Page 1

Black & White


Een kleine greep u it een grote col l ecti e fotowerk. I n zwart-wit , omd at ik hou van de contrasten tu ssen l i c h t e n d o n k e r, v a n d e som s g rafi sch e u itstraling en mooie v l a k v e r d e l i n g. Het komen tot de escentie van een ond erwerp. S om s h eeft een beeld niet meer nodig dan de mooie schakeringen tu ssen zwart en wit.


Profile for Bernadette Leijdekkers

Black&White  

De liefde voor Black and White

Black&White  

De liefde voor Black and White

Advertisement