaju mogućnost pretvaranja većih datoteka ( 200MB, 300MB, 1 GB).

|Page

23


10. POZITIVNE VS NEGATIVNE STRANE O web servisu Zamzar je gledano samo sa pozitivne strane. Može se uočiti čari pretvaranja jedne datoteke u drugu, na vrlo brz i učinkovit način. Sve ponuđene datoteke koje se mogu pretvarati su sasvim dovoljno za svako poslovanje, jer su to one osnovne. Besplatno je čarobna riječ za sve veći broj programa i Web usluga. Ipak, besplatno ne mora da znači i dobro, a traženje takvih ponuda može se pretvoriti u mučno prekopavanje hrpe raznih proizvoda, no to nije problem Zamzar-a.

POZITIVNE STRANE 1.

Njegova

besplatna

NEGATIVNE STRANE aplikacija

je

stvarno

učinkovita

1. U besplatnu pretvorbu ulazi samo veličina datoteke do 100MB

2. Ima 4 koraka za pretvorbu. Tri moguća koraka 2. Ne mogućnost pretvorbe sa YouTube-a u neku koja je potrebno ispuniti da bi došlo do procesa drugu datoteku pretvorbe, te 4. korak je samo prihvaćanje uvjeta te samo kliknuti na riječ "pretvori".

3. Još uvijek je dosta mlad servis i treba dosta raditi na sebi. Traje tek 6 godina

3. Sve dolazi na osobni e-mail. Potrebno je napisati na koji e-mail želimo da naša datoteka bude poslana, pohranjena i sigurna.

4.Po količini ostavljenih pitanja na službenoj stranici, vidi se da ima dosta nejasnoća kod strane korisnika

4. Visoka sigurnost zaštite podataka

5. Nemogućnost pretvaranja više oblika odjednom

5.Kod registracije ima u početku popust do 50% na za besplatno korištenje prvih mjesec dana

6. Treba uložit u veću kvalitetu pretvorbe videa

6. Ako dođe do kakvih problema slobodno se postavi pitanje i ovlaštena osoba odgovara. 7. Velike brzine preuzimanja pretvorbe 8. Mogućnost obavljanja pretvorbe preko mobitela

7. Strah od curenja informacija u javnosti 8. Registracija se radi bez ugovora 9. Nema dodatnih pogodnosti npr popusta. Samo prvih mjesec dana

9. Proširena potpora za docx datoteke

10. Ponekad se dosta dugo čeka na odgovor od

10. Podupire EFF vodeću i svjetsku organizaciju strane službenika koja brani slobodu govora, privatnost i inovacija na internetu.

|Page

24


11. SWOT ANALIZA

SNAGA 1. jednostavnost korištenja 2. velika ponuda pretvorbe datoteka u druge datoteke 3. brzina pretvaranja datoteka 4. sigurnost podataka 5. pomoć od strane službenika servisa

PRILIKA 1. pokušati

pokupiti

i

unaprijediti

pojedinosti od strane konkurencije 2. povećati oglašavanje da se privuće što veći broj korisnika 3. proširiti svoje mogućnosti 4. slušati korisnike te tako napraviti nešto novo inovativnije 5. imati bolje informirane zaposlenike koji mogu pomoći korisnicima

SLABOST

PRIJETNJA

1. mala veličina pretvorbe (do 100MB)

1. velika konkurencija

2. nemogućnost pretvorbe sa YouTube-a

2. da ne bi dobili još neke zabrane

3. dosta ljudi ne zna za zamzar 4. nemogućnost pretvorbe veće količine datoteka odjednom 5. lošija kvaliteta oko pretvorbe videa

formatiranja datoteka kao što je slučaj sa YouTube-om 3. korisnici uvide da naša ponuda nije dovoljna i okrenu se konkurentima 4. mogućnost da se skroz zaboravi na zamzar zbog nedovoljnog oglašavanja 5. prevelike

cijene

za

registraciju

pojedinih potencijalnih korisnika

|Page

25


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST

Tražeći po svim literaturama i internetskim stranicama, nije se uspjelo pronaći početni iznos za uspostavljanje tj. pokretanje ovog web servisa. Korištenje web servisa koji je obrađen ne košta ništa, besplatno je, ali samo do 100MB veličine datoteke. Ako se želi pretvarati veća veličina i količina datoteka moraju se korisnici registrirati na Zamzar. Za to postoje određene članarine, on jeftinijih do skupljih tarifa. Tako da za osobna korištenja plaća se do 7$, za profesionalno 16$ te za posao 49$. Pokazatelji uspješnosti ovog servisa su ti što kroz razne blogove koje pišu korisnici raznih aplikacija hvale ovaj servis. To pokazuje koliko su kvalitetni i uspješni unatoč toliko velikoj konkurenciji. Iako mislimo da bi se mogli još bolje probiti na internetu jer ima i dosta ljudi koji još ni ne znaju čari web servisa Zamzar.

|Page

26


13. MOGUĆNOSTI

NADOGRADNJE

FUNKCIONALNOSTI

U

BUDUĆNOSTI

13.1. Smjer mogućeg razvoja web servisa Ovaj servis i sada nudi skoro sve moguće pretvorbe svih dokumenata. Mogao bi samo gledati ako dođe nešto novo na tržište dokumenta, a toga će sigurno biti jer svaki dan nastaju neki novi dokumenti, trebao bi to usvojiti i ponuditi na svom servisu. Kako je dovoljno uspješan,a to se vidi kroz zadovoljstvo korisnika, ako bude u budućnosti radio kao što i danas radi, sve će biti pod kontrolom.

13.2. Funkcionalnosti koje bi se mogle pridodat web servisu Funkcionalnost koja bi se mogla pridodat tj bila poželjna, je da se poveća veličina datoteka za pretvorbu ali kod besplatnog korištenja, da se ne svodi na samo 100MB već barem do 1GB. Te gledati kako i sve te akcije provođenja pretvorbe budu uvijek što brže.

|Page

27


14. ZAKLJUČAK

Kroz ovo vrijeme koje sam provela pišući seminarski rad upoznala sam se sa ovom vrstom web servisa. Iskreno nisam nikada čula za njega do danas. Sviđa mi se način rada servisa i njega upotreba. Mnogo je važno, bolje rečeno bitna ovakva aplikacija u poslovanju, jer mnogi poslovni ljudi trebaju mogućnost prebacivanja iz jednog oblika datoteke u drugi. Zamzar na vrlo jednostavan način to ispunjava, samo kroz 4 koraka možete dobiti ono što želite. Najvažnije i što mi se najviše dopalo je to što sve što sam pretvorila ide na e-mail koji sam upisala, a to je znači vrlo sigurno. Ne moramo se bojati da će naši podaci iscuriti negdje u javnosti, a i za to se pobrinuo sam servis koji koristi najbolje tehnologije. Također mi se svidjelo to što postoji razgovor između klijenata i ovlaštenih osoba za pomoć, ako nešto krene po zlu ili se ne znamo koristiti, vrlo brzo dobivamo njihovu pomoć, a mi ono što smo u prvom planu htjeli. Preporučila bi svakome tko treba neko pretvaranje datoteka ovaj web servis. Baš i kao na slici obavlja "kameleonski" posao.

|Page

28


15. LITERATURA IZVORI KORIĹ TENI PRILIKOM RADA: http://www.zamzar.com/ PRISTUPANO: 21.11.,22.11.,23.11.2012. http://saveti.kombib.rs/kako-da-konvertujete-tekst-u-mp3-fajl.html PRISTUPILA: 21.11. http://hr.wikipedia.org/wiki/Java_(programski_jezik) PRISTUPANO: 23.11.2012. http://www.mikro.rs/main/tekstprint.php?tekstID=7646 PRISTUPANO: 22.11.2012. http://www.znaor.com/web_2.php#_Toc176793350 PRISTUPANO: 22.11.2012. http://www.b92.net/tehnopolis/internet.php?yyyy=2008&mm=05&nav_id=296682

PRISTUPANO: 23.11.2012 http://saveti.kombib.rs/Konvertujte_bilo_sta_pomocu_youconvertIt.html

PRISTUPANO: 21.11.2012. http://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface PRISTUPANO 23.11.2012. http://hr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 PRISTUPILA: 23.11.2012.

http://www.glinena-ovca.com/alati-za-konvertiranje-stvaranje-uredivanje-i-pregledavanjepdf-dokumenata/ PRISTUPANO: 22.11.2012. http://www.mediaconverter.org/ PRISTUPALA: 21.11.2012. http://en.wikipedia.org/wiki/Zamzar PRISTUPALA: 21.11.2012. http://translateye.com/download/fileconverter.php PRISTUPILA: 23.11.2012. http://www.xmarks.com/site/www.videocodezone.com/conversion.php PRISTUPILA: 23.11.2012. http://convert-direct.en.softonic.com/web-apps PRISTUPILA: 23.11.2012.

|Page

29


POPIS SLIKA:

Slika 1. Ekranski prikaz web servisa Zamzar - http://www.zamzar.com/ Slika 2. Funkcionalnost pretvorbe datoteka putem Web servisa Zamzar – http://www.zamzar.com/ Slika 3. Prikaz mogućih formata za pretvorbu datoteka http://www.zamzar.com/conversionTypes.php Slika 4. Pomoć od strane programera Web servisa – http://www.zamzar.com/faq.php Slika 5 Mogućnost članstva (korisničkog računa) – http://www.zamzar.com/signup/#go Slika 6. Mogućnosti web servisa - Pretvaranje avi – Windows video file u mp3 datoteku http://www.zamzar.com/ Slika 7. Glazbena pretvorba datoteka – http://www.zamzar.com/conversionTypes.php#music Slika 8. Koraci u pretvaranju datoteka –http://suewaters.com/files/2007/11/zamzar1.jpg Slika 9. Registriranje na zamzar-u - http://www.zamzar.com/signup/#go Slika 10 . Ekranski prikaz Media Converter - http://www.mediaconverter.org/ Slika 11. Ekranski prikaz Youconvertit - : http://www.youconvertit.com/ConvertFiles.aspx Slika 12. Ekranski prikaz Free file converter-a - http://www.freefileconvert.com/ Slika 13. Ekranski prikaz ConvertDirect - http://convert-direct.en.softonic.com/web-apps Slika 14. Ekranski prikaz Videocodezone ( prikaz pretvaranja videa u neku drugu datoteku) –

: http://translateye.com/download/fileconverter.php

|Page

30


POPIS TABLICA : POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE WEB SERVISA SWOT ANALIZA

|Page

31


ŽIVOTOPIS

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi) Broj(evi) faksa E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Prezime(na) Ime(na) VUGIĆ BERNARDA 6, Dr. Ive Stipčića , 44 000, SISAK, Hrvatska, 044/ 531 270

Broj mobilnog telefona:

091 3561647

bernarda.vugic@gmail.com Hrvatsko 18.10.1990. ženski

Željeno računovođa zaposlenje/zanimanje Radno iskustvo Obrazovanje i Ekonomska škola Sisak, Ekonomski fakultet Zagreb osposobljavanje Materinski jezik(ci)

hrvatski

Drugi jezik(ci)

engleski

Samoprocjena Europska razina (*) engleski jezik

Razumijevanje Slušanje B2

Govor

Čitanje

Govorna interakcija

C1

B2

Pisanje Govorna produkcija B1

B2

Jezik (*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Organizacijske vještine i kompetencije |Page

vrlo dobro organizirana i znam se postaviti na svakoj hijerarhiji u poduzeću

32


Tehničke vještine i kompetencije

informatički izučena, prilagodljiva svim novim tehnologijama

17. SAŽETAK Zamzar je besplatni web servis za pretvorbu videa, audio snimki, slika i ostalih dokumentata. Možete očitati bilo koji dokument engl. (DOCX, DOC, PDF, ODT, …), audio engl. (AAC, MP3, WAV, FLAC, OGG, WMA, …), video engl. (FLV, AVI, MPEG, 3GP, MOV, WMV, …), sliku engl. (JPG, BMP, PNG, ICO, …) komprimiranu datoteku engl. (ZIP, RAR, 7Z, TAR.GZ, …) težine do 100 MB i pretvoriti ga u željeni oblik. Nakon što ste odabrali datoteku za engl. Upload ( očitati), Zamzar će automatski prepoznati oblik datoteke, a zatim možete odabrati odgovarajući format za pretvorbu te datoteku. Zamzar zahtijeva da ispunite svoju e-mail adresu, jer šalje link za engl. Download (skidanje) na e-mail adresu nakon pretvorbe. Možete preuzeti i videa s popularnih video stranica kao što su Blip.tv, Google Video i drugi. U svojoj osnovi web servisi su ništa drugo nego određene usluge koje web mjesta nude koje se mogu primjenjivati ili na drugim web mjestima ili u klijentskim aplikacijama. Sa tehničke točke gledišta, to može predstavljati neku vrstu API-ja engl. (Application Programming Interface) pomoću kojeg je moguće pristupiti određenoj web aplikaciji koja će na osnovu poziva pružiti traženu uslugu. Web 2.0 nezaustavljivo ide naprijed i da se pojavljuje sve više stranica koji slijede ovaj trend. Programiranje weba uzelo je svoj zamah i baze podataka su široko rasprostranjene na današnjim serverima. S obzirom na to da se brzine veza na Internet povećavaju a sa njima i procesorska snaga, jasno je da će novi web sadržaj imati još više multimedije i interakcije sa njegovim korisnicima. Zamzar ima dosta "desktop" računalnih aplikacija koje su slične, pa tako imamo aplikaciju Media Convert koja radi iste poslove kao i zamzar, možemo reći „kameleonske“ poslove. Znači besplatna usluga koja pretvara dokumente, slike, audio, video i komprimirane datoteke. Stranica također nudi mogućnost slanja datoteka na mobilnom uređaju. Ovo samo jedan od brojnih zamzar-ovih konkurenata. Zamzar se može koristiti u većini poslovnih aktivnosti. Mnoga poduzeća žele i trebaju pretvoriti neke dokumente u druge, potrebne datoteke. U poslovanju se najviše orijentira na „dokument format“ pretvorbu. Upravljanje datotekama kod Zamzar servisa je kreirana kao osobni sandučić gdje možete pohraniti sve svoje pretvorene datoteke. Možete ga koristiti za preimenovanje, brisanje, ponovno pretvoriti ili preuzimanje bilo koji od vaših datoteka. Također možete, ako želite, poslati svoje datoteke poslovnim partnerima te tako još bolje ostvarivati komunikaciju i poslovno zadovoljstvo. Dobro je spomenuti da Zamzar dopušta i mogućnost pretvorbe datoteka i preko Iphona ili Ipada, što je poslovnim

|Page

33


ljudima veoma bitno, jer tako mogu obavljati posao i dok su negdje na putu. Također bitno za poslovanje to što je Zamzar u potpunosti siguran u čuvanju podataka.

Navedene su pozitivne strane u odnosu na negativne, te i kroz SWOT analizu možemo vidjeti da je web servis Zamzar ima više pozitivnih stvari nego što su to lošije. To se vidi i kroz mnoga hvaljenja na raznim informatičkim blogovima i po broju korisnika. Da nije kvalitetan servis kao što se pokazuje i dokazuje biti još bolji, ljudi ga ne bi koristili. On prati sve trendove po tom pitanju i svakim danom se trudi biti bolji, inovativniji i sve snažniji.

|Page

34


BROŠURA PREZENTACIJA: Slide 4 

Slide 1

Link Web servisa: http://www.zamzar.com/ Ekranski prikaz početne stranice Zamzar-a

ZAMZAR - BESPLATNI WEB SERVIS ZA PRETVORBU DATOTEKA Bernarda Vugić

Slide 5

Kratki opis web servisa 

Slide 2

Sadržaj 1. 2.

3. 4. 5.

6.

Informacije o autoru Link Web servisa i ekranski prikaz Kratki opis servisa Registracija na Web servisu Funkcionalnost Web servisa Zaključak

 

Slide 6 Slide 3

Registracija na Web servisu

O autoru rada  

|Page

Zamzar je besplatni web servis za pretvorbu video klipova, audio snimki, slika i ostalih dokumentata. Možete uploadirati bilo koji dokument (DOCX, DOC, PDF, ODT, …), audio (AAC, MP3, WAV, FLAC, OGG,WMA, …), video (FLV,AVI, MPEG, 3GP, MOV, WMV, …), sliku (JPG, BMP, PNG, ICO, …) komprimiranu datoteku (ZIP, RAR, 7Z, TAR.GZ, …) težine do 100 MB i pretvoriti ga u željeni oblik. Osmislili su ga braća Mike i Chris Whyley u Engleskoj. Lansiran je za javnost na internetu 29. Siječnja 2006.godine. Naziv "Zamzar" temelji se na liku njemačkog pisca Franza Kafke knjige "Preobrazba". U romanu Kafka opisuje izvanrednu priču o mladom čovjeku Gregoru Samsi - korišten je kao osnova za ime tvrtke zbog njegove snažne povezanosti s promjenama i transformacijama.

Ime i prezime: Bernarda Vugić Studij: EFZG, 4. godina Dolazi iz Siska, rođena 18.10.1990.

35


Slide 7

Slide 10 

Slide 8

Odaberite „ registrirati“ na vrhu ekrana pored gumba za prijavu. Odaberite plan koji mislite da odgovara vašim potrebama i odaberite plavi “prijava” gumb. Nakon što ste odabrali svoj plan budete bili prebačeni na prozor gdje će vas se pitati da morate popuniti neke detalje, kako bi nastavili. Nakon što ste popunili ovu informaciju bit ćete prebačeni na stranicu plaćanja (domaćin PayPal). Možete platiti s postojećim PayPal račun (ako ga imate) alternativno možete platiti kreditnom karticom. Nakon potvrđene uplate bit ćete vraćeni na početnu stranicu i dobit će aktivacijski e-mail da je PayPal potvrdio uplatu (to obično stiže u roku od 1 do 2 minute). Nakon što ste primili ovu poruku tada ste se prijavili i slobodno možete početi koristiti uslugu.

Korištenje servisa Zamzar poćinje kada se vratimo na početnu stranicu i gore u desnom kutu upišemo svoj e-mail i šifru, te stisnemo engl. Login

Funkcionalnosti Zamzar-a  

Slide 12 

|Page

Slike

Muzički formati

Video formati

E- knjige

Komprimirani formati

CAD formati

dox. formati

Slide 11 

Slide 9

Funkcionalnost web servisa je jednostavno pretvaranje datoteka u drugi oblik željene datoteke. Mogu se pretvarati razni oblici:

Zamzar možemo opisati kao dinamičnu Web stranicu jer nam pruža mnogo funkcionalnosti koje bi smo kratko mogli opisati kroz par koraka: očitavanje stare datoteke ( engl. Upload) → odabir datoteke za pretvorbu → upis e-maila za primanje pretvorbene datoteke, zatim članstva (korisnički račun) i podrška te pomoć od strane programera Web servisa.

Funkcionalnost pretvorbe datoteka putem Web servisa Zamzar

Registracija se dijeli na tri tipa, imamo za osobnu uporabu, profesionalnu i za posao. Razlikuju se u cijenama, osobna uporaba je najjeftinija za 7 $ po mjesecu, zatim profesionalna za 16$ i za posao 49$ mjesečno. Svo troje nisu vezani nikakvim ugovorom. Maksimalne količine datoteke koje mogu koristiti osobni korisnici je 200MB, profesionalni 400MB i za posao 1GB. Ima još dosta značajki vezano za registraciju kao što su i brzina dolaska datoteka na e-mail, ali ovih par navedenih su najznačajnije.

1


Slide 13

Slide 16 

Slide 14

Pomoć od strane programera Web servisa

Na slici vidi se kako se odvija pretvorba datoteka kroz 4 koraka. Prvo trebamo odabrati postojeću datoteku ili URL stranicu koju želimo pretvoriti u drugu željenu datoteku. Zatim se odabire ta druga željena datoteka i svoja elektronička pošta gdje ćemo i preuzeti tu novu pretvorenu datoteku.

Prikaz mogućih formata za pretvorbu datoteka

Slide 17 U ovom dijelu web servisa se mogu postavljat razna pitanja ako dođe do kakvih problema. Kao što piše na ekranskom prikazu, engl. FAQ ( Frequently Asked Questions), najčešće postavljena pitanja. Prednost je u tome što mnogi korisnici imaju ista pitanja,tako da već mogu odmah vidjeti odgovor za svoj problem i pri tome se ne treba čekati na odgovor programera.

Slide 15

Pretvorba muzičkih formata 

Slide 18

Mogućnost članstva (korisnički račun)

Iz prethodne slike vidi se koje se sve vrste tj. formati mogu pretvarat. Možete očitavati bilo koji dokument engl. (DOCX, DOC, PDF, ODT,EPS, ODS …), audio engl. (AAC, MP3,WAV, FLAC, OGG,WMA, …), video engl. (FLV, AVI, MPEG, 3GP, MOV, WMV, …), sliku engl. (JPG, BMP, PNG, ICO, …) komprimiranu datoteku engl. (ZIP, RAR, 7Z, TAR.GZ, …) težine do 100 MB i pretvoriti ga u željeni oblik. Postoji široki spektar vrsta pretvorbi, a na korisnicima je da odaberu onaj koji trebaju i žele. Ako dođe do nekih problema slobodno je kontaktirati ovlaštene osobe.

|Page

2


Slide 19

Slide 22 

Funkcionalnost članstva je veoma bitna stavka kod web servisa, jer se nude različite mogućnosti. Registracija se dijeli na tri tipa, imamo za osobnu uporabu, profesionalnu i za posao. Razlikuju se u cijenama, osobna uporaba je najjeftinija za 7 $ po mjesecu, zatim profesionalna za 16$ i za posao 49$ mjesečno. Svo troje nisu vezani nikakvim ugovorom. Maksimalne količine datoteke koje mogu koristiti osobni korisnici je 200MB, profesionalni 400MB i za posao 1GB. Ima još dosta značajki vezano za registraciju kao što su i brzina dolaska datoteka na e-mail, ali ovih par navedenih su najznačajnije.

HVALA NA POZORNOSTI!

Slide 20  

 

Slide 21

ZAKLJUČAK   

 

    

|Page

Iz prethodnih ekranskih prikaza je sve prikazano koji se formati mogu pretvarati u druge. Veliki izbor različitih formata je prednost Zamzara nad ostalim konkurencijskim Web servisima. Prigodan je i za osobnu,pa i poslovnu profesionalnu uporabu. Svaka pretvorena datoteka šalje se na e-mail koji smo upisali u trećem koraku pretvorbe. Veoma siguran i povjerljiv servis.

POZITIVNE STRANE  1. Njegova besplatna aplikacija je stvarno učinkovita  2. Ima 4 koraka za pretvorbu.Tri moguća koraka koja je potrebno ispuniti da bi došlo do procesa pretvorbe, te  4. korak je samo prihvaćanje uvjeta te samo kliknuti na riječ "pretvori".  3. Sve dolazi na osobni e-mail. Potrebno je napisati na koji e-mail želimo da naša datoteka bude poslana,  pohranjena i sigurna. 4.Visoka sigurnost zaštite podataka  5.Kod registracije ima u početku popust do 50% na prvih mjesec dana  6. Ako dođe do kakvih problema slobodno se postavi  pitanje i ovlaštena osoba odgovara.  7.Velike brzine preuzimanja pretvorbe  8. Mogućnost obavljanja pretvorbe preko mobitela 9. Proširena potpora za docx datoteke  10. Podupire EFF vodeću i svjetsku organizaciju koja brani slobodu govora, privatnost i inovacija na internetu.

NEGATIVNE STRANE 1. U besplatnu pretvorbu ulazi samo veličina datoteke do 100MB 2. Ne mogućnost pretvorbe sa YouTube-a u neku drugu datoteku 3. Još uvijek je dosta mlad servis i treba dosta raditi na sebi.Traje tek 6 godina 4.Po količini ostavljenih pitanja na službenoj stranici, vidi se da ima dosta nejasnoća kod strane korisnika 5. Nemogućnost pretvaranja više oblika odjednom za besplatno korištenje 6.Treba uložit u veću kvalitetu pretvorbe videa 7. Strah od curenja informacija u javnosti 8. Registracija se radi bez ugovora 9. Nema dodatnih pogodnosti npr popusta. Samo prvih mjesec dana 10. Ponekad se dosta dugo čeka na odgovor od strane službenika

3

21_Vugic_www.zamzar.com  

Vugic Bernarda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you