Katalog Barnhälsovård

Page 1

KOMPETENSUTVECKLING OCH FÖRÄLDRAINFORMATION

Barnhälsovård NYHETER 2022

Katalog BHV 2022.indd 1

2022-05-25 15:48


För en bättre dag på jobbet Du som arbetar inom barnhälsovården påverkar människors liv, både i det lilla och i det stora. Därför är det viktigt att du får de rätta förutsättningarna att utföra ditt arbete så bra som möjligt. Att du får chans till rätt kompetensutveckling. Och att du ständigt kan fortsätta utvecklas i din yrkesroll. Du känner säkert till våra klassiker Leva med barn, Leva med fler barn, Mitt barns hälsojournal och andra böcker och broschyrer som du kan ge till föräldrar. Och du har kanske varit på vår årliga konferens Barnhälsovård i fokus? Men har du sett vår växande utgivning inom verksamhetsnära kompetensutveckling?

2 Katalog BHV 2022.indd 2

2022-05-25 15:48


Från vänster: Susanne Bardell Carlbring, Bo Westerdal, Linnéa Isheden, Pia Leufstedt, Ingela Skantze

Kompetensutveckling Våra böcker ger dig fördjupad information och fakta inom aktuella områden. Du kan lära dig mer om allt från att upptäcka psykisk ohälsa hos barn, medfödda alkoholskador till funktionell förstoppning och amning. Alla våra böcker är produktneutrala och vetenskapligt grundade. Skrivna av professionen, för professionen.

Välkommen till Gothia Kompetens. Och en bättre dag på jobbet.

3 Katalog BHV 2022.indd 3

2022-05-25 15:48


KOMPETENSUTVECKLING PROCESSUTBILDNING

HÖST 2022

NYHET

Kost, vikt och tarmbesvär Nu har du chansen att lära dig mer om magen, vikten och tarmen. Under hösten kan du ta del av vår nya digitala processutbildning Kost, vikt och tarmbesvär – föräldrastöd i praktiken. Den ger dig fördjupad kunskap om kost, vikt och tarmbesvär hos barn och du kommer också att lära dig hur du på bästa sätt uppnår förändring eller ökad förståelse hos föräldrarna.

Digital processutbildning Det är en digital processutbildning som du kan ta del av när det passar dig. Du får ett komplett utbildningspaket med filmade föreläsningar och instuderingsmaterial, allt samlat i vår digitala lärplattform. Utbildningen består av fyra moduler, varje modul avslutas med ett direktsänt webbinarium där du kan ställa frågor till föreläsarna och utbyta erfarenheter med andra kursdeltagare. Några av Sveriges mest välkända experter finns med dig under utbildningen; Sara Ask, Sofia Trygg Lycke och Malin Borgström.

Sista anmälningsdag 28 september 4 Katalog BHV 2022.indd 4

2022-05-25 15:48


PROCESSUTBILDNING KOMPETENSUTVECKLING

Föreläsare Sara Ask är barndietist sedan snart 20 år tillbaka. I nio år var hon kliniskt verksam på Astrid Lindgrens barnsjukhus, men därefter har hon ägnat sig åt att skriva kokböcker och faktaböcker om barn och mat. Hon har också varit tidningen Vi Föräldrars matredaktör och barn-och-mat-expert samt föreläst, både för allmänheten och för personal inom barnhälsovården. Sara har bland annat gett ut boken Prata mat med småbarnsföräldrar – en handbok för barnhälsovården. Malin Borgström är barnsjuksköterska, urotarmterapeut och doktorand som forskar om förstoppning och nattväta. Malin har mångårig erfarenhet av att möta och behandla barn med funktionella besvär från tarm och urinblåsa Hon har bland annat skrivit boken Besvär med tarm och urinblåsa hos barn – behandlingsmetod för barnhälsovården.

Sofia Trygg Lycke är barnsjuksköterska och steg 1-utbildad terapeut med barn- och ungdomsinriktning samt compassionfokuserad terapi. Hon är MINT-certifierad MI-tränare, (Motivational Interviewing Network of Trainers) och utbildar barnhälsovården i Motiverande samtal, MI. Sofia har arbetat på Rikscentrum Barnobesitas och Livsstilsmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset och är författare till boken En viktig bok om övervikt – hos barn och ungdomar.

Läs mer och anmäl dig här: www.gothiakompetens.se/kost­vikt­tarm 5 Katalog BHV 2022.indd 5

2022-05-25 15:48


KOMPETENSUTVECKLING KONFERENS

Livesänd Webbkonferens

6 Katalog BHV 2022.indd 6

2022-05-25 15:48


KONFERENS KOMPETENSUTVECKLING

Barnhälsovård i fokus Att kommunicera med föräldrar och stödja och stärka dem i föräldraskapet kräver både kunskap och erfarenhet. På vår årliga konferens Barnhälsovård i fokus får du aktuella forskningsrön, praktiska metoder och verksamhetsnära exempel av kollegor inom barnhälsovården. Det ger dig inspiration och kunskap att ta med dig i din arbetsvardag. Barnhälsovård i fokus är skräddarsydd för dig som arbetar inom barnhälsovården. Programmet är framtaget i nära samarbete med professionen. Precis som de senaste åren genomförs den som en livesänd webbkonferens.

Lär dig mer om: • Att möta barn och familjer med erfarenhet av krig och flykt Hanna Thermaenius • Hur upptäcker vi när små barn far illa? Björn Tingberg • Vad behövs för att lyckas med amningen? Sofia Zwedberg • Upptäcka avvikelser i den motoriska utvecklingen Anna Karin Andersson • Ny metod för att prata om övervikt Mariette Derwig

10

ÅRS­ JUBILEUM

Hanna Thermaenius

Björn Tingberg

Sofia Zwedberg

Anna Karin Andersson

Mariette Derwig

Läs mer och anmäl dig här: www.gothiakompetens.se/barnhalsovard­i­fokus Ulrika Svea Nygren Moderator

7 Katalog BHV 2022.indd 7

2022-05-25 15:48


FÖRFATTARE BJÖRN TINGBERG

Foto: Marcus Gustafsson

Hur kan vi upptäcka och agera när små barn far illa? Det kan vara svårt att upptäcka och förstå utsatthet hos små barn. Och hur gör man när man väl har uppmärksammat det? Våldet, som kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt, sker i slutna rum utan insyn från andra vuxna eller myndigheter. Därför är det så viktigt att vi upptäcker och förstår när något inte står rätt till och sedan vet hur vi ska agera. Det menar Björn Tingberg, studierektor på Ericastiftelsen, som har skrivit boken När små barn far illa – fysiskt våld, sexuella övergrepp, försummelse. – Barn som far illa finns i alla miljöer, men det krävs att vi upptäcker dem. Ibland behövs det lite mer kunskap och ibland behövs tydliga rutiner eller ett större civilkurage för att vi ska stå upp för barns rättigheter att få leva ett liv som inte innehåller våld, kränkningar eller andra former av utsatthet. Vid misstanke om utsatthet är det svårt att ta upp det med det lilla barnet som ofta inte vill, vågar eller kan berätta. Det är också en utmaning att lyfta frågan med den medföljande föräldern. – Det är viktigt att skapa bra rutiner för att få det att fungera. Det gäller allt från hur man pratar om det till anmälningsskyldigheten. 8 Katalog BHV 2022.indd 8

2022-05-25 15:48


KOMPETENSUTVECKLING

NYHET

Björn Tingberg är leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut, båda med inriktning mot barn och unga. Han har arbetat mycket med att utbilda och undervisa i ämnet barn som far illa och är studierektor på Ericastiftelsen parallellt med arbete som psykoterapeut i egen verksamhet. Björn har skrivit flera läroböcker om barn som far illa och disputerade i ämnet 2010.

När små barn far illa Fysiskt våld, sexuella övergrepp, försummelse BJÖRN TINGBERG

Att upptäcka utsatthet hos små barn kan vara svårt. Våldet, som kan vara både psykiskt och fysiskt, sker i slutna rum – utan insyn från andra vuxna. Därför är det viktigt att alla som möter barn i sin profession förstår när något inte står rätt till och vet hur de sedan ska agera. I den här boken får du kunskap om olika tecken på våld och annan utsatthet hos de allra yngsta barnen. Vilka är riskfaktorerna för att utsättas och vad får det för konsekvenser för barnen på kort och lång sikt? Hur ser lagstiftningen ut och vad gäller för anmälningsskyldigheten? Vidare finns råd och förslag på hur du kan prata med barn i olika åldrar om svåra ämnen, och olika behandlingsmodeller för hela familjen beskrivs – hela tiden med barnets bästa i åtanke. Utgivningsår: 2021 Sidor: 120 Art.nr: 77412465

9 Katalog BHV 2022.indd 9

2022-05-25 15:48


KOMPETENSUTVECKLING

NYHET

Linda Håkansson är leg. sjuksköterska och distriktssköterska och har en masterexamen i folkhälsovetenskap. Hon arbetar som barnhälsovårdsamordnare i Region Blekinge.

Hembesök Möten i barnets vardag LINDA HÅKANSSON

Att möta barnet och familjen i deras vardagsmiljö ger tillfälle att skapa förtroendefulla relationer och följa upp barnets hälsa och utveckling. Dessa möten ger också tillfälle att samtala om barnsäkerhet och levnadsvanor på ett personcentrerat sätt. I barnhälsovårdens nationella program ingår två hembesök. Det första när barnet är nyfött och det andra vid åtta månaders ålder. Hembesöken kompletterar besöken på BVC och ger möjlighet att ta del av barnets livsvillkor, boende och närmiljö som inte framkommer på samma sätt vid ett mottagningsbesök. Den här praktiska handboken beskriver vad ett hembesök kan innehålla och hur det kan genomföras samt ger förslag på olika frågeställningar. Fokus är på hembesöket när barnet är kring åtta månader. Boken avslutas med exempel på hur några möten kan se ut. Utgivningsår: 2022 Sidor: 80 Art.nr: 77412397

10 Katalog BHV 2022.indd 10

2022-05-25 15:48


KOMPETENSUTVECKLING

Psykisk ohälsa hos späda och små barn Upptäcka och hjälpa

NYHET

KATRIN BERNSTAD

I nya boken Psykisk ohälsa hos späda och små barn – upptäcka och hjälpa av psykolog Katrin Bernstad, får du lära dig mer om hur små barn uttrycker psykisk stress och hur du på ett tidigt stadium kan upptäcka relations- och samspelssvårigheter mellan små barn och föräldrar. Utgivningsår: 2022 Art.nr: 77412885

Medfödda alkoholskador hos barn Om FAS och FASD JENNY RANGMAR, IHSAN SARMAN

Finns också som uppdrags­ utbildning

En gravid kvinna som dricker alkohol utsätter inte nödvändigtvis sig själv för någon risk, men det innebär alltid en hög risk för fostret. Den här boken handlar om de medfödda alkoholskador barn kan drabbas av, både fysiska avvikelser och kognitiva och beteendemässiga svårigheter. Boken beskriver hur skadorna och svårigheterna kan yttra sig. De sträcker sig över ett brett område från inlärningsförmåga och minne till motorik och social kompetens och kan påverka stora delar av det vardagliga livet. Utgivningsår: 2021 Sidor: 128 Art.nr: 77412199

11 Katalog BHV 2022.indd 11

2022-05-25 15:48


KOMPETENSUTVECKLING

Anknytning och samspel i barnhälsovården EVA LYBERG

Finns också som uppdrags­ utbildning

Den nyblivna föräldern står inför en hisnande uppgift. Frågorna är många och stora och föräldern behöver stöd för att utveckla självförtroende i föräldraskapet. Men vad behöver föräldrar veta och förstå om sitt barn och vad behöver du som BHV-sjuksköterska veta för att kunna ge den support de behöver? Den här boken hjälper dig att i din yrkesroll på bästa sätt hjälpa föräldrar att samspela med sitt lilla barn. Utgivningsår: 2021 Sidor: 144 Art.nr: 77412533

Besvär med tarm och urinblåsa hos barn Behandlingsmetod för barnhälsovården

Finns också som uppdrags­ utbildning

MALIN BORGSTRÖM

Funktionell förstoppning bland barn ökar och kan orsaka sämre livskvalitet, social isolering och psykisk ohälsa. Den här boken presenterar en effektiv och tydlig behandlingsmetod samt innehåller ett pedagogiskt material att använda i mötet med familjen. Utgivningsår: 2021 Sidor: 120 Art.nr: 77412403

Prata mat med småbarnsföräldrar En handbok för barnhälsovården SARA ASK

Mat är ett viktigt ämne för småbarnsföräldrar och de har många frågor. En av Sveriges främsta dietister, Sara Ask, har skrivit en konkret handbok med många handfasta råd och tips. Utgivningsår: 2019 Sidor: 103 Art.nr: 77411703

12 Katalog BHV 2022.indd 12

2022-05-25 15:48


KOMPETENSUTVECKLING

Amning i dag ELISABETH KYLBERG, MIA WESTLUND, SOFIA SWEDBERG

I denna fjärde upplaga har texten reviderats och aktualiserats utifrån senast gällande forskning, bland annat gällande nappanvändning, amning och amningsstatistik. Ett avsnitt om amning vid typ 1-diabetes har lagts till. Utgivningsår: 2021 Sidor: 192 Art.nr: 77413011

För tidigt född Handbok för barnhälsovården JENNY RYDELL

För tidigt född är en konkret handbok som visar för tidigt födda barns speciella svårigheter och utvecklingsmönster inom allt från tillväxt, nutrition och motorik till fysiskt och psykiskt mående. Den beskriver också vilka komplikationer barnen kan drabbas av och hur du kan stötta föräldrarna. Utgivningsår: 2020 Sidor: 112 Art.nr: 77411536

Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården Graviditet – Förlossning – Anknytning REBECCA RICKERT-OLSSON

Att genomgå en förlossning och ta hand om ett nyfött barn innebär stora förändringar i livet för alla, och speciellt för personer med skörhet. En bok med lättillgängliga och konkreta verktyg i mötet med den psykiskt sköra kvinnan och hennes anhöriga. Utgivningsår: 2019 Sidor: 232 Art.nr: 77410843

13 Katalog BHV 2022.indd 13

2022-05-25 15:48


FÖRÄLDRAINFORMATION

Leva med barn MARIE KÖHLER, ANTONIA REUTER, JOHANNA TELL

Att leva med barn är roligt och svårt. Ett äventyr som ger nya perspektiv och innebär både glädje och utmaningar. Hur kan det vara? Hur är det att vara barn? Hur gör man som förälder? Svaren finns i klassikern Leva med barn. Utgivningsår: 2020 Sidor: 240 Art.nr: 77412229

Life with children Den engelska versionen av Leva med barn MARIE KÖHLER, ANTONIA REUTER, JOHANNA TELL

Life with children är en förkortad version av Leva med barn. Den innehåller också information om hur den svenska barnhälsovården fungerar och de huvudsakliga principerna i FN:s barnkonvention. Utgivningsår: 2020 Sidor: 160 Art.nr: 77412458

Leva med fler barn MARIE KÖHLER, ANTONIA REUTER, JOHANNA TELL

Leva med barn har fått ett syskon! Det här är fortsättningen på vår klassiker Leva med barn. Den är tänkt som ett stöd när familjen växer och frågeställningarna förändras. Utgivningsår: 2020 Sidor: 136 Art.nr: 77411192

14 Katalog BHV 2022.indd 14

2022-05-25 15:48


FÖRÄLDRAINFORMATION

Uppdaterad!

Åtta månader tillsammans

Åtta månader tillsammans – engelsk

LINDA HÅKANSSON

LINDA HÅKANSSON

Utgivningsår: 2022 Sidor: 24 Art.nr: 77413462

Utgivningsår: 2019 Sidor: 24 Art.nr: 77411468

Uppdaterad!

Åtta månader tillsammans – arabisk

Fyra år tillsammans

LINDA HÅKANSSON

GUN-EVA FORSSELL, ANNA HÄLLGREN

Utgivningsår: 2019 Sidor: 24 Art.nr: 77411444

Utgivningsår: 2022 Sidor: 24 Art.nr: 77413509

15 Katalog BHV 2022.indd 15

2022-05-25 15:48


FÖRÄLDRAINFORMATION

Barnmat Råd och recept CARINA TRÄGÅRDH TORNHILL, ANNA HANSSON

Åttonde upplagan av Barnmat har uppdaterats med de senast rekommendationerna. Den innehåller också nya recept som overnight oats och blomkåls- och broccolibiffar. Utgivningsår: 2021 Sidor: 48 Art.nr: 77412618

En viktig bok om övervikt Hos barn och ungdomar SOFIA TRYGG LYCKE

En viktig bok om övervikt som ger stöd till föräldrar. Den innehåller råd om mat, dryck och fysisk aktivitet och beskriver på ett lättillgängligt sätt hur man kan förändra vanor för att lyckas. Utgivningsår: 2016 Sidor: 160 Art.nr: 88099105

Om mitt barn blir sjukt eller gör sig illa LINDA HÅKANSSON

Uppdaterad!

En bok med information och råd om de vanligaste barnsjukdomarna, hudbesvären och olyckstillbuden som kan drabba små barn samt när man behöver uppsöka vård. Även vaccination tas upp i boken, samt råd inför resor med små barn. Utgivningsår: 2022 Sidor: 64 Art.nr: 77413189

16 Katalog BHV 2022.indd 16

2022-05-25 15:48


FÖRÄLDRAINFORMATION

För säkerhets skull 0–12 månader Råd om säkerhet för barn 0–12 månader LINDA HÅKANSSON

En uppskattad broschyr som fungerar som ett verktyg för BHV-sjuksköterskan i samtalet med föräldern om barn­säkerhet. Den är också bra för föräldrar att få med sig hem. Innehåller en checklista som underlättar och påminner. Utgivningsår: 2020 Sidor: 32 Art.nr: 77412496

För säkerhets skull 1–6 år Råd om säkerhet för barn 1–6 år LINDA HÅKANSSON

Ett värdefullt verktyg i samtalet med föräldern och är bra för föräldrar att få med sig hem. Detta är femte upplagan med flera nyheter. Innehåller också en checklista och en förteckning av webbadresser för ytterligare information. Utgivningsår: 2021 Sidor: 32 Art.nr: 77412922

Mitt barns hälsojournal MARIANNE RYDIN

Ett utökat hälsokort med värdefull information, enkelt att använda för den nyblivna föräldern. Perfekt att dela ut vid nyföddhetsbesöket. Mitt barns hälsojournal följer barnhälsovårdens nationella program. Utgivningsår: 2020 Sidor: 16 Art.nr: 77412571

17 Katalog BHV 2022.indd 17

2022-05-25 15:48


FÖRÄLDRAINFORMATION

Små barn och skärmar

Ett ögonblicks verk

Barn 0–6 år

Råd från Giftinformationscentralen

HUGO LAGERCRANTZ

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

Utgivningsår: 2020 Sidor: 8 Art.nr: 77412441

Utgivningsår: 2010 Sidor: 16 Art.nr: 72057203

Råd vid förgiftningstillbud

Nedstämdhet i samband med förlossning

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

ANTONIA REUTER

Utgivningsår: 2009 Sidor: 2 Art.nr: 720056

Utgivningsår: 2021 Sidor: 16 Art.nr: 77412786

18 Katalog BHV 2022.indd 18

2022-05-25 15:48


Prenumerera på vårt nyhetsbrev Bli först med att ta del av våra erbjudanden – prenumerera på vårt kostnadsfria, digitala nyhetsbrev! Du håller dig uppdaterad med det senaste inom ditt område och får förhandsinformation när vi lanserar en ny spännande bok eller utbildning.

PRENUMERERA HÄR: gothiakompetens.se/nyhetsbrev

Beställ dina böcker på gothiakompetens.se Alla priser hittar du på vår webb.

Katalog BHV 2022.indd 19

2022-05-25 15:48


Kontaktuppgifter kundservice: 08-462 26 70 order@gothiakompetens.se Gothia Kompetens AB, Box 22543, 104 22 Stockholm Omslagsillustration: Josephine Skapare Tryck: Exakta 2022 Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i katalogen.

Katalog BHV 2022.indd 20

2022-05-25 15:48