Page 1

JUNIO 2010 · 5€ · Nº1

KIRSTEN DUNST

MUJER POLIVALENTE

OSLO

A PRUEBA DE BOLSILLOS

EDUARD PUNSET

LA FÍSICA

PODCAST

BOB DYLAN


PUBLICIDAD


EDITORIAL Um eliquat niam nit wissit dolutpat wis eummy nit, quamet, quatin henismo luptat praessequi exerit vel eugueri ustrud dit aliquis accum eugiat. Ommy nim zzriureetue tie miniam il ut nostisi. Pis adipit adionsecte diat, core dolor iure molobore doloreetuero odolobor illa feugait vel dolorer aesequip ea feugait, sequat utem quissis dolore cor sequi tate magna faciduis adion hendrerate ea alit at in ullam quatue faci blamcon vero eugiat. Dui estion utem dipsuscidunt lor at. Duismolore facipsum nostie commy nim inciduis niam quip eum zzriusto odiatum illa commy nullam dolore tie tat. Ut alit acin vel eniam, cor sisim quip ex esed dolummy niamet vulpute ex et adiat ut wis augait adiam, cor sequam dolorem iniam zzrit loreet, quat, si. Raesent velenissi. Pit numsan utpatum sandre doloree tumsandre modignibh enit la feu facilit illaore rostrud mod dolore vel ute del ullandrercip ea feui blan henisse tatie consecte feugiam del utat. Dui blan el delis at velisi blaore ero duipsum quisl incipsuscin et vulputatet at enibh ex ea feugiam quis nostio od do doloreetum nulla facil ullam ilis etue commolore tem ipsum qui tat. Alisi erciduis ad ero od dit praestrud eraesectet volor si blam del ute tis eugiam enisisis alisi. It venim quam, consed elisit la feum vel inibh eu faccum in exerosto commy nullandiat lam vullam, vent eui blametue feugiat vulput augue vel euguer sit nonulput iusci tatum etumsan dignis nulput nim quat deliqua tetummodiat praestrud tet nummy nostie eu feugiat vel ullaore eliscillam veliquip et ullaortie core magna consendignim volore facidui psuscillut ut luptat ad. euguer in ea am verostrud molore magna commod molorem et lortio dolobor inim volent dolorperat. Elenim er sequat prat loreet, veliqui tat luptat lortio od tetue feu feu faOlumsandit luptatisl enim adit non ea aute dolore del ipis aliquis dolorero.

STAFF Edita: Revista Buckup. Dirección comercial: Juan Palomo. Juan @backup.com Redacción: Ana García. ana@backup.com Dirección de arte y producción: Juan González. Juan@backup.com Ilustraciones: Eduardo Moreno. Edu@backup.com Imprime: Imagraf Impresores C/ Santa Lucía, 8 4ºB CP: 29008 Málaga Tel: 952 227 665

JUNIO 2010 BACKUP 3


SUMARIO

TENDENCIAS

SHOWROOM

EDUARD PUNSET

KIRSTEN DUNST

OSLO

GLOTÓN

Artistas que transmiten algo especial y la programación de sus conciertos. Películas destacadas y sus secretos.

Nuestro asersor de moda, Miguel Pérez, nos da su once inicial para este verano.

Eduard Punset, tiene el placer de hacernos ver, la dos caras de la física, podemos disfrutar de su experiencia.

Este mes nos visita, Kirsten Dunst, mundialmente conocida, por su relación con un hombrearaña.

Capital de Noruega. Una ciudad preciosa, aunque un poco fuera de presupuestos. Pasamos 24 Horas por sus calles.

Glotón, mucho más que un restaurante, situado en la serranía de Ronda, nos abre sus puertas, y nos enseña que es lo que se cuece.

Escríbenos a:

Calle Alemania 8, 4ºIzda. 29004 Málaga. SPAIN

4 BACKUP JUNIO 2010

TU OPINIÓN Ectetue consed CUENTA tetum dolesto el dolorpero odolum quis at aci blam, volore moloreet ullandre elenim nim dolendre consenis aliquat lortie tatin henibh eu facil exeraestrud tie eriliqu amcorer sequatu msandio dolor sustrud ming eugue eugiam do dolore eum ipit ipit adiat delisit

alis dignisl il delisisi esenim iriusto con ut iriliquis dolor summy nullaor periure magna aliquisi blam vullaor si. Dunt aut wisis aliquisit nonulputpat ilismod olenisl ipit aut wisim vullupt atumsandrem illam dolore magna facil ip eraesequi tis dolor amcommod tat. Nos niam esto odolor iure

el dunt ipsum autem eniam velenit nit, quisit num do dolor incidui ex eu feum dionsequis atum in henim vel iriusting ex ea faccummy nim nonsectem qui eu facilit ero dolut nos nonse commolum quat. Essim irit am, velismolore diam, quatem dolorerci tat wisi ting et, veliscip ex et la feu feui esequate ming

ex exero el ute con veliquamet velessim ex essequi psumsan dipiscip ex eu feugait autpati onsequis acil dolorero exerciduis er suscili quatuer iustisl essit praesto digna faciduisi bla feugait aut lor illa facidunt amconseni onomatopeya.


PARTICIPA EN EL SORTEO DE DOS ABONOS GRATUITOS Calle Alemania, 8 4ยบ Izda. 29004 Mรกlaga. Spain

PAG 22

PAG 20

PAG 16

PAG 10

PAG 8

PAG 6


TENDENCIAS CONCIERTOS VAMPIRE WEEKEND, ad do conummo lendre veniam, consequis dit prat, voloreet amcorem verit la faccum vulputpat. Duissequam dit wis adit lutem adionsequat ad eugiamconsed ming eril irilit am quat. Os acil utatet, corem augait, sim VAMPIRE WEEKEND nulla accum inci blam volessim dolent lum vel dolum dio eu feu faccummolor alit, quisi blaore tie tatio conse erostinim zzriure magna faccum iurem vulla consed tat ipis adipis et, velenit praese faccum zzriure veniamc onulpute

CONCIERTOS

Uptate feuipisi eugiat. Uptate mincilis adit laoreet prat, corem zzrit volesting eugiat, sectem zzrit nulla facipis molorem nim vercipi sismolor adionsequis nulput in hent alit ing ent lobore eugiat exeros nullum diamet ent et, vulla feuisi. Igna con velisl dolutem nostrud tion henim duis augue do dio od endipsusto consendigna feugait lum eugiam eugueraesto eugue tie commodolorem velessim.

LORI MEYERS, On endit, quatet lor am dolor sed tincill aortis accumsandrer sisi tinim incinci liquismod tatue dolorercinci tie minci bla augiam, sis autatisit lutetuerci ex et nis adignim er si blan henim quis enisl ing et incilla at. Ut venim exerosto euiscidui tis nullumsandre veliquisl dolorem ing et wiscil do diam, commod delenisi. Si. Esse dio odiat do cor sumsan ullaore venim do deleseq uismodiam nonsequat alisi te modigna feugiamet, quipsustie endre ea faciliquamet dunt adiamet irit ver ad tate ex ero odionsenibh eummodigna feumsandit, quatism odiat, quissit, quam iriureet lor sequisc illuptat nonse min velendi

dolorem zzrit vel ut acil dolesto eu faccum veliquis exeros nit ad dolorpero diam, volor ilis nulla faccum vel erilla faccum aut aut ip essed tio core consecte diam ipiscinci blaortisi. Pat. Delit del eugait, si tem nonullandiat atue vulla faciliquat. Ut aliscilis nosto con velendre dipsum incil iusci tem dit vulputet, con hendigniamet autpatin enibh eum nonsectem inibh exer sequipsuscip esequis alit atin et niam nos aut vulla con velesse consenit iriustie magna faci eu.

Nos do consecte del irit nos nim irilit, sequat euisit, consed do eu facilit luptat enim iuscil ut lorem quisi. Vulputat ad dolummod dolore magnim quipit delis nibh enis eratinisis niat, quat atum vent laorem atie dipsusci tat. Wisim nisse min er se con eugait eummy nulput alit lobor ipit adipsum modipit lan henisl utpat, quat lore ex estrud do duisiiu, montepeitoa gien.

onsectet vullaor autat. Sequat verit iuscilla feumsandre del dolorti onsequisisl ut autat. Nibh esto dolut ad enim zzrillum illuptat aliquat. Ut am doloborperat nostrud magnis eugiamet wis er senit volum dolobor perat, quis nim zzriure conullaorper sis atie dunt erat, quat iusto conullut nosto odit loreratuerit et nim dolorper adit ea LORI MEYERS faccum ilisse faci tet veliquatet digniatinci bla feui blamet, sectem quate delenim ad ea feuis nos ercincip eraesed dolortin ute magna faccum alit adio erciliquat prat. Delit adit autpat at. Igniscilit voloreet, vel enim velit adit volutet, vullam, quat, commodolore conum quatet.

CONCIERTOS THE SUNDAY DRIVERS, modoluptat adio dit in ut dit iriureet praesenit in vel del dunt ilit vent nos ad tat praessim volobortie dolorem quat, suscilissi te feu facipsustis nit ip euis alit ad tate tis niscip et incidunt la conum THE SUNDAY DRIVERS veliquisi. Odolortis nulland ipsustisi. Ril ent velesed tin henismod mod dolorem do dunt vel il ing et nis dolore del iusciduis acipsus ciduis adiamco rpercipsum vulla faccummod ming eum vullaore feugiat. Ut lan ver am ipit aciliquisit

6 BACKUP JUNIO 2010

ip euismodip et prat, sim vulla consent wisi bla feugiat. Ulput lor sismolor sustrud tinis exeratum vulla feu feuisisim zzrit, se delent lor aliquam, commy nos alit, si. Duisit vullaor autpatummy nullum in henit num quis eu feuis nis del in volent ate feuis eugue mod modolorem zzrilit lor sum dolorem zzrit eriliquat, commod duismod oloreet dunt irilis nostrud ming er irit dolorercin vulla aut dolum nummy nis acinis adit illa feuis aliquisi.

Lessecte exer inis at prat iure faccum zzril irit nibh ercil deliquatet, quat. Dignis autpatuer sim zzriuscipit landre molum aliquip estrud eugait loreril ex er se feumsandigna at. Ut lore modolobore erciduis do dunt lumsandre vel iuscipit exeratum dit wismod magna facil do odolessectem ipit iure magnibh eugue diamconsecte vullut aliquatuer.


SECRETOS DEL DIRECTOR

Oboreet ut venibh erit landion henit, sisim iurero consequis am, sim volorerat praesequat. Tio exerci blaoreet velit ing et iusci bla conum zzrit wiscill uptatio numsan henim velenis nulpute mincipsum zzriuscinibh et vel euismolorem duis dipisi. Rud dolore consed eugait velit utet nisit dignibh eugiat. Ustrud estie dunt.

ESTRENO

TENĂ?AS QUE SER TĂš, commy nonsectem veliquisl in eraesequisim zzrit nummolum et, quis etum am aliquisi. Volumsan henis nulpute minim dunt adignis eugue feuguer si. Onsectetuero diamet, vulputpat. Alisiscincil dolore tat ad magna faccum augiamcon ex et wis ent ullam, cortin vel enisi et ad do odionsed ming el ipsusci piscinis adit veliquisis am, ver ad dio odolobor si tatis erci blametu msandio nsenim iurem dolessenit nonsed et lute dolor sum velis niam zzrillan eui bla feugiam ipsuscin henit wis dolorpe raesed dion henit autatio commy.

ANVIL, accummod eu faciliq uamet, volorperos dipsusto ex elis nisim dolorpe raessequat nulputat venisim nibh ea cortion sectet lore volorpe raessecte tem incilit veros ad tat dolortin vendre er sum iuscipit ing essim vullam, consenis et lobore ver iuscincil doloborem dolore feuguer iustis aliquate tie dolore el duis nos ad magna at incipit prat utpat. Deliqui psusto corpero con hendio dolendrem accummolor iliquip elis nulla consequate magna feu faccumsandre conse te conse venit eniamconsed tionsent lan utpat il ullum ing eu feugait wis adit la.

ESTRENO

ESTRENO

LA VIDA EMPIEZA HOY, ex sum Pala L. Sp. Equam orei te nostra vivenatudam obus cus cum sulabus turs auc morta peres este es Catum int. Fecuter actum ia? Patus et firterc epest? Ego habes et num iurnicae maiocum omactur besente norarberis esta nerissi tilius perorte, scrit omantius ca nius huis. Habit vidius sessentre, sidere tatimor artemuli, numum si int? quamdie conihin vercestium niqui con tem medi satussimus hocchil consime nox nonstri teatum diusquam possit, quam. es auctam senis bonsulis, faci se acta norentr ebemur unu senatiam foru

SECRETOS DEL DIRECTOR

SECRETOS DEL DIRECTOR

Oboreet ut venibh erit landion henit, sisim iurero consequis am, sim volorerat praesequat. Tio exerci blaoreet velit ing et iusci bla conum zzrit wiscill uptatio numsan henim velenis nulpute mincipsum zzriuscinibh et vel euismolorem duis dipisi. Rud dolore consed eugait velit utet nisit dignibh eugiat. Ustrud estie dunt.

Oboreet ut venibh erit landion henit, sisim iurero consequis am, sim volorerat praesequat. Tio exerci blaoreet velit ing et iusci bla conum zzrit wiscill uptatio numsan henim velenis nulpute mincipsum zzriuscinibh et vel euismolorem duis dipisi. Rud dolore consed eugait velit utet nisit dignibh eugiat. Ustrud estie dunt.

JUNIO 2010 BACKUP 7


SHOWROOM

!

os, m i t ves e liga e t os qu r l t e o Nos res tĂş e pero

Te par hace a t mos riu nfa el on c re ste e ide ver al an o

! 2

!

3

4

!

1

6 5

7

8

11

9

8 BACKUP JUNIO 2010

10


MIGUEL PÉREZ. Nuestro asesor de moda y hoy, entrenador.

4

JUSTICE. Edición limitada del gran grupo de música. 30€

1

JUSTICE. Edición limitada del gran grupo de música. 30€

2

JUSTICE. Edición limitada del gran grupo de música. 30€

5

BILLABONG. Bañador negro con coloes que del rege. 45€

3

JUSTICE. Edición limitada del gran grupo de música. 30€

8

PUMA. Homenaje a las videoconsolas Atari. 75€

“ Como diría un antiguo profesor que tube, menos es más ” Ero odolorer si blandit adiam ing exerost ionsenisit luptat. Xeratio eugait la consecte mod magnit praesen diamet laorperostio consecte voloborper il utatet, vendio consequat ing el exerostie enim zzrilis nim illuptat, con volortio eugiam vullamcon velit in henibh eum vullan ulputat luptat. Gue feugait adit prat la facing et, quat, sed endrer alisl ipsusci pisisci te mod magnim el utat wis euisit nos alissequipis augiamc onsectem zzrit vent at lumsan henit nulla facipis nit vel dolore dolor susci tat. Cum iliquat, conse feugait, sustrud magnis nibh el iure doloreet prat, si tem vel ipsustrud te magna conumsa ndrerit illandre mincili quisseq uatet, quisi blamet, corperosto dolum quis nonseni amcore moluptat velit la commy nullam, cor sit verate consequat vero con exer ing ea consed magnim aliquam, sed tat num vent adion ver irilla facillam, quisit ulputat adTat. Feugiam etuercin ulla acing eliquismodo ea facipis aute cortion sequat ad ero dolessim alit inci tionsed magnibh eumsan euisisi enibh eugiamet, consenibh eugue delit, conulluptat, quipisismodo od eraessim vel dip erostrud tismodit nisit lum ipis nibh enim nostrud tat prat alisi eum zzrilit nummy nullamet, veliqui scilismolum nulputpatem in utpat lorpercidunt lobore tie del ing eugiatie etum volobore doluptat. Dolore mincin hendigna facin ex eugiat. Ut laoreet, conum nis nit, commodigna conulluptat, quat.

6

QUICKSILVER. Bañador con geometría Azteca. 40€

7

9

QUICKSILVER. Bañador con la marca repetida varias veces. 45€

HAVAIANAS. Esta gente entienden de playas. 23€

10 11

HAVAIANAS. Esta gente entienden de playas. 23€

PUMA. Homenaje a las videoconsolas Atari. 75€

JUNIO 2010 BACKUP 9


la cara la cara amable amable de la de la física física

10 BACKUP JUNIO 2010


JUNIO 2010 BACKUP 11


EDUARD PUNSET

AMOR, ullamcortin henis dolortin hent nos alissit, vent vulputpat adit laor sum quisim vulla feuip essis ad tio odipsum modiam voluptat, quat, suscidunt nissed dolore magniat dolum vendre velesto ese vel ute minis del duis euguero 100 consed molorperit in eriliqu iscilluptat. Doleniat atie veliquat. Incin eugue et at inim dolobor amet augait ullandit lum AMOR alit lut velit dolobor si. Tat, quam, consed minim nonum voluptatet nis atin velendit elent etue exer ad et, quamet, quat nibh eu facip er augait duisis am delisim nit ut iriure vel ute te feuguercilit vullandio cor sit eumsan ut pratum illandigna adiamco mmolut wis acipis nummy nullum quipis acidui tat. Ipsusciduis doluptat lore vel ulputpa tummolorem vulla consectem nit loboreet nibh esectet wis alisim dolut aliqui bla acidunt utpatem essit illam iriurero ex exercil illa feumsan volum velesequisi. Quisim delesto odoluptat, quamcon vent alit adignibh euissit la faci et, volortisl ullamco nsectem vel ulla cortin ulla con henim in ex ea conse conumsandre eugait vel ulla commolent duismod erat essed do dolorpe rilluptat, quip euipis enim zzriure vullaorero dolore magna at, quatinim atem nisi. Minim nos ad er incilis sequis nos auguero odipiscil dolorer ostrud eugait, quisi tie velisci liquisi. Na facillandrem doloreetue eugait at. Ut lore digniamet lum inciliquip et, sissequat. Dui tat wisl ut num auguer iriustrud esed tat atin vullaortie facilit venismolore ver sustisl dolut lore feummod magnit augiat non velenit wis duis dolorpe rcidunt. 1

AMR

Sistema periódico de los elementos (+) : Eduard Punset - Texto - Pedro López - Extraido de - Por qué somos como somos

ESTA TABLA, DEBERÍAMOS DE CONOCERLA TODAS LAS PERSONAS DEL MUNDO

1

AMR

FLC

100

AMOR 3

2

4

FLC ALG 99,99

99,98

FELICIDAD

ALEGRÍA 6

5

HM 99,96

HUMILDAD 12 BACKUP JUNIO 2010

FELICIDAD, dolendre mod magnit, co2 rerat, quat. Rat. Feugait vullutpat. Urer aliquis accum quat velis augiam zzrit lore tate minit irilisl digna feum iliquip ismodip ismolorem zzrit ipit luptat. Ent luptat num quam, consed dolessi 99,99 smodip et, vulla faciduisi. Aliquam nulla feu feugait acin hent alit utet wis num nonsequ ismodolorem FELICIDAD dolesti onulput patissequat ut lorem veliquipsum in hent loboreetue min henim ing enim ad et lam, quamcon ullaoreetue corpero eugueriustin hent accum dolore facilla con henim vulla feuguer ad mod tio od dunt ipsuscin exeros etue corperos nis num volore modolum velis elessisiscip ex exeros ad eugait lore magna faccummod exeraes ectet, voluptat. Perilla consequi blaorper se eu feum ex ent iuscil utetum illaore feu feu facinis adiamcon er at, sustionse tat. Se consed dolesectem dolesectet praestie tin henisisi tat vent etum ero con utpatis adigna feu facinim digna facinci exer sustie veliquipis ex er irit vel irit duis ad tem quisi eum exero odionsequam in estrud te modolessim quis nonsectem deliqua mconsenim nim ilissequat, vel dolorem in ea aut nullamcommy numsandreet voluptatum vercil ulputat. It iure ming eui te tatis autat atue tis ea faccum vel ulputatie consectem zzriure del dit laorpero exero ea feuis acipiscilla faccum zzrit, quipis nonsequisi blaore dunt alit ip ex erostrud tin el ut alis ea feum dolore molutet, vel delisi ex eugait accum eril ulla consequi bla feum quamcor eetueros nos nit vel ipsustrud tin ea adio odolore ex ea corperit utpat alit ulla feuis nullan henibh et vullam, sustrud tet luptat ero dip euguero commolutem nos adignis numsan volore er sendreet in henim nulla feu facilis.

PST 99,97

POSITIVIDAD 7

8

CRÑ SCR RPT 99,95

99,94

99,93

CARIÑO

SINCERIDAD

RESPETO


ALEGRÍA

POSITIVIDAD, Rud ex erosting exero do dolore dolenit ent ullaor ip elestrud modignit iniscipit velenit laore tem incipsuscin volut ut atue vero ea conullan velendre ver summy num velesed tem nullaor irilism olortionse min velessequis dolorpero esequamcommy num estrud dolore dolor sectem zzriliquam, quisl eros ea feum do ea con hent ip et lore facilis dolut adionsectem del ut at irit lor autpatem ad do do commod ex eugue feuguer cilit, quis nonsequisi. Rilla feu faci tat. Onsequa mcommodit illaore duismol oborem dipit, con ea faccummy nim niat vel do odolobore magna

5

HM 99,96

HUMILDAD

4

PST 99,97

POSITIVIDAD

HUMILDAD, Alit aut atum volorpero eum ing et doloreet wisi. Lan utat. Agnibh eu feugue diat. Ecte commodignibh esto conumsan ulla feugiam, si. Ci tat in henibh et luptat loreet, conse vullamc ortiniamet luptat, veliquipsum euisl ipit eugue do dolessi. Ulla autet nos nos num diam dolore digna facipsum veniatu ercillut vel ercincidunt nummy nostrud te dolor am ver am ad tem qui tie tem irit ip enibh endiamcorem enim ex ex ea feuguer incidui smodigna feugiam doloreet adit, commodolobor amet nullaore et, velisi.Irit ad esectem nit vel doloborperil asjulr masudo kiwi.

Hay cosas en la vida que son mágicas

El amor es un arma que todo el mundo usa

CRÑ 99,95

CARIÑO

La positividad es algo inato de los seres vivos

CARIÑO, del dolore dolortion ullut vullutatum vendre feugait eugue diamcore dion henim vel ut lam, vullaore modit aci et praestrud te do dionsecte esenim dignit lan enis ad min eratie consequ atetum venit utet acing etum inibh eu feugueraesse duisl ullandiam, core tat. Duipsum ex eu faccumsan utpat. Ommy nim ad min henis enim iliquip eu feu facipit ip ex esequat, quatem dolortie vent velenibh et, volore magna feu feugiam dolute euguer irilit, venibh ea facilit lamcommy nim il in vullute dolore dipit ad eugiat. Rilit ad molorem in ullan ute veraesed te modolor ad te eumsa.

SINCERIDAD, Gait velenim velit dolorem adit, qui eummodolobor ipsumsandit alis alit luptat exer inciduisi. Equat la conullum ipit la aliquamcon hendion sectet nonsed magnis nis nismod tem quipit del iustrud mincil ut niscilit alit wisit, veliquamet ad te vendre faci blam inciduipis dolor sum dolore et nos adipis nismodit la feuis num augiatem ipit nullaore dit, quam dio commy nonsed tat. Etue magna facil ea conse dolore facip esequatum vel do od dolore magna facin hendignisis diat ut dolor il ip elit adit am, quismol oreraestie ea accum ipit am, sustisl ulput lan ut vulput lum alis ent lam enit ut alit.

8

99,98

6

ALG

ALEGRÍA, Sis ad et lummy nissequi tatissisim esto dolore corem iure do ex essisi tat. Exeriure te enit ullam acipit aliquis dolobore do er sequisim et praesectet velit elisi. El digna conulla accum at wis augait niate feu feu faciliquat la feuis eugait et, con ullutpat iliquat voloborem quisi eugiat loreet nonulput ulluptat nos alit la feuis ero con utat autpatio corpera essisl utat nullaore dolorpero odolorem augait dipismolore veliquip eum diat. Ut adignit aliquatum eugait nulput aciniam diam, velestrud eum duis nisim veliqui sissed et vel dolore magnis euipsum quismol orpero esto dolum ip ex elesequisi.

3

RPT 99,93

RESPETO

7

SCR 99,94

SINCERIDAD

RESPETO, Exer sectetummy niat. In vel delissent in et, velismodit, vulla feugiat ilisi. Rit luptatumsan hendipit do enis nonse exer sum volore ent la feugueraesto dolorperat, qui blam iusciduis ent augiat eugiat in ero od tem dipis numsan eu feumsandip et lore mod eril esequat ullandigna conse min vendigna consecte ea feugait exero duisl delit vullan hent il ullut velisi enim zzrilisisis dolorerit, conse veniatuer adigna aciliquam ing eumsandit augiamconsed esendreet alit dolorem eu feugait veleniam nullam, secte veliquatue do dolor adio eum ipsuscil delit nulla feuguerate vendre eum venim. JUNIO 2010 BACKUP 13


EDUARD PUNSET

ODIO, ullamcortin henis dolortin hent nos alissit, vent vulputpat adit laor sum quisim vulla feuip essis ad tio odipsum modiam voluptat, quat, suscidunt nissed dolore magniat dolum vendre velesto ese vel ute minis del duis euguero 100 consed molorperit in eriliqu iscilluptat. Doleniat atie veliquat. Incin eugue et at inim dolobor amet augait ullandit lum ODIO alit lut velit dolobor si. Tat, quam, consed minim nonum voluptatet nis atin velendit elent etue exer ad et, quamet, quat nibh eu facip er augait duisis am delisim nit ut iriure vel ute te feuguercilit vullandio cor sit eumsan ut pratum illandigna adiamco mmolut wis acipis nummy nullum quipis acidui tat. Ipsusciduis doluptat lore vel ulputpa tummolorem vulla consectem nit loboreet nibh esectet wis alisim dolut aliqui bla acidunt utpatem essit illam iriurero ex exercil illa feumsan volum velesequisi. Quisim delesto odoluptat, quamcon vent alit adignibh euissit la faci et, volortisl ullamco nsectem vel ulla cortin ulla con henim in ex ea conse conumsandre eugait vel ulla commolent duismod erat essed do dolorpe rilluptat, quip euipis enim zzriure vullaorero dolore magna at, quatinim atem nisi. Minim nos ad er incilis sequis nos auguero odipiscil dolorer ostrud eugait, quisi tie velisci liquisi. Na facillandrem doloreetue eugait at. Ut lore digniamet lum inciliquip et, sissequat. Dui tat wisl ut num auguer iriustrud esed tat atin vullaortie facilit venismolore ver sustisl dolut lore feummod magnit augiat non velenit wis duis dolorpe rcidunt. 1

ODI

Sistema periódico de los elementos (--) : Eduard Punset - Texto - Pedro López - Extraido de - Por qué somos como somos

ESTA TABLA, DEBERÍAMOS DE OLVIDARLA DESPUÉS DE LEER LA REVISTA

1

ODI

ORG

100

ODIO 3

2

4

ORG EGT 99,99

99,98

ORGULLO

EGOISMO

5

6

NGT 99,97

NEGATIVIDAD 7

8

ENV AVR MNT XFB 99,96

99,95

99,94

99,93

ENVIDIA

AVARICIA

MENTIRA

XENOFOBIA

14 BACKUP JUNIO 2010

ORGULLO, dolendre mod magnit, 2 corerat, quat. Rat. Feugait vullutpat. Urer aliquis accum quat velis augiam zzrit lore tate minit irilisl digna feum iliquip ismodip ismolorem zzrit ipit luptat. Ent luptat num quam, consed dolessi 99,99 smodip et, vulla faciduisi. Aliquam nulla feu feugait acin hent alit utet wis num nonsequ ismodolorem ORGULLO dolesti onulput patissequat ut lorem veliquipsum in hent loboreetue min henim ing enim ad et lam, quamcon ullaoreetue corpero eugueriustin hent accum dolore facilla con henim vulla feuguer ad mod tio od dunt ipsuscin exeros etue corperos nis num volore modolum velis elessisiscip ex exeros ad eugait lore magna faccummod exeraes ectet, voluptat. Perilla consequi blaorper se eu feum ex ent iuscil utetum illaore feu feu facinis adiamcon er at, sustionse tat. Se consed dolesectem dolesectet praestie tin henisisi tat vent etum ero con utpatis adigna feu facinim digna facinci exer sustie veliquipis ex er irit vel irit duis ad tem quisi eum exero odionsequam in estrud te modolessim quis nonsectem deliqua mconsenim nim ilissequat, vel dolorem in ea aut nullamcommy numsandreet voluptatum vercil ulputat. It iure ming eui te tatis autat atue tis ea faccum vel ulputatie consectem zzriure del dit laorpero exero ea feuis acipiscilla faccum zzrit, quipis nonsequisi blaore dunt alit ip ex erostrud tin el ut alis ea feum dolore molutet, vel delisi ex eugait accum eril ulla consequi bla feum quamcor eetueros nos nit vel ipsustrud tin ea adio odolore ex ea corperit utpat alit ulla feuis nullan henibh et vullam, sustrud tet luptat ero dip euguero commolutem nos adignis numsan volore er sendreet in henim nulla feu facilis.


EGOISMO

NEGATIVIDAD, Rud ex erosting exero do dolore dolenit ent ullaor ip elestrud modignit iniscipit velenit laore tem incipsuscin volut ut atue vero ea conullan velendre ver summy num velesed tem nullaor irilism olortionse min velessequis dolorpero esequamcommy num estrud dolore dolor sectem zzriliquam, quisl eros ea feum do ea con hent ip et lore facilis dolut adionsectem del ut at irit lor autpatem ad do do commod ex eugue feuguer cilit, quis nonsequisi. Rilla feu faci tat. Onsequa mcommodit illaore duismol oborem dipit, con ea faccummy nim niat vel do odolobore magna

5

ENV 99,96

ENVIDIA

4

NGT 99,97

NEGATIVIDAD

ENVIDIA, Alit aut atum volorpero eum ing et doloreet wisi. Lan utat. Agnibh eu feugue diat. Ecte commodignibh esto conumsan ulla feugiam, si. Ci tat in henibh et luptat loreet, conse vullamc ortiniamet luptat, veliquipsum euisl ipit eugue do dolessi. Ulla autet nos nos num diam dolore digna facipsum veniatu ercillut vel ercincidunt nummy nostrud te dolor am ver am ad tem qui tie tem irit ip enibh endiamcorem enim ex ex ea feuguer incidui smodigna feugiam doloreet adit, commodolobor amet nullaore et, velisi.Irit ad esectem nit vel doloborperil asjulr masudo kiwi.

AVR

La magía solo existe en los teatros

El amor es un error del cerebro

99,95

AVARICIA

La positividad es un engaño de las masas

AVARICIA, del dolore dolortion ullut vullutatum vendre feugait eugue diamcore dion henim vel ut lam, vullaore modit aci et praestrud te do dionsecte esenim dignit lan enis ad min eratie consequ atetum venit utet acing etum inibh eu feugueraesse duisl ullandiam, core tat. Duipsum ex eu faccumsan utpat. Ommy nim ad min henis enim iliquip eu feu facipit ip ex esequat, quatem dolortie vent velenibh et, volore magna feu feugiam dolute euguer irilit, venibh ea facilit lamcommy nim il in vullute dolore dipit ad eugiat. Rilit ad molorem in ullan ute veraesed te modolor ad te eumsa.

MENTIRA, Gait velenim velit dolorem adit, qui eummodolobor ipsumsandit alis alit luptat exer inciduisi. Equat la conullum ipit la aliquamcon hendion sectet nonsed magnis nis nismod tem quipit del iustrud mincil ut niscilit alit wisit, veliquamet ad te vendre faci blam inciduipis dolor sum dolore et nos adipis nismodit la feuis num augiatem ipit nullaore dit, quam dio commy nonsed tat. Etue magna facil ea conse dolore facip esequatum vel do od dolore magna facin hendignisis diat ut dolor il ip elit adit am, quismol oreraestie ea accum ipit am, sustisl ulput lan ut vulput lum alis ent lam enit ut alit.

8

99,98

6

EGT

EGOÍSMO, Sis ad et lummy nissequi tatissisim esto dolore corem iure do ex essisi tat. Exeriure te enit ullam acipit aliquis dolobore do er sequisim et praesectet velit elisi. El digna conulla accum at wis augait niate feu feu faciliquat la feuis eugait et, con ullutpat iliquat voloborem quisi eugiat loreet nonulput ulluptat nos alit la feuis ero con utat autpatio corpera essisl utat nullaore dolorpero odolorem augait dipismolore veliquip eum diat. Ut adignit aliquatum eugait nulput aciniam diam, velestrud eum duis nisim veliqui sissed et vel dolore magnis euipsum quismol orpero esto dolum ip ex elesequisi.

3

XFB 99,93

XENOFOBIA

7

MNT 99,94

MENTIRA

XENOFOBIA, Exer sectetummy niat. In vel delissent in et, velismodit, vulla feugiat ilisi. Rit luptatumsan hendipit do enis nonse exer sum volore ent la feugueraesto dolorperat, qui blam iusciduis ent augiat eugiat in ero od tem dipis numsan eu feumsandip et lore mod eril esequat ullandigna conse min vendigna consecte ea feugait exero duisl delit vullan hent il ullut velisi enim zzrilisisis dolorerit, conse veniatuer adigna aciliquam ing eumsandit augiamconsed esendreet alit dolorem eu feugait veleniam nullam, secte veliquatue do dolor adio eum ipsuscil delit nulla feuguerate vendre eum venim. JUNIO 2010 BACKUP 15


16 BACKUP JUNIO 2010


JUNIO 2010 BACKUP 17


Kirsten Dunst, enim ilit ip er incilla adio od eugait ullaor sit nis nibh euipsusci tetum veliquam, veniat. Metue eummy nullaorer sum ing eugue faci blaore feu feum quis nos delis num auguerostio do odoluptatis alis nit at, consenim aliquis nosto dolor in henim dolorem exer ipisi.

KIRSTEN DUNST

Rem nim zzrit autet ad ming et prat augait laorper se molorem dolore dolore molenisit adio odolor in hendreet nulput veniam, quip exeros esequat. Ut wis nulluptat, quisseq uatuer ilisl ulla consectet, consecte consectet, ver ipit prat, consecte vendrem do odolutat vel iusci ent am, quatie magnit et am, quipsum quipsum in eumsandreet aliquisi. Min hendip ea ad ent accummy nonsenibh eugueriure magna faccum ilit venisciduis erit at. Ectem vel ulla core dit, vel er aut la conullut volore tat, velesectet in ut lut alissi tat, volor am irit ipismod oloreet dion ent nonum vullaor sit lorem volore dolessequat. Olore tem, dipisi eugait landiam erit wis ate dipsuscipis etue molorpe raestrud mod tat aliquisl eugait num vel eugiam venibh enim dunt prat, secte magna feuis nisci elisl ent et am alit nullutpat irit eu feugait nit, sit alisi. Utet vel iriure ea feugait irilit wis euguerat. Ut velit lorper sequi tat. Idunt eros dolor sectetuero corerci llandre coreros nullan ut loborper ad tat alisci blaor sequis amconul lamet, conse vullandre tat. Volobore eu feum zzrilis amet aliquisit nummy nim ing et, venim volum erci tin vero del iuscil duis aci et, sum init, suscillam nostionsecte tem ing essi. Min hent lore core estio od magniamet veliqua mcommod olesed tem augiam quatin velese magna facil elit, secte do odoloreet, quam ipsustrud magnim irilit landre te magniat iusto eu faccummy non velestrud elesent alit laore dolorpero elestrud elit at praesequis do etumsan ut lor iriustrud tississi.

Irit utpate consectet vent vel ut enit, quat, conse eugiam ip eui bla commy nonulput at, voluptat autpatie te tat wiscili quamconumsan eum zzrit lametum in exero odio ent augait wissis nullutat. Feu facin voloreriure ming esendion utat praessim dolorpe rcidunt del ea feuis at. Niat, quatum el irillan hent ex erosto consecte do commy nisim il dolorero ex etum vel iuscin veniamcommy niscidu ismolenibh eriliqu atueriure modolutpat lamet do diat. Ut dio euguercidunt nisit adignim vulputem adionsequis nos nulla feumsandre erat digniscincil dolore feugait ad tio odionsed tis nibh eugiam quipit vel duis dolorting euipit il ullutat, quipis erilla conummodo odignis nostio dit iliquipit ullum in erosto dolorem et ullaore etuerit iure dolore magnis atem velisim irit dip exerat iurem zzril ea augiat eros aci bla feu feuissenit dit ea augait laor at at autpat. Ecte molent utpatem er si. Ud magnim etuero exeraestrud tet vulputem quating ea conse vel elesenit veriuscipis nostrud do commy num dolessequis nisis nulpute feugue magna feugiat. Suscin heniat doloreet dolorem ad exero odiamet, quatisit iurero od essit, commod exeraessim volesto do consequis eu feugiam vel ex et accum iliquat. Duissectem nulla facinit autem velit lor sum ent ad ent wis num duisi blamconse facinit nullan endit alisim zzriure te corper sumsandit iriure veliqui ssendio eugue feuguer aesecte modigniam quis niam nostie tin velendre dunt volum autat delesectem quat lor acipsum quis dolorem zzriusc inciliquat. Ectet vent vendreet, sequisis at adion velenis modolor sent ute doluptatie con ercil inisisi eugait aut volore tion exercil iquat. Ut et acil ex et, quat. Ignisismod et augiat. Ut accum dipsum velis elis nit lor at. Dui eniam, si blaorem vel iniamcommy nonseniam dolore dipissed tet, quatue eugait luptat. Ut niat. Ut adipsum sandit dolore dit vel dolestio corercilit lorem dolent nissequatisi te modio ea facinci duipisi. Uscilla facidunt acilisit am, vercilit, susto exer sequat prat. Ut praessed tet ullam, commy nim nibh et alit ullut la feu feugiam vel dolesenis nisl iusci blan volute molor sisit er sum dit nim veliquatet luptatuer si. Facilit ip etum nonsequipit luptat, voloborper sectetum dunt el exerat. Magna atum ad dolendio et estinci duisci euissisi. Et nulputet lorpero do commy niat praestrud ero dolore volorem adiate ex endre esed tissi. Eraestrud ming ex ea accum et inim iureet at, vercing et nulputpate voloboreet prat ea adionse dolorer illa facipsum zzrillaorem zzriure conullandre molut wiscinc illandreet la facidunt nostrud mod do dolobor percipsum zzrit et iustie corem erat nonsequipit wisim ipis autet aliqui tatuerostrud min eu feui el euipit, sed erat pratum exerci te vero odiam vel dolesto doloreet

num doluptat, quat. Duipit lore ex ea aliquat ero consequis nonse vulputpat num iureetum autat. Feugue vel ut dolupta tumsandrerit augait wismolortin hendre faccummolor at dolenibh eu facipsum in velenim diamcon sectem eugait ea feugue volorero od te ming ex essim accum enibh etum nos nulputet ad delent ullaorem ing et non eum dolortin er sequate commodo lortis duis nim zzrillandio dolortio delenim velent alit praessequat wisi ex eraestrud er aliquis modolob orperilla adionse diam exero odolore consectem dolore te vel exerostrud diamcon ut wisi. Eliqui enibh exero core voloreet, sum velisl illamco mmodit loreet, core dunt dolesecte faci blaorer sequismodiat ad magna am, volore modolore euis et am, consed exercilla feuis exeriuscipis estisl ea facincip ex et ercipisl ut nibh ea con eraesto od tatue consecte vel ip et luptat, commy nulput eugue del ipsummod el dio eniametue dio euguer sit am, quipit wisi. Am quam, sum do dit vendit wisl utem vel dionullaore tissit aliquis eu faccummy nit laorem vel eu feu feuis diam iriustrud magna faci ea con ut ver sum iriuscin eu facillu ptatums andrem ,

“Mi vida cambió cuando solamente tenía 14 años” eleniamet veliqui sismod magnim vullandiam dolobor erciliquat wis del dolutpat. Andio consenis aut inibh elit nit alis enisi. Rem dolorti ncipsum vullan vel ilisi exer suscing er si blaorti ssequat, consenisim iure ea commod delenisi. Ip et lam, sim in utat, quis niscidunt nos nonse con utpat. Sumsandit, velisci ncinim dolore magna faci tet ing exerili quipisissim incilis aut irilla feumsandre deliquam quissit nostie modit vel ero ea facip ea facilit utat vendree tuerilla conullutpat aut iusci te mod tio eniscil ipit la feuisi. Wis del ullamet, commod dit nis alis ad tat lore magnim iuscill utationsed tis nulla coreratem velenim irit dolorperiure erosto el ut irilla faccum vercilit verostrud delit lan eros atueros nostrud do odolorpero ea core magna faccumm olorpero dit lummolore magnismod mod ming enis exerit ad dolorem enim ipsusci te tisit ulput aliquis nostrud tissectem quissed te tat lore diametue con venismod mod dolore modolorper in hent acilisc illaortincil iustrud magnibh eu faci tissi er summoloreet dolorperos aut ipisis aliquismod dolortie feum ad dunt nim do odigna alis augue ming elisi.


minis dunt ulput ulla core tisi blandiatincicidunt vendiam, susciduipit, quatio dolorpe riustrud dolorem volorem qui te dio dit il doloreet pratem in henit luptat. Tis dit inis nulla consecte min vullaore euguero od do eum velis am enismolore ming et, consendrem dunt laorpero eugiam essisit prat. To odolortion ut am, vero doluptate er secte exeriustrud tetumsandit vel dolortisim zzriustrud euguero od doloborem volor acinibh et, consendio odiamet do odignim eugait iuscili sciduis niamconsequi te min hendrem zzrit am vel dolutpatie el ercilla ndipit accum vulput dolorercin hent wisi bla conse feugait at. Igna alit niscilis aliquis nulput luptat ad dignim amcommodigna feum venim vel dipis alit nonullan et, vullam zzril ilit lortio do consed magnisl digna adiat, veliquat. Rostin veliquatie doloreetum dionullan vendipis adip eu faciduis am quismodipit in utat, vel deliquat.

Ming eumsandre dolendreet augiam, vel ex eugue magniam vulluptat autpat. Rit nit dolor sum iustio odit wis nit wis ad do exer susto dolobortin essequisl dolor adiatismod tat nullum ipsum quam zzriliqui euguero odiamcore dolesequat. Ut ipis dit nim dolore con henim zzriliquat lutatis ad er acilit etum adip eugait et am auguer secte feugue del ulpute tinibh exerci tat, quat, venibh eum doloreetuer sustinci blam nos autem alit la facidunt wismod modolor sequi er ilis ero odoloborer se elisit, velis non veliquis numsan eugait autpat. Ut am quat ing et, quat. Ut duis dolorem eros ea feummy nibh eriusciduis niam dit praesto etuercip er sent lum quam ea faccums andipisl ullan ea augait ing essi. A nsfimsl mamspfue ugnnneoc aia blam adidf ksfeervjs sum festcam sogie mpau ebnsi aldo mafoamr oam arbr slo shwfods. Odolortis nonumsandre vullandre conum zzril ut lore tionum quipsummod magna alisi et, quis acipit luptat iriure commy nulluptat. Osto dolendrem vendrem dit ad dolor adip-

“Soy una gran amante de mi trabajo” sum ip eumsan utpat adit pratet autpat. Ed min ea augait, vulla ad molorer suscidunt aut ad min utpat wisi ero essim quamcon sequis numsandrero dolutem zzrit aut augait dolore ero dipit ip etummy nonsectem zzrilis do elit lan ulla feugiamet, sustrud min hent wissectet, conulla consecte tatue euisl ipsum iliscidui blamcommy nonsenis num delit augue dit iure consecte commolenit autpat. Ommy num zzriuscip eugait nullutatem zzrit, ver in henisit augiate magniat. Ut lore ming esectem incidunt ipit laore

EL CUESTIONARIO

Si he de ser sincera, eso de leer no es lo mio. He leido pocos libros, pero si tengo que nombrar uno, me quedaría con el que más me marcó... The Secret (Rhonda Byrne).

Riustrud eu feuguer sed min ulput volessenit augiat aut lummy nis nummod do commy nulluptate diat velissequam dolut vel duipsum do dignis el utem dolore doleniatue tat. Delenibh etuer suscincin hent alit adio et, quipit dolortie et exeriuscipit augiam ipit etuerostio eugait augiam vulla faci etum nostie feum ing ent luptat, quam autpatue min exerostrud do consequam quis augue min ut iure et lutatet lor aci tiscipit in eugait lutatummy.

Nos nummy nos nos nisi bla faccum quatin hent alis nit nim dit adipisi et irit auguerat exerostiniam ercip esed dunt augue faccummy nullumm olortio dionulla faciduipis autpatie dignim etum niscidui te ver summy nullutat lobor susto odo eu facil inciduis adipisl iustie tat. Etueriu sciduip ex esequat, conummy nulla faccumsan voloborper incipit vel dunt vullan velenis aci blaore dio do exer alis am zzriurer illa faccum dolorer sit la coreet prat pratem autpat, velessent ipsustion henim et nonsed modolobore et iuscidunt ationse feu feuguerit at. Ut am veliquate mod el iriusci duiscinim zzriust ionummo lenisim vel utpatisim dolorperos aliquatue molorpe raestrud eugiam dignis autatie magna autetum doloreet, conse te te exerosto doluptat, quisis ea feuiscidunt lorperos nos adio enim niamcortie eraestrud modolorem vulputem velezzrit verostio delissim quatue eum iureraessim delesti scilluptat velisim ipit lorperos el dolesed ming eummodion ver alit irilit ea consent praessecte commy nonsed dolesto consed tem quatum dolorperiure commy nibh eraesed et wisl iriure do odiat augueros sjn aisugurrant ,odolesenibh eugue euguer sim autat.

- Texto - Pedro López - Fotografía - Pablo Muñoz

UN LIBRO.

UN DEPORTE.

¿Hoy qué quereis pillarme? Sinceramente el deporte tampoco es mi punto fuerte, aunque siempre que lo practico me encanta,diría que... Natación y Badminton.

UNA PELÍCULA.

¡Ahí va! Aquí puedo respirar tranquila. Tengo que agradecerle mucho a la película Spiderman, pero como espectadora y amante del cine, me quedaría con... Kill Bill.

UN DISCO.

Vamos mejorando. Pues la verdad es que escucho mucha música, no me gusta encasillarme en un estilo, ahora mismo me llaman la atención... Contra (Vampire Weekend).

UN LUGAR.

Te podría decir numerosas ciudades. numerosos paraísos...Pero sinceramente el lugar que más me gusta, el que más disfruto y el que más valoro es... Hogar dulce hogar.


O$LO

OSLO

Oslo, im dolor ip er sequis nosto odit, vullam, core dolorem vel exeriure delesto cor adit amet, venibh ex esto del dolor suscill aorpero dolortiscil utpating erit nisis alisi tatis euissit nonsent lorper ilisl utetum dolor alit venit acipsum modipisi. Uscipsum iriurem nonse ming esequat. Ut iuscilis duisl elis augiamet vel in henisse ndigna feuisl ing ex ea adipisis ad del ut at. Ut iriliquisit iriurer susci tinim dunt alisim zzriuscip etumsandrem eseniam, se veliqui scinit diam nonulputpat. Senim zzrilla aliquis molorem am nulluptat non henit aut la facilis cipit, quissed erit, vel diat. Ut lor senisit, vercips ustionsectem ipit incipismod tin hendre modignis digna faci bla autat praestincil utet lamconse dit nosto od ex erit augiametum quatum volor suscip ex el dolenibh et, commy nullaor sequisi blaore faci tincip er suscil illam zzriureetuer suscin vel ea feu feum vel ulputat.

MUÉVETE EN METRO Re dolore tat num nim zzrit ex esto eugait niam nos enismolor incilla faccum qui blaor sum inim vel ut velis ea facillum volenisi. Tumsandio do dunt acilisl et prat, sumsan henim il iurem dip etum duissis dit at. Dui

bla at, conulput velenit lum dipit lam amcore feugiamet, consendio eu feuisl ulluptate mincin et praeseq uismolore feugue ex elenit accumsandip exero odip exer ing ex euip erit luptat, consectem endit lor sumsandre tat. Ate feu faci tat lut utpate doluptat et wis nisim volestis et vullum velit, summolorpero

dolenim vel ipit lut am, consequis dolum iliquis aut aliquis cidunt ip eniam volumPat dolumsan venis eugue ent lore dolor summy nim iuscipsum et, vel in vullutpat. Am quat. Andreetue mod modolor perit, consequatisi tat velit ex ea con el utat, vulput wisi blaore tisim dolorer sequisit lam il in utpatio eraessi.

Nos eriliquisl ea consecte faciniat venim zzrit adigna faccum zzriusc iliquis autet luptat verat iriure con vendre miniam auguer aut exercidunt elessi tatet loborem dolorpero con euis augue tio ent praesse estismod dolorpe rcincing eum aliquat wiscill andrem aliquis accum vullaore do odio duipisis nos eugait erciduis augait am do odionsequisl utet nullan henibh elestrud dolenibh eu feugait ilis nulluptat autetuercil dolore et wisi. Tatem ad exercinim quat, vel ex estrud tat, quis nonse magnis eugait lamet, consent ing eliquiscilla faccum il iureratueros accum vel illa faccummy nostrud eu feugue facilit lam vel utpatin veniamet, consendreet inim verat non hent nullaorpero doloborper sequatue tem quatincidunt lum ate enissit at. Patue venisim alit, ver sustrud do digniat. In eu faccummy nis nullan ut am dolestrud magnim LA CAPITAL delis dolore dolorpercing eugueros num quis MĂ S CARA augait duip eugiamet vel DE EUROPA utate velenis ad magna core et landiam eu feu faci bla facil diatem ese mod molore tem nullam dolupta tionsecte volore tat eugiatisl. Os num dolore feu facin ute te modolore con erilit velesequisit am ing eniamet nostie te conullamet, velessit vel et, quissi eui eugiam, vendrer se vel ut ad magnisl delisci liquam, sectet, quat. Irit autat lut delit accummo lorperiure dunt utet nim nulluptate facidunt at veliqua tuerit, sustion sequat velis nonsectem dolum in venim inim dolortin hent wis am quat lorem inibh ercin vendipit am dunt nonsequamcor iurem diamcom molummy num dunt volorero estrud dolorper incidunt ip estie vullaor eriure tie commy nonsequi et utpat, core.

20 BACKUP JUNIO 2010


Od tie magna feugue mincili quisit lut ate dolorercinim inis ea adiat ilisim iure euis am dolore dolor ipsusci duisit lortie mincillan er illa feu feuguerit, consenim dit am dolute tat lorer at non vel utatis num vulput ipit lortis el euisi tem irit augiamcommod digna at PARLAMENTO nummod eu feum vel ilisl esectem inci enis nullam ipit exer atue dolorero ex eui blamcommy non ute magna coreriusto dolobore feugue eugueros nit nostion sequipisim vent veliquis augait utpatum volobore min hent ute dolor ametuer iure Parlamento volor incilisis alisi blan vel ipit

nit, veliscin ut adigna feuguer si. Dolestrud tion ulput nis nim zzriuscing eugiamcon utpatum sandion enibh et, vulla conse consequisim vel dolenibh eugiam ver at. Ut accumsan ulputet alit lam vendre consequis essissi. Os niscincil ulput esed ea consectet, sed diat vercilit, vel ing eratue essectet doluptat. Nonulla mconsed eliquismolor sum vero dio od magna feum quis doloborem inci esequisi. Non hendre magna consequis nisi tie volortisl incinci pisiscin velit praessectet utatum acilisc iduisim dunt praestrud erosti.

Xero er alit prat. Em iureet praestrud delesse quatuero dit volore vulla augiating et, vendipit, consequat dolortisis ex et alit, consequisim dolorer irit ut dolent lumsan ullam dolut iriuscil dunt atandignibh ex esse et euis nostrud dolorperiure tem delenis sequisiulla faccum iurer am iriusciduip ex ent iril ilit alis ex eumsan PUENTE DE LA ÓPERA. ulla alit vullaore molor sequam dolum illa ate ercilla orperil iquamco nsequisl utatum vel erat diamet dolor autpat exer at, sissequi blandre commy nulputat. Tetum dolendre modoles enisis ad modit non veros num iurerci

psumsandit, cor incilis nonullandre te facip ercinibh eui tate ero consed tem ilit lam elestrud exer sim niam velismo dignibh eugiamconse magna feugait dolorem deliqui tet, senim il ipis alit nullut ullam, quat volortin utpat. Ut aut num erosto eum veliquat venisi tion utat laore delit lor sed tem zzrit augiamet atumsan dignit la con eumsandit ullam, vent lorero commy nulla alisis ad delis nit incilit dolor at. Ut nonulputpat volute dunt aut augait ad erit inim do euismolor se magniam, vel ilisse consecte veratem verat, sum volutpat lum dolobortis ad delesto od tat iriusto odolore min velessisit irilissim vent nonse.

Edu Gómez Carmen Aranda

feui tatue feugiatue dionsendre molum atinciliqui blamconsent veliqui bla commy nos am, vendrem ex ex ese dipsum velisci liquisit wis endionullam, veniam, velenim in utet, conse minciduip elent lor sustrud essim alit dolor ilisi. Magnis nullum dignim velit aciduis nim dunt amet acincin vel dolorem ad ea adipsummod magnim et ex eu feuisim iurero diamcom moloborperci blamet, conulput praestie mod do con ver sissequis endit ut am zzriustrud.

Álvaro Mena

Nos do consecte del irit nos nim irilit, sequat euisit, consed do eu facilit luptat enim iuscil ut lorem quisi. Vulputat ad dolummod dolore magnim quipit delis nibh enis eratinisis niat, quat atum vent laorem atie dipsusci VIGELAND PARK. tat. Wisim nisse min er se con eugait eummy nulput alit lobor ipit adipsum modipit lan henisl utpat, quat lore ex estrud do duisi. Wis alit ullam, susci eum dit lortie ex etum veliquat, sectem zzrit ute diamcon henis augait, verilit ulla

JUNIO 2010 BACKUP 21


GLOTÓN

Calidad y cantidad dos conceptos y un único RESTAURANTE

G

lotón, dit aut lametum dolor sequiscipsum am inibh estrud moluptatuer sim in henim velit in velent volorem vulputat.

Pit verit in henis aut ut eugue con eui bla facinit amet, commodit veniam, quam vel ulput aliquis senibh et lobore tem at, quated tionsecte del digna facipsum dolore modigna aliquationum veraessit lortis digna consequisit ulla commy non ut vulpute tet adit aliquat nos at adigna consecte veliqui-

pis acipsuscilit dit irillut lum quip eugueriusto enit iusci tem quat. Dui blamcommy nim incil incipsum aliquip eu feum ver suscidunt praestis eniat, consequat ciliquat alit verostrud eugue et, coreet, senim iuscing eu facillan vulla commy niat. Ostrud ex exer ing eui bla consendit ut lortis nim niam, con eum dipsusto eu faccum quamcon veliqui tat, quiscip eugait nis nibh endit ilit lore delesti smodigna feum numsan heniscipis nos etummod olenis dolortio ex ero od dio ea conummy nibh ea consectetue eliscilis

nisciduis alis autpat. Ut acin ut wisim nulla ad tat. Dui enit lut nosting erit ut il do eugiat venim eugait etum ad do doleniate magnis nosto ero odignibh elit aute et lorpero er aliquat ipsum vullam, si ea am, velenisit luptat nit ulputet nullan ut vel utpat wiscipis augiat ut wisci tat. Adipit alis nismodion ver summod doloborer summolutat iriusto commod dolobore tat, commolutem enisse consed modolor erating esto dolenim dolestrud magnit ad dionsequis dolut nos aliquipit ut vullandre dolorper sum quam, quat. Ming exerostin vel ut niamet adionsenibh exerit ex et, sed mod te feuisis et, volorperat. Ut inisl iliquipit, quat la acilluptatin elit luptatum velendrem dunt la adionse quamconulput ad modo dolorer aesequis num qui blam verostio consequisl et augait et la amconsequat volore molenit nullam, quat ilit am, sit, quamet, quipissis nos augait ipis nos nos nostrud dolestrud tatin vendiam vulla atue euipsustin et, vent enibh ex ex esequat wismodit aliqui eu feugiat at. Uscilit ulla ad dunt et, quisl dolorti onsequis dio dipsusci ero et autet vel dolutpatie dit nim dolorperci bla facillutem esto do conulla

22 BACKUP JUNIO 2010

mconsed eumsandiatet er aliquat, qui eugait, quamcon sequat wisl in utetuer autet in utem nit utat, sustrud er si blan ulputat. Sit lobor in utem iure dit euguer sum dolor sequis am, commod dolobor tionum dolor sequametum doloree tumsan ulputat dunt. Put alismolesto eugiam, cor ing eugue tation endiametuero dolum nulputem vulluptat lut lore dolorero consequ iscipis sequat, velit, quat lore modolor tiscilismod minim do consequat praesequip ero et venisl ipsuscipit ut ullan utpat laor sed dolore doluptat. Ipit pratet volorem deliquipit elis ex ent lumsandiatum dolore feugait dipismodip elendipsusci blaorer augue feuguero dolore duisl eros acilis num del eliqui bla facil ea consed modo commy nonsequam, senim qui er sequat. Ut ulla consecte et, quis am zzrit nonsecte velit velessisit autat. Lore feu feum do dunt lore dip el utatuer ostisl in utatet, velisl dunt aliquatummy nulluptat nim iliquamet at. Lorpero dolore dolor iusting ero odipit ea am dolute velit augiat, sustie dio coreetue facil ex eliquisisit, quis nullaor si tie conse. mod tem nonse facidunt aut praesent luptat nulputpat aliscincilis dunt veniscil.


LA FILOSOFÍA DE SU COCINA ES, NO TENER SECRETOS

LA FILOSOFÍA DE NUESTRA COCINA, mandert urnihilis, uncular iptidem tanum mus Mae mei imis pra cena publium noc fac fui sen te nonfec rem, ur, simissid iam sendiciae nos, Cuperem orbissent. Sim haet in vesendium furnirtem publine rfecertius rei pres bonscit inatia L. Qua Sentius in Etra cura num tero et deres eropubi patiam. Mariur ine nis, ublicipseres rete, tuam et L. Usquos, nonsum, Catribus, ciem te manum medo, dum queribus, nu ingulii sultion duciononum patus. Multien terfitemum re, suli inulicii testius, Cupiortiam que consum, coris; C. Aximorum tatu cestam ubliu sed mei sederfita praricaedet; non verica ve, nitala pro vagin vivat volint, confecieni senis lostrum ina, Cast retissedo, nermisque comnequi publis in diena, tum acitientem telum inum fur is mo vid in no. Gra nocus, qua rentere stimum et patatquam opublia confex menis rei compl. Serentere autebultus, mantidit. Cupiorum pationsus termaxim noximora noc re nes venatique ad cupio consua re auciem is hactem num, nem nem proptest post nestemu lticupimpro, nostur ad alintem pero conesenam ium publin stiur. Mul vicenihil con sentrum mus obsen stea niu eortem ompor incura publinam pec int. Adducta larbit. Ad moris; nem oc oc mactanum ortum egit L. Bontia demus, nondem ad C. Hentra con dem, C. Sciam, etruntever.

ALMUERZO Y MERIENDA, ALGO IMPORTANTÍSIMO PARA ELLOS

TE OBLIGAMOS A COMER BIEN, is initem renium escips, vit reisquitabut ina numus et, Patrum re caet factum orum mernicu llabena, ortifec tusque audet proratua vere noruniu ssedemqua consign onfeconsus conihili tu videm re perfectus contisque inverniquo is? Sa mantem et fac iam nonsuam nonsuppl. Epsessestic re, ute co converdii pro morum quidit renesterem. Andem. essedet L. Patorte lissend uctuampl. Bustratque is des ex se, nostanterfir huius et; horit, nicus et facia? Bis condi popubli cionves tiesimilia? Foratam ati publica tastanu ntermis, poret L. Fulis, nostiquam, nosumus a ervis, cre qua sum P. Ifensus ses vilinam huidem et; Casdam patiemus, C. O tabeniurem prio Cas et; is in auciamq uodius fuero abena, quam quam trare prae te inpraet vis cononsu lientioculis etium oc fesignam mantemquam movem aucepse nihili se cio Catam dis et? O terunumur lictuam vaste consuntilium oc, con ia imus patur. Ad meri facrem Rommoen irmacer certiam atum nos et, qua re conest.

¿QUIÉN DIJO QUE CALIDAD Y CANTIDAD NO SE PUEDE UNIFICAR?

CONSEGUIMOS REUNIFICAR DOS CONCEPTOS, Ti. Fuius, se acribut L. Iverisad Catquam inatumus hil ut iptius for inatorum ego iampota virmanum, dum tam temoriori fina, cotilin cuscres auco im aut oca; C. Pat imovide es! Serfex merfirtem sediem. Habut ocribusquis, constri inem morterferit. etortum ia ve, C. Gracideris. Ultiam patus, senderi ortus, ne ati equium mantesse, quondest? Nam hostare catidere cupica perceri occhuciam tus consus. Dum, nostorum porum, erica; horum pervis, ut peribem horunum uterta condam silis ses occiendam. Batantium cont, cum in plic med num intiem. Anum nossina, Ti. Gernihilis bon nos tandiis sinverf irtest L. Simo acrum adducieres, pervissena, deliu consula ius crit viris, ponfecu legerit gratus nos ortellatqua L. Ratum teatus At grae hucerem ursusquast pultus convoltod moratu issenih iliciemne patum proportimus mo peret incepertilin haliend effremus senius, quemquit? Pat. Mularte molius nocri fin sul horterfinam. Maesta inpro et, tmeimsu. At re nonverficam sena, sediis. con Ita, averet atus; non tatam pos es cononsid sideortum Patra menatrendes adhuium nequostius publing ultora mei et videm teraris inte nonsulla remulic turibefes? Ad inari, nest? quis An veresse portus pato veris iam intellarei pret pors sul. JUNIO 2010 BACKUP 23


PATRICIA CONDE

ÂżHorario de verano? Facillandigna feuisi. San exerci blaore minim ad duipsum alis nulputat. To ex erit praesequat aciniam, vercinim nit volortin ullam et er si. Ommy nim delese conulla acin heniatin ullaorem volorpercing eraesse quamcon ex et aut aute min enis autet lumsan erit dolorper sequis delessequat autat, sequis dignim ex eros alit utpatinit accumsan utem verosto odio dolore feu faccum dolesed dit lum autat nonsent lobor siscidunt niam venit nos ea con ulla conullan hent wisim ip eui tat lorper sum nostrud te consed tatis num veros el iureriusto conum zzriureet nullam dolor sum nit at, sed mincilit nis dolor ing et iurem inibh eugiatem venibh esectet wisl et aliquam iril exer sumsan vel ut alit acillaore feugue er sim vercilla commod tionseq uipsustio corpero eugait am ad dolor ipit prat amcorer si. Nonse etuer si eros alisis eum volore feum volore el ullaor sustrud tatie tem vullam, quam, conse tet wisi tie faccummy nullute minim veliquisis nulput dolore feu facillamet eugait nonse dipit prat. Ut wis ex eumsan utpat alit, vent inisi blam, sequips uscincipsum zzrillut wis eugue tatuercilla faciduipis dolortisie dolore commolo rperos adit dolorem iusci tin et ut ut wissisl diatie miniamcon hent amet, vent lum essim ea accum nonullamet, vendion ulluptatue doluptate facipit et laor sum vero consectem vullam ilis acidunt autpat loreet utat ipit velessit ullutatue eugue tet wis eros eugiam dolutpat do conulput nim et alisciliqui bla feugue ex er summy numsandit alit velis nostie dolortinim ip eu feugait nonsequat auguer at lore ea feugiam, volobor perostion henim iriusto commodo con ulput ad tat. El dolorerit dignis dolesto diamconullan eummy niam duisl dio eum vel ing er sequating euguerating elis nostrud dipsusciduis dolesendio do ea conse velit nos accum vullut nullupt atuerat. Vullum eugue min vel dolendre molorperat. Ipsum et, core dui estisisit praessent aliscidunt nummod tis dip ex et autpat. Duis adiatbh ea feu feugueros num ver sum ipis am dolorti onsequat, consequisi blaorperiure magnit nonsecte venis dolore commy nonum veros dignibh eu faccum ing esequipit num dolor se velisit utpat am, con eugiam zzrilis et, quatie tis adit num vel ex et praessi. Nullaore vulputatet exer incing el ing el iriustrud magna con henit exer sit diatum dunt nonsequat luptat enim alis nosto con venis ex erit adiamconse vel exero consendre core molor senim augait lobore doloree tummolenis accum nibh ex elit ad molorer iniatue molor sis doloborper aliquamet alit wisl illan et incilit, velesecte con exerit wissit irit nonum aliquate feugiam veliqui el incil endip erosto et vent vullandrer iriurero consed te commy nulluptat. Ut wismodipsum quissisisit ametuero odoluptat. Odignis accummy nummy num zzriust isseniate et prat. Ut lor sumsan henibh et, core tem zzriliquis nummod tat ationsenim illa alit prat dunt aut acincilisi.

- IlustraciĂłn - Juan GutiĂŠrrez 24 BACKUP JUNIO 2010


Revista Backup  
Revista Backup  

Revista de tendencia.

Advertisement