Page 1

Aleksandra Križanec, Bernarda Kroflin

VODAFONE CLOUD

SEMINARSKI RAD Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet-Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autorica: 0067455885 Aleksandra Križanec 0067449043 Bernarda Kroflin

Zagreb, studeni, 2013. godine


sadr탑aj

2


1

Uvod

1.1 Predmet i cilj rada Predmet našeg rada je uloga Web servisa za pohranu podataka u oblacima pod nazivom Vodafone Cloud. Cilj našeg rada je prikazati i objasniti funkcionalnosti koje navedeni servis pruža svojim korisnicima, navesti prednosti i nedostatke, analizirati ga SWOT analizom te navesti mogućnosti nadograđivanja. Cijeli rad nadopunjen je sa ekranskim prikazima samih funkcionalnosti ili primjera radnji za lakše razumijevanje servisa.

1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja Podaci i informacije na kojima temeljimo rad prikupljeni su iz sekundarnih izvora ponajprije raznih članaka te sa web stranice samog servisa. Cloud tehnologije i pruženje takvih usluga relativno su novi te su podaci ograničeni i oskudni. Uzevši u obzir da je servis ponuđen korisnicima tek sredinom kolovoza ove godine o njemu nije pisano puno članaka te smo ograničeni na stranice samog servisa i nekoliko novinskih članaka.

1.3 Sadržaj i struktura rada Struktura rada podijeljena je na 14 poglavlja. U uvodnom dijelu predstavljen je predmet, cilj te izvori podataka i metode prikupljanja koje se koriste u radu. U drugom dijelu ukratko je opisan servis Vodafone Cloud te je stavljen link na navedeni servis te ekranski prikaz. U trećem dijelu rada opisuje se tehnološki okvir servisa a u četvrtom kratak opis njegovog razvoja. U petom dijelu nabrojani su svi poslovi koji se mogu obavljati ovim servisom te će u šestom poglavlju biti opisane i prikazane sve funkcionalnosti servisa. U sljedećim poglavljima bit će opisan način kreiranja profila, poslovna primjena te ukratko o konkurenciji na tržištu. U desetom poglavlju nabrojane su pozitivne i negativne strane servisa te potkrijepljene SWOT analizom u jedanaestom poglavlju. U dvanaestom poglavlju pobliže su prikazani troškovi i pokazatelji poslovanja te mogućnost nadogradnje funkcionalnosti servisa u budućnosti. Za kraj je sastavljen kratak zaključak te sažetak našeg rada.

3


2

Kratki opis Web servisa

2.1 Glavne funkcionalnosti Web servisa Vodafone Cloud je sigurna online usluga koja omogućava spremanje i stvaranje sigurnosnih kopija sadržaja po vašem izboru. Sadržaji mogu biti slike, video zapisi, glazba ili dokumenti koje vi odaberete. Sadržaj može biti spreman na dva načina: automatskom pohranom ili ručnim odabirom datoteka koje želite pohraniti. Vašem sadržaju možete pristupiti s nekoliko vrsta uređaja: smartphona, tableta, PC i MAC računala.

2.2 Link Web servisa Web

poveznica

za

Vodafone

http://www.vipnet.hr/vodafone-usluge/cloud .

4

Cloud

možete

vidjeti

u

nastavku:


2.3 Ekranski prikaz početne stranice

Slika Početna stranica Vodafone Clouda

Izvor: Vodafone Cloud : https://cloud.vip.hr/web/ ( 21.11.2013.)

3

Tehnološki okvir

Pristup servisu je nedostupan bez registracije i instalacije servisa na računalo, kao što je i prikazano na slici 2. Mobilna aplikacija dostupna je za uređaje s Android i iOs operativnim sustavom. Za Android uređaje minimalna verzija OS je 2.2 ( slika 2.) .Za uređaje s iOs operativnim sustavom minimalna verzija OS je 5 (podržani su i tableti).Usluga je dostupna i za PC i Mac računala(minimalne specifikacije prikazane na slici 4.).Usluga je dostupna putem Cloud

5


internet stranice na cloud.vip.hr i njoj se može pristupiti s bilo kojeg uređaja s aktivnom internet vezom. Slika Minimalni zahtjevi za instalaciju

Slika

Izvor :Vodafone Cloud https://cloud.vip.hr/web/ (21.11.2013)

4

Kratak razvoj

Telekom Austria Group, u čijem je sastavu i Vipnet, te vodeći svjetski mobilni operater Vodafone potpisali su početkom 2003. godine partnerski sporazum 'Najbolje od dva svijeta'. Riječ je o ugovoru o ekskluzivnoj suradnji koja se temelji na tzv. partnerskom konceptu: obje grupacije na tržištu i dalje nastupaju samostalno i neovisno, ali svojim korisnicima nude zajedničkeusluge. Vipnet je sklapanjem strateškog partnerstva s Vodafonom postao dio najveće svjetske 6


zajednice korisnika mobilnih telefona što je korisnicima Vip mreže omogućilo dostupnost brojnih usluga kao što su Vodafone live!, Vodafone Mobile Connect Card, Vodafone BlackBerry® ili obnavljanje Vipme računa u inozemstvu bonovima stranih operatera. Kao rezultat strateškog saveza 16. kolovoza 2013. godine korisnicima Vip mreže u Republici Hrvatskoj dostupan je Vodafone Cloud.

7


5

Opis problema

Vodafone Cloud pruža rješenje sljedećih problema: •

Mogućnost sigurnosnog pohranjivanja datoteka ukoliko nemamo dovoljno memorije na vlastitom uređaju

8

Mogućnost eksportiranja datoteke na vanjsku memoriju

Mogućnost pregledavanja i dijeljenja sadržaja koji su spremljeni na Vodafone Cloudu

Mogućnost sinkronizacije s Facebook i emaila

Pristup vlastitim datotekama s bilo koje lokacije u svijetu koja ima internetski pristup


6

Detaljna razrada teme

6.1 Funkcionalnosti Web servisa Među funkcionalnosti koje obavlja Vodafone Cloud ulaze sljedeće:

1.

Izrada sigurnosnih kopija te sinkroniziranje datote k orisnički račun s bilo kojeg od povezanih uređajake na uređaju/uređajima;

2.

Eksportiranje datoteke na vanjsku memoriju s nekog od uređaja na kojem se koristi Vodafone Cloud;

3.

Pregledavanje i dijeljenje sadržaje koji su spremljeni na Vodafone Cloud;

Omogućava spremanje i stvaranje

sigurnosnih kopija te sinkroniziranje

datoteka na

korisnički račun s bilo kojeg od povezanih uređaja dajući vam mogućnost oslobađanja memorije smartphona ili tableta.

Sadržaj mogu biti slike, video zapisi, glazba ili dokumenti po izboru. Izrada sigurnosne kopije omogućava pohranu vlastitih sadržaja na internetu, na siguran i zaštićen način. Usluga Vodafone Cloud zadovoljava najnovije sigurnosne standarde. Registracijom na Vodafone Cloud, na korištenje daje korisničko ime i lozinka. Svi sadržaji koje se prenose, skidaju ili pohranjuju preko računalnih, mobilnih ili internet klijenata koriste sigurnu (https) vezu. Na podatke koje spremate na Vodafone Cloud stavlja se i kriptografska zaštita.

9


Pohrana slika: Slika Ekranski prikaz slika na Vodafone Cloudu

Izvor :Vodafone Cloud https://cloud.vip.hr/web/ (21.11.2013)

10


Slika Pohranjivanje slika na Vodafone Cloud

Vodafone Cloud nam omogućuje pohranu slika, ukoliko želimo osloboditi memoriju na vlastitom uređaju, nemamo dovoljno memorije ili ih želimo sigurno pohraniti. Slike nam mogu biti dostupne u svakom trenutku 24 sata u tjednu, na bilo kojem mjestu, te sa bilo kojeg uređaja. Pohrana slika je vrlo jednostavna, kao što vidimo na slici možemo odabrati ikonu „pretraži“ i naći željenu datoteku, možemo mišem povući datoteku i ona će se automatski pohraniti, ako pohranjujemo preko mobilnog uređaja tada najprije izaberemo sliku i odaberemo opciju pošalji na Vodafone Cloud.

Pohrana video zapisa:

11


Slika Pohrana video zapisa

Vodafone Cloud također omogućuje jednostavnu pohranu i pregledavanje pohranjenih video zapisa. Za pohranu preko mobilnih ili računalnih klijenata ograničenja veličine nema. No, preko internet stranice ograničenje ja na 850 MB. Pohrana glazbe:

12


Slika Pohrana glazbe

Vodafone Cloude omogućuje korisnicima pohranu glazbe ukoliko nemaju dovoljno memorije za pohranu na svojim uređajima. Postupak pohrane je jednostavan, te vrlo pregledan. Glazba se automatski sortira prema izvođaču, albumu, žanru. Također možemo vidjeti godinu, duljinu, veličinu i datum pohranjivanja glazbe.

Pohrana datoteka:

13


Slika Pohrana svih datoteka

Vodafone cloud web servis, uz pohranu slika, video zapisa i glazbe, omogućuje korisnicima pohranu različitih formata datoteka (Microsoft office, Microsoft Powerpoint, Microsoft office publisher, Microsofte Exel, PDF, PCL, JPG, HTML ) Mogućnost eksportiranja datoteke na vanjsku memoriju s nekog od uređaja na kojem se koristi Vodafone Cloud. Sadržaju se može pristupiti s nekoliko vrsta uređaja: smartphona, tableta, PC i MAC računala.

14


Sadržaj može biti pohranjen na dva načina: automatskom pohranom ili ručnim odabirom datoteka koje želite pohraniti. Ukoliko se namjesti da se automatska kopija radi samo preko WiFi veze, aplikacija Vodafone Cloud pokušat će pohraniti sadržaje svaka 4 sata. Ako se aplikacija ne može u tom trenutku povezati na WiFi vezu, slijedeći pokušaj biti će ponovno za 4 sata. Ukoliko se namjesti da se automatska kopija radi preko WiFi ili mobilne podatkovne veze, aplikacija Vodafone Cloud pokušat će pohraniti vaše sadržaje svaka 4 sata prvenstveno preko WiFi veze. Ako u tom trenutku uređaj nije povezan preko WiFi veze, aplikacija će napraviti sigurnosnu kopiju preko mobilne podatkovne veze. Vodafone Cloud mobilna aplikacija postavljena je tako da neće automatski pohranjivati nove sadržaje kada se prijeđe u roaming. Ukoliko se ta opcija želi uključiti, u izborniku Postavke unutar Cloud mobilne aplikacije se odabere opcija „Dopusti stvaranje sigurnosnih kopija u roamingu“. Preporuka je da ukoliko tokom boravka u inozemstvu nismo povezani preko WiFi veze da se sadržaje ne pohranjuje na Vodafone Cloud jer su mogući visoki troškovi mobilnog podatkovnog prometa. Datoteke koje se spreme, iako nisu fizički na uređajima, dostupne su kada god to zaželimo.

15


6.2 Opis mogućnosti koje pruža sevis Primjer korištenja Vodafone Clouda može biti izrada ovog seminarskog rada. Nakon izrade podmape unutar mape Vodafone Cloud na računalu, jednostavnim spremanjem Word dokumenta ili Power Point prezentacije moguće je uvijek imati posljednju verziju rada spremnu za nadogradnju. Nastavak rada može biti na bilo kojem drugom računalu s internet vezom. Neprestano nošenje Usb stick-ova i stalna briga oko njih više nije potrebna, a i nema više brige gdje se nalazi najnovija verzija dokumenta. Naravno, svaka promjena dokumenata mora biti spremljena baš u tu podmapu zato što će u protivnom nedostajati „ najsvježija“ verzija. Dodavanje datoteka u mapu Vodafone Cloud je veoma jednostavno:možemo desnim klikom odabrati opcije „ copy“ otvoriti mapu te odabrati opciju „ paste“ ili povući i ispustiti datotaku u Vodafone Cloud mapu.

16


6.3 Primjeri „desktop“ aplikacija TeamViewer- aplikacija koja se može koristiti u privatne i poslovne svrhe; dijeljenje desktopa, slanje datoteka....Korisnik se može ulogirati na neko udaljeno računalo te upravljati njime. JoinMe- aplikacija koja omogućuje dijeljenje sadržaja s drugim osobama kopiranjem i slanjem koda Web stranice kojoj se korisnik treba pridružiti; omogućeno dijeljenje ekrana sa svim osobama na toj stranici. Remote Desktop Connection – omogućuje pristup radnoj površini računala sa računala na drugoj lokaciji; moguće je spajanje od kuće na računalo u uredu i pristup svim aplikacijama, datotekama... PeNow- omogućuje pristup datotekama, programima,e- mailu s drugog računala ili mobilnog uređaja ; plaća se naknada za korištenje; omogućen je pristup i dijeljenja sadržaja čak i kad je korisnik „offline“.

17


7

Kreiranje profila

Kreiranje profila te postupak registracije veoma je jednostavan. Ulaskom na početnu stranu Vodafone Clouda prvo se registriramo i to na nači da upišemo svoj broj mobitela ( slika 9.)na koji nam dođe SMS sa četveroznamenkastom lozinkom koju unesemo u odgovarajući prozorčić te se registriramo. Nakon toga slijedi proces instalacije na PC. U poglavljima iznad opisani su minimalni uvjeti te uređaji na koje se može instalirati aplikacija. Kada uspješno isprovedmo postupak instalacije stvori se mapa u koju se pohranjuju svi podaci koje stavljamo na Vodafone Cloud.

18


Slika Postupak registracije

Slika Postupak prijave

19


Slika Prikaz profila

Nakon uspješne registracije i inatalacije stvara se korisnički račun te je servis spreman za korištenje. U desnom kutu prikazan je naziv profila kao što je prikazano u slici 11.

8

Poslovna primjena

Vodafone i Vip su početkom 2010. Godine započele sa paletom usluga za poslovne korisnike bazirano na poslovanju u oblaku kao što su Vip auto nadzor, Vip nadzor radnog vremena Vip nadzor prodaje i Vip nadzor brodova. Koristeći navedene usluge korisnici su mogli ostvariti značajne uštede jer nisu trebali investirati u skupu tehnologiju ili posjedovati vlastitu IT infrastrukturu. Tom vrstom usluga zadovoljeni su poslovni korisnici a u kolovozu ove godine pružena je usluga i za privatne Vip korisnike.

20


9

Konkurencija

Pohrana podataka u oblaku postala je dostupna svima. I privatni i poslovni korisnici uvidjeli su pogodnosti što im ova tehnologija pruža tako da su servisi za online pohranu podataka postali vrlo popularni. Sada sve što trebate za pristup svojim dokumentima, slikama, videozapisima je internet veza. Sada datoteke možete sinkronizirati između više uređaja – osobnom računalu, laptopu, pametnom telefonu ili tabletu. Kao konkurente navedeno je pet najpopularnijih servisa za takvu vrstu pohrane i razmjene podataka – Dropbox, Google Drive, Skydrive, iCloud te Box.

9.1 Dropbox Dropbox je jedan od začetnika ovakve pohrane podataka, radi na Windows, Linux i Mac operativnim sustavima. Postoji mobilna aplikacija za iPhone, iPad, Android i BlackBerry uređaje.

Besplatan prostor na Dropboxu je 2GB, ali se može proširiti za dodatnih 500 MB svakim novim korisnikom kojeg dovedete da koristi ovu uslugu do maksimalno 18 GB. Za 10 US $ dobivate mjesečno (ili 100 US $ godišnje) dobivate 100 GB prostora. 200 GB prostora košta 20 US $ (na godišnjoj razini 200 US $), dok najveći paket onaj od 500 GB prostora košta 50 US $ tj. 500 US $ godišnje. Za zahtjevnije korisnike i poslovne korisnike postoji i „teams“ početnog kapaciteta od 1 TB s početnom cijenom od 795 US $ godišnje. Dropbox je svoju reputaciju najpopularnijeg servisa za online pohranu podatka stekao svojom pouzdanošću i brzinom, a postoji i mogućnost automatskog uploada podataka na server s vašeg telefona ili tableta. Prvo korištenje ove usluge Dropbox nagrađuje s dodatnih 500 MB prostora. Dijeljenje datoteka, čak i sa korisnicima koji ne koriste ovu uslugu, je moguće i putem linka direktno s stranice www.dropbox.com.

21


Slika Ekranski prikaz Dropbox

9.2 Google disk( eng. Google Dive) Google Drive je moguće preuzeti s stranice www.drive.google.com, a predstavlja odličan izbor svima koji već koriste usluge poput Gmaila i Google Docs. Umjesto da se velike datoteke šalju putem maila, Google Drive omogućava da se to radi putem ovog servisa. Uslugu je moguće proširiti s Picasa servisom za pohranu i razmjenu podataka i društvenom mrežom Google+. Velika prednost ovog servisa je što se preko Google Docs-a mogu i uređivati tekstualne dokumente, proračunske tablice i prezentacije. A bitno je naglasiti da ova usluga je kompatibilna s datotekama napravljenim u MS Wordu, Excelu i PowerPointu. Osim navedenih Google Drive prepoznaje 30 ak različitih formata zapisa i automatski ih konvertira u datoteke koje je moguće uređivati putem Google Docs-a. Google Drive je dostupan korisnicima koji imaju PC and Mac, kao i svima koji posjeduju Android, iPhone ili iPad uređaje – koji na raspolaganju imaju mogućnost korištenja ovog servisa putem aplikacije. Ovaj servis svojim korisnicima nudi besplatno 15 GB prostora, dok ako želite proširiti to će vas koštati od 2.50 US $ za najmanji paket od 25 GB prostora, do 800 US $ za najveći paket kapaciteta čak 19 TB.

22


Slika Ekranski prikaz Google Disk

9.3 Microsoft SkyDrive Microsoft SkyDrive je jedan od najjačih osobnih servisa za pohranu podataka u oblacima, a dostupna je na stranici www.skydrive.com. Za pristup usluzi koristi se Windows Live ID, a usluga je dostupna svima koji koriste Windows ili Mac operativni sustav. Od uređaja ovaj servis podržava Windows phone, iPhone and iPad, a najavljena je aplikacija i za Android pametne telefone. Posebnost ovog servisa je kompatibilnost s Microsoft Office dokumentima koje možete uređivati i na vašem računalu (naravno ako posjedujete Microsoft Office paket) i na samom serveru s potpunom besplatnim Word, PowerPoint i Excel-om. Dakle za sve koji već imaju iskustvo u radu s MS Office paketom programa SkyDrive predstavlja odličan odabir. Microsoft SkyDrive nudi čak 7 GB prostora besplatno, a moguće je naravno i proširiti paket usluge: za dodatnih 20 GB potrebno je izdvojiti 10 US $, za dodatnih 50 GB potrebno je izdvojiti 25 US $, a za dodatnih 100 GB potrebno je izdvojiti 50 US $. Radi se o godišnjim cijenama zakupa jer Microsoft ne nudi mjesečne cijene zakupa.

23


Slika Ekranski prikaz Sky Drive

9.4 Box

Web servis namijenjen pretežno poduzećima, odnosno profesionalnoj upotrebi. Njegov naglasak je na zajedničkom radu, dijeljenju dokumenata i njihovom uređivanju. Karakterizira ga jednostavnost korištenja.Box pruža podršku za Android aplikaciju, iPad, iPhone Blackberry te mobilne uređaje. Moguće je postaviti parametre za datoteke koje će se dijeliti u kojima se određuje tko smije vidjeti te podatke te što se sve smije s njima raditi(dozvola smije li određeni korisnik mijenjati, brisati ili samo pregledavati datoteke). U ponudi su tri vrste paketa: Personal, Bussines i Enterprise IT. Mjesečna naknada za Personel paket je 0 kuna i dobiva se 5 GB slobodnog prostora. U Bussines paketu cijena po korisniku iznosi 13 dolara te korisnik dobiva 1000 GB sa ograničenjem upload-anja 2 Gb. Treći pakete nema ugovorenu cijenu već se oko cijene dogovara sa nadležnim osobama. Nema ni ograničenog slobodnog prostora osim ograničenja upload-anja 2 GB kao i u Bussines paketu.

24


Slika Ekranski prikaz Box-a

Izvor: https://www.box.com/

9.5 Icloud

Web servis Apple kompanije koji objedinjuje e-mail, adresare, kalendar, podsjetnike, bilješke pronalazi uređaje i slično. iCloud pohranjuje sve fotografije i dokumente te omogućuje bežično slanje na sve iUređaje(iPhone, iPad, iPod touch...). Omogućava da se, primjerice, izrada proračunkse tablice započne na iPad uređaju te nastavi na iPhoneu. iCloud kopira poruke, fotografije i video zapise koji se bilježe iUređajem, sve kupljene aplikacije te iBooks koje se preuzmu iz iBookstorea, postavke uređaja i podatke aplikacija, početni zaslon te zvukove zvona. Jedna je od njegovih najvažnijih prednosti je pohrana svih kontakata, emailova i obaveza na svim uređajima. Vrlo je siguran budući da svaki dan izrađuje sigurnosnu kopiju iOs uređaja putem WiFi mreže. Mogućnosti koje pruža su zaključavanje iPhonea preko weba, prikazivanje poruk a, puštanje zvuka alarma koji će zvonizi i u „silent“ modu, a au krejnjem slučaju moguće je i obrisati sve podatke sa iPhonea.

25


Slika Ekranski prikaz iCloud-a

Izvor: http://www.apple.com/hr/icloud/

26


10 Pozitivne i negativne strane Tabela Pozitivne i negativne strane

PREDNOSTI NEDOSTACI Zanimljiv i veoma koristan prostor u Potrošači nisu informirani o usluzi “oblacima” Lako pohranjivanje bez komplikacija Odlična preglednost i izbornik

Podrška na engleskom Mala količina slobodnog prostora za

pohranu Mogućnost kupnje većeg prostora Sporo preuzimanje sadržaja Automatski ili ručno napravite sigurnosnu Premalo funkcionalnosti i mogućnosti kopiju vaših datoteka

rada

u

aplikaciji

u

usporedbi

konkurencijom Sami odredite za koje sadržaje radite Povremene poteškoće

kod

sa

slanja

sigurnosne kopije datoteka na poslužitelja Usluga dostupna 24/7 Ne podržava Linux operativni susutav Dijelite slike ili glazbu putem emaila ili Nekompatibilnost u punoj mjeri sa svim Facebooka web preglednicima Odaberite način pohrane preko WiFi ili Česte poteškoće kod prijava mobilne podatkovne mreže Besplatan do 5 GB memorije Web servis se povremeno zablokira Mogućnost pohrane i korištenja sadržaja Poteškoće u mobilnoj aplikaciji bilo gdje u svijetu

27


11 SWOT analiza Tabela SWOT ANALIZA

SNAGE

SLABOSTI

Preglednost

Lako

pohranjivanje

glazbe,

video

Poteškoće kod prijave

Poteškoće kod preuzimanja podataka

Poteškoće kod mobilne aplikacije

Mala

sadržaja, slika i ostalih datoteka •

Besplatno

pohranjivanje

do

5

GB

memorije

količina

besplatnog

slobodnog

prostora •

Usluga dostupna 24/7 •

Modućnost

djeljenja

podataka

preko

Premalo funkcionalnosti i mogućnosti rada

Facebooka ili emaila • •

Mogućnost pohrane podataka preko WiFi ili mobilne podatkovne mreže

Mogućnost

nadogradnje

dodatnog

prostora •

Mogućnost pohrane i pregleda sadržaja bilo gdje u svijetu

28

Povremena blokada web servisa


PRILIKE

PRIJETNJE

Široka primjena na stranim tržištima

Povećanje konkurenata

Rast zastupljenosti online poslovanja

Kompatibilnost sa web preglednicima

Rast

Kompatibilnost s mobilnim uređajima

Web servisi koji omogućuju slanje

korisnika

računala

i

mobilnih

uređaja •

Mogućnost proširenja funkcionalnosti

Mogućnost strateškog saveza u svrhu

datoteke u inozemstvu •

poboljšanja usluge

Nedovoljno

promoviranje

i

informiranost potrošača o web servisu •

Visoka

cijena

naplate

korištenja

interneta u roamingu

12 Troškovi, pokazatelji poslovanja i uspješnost

Iako nije pronađena informacija koliko je koštalo pokretanje ovog web servisa, može se zaključiti da je u pokretanje uložena povelika svota novca. Vodafone Cloud se može koristiti bez naknade. Početnih 5 GB besplatni su za korištenje a paketi od 25,50 i 100 GB naplaćuju se kao mjesečni paketi i jednom odabrani paketi mogu se isključiti u svakom trenutku prelaskom na besplatnih 5 GB. Naknada za prijenos podataka naplaćuje se ovisno o tarifi. Savjetuje se da se uključi neki od tarifnih modela s uključenim podatkovnim prometom ili da budete priključeni na WiFi mrežu. Naknada za podatkovni promet u roamingu tijekom boravka u inozemstvu može biti znatno veća.

29

ne


Za memorijski paket Android, web, PC i Mac:  5 GB memorije je besplatno  nadogradnja memorije na ukupno 25 GB, mjesečna naknada iznosi 19,00 kn  nadogradnja memorije na ukupno 50 GB, mjesečna naknada iznosi 30,00 kn  nadogradnja memorije na ukupno 100 GB, mjesečno naknada iznosi 55,00 kn

Za memorijski paketa iPhone:  5 GB memorije je besplatno  nadogradnja memorije na ukupno 50 GB, godišnje iznosi 200,00 kn

13 Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti

13.1 Smjer razvoja u budućnosti S obzirom da je Cloud Computing jedno od područja poslovanja gdje je praćenja trendova ključno za opstanak na tržištu Vodafone Cloud će jedino poboljšanjem i nadogradnjom svojih usluga i komponenti biti u mogućnosti slijediti značajni konkurenciju u ovom sektoru.

30


Vodafone Cloud sigurno će ići u tok sa svojim konkurentima, no smatram da neće ulagati u ovaj servis poput konkurenata. Vodafone Cloud namijenjen je korisnicima Vip mobilnih usluga i ne pruža funkcinalnosti za poslovne korisnike. Za poslovne korisnike Vip je 2010. godine razvio paletu usluga baziranih na poslovanju u oblaku (cloud computing) kao što su Vip auto nadzor, Vip nadzor radnog vremena Vip nadzor prodaje i Vip nadzor brodova. Koristeći navedene usluge korisnici su mogli ostvariti značajne uštede jer nisu trebali investirati u skupu tehnologiju ili posjedovati vlastitu IT infrastrukturu. U slici ispod prikazane su neke od usluga Vipmarketa. Slika Vip cloud market-ekranski prikaz

13.2 Dodavanje funkcionalosti za veću primjenjivost poslovanju U budućnosti servis bi mogao uvesti promjene vezane uz desktop aplikaciju poput promjena vezanih za izgled dodati funkcije poput kalendara, rokovnika, adresara i slično. Također mogla bi se uvesti mogućnost spajanja više različitih korisnika u jedan račun poput Cloud Obitelji da svi članovi imaju svoje zajedničke i odvojene posebne datoteke koje mogu dijeliti.

31


S obzirom da je konkurencija veoma jaka za očekivati je povećanje osnog paketa te pod utjecjem konkurencije i smanjenje cijena. Nadalje, sinkronizacijom kontakata sa e-maila ili Facebooka mogla bi se javiti potreba za chat-om ili videopozivima kako bi korisnici imali mogućnost kvalitetnog komuniciranja.

14 Zaključak

U veliko količini digitalnih podataka i informacija danas se lako pogubiti. Može se desiti da se zagubi ili zaboravi neki od oblika vanjske memorije na koji ste spremljena prezentaciju koju morate održati na sastanku te nastaje neugodna situacija.

Danas ukoliko koristite

Vodafone Cloud ili bilo koji od servisa koji se bazira na Cloud tehnologiji možete zaboraviti na USB-ove, DVD-e, CD-e i druge vanjske memorije koje ste dosad koristili.

32


U svom području Vodafone Cloud se suočava sa mnogobrojnom i jakom konkurencijom. Iako u odnosu na konkurente nudi manju količinu besplatnog prostora ključni faktori za njegovo poslovanje su brzina, jednostavnost te 2 milijuna korisnika Vip mreže. Servis je relativno nov tako da postoji veliki prostor za manevriranje sa 2 milijuna potencijalnih korisnika čemu bi uvelike pomoglo promoviranje. Uređaji s vremenom postaju sve pametniji a brzina kretanja podataka raste iz dana u dan. Ukoliko korisnik želi pratiti taj tempo bez prepunih džepova USB-stickova Vodafone Cloud je pravo rješenje za njega.

15 Literatura •

http://www.vidi-vishe.com/dropbox-google-drive-skydrive-online-pohranupodataka/

33

http://hr.wikipedia.org/wiki/Vipnet

http://www.portal385.com/magazin/tech/sto-je-i-cemu-sluzi-icloud/

http://www.vipnet.hr/vodafone-usluge/cloud


•

34

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafone.cloud&hl=hr


15.1 Popis slika

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi) E-mail Državljanstvo

Aleksandra Križanec Miroslava Krleže 35, 42209 Sračinec 042/711 - 502

Hrvatsko 17.10.1990.

Željeno zaposlenje/zanimanje

Eonomija

Datumi Zanimanje ili radno mjesto

Mystery shopper za Philip Morris, Promocija in store, party/event Promoplus d.o.o., Pomoćno osoblje Tom Tailor, konobar Caffe bar Zeus Od 2006.godine pa nadalje Učenički i studentski posao promotor, tajni kupac, prodavač, konobar

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

2005-2009;2009Gospodarska škola Varaždin - komercijalist; Ekonomski fakultet

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci) Drugi jezik(ci)

35

095/1989222

aleksandrakrizanec@gmail.com aleksandra.krizanec@yahoo.com

Datum rođenja

Radno iskustvo

Broj mobilnog telefona:

Hrvatski jezik Njemački i engleski jezik


Razumijevanje

Samoprocjena

Govor

Slušanje

Čitanje

Engleski jezik

B2

B2

B2

B2

B2

Njemački jezik

B1

B1

A2

A2

A2

Europska razina (*)

Govorna interakcija

Pisanje

Govorna produkcija

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

Organizacijske vještine i kompetencije Računalne vještine i kompetencije

Vrijedna, uporna i samoinicijativna osoba sa odličnim pregovaračkim sposobnostima Prilagodljiva, snalažljiva, posjedujem dobre komunikacijske vještine Iskustvo u prodaji stečeno kroz razne studentske poslove promotora i unaprjeđivača Smisao za organizaciju i planiranje Iskustvo u timskom i individualnom radnom okruženju, uvježban raznim seminarima i projektima na fakultetu Vješto baratenje Microsoft office alatima, osnove Photoshopa, osnove SAP-a

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi) E-mail Državljanstvo Datum rođenja

Željeno zaposlenje/zanimanje Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto

Bernarda Kroflin Kardinala Stepinca 17, 49214 Veliko Trgovišće 049/236-164

Broj mobilnog telefona:

bkroflin@gmail.com hrvatsko 30.11.1990.

Komunikativan rad s ljudima,prodaja,unaprjeđivanje prodaje Unaprjeđivač prodaje za Agz,Henkel, Zvečevo, Reckitt Benckiser, McDonald’s, Promotor za Alcu, Zvečevo, Palomu... Od 2005.godine pa nadalje Učenički i studentski posao unaprjeđivača prodaje

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

2005-2009;2009Gimnazija Antuna Gustava Matoša,Zabok; Ekonomski fakultet

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci) Drugi jezik(ci)

36

0917309003

Hrvatski jezik Njemački i engleski jezik


Samoprocjena

Razumijevanje

Govor

Slušanje

Čitanje

Engleski jezik

C2

C1

B2

B2

B2

Njemački jezik

B2

B1

A2

A2

A2

Europska razina (*)

Govorna interakcija

Pisanje

Govorna produkcija

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije Organizacijske vještine i kompetencije Računalne vještine i kompetencije

Dobre komunikacijske vještine, timski rad uvježban raznim grupnim seminarima na fakultetu, iskustv u prodaji stečeno kroz razne studentske poslove promotora i unaprjeđivača Iskustvo u vođenju projekata i timova u studentskoj organizaciji e-student

Vješto baratenje Microsoft office alatima

Sažetak U radu je obrađen jedan od web servisa koji služi za pohranu podataka na eksternu memoriju ukoliko nemamo dovoljno prostora na vlastitom računalu ili pak mobilnom uređaju. Web servis koji je obrađen zove se Vodafone Cloud, te je rezultirao suradnjom Telekom Austria Group, u čijem je sastavu i Vipnet, te vodećim svjetskim mobilnim operaterom Vodafone potpisivajući partnerski sporazum 2003. godine. U radu je dan pregled o samom nastanku usluge, do tehničkog opisa, te analize korisnosti usluge. Vodafone Cloud omogućuje svojim korisnicima zanimljivi i veoma koristan prostor oblacima. Pruža mogućnost pohrane slika, video zapisa, glazbe, te ostale vrste datoteka na jednostavan i pregledan način. Pruža besplatan prostora za korisnike koji pohranjuju datoteke do 5 GB veličine, te mogućnost kupnje paketa dodatne memorije (25 GB, 50 GB, 100GB) koji mogu nadograditi ukoliko im je potrebno. Vodafone usluge su dostupne svim korisnicima bez obzira na mjesto i vrijeme korištenja web aplikacije. Prilikom registracije nudi se odabir automatsko ili ručna pohrana podataka. Također mogućnost odabira pohrane podataka preko WiFi ili preko mobilne podatkovne mreže, kako bi korisnici mogli kontrolirati količinu interneta koju potroše, te kako ne bi došlo do iznenađujućih troškova prilikom boravka u inozemstvu zbog visokih cijena roaming usluge. Također pruža mogućnost sinkronizacije sa Facebbokom i emailom, te možemo jednostavno pohranjivat datoteke sa Facebooka i emaila na Vodafone Cloud i obrnuto.

37


Web servisa Vodafone Cloud može se pohvaliti velikim brojem prednosti i pogodnosti koje pruža svojim potrošačima. Temeljna je prednost jednostavnost i brzina besplatne pohrane podataka, dostupna u svakom trenutku i sa svakog mobilnog uređaja i mjesta. Uz brojne navedene prednosti također postoje i nedostaci ovog web servisa. Mogućnost male pohrane podataka do 5GB, česte poteškoće kod prijave i preuzimanja podataka, premalo funkcionalnosti u odnosu na konkurenciju. Oni posjetitelji koji žele koristiti uslugu Vodafone Clouda mogu se vrlo brzo i jednostavno registrirati na stranici http://www.vipnet.hr/vodafone-usluge/cloud. Potrebno je biti korisnik Vip-a te popuniti sve potrebne podatke koji se od budućih korisnika traže.

Konkurencija je vrlo velika i jaka na domaćem i inozemnom tržištu, te se može reći da imaju mnogo bolje razvijene sustave i više funkcionalnosti od Vodafone Clouda. Možemo izdvojiti nekoliko glavnih konkurenata Google disk i Sky Drive koji nude 10 GB besplatnog slobodnog prostora za pohranu podataka korisnika. Dropbox web servis pruža više funkcionalnosti, no samo 2 GB besplatnog slobodnog prostora.

38


Slide 1

Aleksandra Križanec Bernarda Kroflin

Slide 2 O

autoricama i ekranski prikaz  Registracija  Funkcionalnosti  Prednosti/nedostaci  Zaključak  Literatura  Link

Slide 3 ALEKSANDRA KRIŽANEC   

39

Varaždin Gospodarska škola, Varaždin 4. god. Poslovne ekonomije

BERNARDA KROFLIN   

Veliko trgovišće Gimn. AGM,Zabok 4.god. Poslovne ekonomije


Slide 4 MOBILNA APLIKACIJA

Slide 5  Vodafone

Cloud je sigurna online usluga koja omogućava spremanje i stvaranje sigurnosnih kopija sadržaja po vašem izboru.  Sadržaji mogu biti slike, video zapisi, glazba ili dokumenti koje vi odaberete.  Sadržaj može biti spreman na dva načina: automatskom pohranom ili ručnim odabirom datoteka koje želite pohraniti.  Vašem sadržaju možete pristupiti s nekoliko vrsta uređaja:smartphona, tableta, PC i MAC računala.

Slide 6

40


Slide 7

Slide 8

Slide 9

41


Slide 10 Izrada sigurnosnih kopija te sinkroniziranje datoteke na uređaju/uređajima; Eksportiranje datoteke na vanjsku memoriju s nekog od uređaja na kojem se koristi Vodafone Cloud;  Pregledavanje i dijeljenje sadržaje koji su spremljeni na Vodafone Cloud korisnički račun s bilo kojeg od povezanih uređaja;  

Slide 11

Slide 12

42


Slide 13

Slide 14

Slide 15

43


Slide 16

Slide 17

PREDNOSTI

NEDOSTACI

Zanimljiv i veoma koristan prostor u “oblacima”

Potrošači nisu informirani o usluzi

Lako pohranjivanje bez komplikacija

Podrška na engleskom

Odlična preglednost i izbornik

Mala količina slobodnog prostora za pohranu

Mogućnost kupnje većeg prostora Sporo preuzimanje sadržaja Automatski ili ručno napravite sigurnosnu kopiju Premalo funkcionalnosti i mogućnosti rada u vaših datoteka aplikaciji u usporedbi sa konkurencijom Sami odredite za koje sadržaje radite sigurnosne Povremene poteškoće kod slanja datoteka na kopije poslužitelja Usluga dostupna 24/7

Ne podržava Linux operativni susutav

Dijelite slike ili glazbu putem emaila ili Facebooka

Nekompatibilnost u punoj mjeri sa svim web preglednicima

Odaberite način pohrane preko WiFi ili mobilne podatkovne mreže

Česte poteškoće kod prijava

Besplatan do 5 GB memorije

Web servis se povremeno zablokira

Mogućnost pohrane i korištenja sadržaja bilo gdje u svijetu

Poteškoće u mobilnoj aplikaciji

Slide 18  Sigurna

i korisna online usluga za spremanje i dijeljenje svojih slika,video i audio sadržaja  Dodatno usavršavanje i proširenje funkcionalnosti  Velika konkurencija  Poistovjetile smo ga sa “fasciklom”  Preporučamo za korištenje

44


Slide 19       

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vo dafone.cloud&hl=hr http://www.vipnet.hr/vodafone-usluge/cloud http://enterprise.vodafone.com/what-we-do/oursolutions/cloud-hosting/ http://www.bug.hr/vijesti/5-gb-vodafonecloudu/125917.aspx http://www.google.com/intl/hr/drive/about.html http://www.tcloud.hr/ https://www.dropbox.com/

Slide 20

Hvala na pažnji!

45

10 križanec kroflin httpwww vipnet hrvodafone uslugecloud  
10 križanec kroflin httpwww vipnet hrvodafone uslugecloud  
Advertisement