Page 1


Dit rapport is geschreven door Bart Zweekhorst, Berit van de Wiel, Kim Jacobs, Roxanne Westerhof en Perry van Wijgerden, studenten aan Avans Hogeschool te Breda. Dit rapport is geschreven ter introductie van de minor Branding. Dit project had een doorlooptijd van 5 weken. Het rapport omvat het schrijven van een brandplan voor het bedrijf Coco-Mat. Het bedrijf zal inzicht krijgen in welke merk activatie het beste toegepast kan worden. In het begin van het rapport hielden we ons voornamelijk bezig met het opstellen van het methodologisch schema. Dit ging op het begin wat moeizaam, omdat niet iedereen bekend was met het opstellen van een methodologisch schema. Echter na een goed gesprek met Michel Kolenbrander kwamen wij al snel op de goede weg te zitten en konden we met een goede probleemstelling het brandplan maken.   Wij willen in het bijzonder Michel Kolenbrander, Jan van Lieshout en Susan van Elteren bedanken voor de coaching gesprekken. Tijdens deze gesprekken zijn wij geïnformeerd, maar ook gecorrigeerd. Hierdoor hebben wij het rapport tot een goed einde kunnen brengen. Over het eindresultaat zijn wij dan ook erg tevreden. Wij willen graag iedereen bedanken die een bijdrage geleverd heeft aan de totstandkoming van dit rapport.

Februari, 2014

1.


Inleiding

pag. 3

Conclusie

pag. 19

Management Samenvatting

pag. 4

Literatuurlijst

pag. 20

Methodologie

pag. 5

1. Analyse Dashboard Merkidentiteit Doelgroep Concurrenten Markt Conclusie

pag. 6 pag. 7 pag. 8 pag. 8 pag. 8 pag. 8 pag. 8

2. Strategie Brand Key Model Toelichting

pag. 9 pag. 10 pag. 10

Bijlagen Vragenlijst enquête Grafieken en uitkomsten enquête Checklist diepte interview Analyse diepte interviews Interne analyses Deskresearch Activaties Kosten en baten overzicht Diepte interviews

pag. 21 pag. 22 pag. 24 pag. 26 pag. 27 pag. 29 pag. 33 pag. 35 pag. 39 pag. 41

3. Activatie POST Concept: Tropical Feelings Merkactivaties Kosten/baten overzicht

pag. 13 pag. 14 pag. 15 pag. 15 pag. 16

4. Evaluatie Brand Equity Conclusie en aanbevelingen

pag. 17 pag. 18 pag. 18

 

2.


In dit rapport zal door middel van verschillende onderzoeken (kwalitatief & kwantitatief) en analyses een advies voor Coco-Mat beschreven worden. Hoe kan Coco-Mat zich in hotellerie positioneren en zo de merkbekendheid bij de hotelgasten vergroten? Dit is de vraag die centraal staat in dit brandplan en waar vakkundig antwoord op gegeven zal worden. Â Door het lezen van dit rapport zal er inzicht komen in hoeverre potentiele consumenten (hotelgasten) bekend zijn met het merk Coco-Mat. Ook zal er beschreven worden hoe de potentiele consumenten (hotelgasten) benaderd zullen moeten worden, om zo de merkbekendheid bij de hotelgasten te vergroten.

Â

3.


Bij aanvang van het project is door het projectteam een probleemstelling opgesteld waarmee gewerkt wordt. De probleemstelling luidt als volgt: Hoe kan het bedrijf Coco-Mat zich positioneren en de merkbeleving van het merk Coco-Mat communiceren?   Coco-Mat is een bedrijf dat zich de laatste jaren gepositioneerd heeft doormiddel van het product dat ze verkopen: 100% duurzame bedden. Omdat het budget laag is, is het de bedoeling om via hotels die Coco-Mat bedden hebben staan, het merk te positioneren bij de consument. Hiervoor is de hulp ingeschakeld van de groep jonge brandmanagers, die dit plan hebben geschreven.   Zij adviseren, na onderzoek te hebben gedaan bij zowel consumenten als wel hotel eigenaren, om het merk Coco-Mat zich te positioneren bij een beleving. Deze beleving is namelijk datgene wat de klant wil hebben. De merkessentie van Coco-mat is ,na invulling van het brand key model, bepaald op ontspanning en zal naar buiten toe gecommuniceerd worden doormiddel van een campaignable concept: Tropical feelings. Aan de hand van dit model zijn ook concurrenten en een ijkpersoon in kaart gebracht om een uitgebreid beeld te geven van Coco-mat en haar omgeving.   Het campaignable concept dat is ontworpen is gekozen door de vele associaties die mensen al hebben bij de naam Coco-Mat. Mensen die geen kennis hebben van het merk geven aan in deze richting te denken. Hierdoor wordt de kloof minder en de associatie makkelijker voor de consument.   Tevens is uit research gebleken dat het product van een bed niet meer belangrijk is, maar de beleving des te meer. Wat levert het mij op, en wat is het verhaal achter het bed, zijn veel gehoorde termen. Dit is bij Cocomat een uitdaging doordat de Storytelling nog niet optimaal benut wordt. De story is er namelijk wel maar het vertellen valt tegen.

Om deze herpositionering mogelijk te maken zal er wel actie ondernomen moeten worden. Zo zijn er activaties gepland die in dit plan worden toegelicht en zullen zorgen voor de buzz rond het merk Coco-Mat. Zo zal er een hangmatten actie zijn, en wordt de winkel onder handen genomen. Om dit mogelijk te maken zijn er natuurlijk kosten die de baten moeten doen opleveren. De activaties die bedacht zijn, kosten om en nabij €3500,- euro die als weinig beschouwd kunnen worden ten opzichten van de baten. De naamsbekendheid zal gaan groeien en tevens zullen de associaties bij het merk Coco-Mat veranderen naar positieve kenmerken. De uiteindelijke klanten van Coco-Mat zullen ook een grotere binding krijgen met het merk waardoor de kansen groeien om ambassadeurs te kweken die het merk verkondigen in eigen kringen.

4.


/Onderzoeksvragen

Formuleren probleem Consumenten die op een Coco-Mat bed hebben geslapen in een hotel weten niet dat ze op een Coco-Mat bed hebben gelegen. De wens van Coco-mat is om meer consumenten richting de winkels te krijgen na aanleiding van een hotelbezoek

1.1.1 Wat is de missie van Coco-Mat? 1.1.2 Wat is de visie van Coco-Mat? 1.2.1 Hoe ziet het productportfolio eruit?

Opdrachtomschrijving Binnen 9 weken onderzoeken hoe Coco-Mat meer consumenten naar hun winkels kunnen trekken via de hotels waar Coco-Mat bedden staan. Dit moet resulteren in een concreet brandplan.

1.2.2 Wat is de core business van CocoMat? 1.3.1 Wat zijn de USP’s van Coco-Mat? 1.4.1 In welke hotels bevinden er bedden van Coco-Mat? 1.4.2Welke vormen van promotie worden toegepast bij hotels of kunnen gebruikt worden?

Onderzoeksprobleemstelling Hoe kan het bedrijf Coco-Mat zich positioneren en de merkbeleving van het merk Coco-Mat communiceren?

Onderzoekvariabelen:

Onderzoekvariabelen:

Onderzoekvariabelen

Interne analyse 1.1: Missie en Visie 1.2: Productportfolio 1.3: Kernwaarden Coco-mat 1.4: Hotels Coco-Mat

Externe analyse 2.1: Belangrijkste concurrenten 2.2: Trends in de markt op het gebied van branding 2.3: Stakeholders

Externe analyse 3.1: Behoeft van de consument 3.2: Onderliggende waarden 3.3: Personalia: potentiële klant

Onderzoeksvragen 2.1.1 Welke concurrenten zijn het belangrijkst? 2.1.2. Wat zijn de USP’s van deze concurrenten?

2.2.1 Wat zijn de ontwikkelingen in de markt waar Coco-Mat zich bevindt? 2.3.1 Wie zijn de stakeholders van CocoMat?

Onderzoeksvragen 3.1.1 Wat zoeken potentiële consumenten in een bed? 3.1.2 Het koopproces 3.1.3 Wat hebben potentiele consumenten over voor een bed? 3.2.1 Storytelling 3.3.1 Hoe ziet de ideale klant eruit 3.3.2 Hoe daar als CocoMat op in te spelen.  

Onderzoeksinstrumenten

Onderzoeksinstrumenten

Onderzoeksinstrumenten

Deskresearch: Informatie uit het bedrijf

Deskresearch

Deskresearch Fieldresearch: -Enquêtes -Interviews -Panelgesprekken

5.


6.


7.


Doelgroep: 40 plussers. Hechten grote waarde aan slaapcomfort en zijn bereid hiervoor te betalen. Ook wel de Innovators en Early adopters.

Merkidentiteit Historie: Het Grieks-Nederlandse bedrijf Coco-Mat is opgericht in 1989. De basis van vele jaren kennis en expertise was het aanvankelijke doel: hoogwaardige matrassen maken van natuurlijke materialen.

Concurrenten: Coco-Mat heeft drie grote concurrenten, dit zijn Auping, Swiss Sense en Hästens. Deze drie merken liggen in ongeveer hetzelfde segment als Coco-mat. (zie bijlagen voor meer informatie)

Bedrijfsoriëntatie: Coco-Mat is organisatie-georiënteerd. Het bedrijf heeft een wij-oriëntatie. De kerncompetenties hierbij zijn: motivatie medewerkers en samenwerken.

Markt: ontwikkelingen en trends Er zijn verschillende ontwikkelingen en trends die spelen in de markt waar Coco-Mat zich bevindt. Ten eerste staat duurzaamheid tegenwoordig binnen de consumptiemaatschappij centraal. Van productie tot verkoop wordt er door bedrijven rekening gehouden met de schaarste van hulpbronnen en de grote onzekerheden voor de toekomst. Hier komt tegelijkertijd het gebruik van natuurlijke materialen naar voren, waarmee bedrijven laten zien dat ze de aarde respecteren.

Missie: Milieuvriendelijk vervaardigen van hoogwaardige natuurlijke producten. Visie: Van de slaapkamer de ultieme plek van rust en comfort maken en daarvoor de beste bedden van de wereld produceren. Cultuur: Coco-Mat heeft een familiecultuur. Een cultuur gericht op zorg voor het personeel, flexibiliteit en het creëren van goede interne verhoudingen. Sterke punten van Coco-Mat hierbij zijn: de unieke teamgeest en mensen die werkelijk achter de bedrijfswaarden staan.

Door de opkomst van internet is er veel informatie beschikbaar en worden bedrijven steeds doorzichtiger. De consument wil graag weten waar hun producten werkelijk vandaan komen en streven naar authenticiteit. Bedrijven willen vertrouwen winnen van de consument en daarvoor moeten ze eerlijk en transparant zijn.

Organisatie- en klantwaarden -  Hoogwaardige natuurproducten -  Klanttevredenheid -  Medewerkerstevredenheid -  Maatschappelijke bijdrage

Conclusie De merkbekendheid van Coco-Mat is in Nederland erg laag, men associeert bedden met andere merken. Hierdoor is het merkimago ook erg laag, de naam Coco-Mat geeft niet het imago wat men wil. De merkbinding daarentegen is onder de consumenten wel hoog, hier zal Coco-Mat zich dus op moeten focussen om zich te positioneren en het merk op de consument te activeren.

8.


9.


Toelichting Brand Key Model

Brand Key Model

1. Concurrentie omgeving Er is gekozen om de drie belangrijkste concurrenten die in ons onderzoek onder consumenten naar voren zijn gekomen kort toe te lichten in het Brand Key Model. De informatie over deze merken hebben wij verkregen doormiddel van deskresearch. Hästens: Handwerk en kwaliteit, uitsluitend natuurlijke materialen. Groot marktaandeel – 35 marktgebieden (www.hastens.nl) Auping: Duurzaam, veilig voor mens en milieu. De slogan van Auping is: Auping nights, better days Verschillende segmenten, van relatief goedkoop tot duur (www.auping. nl) Beter Bed: Zeer uitgebreid assortiment, kwaliteitsproducten en vergaande service en scherpe prijzen De marktleider in Nederland op het gebied van slaapkamers Doelgroep – consumenten van jong tot oud, iedere denkbare stijl (www.beterbed.nl) IKEA: Goede prijs/kwaliteit verhouding, betaalbaar Functie, kwaliteit, design en waarde en bezig met duurzaamheid. (www.ikea.nl) De uitgebreide beschrijving van de concurrenten kunt u vinden in de bijlagen. (pag. 30 – 32)

10.


2. Doelgroep IJKpersoon: Anna is 39 jaar, echtgenoot en moeder van 2 kinderen. Ze is werkzaam als manager binnen een groot commercieel bedrijf. Ze heeft een bovengemiddeld inkomen en ook haar man Mark werkt bij een groot bedrijf. Anna is veel van haar tijd bezig met haar werk, en steekt ook veel energie in de opdrachten die ze op het werk moet doen. Als ze in de weekenden vrij is dan worden er veel dingen in het gezin gedaan samen met de kinderen. Een dag naar het park of pretpark of een middag naar de dierentuin. Het draait voor Anna vooral om de gezelligheid en de natuur. Ze vindt het belangrijk dat haar kinderen bewust worden van de natuur en het milieu waarin zij leven. Doordat zij niet alleen doordeweeks maar ook in het weekend druk bezig is heeft zij ’s avonds haar rust nodig. Daarom gaan ze ook vaker uiteten en dan wordt er een hele avond voor uitgetrokken, genieten van het eten daar draait het om. Doordat ze zo van eten houden is het favoriete vakantieland ook Italië. De kruiden en specerijen in combinatie met de pasta’s is het beste wat een land te bieden heeft. Niet geheel onbelangrijk is dat men Anna in kan delen bij de Early adopters. Ze volgt de trends op het gebied van lifestyle en is in haar vriendengroep ook vaak een van de eerste die een product of dienst zal gebruiken. Door op de hoogte te blijven van deze trends maakt zij veelal gebruik van het internet en social media.

4. Voordelen Op basis van de informatie die wij hebben verkregen tijdens ons bezoek aan Coco-Mat en de deskresearch die wij hebben uitgevoerd, hebben wij geconcludeerd dat Coco-Mat de volegnde voordelen biedt: -  Kwaliteit De kwaliteit van de producten zijn zeer goed. Ze zijn vastbesloten om de beste bedden ter wereld te vervaardigen.

3. Inzicht Op basis van de respons op het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd onder consumenten, hebben wij de volgende insight geformuleerd: ‘’Ik zou graag in een hotel op een luxueus bed slapen, omdat ik dan de volgende dag met een fit gevoel opsta, maar ik weet van te voren niet welk merk bedden in het hotel staan.’’

-  Duurzaamheid Alle producten zijn gemaakt van natuurlijk materialen uit duurzame bronnen, zoals kokosvezels, natuurlijk rubber, wol, katoen, zeegras, paardenhaar, zijde, linnen, hout en ganzendons.

11.


Er wordt alleen gebruik gemaakt van natuurlijke materialen die het menselijk lichaam optimaal ondersteunen. Ook de transparantie van de opbouw van een matras helpt mee aan deze geloofwaardigheid. De mensen kunnen met hun eigen ogen zien waaruit een matras is opgebouwd en uit hoeveel lagen dit matras bestaat. Als laatste is de storytelling ook erg belangrijk. Coco-Mat is een Grieks bedrijf en produceert ook haar slaapproducten in Griekenland. Doordat men persoonlijk contact heeft met de producenten in Griekenland heeft men grote kennis van zaken over het productieproces.

-  Status/aanzien Doordat Coco-Mat qua prijsklasse in het hogere segment ligt kan dit zorgen voor een bepaald aanzien. Ook zijn de bedden van uitsluitend duurzame en milieuvriendelijke producten gemaakt. -  Speciale bedbodem Het bed heeft een lattenbodem die zich aanpast aan je lichaam en geheel van hout is. Coco-Mat bedden bestaan uit verschillende lagen van natuurlijke materialen die het menselijk lichaam optimale en elastische ondersteuning bieden, zonder gebruik te maken van metalen veren.

7. Onderscheidende kracht Ondanks dat Coco-Mat een internationaal opererend bedrijf is, hebben zij de formule van een Grieks familiebedrijf waarbij iedere consument gelijk behandeld wordt. Dit is gebleken uit de informatie die wij gekregen hebben tijdens ons bezoek aan Coco-Mat. 8. Merkessentie Naar aanleiding van ons onderzoek, hebben wij gekozen voor de merkessentie ”ontspanning”. Ontspanning past goed bij de visie die CocoMat heeft m.b.t. de slaapkamer en de functie van het bed. Een slaapkamer moet een plek zijn waar men tot rust kan komen en even kan ontspannen.

-  Geluksgevoel / goede gezondheid Doordat men een bed van Coco-Mat aanschaft is men bezig met een goede gezondheid. Een goede nacht betekent dat men de gehele dag door meer uitgerust is en een beter prestatie kan leveren. Dit leidt uiteindelijk ook tot een groter geluksgevoel. 5. Waarde en persoonlijkheid Als Coco-Mat een persoon zou zijn dan zou zij zachtaardig zijn. Altijd klaar staan voor mensen en iedereen met open armen ontvangen. Zij zou bekend staan om haar vriendelijk- en openheid. Ze zou klaar staan voor iedereen maar zichzelf niet gaan opdringen. Ook zou zij van de natuur genieten en veel bezig zijn met milieubewuste producten. Zij zou haar kennis willen delen met andere maar niet te koop lopen ermee.

Doelstellingen - De naamsbekendheid van Coco-Mat in Nederland verhogen tot 10% voor 31 december 2014. - De bekendheid van de merkessentie van Coco-Mat vergroten tot 20% onder de mensen die Coco-Mat op dit moment al kennen voor 31 december 2014. - De associatie van kokosmatten met het merk Coco-Mat laten dalen tot 25% voor 31 december 2014.

6. Geloofwaardigheid De geloofwaardigheid van Coco-Mat is vooral terug te vinden in de samenstelling van producten.  

12.


13.


Post-purchase experience People: Young professionals en starters Objectives: De aanbeveling en trots over Coco-Mat vergroten van met 1 punt doormiddel van activaties gedurende het aankoopproces voor 31 december 2014. Het verspreiden van de merkessentie bij de doelgroep doormiddel van activaties voor 31 december 2014, van een 5 naar een 10. Strategy: Het creëren van fans en ambassadeurs die het merk uitdragen. Technology: Website en Facebook waarop de acties geventileerd worden.

De drie activatie-periodes zijn: Pre-purchase experience, Purchase experience, Post-purchase experience. Binnen deze activatie momenten zal er contact gelegd worden met de consument op verschillende manieren Pre-purchase experience   People: Young professionals en starters Objectives: De naamsbekendheid van Coco-Mat vergroten doormiddel van activaties voor 31 december 2014, van een 1 naar 5. Het verspreiden van de merkessentie bij de doelgroep doormiddel van activaties voor 31 december 2014, van een 5 naar een 10. Strategy: Het promoten van de merknaam en het vergroten van de bekendheid bij mensen. Technology: Twitter, Facebook en Website om de resultaten van de dag te laten zien. Maar de activaties zijn in eerste instantie guerrilla acties

Purchase experience People: Young professionals en starters Objectives: De waardering en uniekheid over Coco-Mat vergroten van met 1 punt doormiddel van activaties gedurende het aankoopproces voor 31 december 2014. Het verspreiden van de merkessentie bij de doelgroep doormiddel van activaties voor 31 december 2014, van een 5 naar een 10. Strategy: De mensen een beleving geven bij de aankoop van een product Technology: Facebook en website om de sfeer al van te voren over te dragen op de mensen.

People Objec+ves   Strategy   Technologies  

14.


Merkessentie – Ontspanning

Tropical stay in hotels

Voor veel mensen betekent ontspanning ook rust, relaxen, geen stress en waar anders kan men dit zo goed ondervinden als tijdens een vakantie. Waarom zou men dit gevoel beperken tot vakantie wanneer men dit gevoel van ontspanning ook kan krijgen door een Coco-Mat bed aan te schaffen. Daarom is er gekozen voor een tropische richting in te slaan met het campaignable concept: Tropical Feelings. De campagne Tropical Feelings verkoopt de mensen een beleving met als tastbaar product het bed. Men gaat zich niet meer richten op de functionele voordelen van een bed maar juist op de beleving en het groter geheel dat de mensen zullen ervaren wanneer zij dit bed zullen kopen. Hieronder wordt de campagne uitgelegd aan de hand van activaties tijdens de pre purchase, purchase en post purchase. Ook is er een moodboard gemaakt om alvast een gevoel te creëren bij ‘Tropical Feelings’. (zie conclusie - pag. 19)

Doel: Het verspreiden van de merkessentie. In een aantal Coco-Mat hotels worden kamers ingericht in tropische sferen. Een van de muren zal worden behangen met palmbomen of uitzicht op de zee vanaf een tropisch eiland. Wanneer consumenten overnachten in één van de tropical suites van Coco-Mat zullen zij de merkessentie van Coco-Mat niet missen. Tropical paradise instore Doel: De merk essentie vergroten en de unieke positie naar voren halen. Om het tropische gevoel ook tijdens de purchase fase terug te laten komen, wordt er een hoek in de winkel omgetoverd tot tropisch paradijs. Daarnaast zullen de croissantjes, koffie en thee omgeruild worden in alcoholvrije cocktails en tropisch fruit zoals stukjes ananas en mango. Coco-Bag

Merkactivaties

Doel: Ambassadeurs creëren, trots verhogen

Outside relaxing

Tijdens de post-purchase fase, wanneer klanten een Coco-Mat bed hebben aangeschaft, worden consumenten verrast met een zomerse goodiebag. In deze strandtas zitten verschillende producten, zoals een zonnebril, badslippers, een badhandoek en zonnebrandcrème. Tevens kan er in samenwerking met Coco-mathotels een reis verloot worden.

Doel: Het vergroten van de merkbekendheid en de essentie verspreiden van het merk Coco-mat. In een van de grote parken in Nederland worden op een zonnige dag hangmatten opgehangen. Iedereen is vrij op hier op te liggen. In eerste instantie is het onbekend welke organisatie deze hangmatten heeft verzorgd. Uiteindelijk worden flyers uitgedeeld. Eventueel kan deze activatie ook op het strand uitgevoerd worden.

U kunt de bijlagen raadplegen voor een uitgebreide uitleg inclusief moodboard per activatie (pag. 35 – 38)..

15.


Kosten en baten overzicht

Hier ziet u de kosten en baten exclusief BTW in een tabel verwerkt. Activatie 1: Outside relaxing Totale kosten: €1580,15 Activatie 2: Tropical stay in hotels Totale kosten: €500,00 Activatie 3: Tropical paradise instore Totale kosten: €524,85 Activatie 4: Coco-bag Totale kosten: €1000,00 Baten: -  Naamsbekendheid -  Betere associaties -  Merkbinding Tijdslijn: De activaties vinden plaats in de zomerperiode, rond de maanden juli en augustus. Het is de bedoeling dat de themakamers vóór de hangmattenactie gereed zijn, ongeveer eind juni. De Instore metamorfose vindt tijdens de hangmatten-actie plaats en de goodiebags worden na de hangmattenactie verspreid, eind augustus. U kunt de bijlagen raadplegen voor meer informatie.

16.


17.


Brand Equity Op basis van het model van Aaker is dit spinnenweb opgesteld. Hierbij is gekeken naar de 0meting, de score van de verschillende factoren voor het maken van dit brandplan en de 1meting, de verwachting van de score van de factoren na een jaar na het inzetten van de activaties In het model kunt u zien bij welke factoren een grote verandering plaatsvindt na het inzetten van de merkactivaties. Allereerst zal de naamsbekendheid vergoot zijn onder de consument. Daarnaast zullen consumenten de naam Coco-Mat minder associĂŤren met kokosmatten en meer met het tropische gevoel waar de activaties op gefocused zijn.

 18.


Conclusies Uit onderzoek is gebleken dat de merkbekendheid van Coco-Mat zeer laag is. Veel respondenten geven aan dat zij nog nooit van Coco-Mat gehoord hebben. Ook hebben zij allemaal andere associaties met het merk die totaal niet relevant zijn. Als deze zelfde respondenten uitleg krijgen over wat het bedrijf inhoudt dan geven zij aan dat dit merk wel bij hun zou kunnen passen. De concurrenten van Coco-Mat zijn daarentegen wel bekend bij de respondenten. Diezelfde concurrenten gebruiken ook uitsluitend natuurlijke en duurzame producten. Aanbevelingen Doordat binnen de markt waarin Coco-Mat opereert iedere speler zijn focus legt op duurzame en natuurlijke producten is het belangrijk voor Coco-Mat om hierin een verschuiving te maken van product naar beleving. Het draait bij de consumenten erom welk merk een toegevoegde waarde kan creëren voor ze. Om een ideale beleving te creëren bij de doelgroep is het concept Tropical Feelings opgezet. Dit concept geeft de (potentiële) klanten de beleving van een tropische bestemming, net zo uitgerust wakker worden als op vakantie is daarbij het hoofddoel. Door een goede invulling van de pre purchase, purchase en post purchase kan men de beleving groter maken en de merkbinding sterker maken.

19.


Auping. (sd). Opgeroepen op februari 2014, van www.auping.nl

Premium gids. (sd). Opgeroepen op februari 2014, van www.premiumgids.nl

Behang Webshop. (sd). Opgeroepen op februari 2014, van www.behangwebshop.nl

Promotie teams. (sd). Opgeroepen op februari 2014, van www.promotiedames.nl

Beter Bed. (sd). Opgeroepen op februari 2014, van www.beterbed.nl

Swiss-Sense. (sd). Opgeroepen op februari 2014, van www.swisssense.nl

Cewe Print. (sd). Opgeroepen op februari 2014, van www.cewe-print.nl Coco-Mat. (sd). Opgeroepen op februari 2014, van www.coco-mat.com Grinten, R. R. (2011). Positioneren. In R. R. Grinten, Positioneren (pp. -). Den Haag: Boom Lemma. Intermediair . (2008, september 9). Coco-Mat: sleep on nature. Intermediair . Hastens. (sd). Opgeroepen op februari 2014, van www.hastens.nl Kunst Palm. (sd). Opgeroepen op februari 2014, van www.kunstpalm.nl M-line. (sd). Opgeroepen op februari 2014, van www.mline.nl

 20.


21.


Vragenlijst enquête

7. Heeft u ooit iets van onderstaande opties gekocht na aanleiding van uw bezoek aan een hotel? o  Bed o  Kussen o  Lamp o  Shampoo o  Televisie o  Zeep o  Niets o  Anders 8. Waar op kiest u uw bed in eerste instantie uit? o  Uiterlijk o  Slaapcomfort o  Prijs o  Aanbevelingen van anderen o  Kwaliteit o  Anders   9. Welke merken bedden kent u van naam?

1. Waar denkt u aan bij het volgende woord: Coco-Mat 2. Waar denkt u nu aan bij het zien van het bovenstaande logo? Svp toelichten waarom en of het positief of negatief is, geef dit aan doormiddel van een + of –   3. Hoe vaak bezoekt u een hotel?   o  Nooit o  1 tot 2 keer per jaar o  3 tot 4 keer per jaar o  5 keer per jaar of meer 4. Waar denkt u aan als ik zeg: bedden in een hotel?   5. Wat verwacht u van een bed in een hotel?   6. Wat is het verschil met uw eigen bed, zowel in positieve als negatieve zin?

22.


o  o  o  o  o  o  o 

10. Welke merken van onderstaande lijst kent u? o  Auping o  Alpine plus o  Beddinghouse o  Beter Bed o  Coco-Mat o  Flexworld o  Hästens o  Ikea o  Karlsson o  M line 11. Van welk merk is uw bed? En waarom heeft u hiervoor gekozen?   12. Coco-Mat is een producent van bedden die gemaakt zijn van natuurlijke materialen. Dit Griekse bedrijf probeert met deze aanpak mensen op een duurzame wijze slaapcomfort te bieden. Welke woorden vindt u passen bij dit merk? o  Aansprekend o  Bekend o  Betrouwbaar o  Eigenzinnig o  Herkenbaar o  Kwalitatief o  Maatschappelijk verantwoord o  Modern

Mooi Natuurlijk Uniek Vernieuwend Verrassend Vertrouwd Zacht

13. Coco-Mat staat voor duurzaamheid, natuurlijke producten en slaapcomfort. Dit zijn punten waar ik waarde aanhecht Zeer oneens Duurzaamheid O O O O

Zeer eens O

Natuurlijke producten

O

O

O

O

O

Slaapcomfort

O

O

O

O

O

14. Welk rapportcijfer geeft u de uitstraling van Coco-Mat op een schaal van 1-10? 15. Wat is uw geslacht?   16. Wat is uw leeftijd: o  0 tot en met 20 o  21 tot en met 30 o  31 tot en met 40 o  41 tot en met 50 o  51 tot en met 60 o  61 tot en met 70 o  70+

23.


Grafieken en uitkomsten enquête

Aan het begin van het onderzoek wordt de respondenten gevraagd hun visie te geven op het merk Coco-mat. Hierbij wordt alleen de naam opgeschreven en van daaruit worden de volgende vragen gesteld: Waar doet het aan denken? Wat roept het op? De gegevens van deze vraag zijn achterin bijgevoegd maar worden hieronder geclusterd. o  Chocolade o  Snoep o  Matrassen o  Kokos matten o  Geen idee o  Kokosnoten o  Cola Hieruit blijkt dat de merknaam op zich niet de associatie oproept waarop Coco-mat zich richt. Chocola en kokosmatten spannen de kroon en matras wordt drie keer genoemd. De naam Coco-mat roept de verkeerde associaties op bij de mensen.   Wanneer er het logo bij getoond wordt, zonder slogan, komen de volgende associaties bovendrijven: o  Kokos o  Natuur o  Bomen o  Schoonheidsproducten o  Aziatisch eten o  Computers

In deze resultaten is te zien dat mensen gemiddeld over een jaar toch hotels bezoeken. Dit betekend wel dat een hotel een manier is om mensen aan te spreken. Daarentegen is een hotel binnen een stad een klein puntje. Niet iedereen slaapt in hetzelfde hotel waardoor het aantal mensen wat je aanspreekt in 1 hotel erg klein is. Vervolgens werd associatie met het hotel bed gevraagd. Wat roept dit op? Waar denkt u aan? Hieruit kwamen de volgende reacties:

In vergelijking tot de bedden thuis, vinden mensen de bedden in het hotel groter en luxer. Maar mensen hebben wel het ‘’home sweet home’’ gevoel bij het eigen bed. Dit is een gevoel waar Coco-mat aan moet voldoen met haar bedden.

Ondanks het bijgevoegde logo zien we dat mensen niet de link met bedden leggen. Hierin ligt dus een groot probleem. We zien wel dat mensen positieve associaties hebben met het merk.

24.


Waarna er vervolgens namen gegeven werden kwamen de volgende resultaten naar voren.

De bovenstaande tabel laat zien dat er nauwelijks iets wordt aangeschaft na een hotel bezoek. De enige producten die mensen kopen na aanleiding van het bezoek aan het hotel.

Wanneer er vervolgens gevraagd werd naar het merk van het bed van de respondent kwamen de volgende namen naar voren met uiteenlopende aankoopredenen. Van aanbieding tot beste uit eigen test. Zo is ook te zien dat iedereen zijn bed selecteert op eigen wijze. De merken waren als volgt: o  Ikea o  Tempur o  Swiss sense o  Beter bed o  Auping Hier staat het merk Coco-mat niet tussen. En dat komt ook overeen met de resultaten bij eerdere vragen.    

De eigenschappen waarop mensen het aan te schaffen bed op selecteren staan hierboven vermeld. Hierbij is te zien dat slaapcomfort hoog gescoord heeft en prijs bijna net zo belangrijk is als het uiterlijk van het bed. Het verschil tussen spontane naamsbekendheid en geholpen naamsbekendheid zit het in de vooraf gegeven antwoorden lijst. Hieronder ziet u de geholpen lijst. Bij de spontane naamsbekendheid kwamen de volgende namen vooral naar voren: Swiss sense, Auping, Beterbed en Hästens.

25.


Checklist Diepte interview

Thema: Hotel - Wanneer bezoekt u een hotel? - Hoe oriënteert u zich bij het boeken van een hotel? - Wat vindt u belangrijk bij het boeken van uw hotel? Waar let u precies op? - Welke rol speelt het bed bij het hotelbezoek? Waar moet het bed aan voldoen? Is het een afknapper als het bed slecht ligt?

Thema: Bed - Begin met een casus: U gaat een bed kopen. Hoe doet u dat? (hulpvragen: waar let u op, welke middelen, welke eigenschappen) Stel hierbij bij elk antwoord de waarom vraag, dit om meer informatie te krijgen. - Hoe test u een bed? Waarom doet u dat zo? ? (hulpvragen: gaat u proefliggen,voelen zitten)  - Hoe belangrijk is kwaliteit van het bed voor u? Hoe definieert u kwaliteit?Waarom is het belangrijk of juist niet?  - U krijgt een budget en moet daar een bank, een bed en een tafel van kopen. Wat is uw verdeling?

Thema: het merk Coco-Mat - Kent u Coco-mat? Zo ja, waarvan? Zo nee, waar doet het u aan denken?  Vertel het verhaal van Coco-mat  - Wat voor gevoel krijgt u hierbij? Waar denkt u aan?  - Past dit ideaal beeld van Coco-mat bij u? Waarom wel of niet?

26.


uiteindelijk weer in zijn oorspronkelijke staat terugkomt en niet te veel gebruikt van chemische stoffen. Door de respondenten wordt de kwaliteit van het matras vaak geassocieerd met de gezondheid van het lichaam. Geen rugklachten en energierijk wakker worden zijn hierbij belangrijke punten. Drie andere ondervraagden vinden dat een bed voor een lange tijd mee moet gaan en vinden kwaliteit op dat gebied erg belangrijk. Het bed moet minstens 10 jaar bruikbaar zijn en zijn stevigheid behouden. Het gaat hierom de hoogwaardige productdelen waaruit het bed is opgebouwd.   De interviewers gaven hun respondenten de mogelijkheid om met een budget een bank, een bed en een tafel te kopen. Hieruit is gebleken dat de meeste respondenten het grootste bedrag aan een bed besteden. Het bed wordt gezien als een van de belangrijkste meubels in huis. Dit komt omdat men hier de meeste tijd uit het leven in door brengt. De respondenten geven aan dat een bed veel invloed heeft op de invulling van de dag en uiteindelijk dus op je kwaliteit van leven. Men wil ’s morgens vroeg weer vol energie aan de slag. De bank was het tweede product waar een groot deel van het budget naar toe gaat. Deze zorgt voor een goed relax-moment aan het eind van de dag. Een tafel heeft volgens de respondenten het minste invloed op je kwaliteit van leven.    Thema: Het merk Coco-Mat Coco-Mat is voor al onze respondenten een onbekend merk. Ze geven aan er nog nooit van gehoord te hebben. Er kwamen tijdens de diepte interviews een aantal associaties naar boven, zoals: kokosmatten, deurmatten en chocolade. Hieruit blijkt dat de naam van het merk een verkeerde indruk geeft.

Analyse diepte interview Thema: Bed Uit de interviews kunnen we concluderen dat meer dan de helft van de mensen, die een bed willen kopen, in eerste instantie verschillende winkels bezoeken om zich te oriënteren. Slechts twee van de respondenten gaf aan eerst folders en het internet te raadplegen alvorens naar de winkel te gaan. Eenmaal in de desbetreffende winkel vinden de ondervraagden het belangrijk om een goed en geloofwaardig advies te krijgen van iemand die er verstand van heeft. Bij de keuze in een bed vinden alle respondenten het comfort en de kwaliteit van het matras het belangrijkst. Daarnaast kijkt de ene helft naar het uiterlijk van het bed en de andere helft vindt prijs een belangrijk aspect. ’De kwaliteit is belangrijk omdat je toch een behoorlijk groot deel van je leven in bed verblijft.’   Het testen van een bed in de winkel wordt door de consument gedaan door eerst te voelen aan het matras, om zo de kwaliteit en het materiaal te checken. De respondenten gaan daarna doorgaans op het bed gaan zitten en uiteindelijk even proefliggen. Een enkeling geeft aan zich bekeken te voelen wanneer zij gaan proefliggen in de winkel en voelen zich daardoor niet op hun gemak. Eén respondent geeft aan het bed niet te testen en uit te gaan op de kwaliteit en het advies van de verkoper. Voor alle respondenten staat kwaliteit centraal bij het aanschaffen van een nieuw bed. Voor vijf van de respondenten betekent kwaliteit een goed, ondersteunend matras. Een matras dat naar je lichaam gaat staan en  

27.


De interviewer vertelde de respondent het verhaal van het merk CocoMat, waarna er veelal positieve reacties kwamen. De meeste respondenten vinden de begrippen duurzaam, milieubewust, natuurlijke materialen en familiebedrijf erg aantrekkelijk. Het gevoel wat ze hierbij kregen was prettig en betrouwbaar. Een aantal respondenten gaven aan zelf rekening te houden met het milieu en hebben duurzaamheid en natuur hoog in het vaandel staan. Sommigen voelden zich aangetrokken tot CocoMat door de hoge kwaliteit en het comfort. ‘Als iets kwalitatief goed is en het is goed voor de natuur dan ben ik er zeker voor, zeker als de comfort niet minder wordt.’   Bij twee van de respondenten werd dit gevoel niet aangewakkerd en gaven aan dat het merk niet bij hun pasten.

Wanneer men een hotel bezoekt, wordt er veel waarde gehecht aan de kwaliteit van het bed. Van te voren wordt er niet gekeken naar wat voor bedden de hotels hebben. Tijdens het interview werden verschillende kenmerken aangekaart waaraan een bed aan moet voldoen, zoals: de juiste lengte en breedte, een stevig matras, een schoon en comfortabel bed. De respondenten willen een goede nachtrust en de volgende dag met een fit gevoel hun dag kunnen beginnen. Lichamelijke problemen, zoals rugklachten, worden gezien als een afknapper. Het bed is het belangrijkste element van een hotelkamer, men komt geen tweede keer wanneer het bed tegenvalt. ‘Het bed moet mij een luxueus gevoel en een goede nachtrust geven, de rest van de kamer vind ik minder belangrijk.’  

Thema: Hotel De meeste respondenten bezoeken hotels wanneer zij op vakantie zijn of een weekendje weg gaan. Een enkeling gaf aan ook voor werk soms in hotels te moeten overnachten. Bij het zoeken naar een hotel worden familie, vrienden, kennissen en het reisbureau geraadpleegd, maar vooral het internet. Twee respondenten gaven aan via de mail vaak hotelaanbiedingen te ontvangen. Belangrijke punten bij het boeken van een hotel zijn: de ligging, aantal sterren, foto’s, prijs, parkeergelegenheid en bij een langer bezoek kijkt men ook naar de faciliteiten die het hotel biedt en de activiteiten in de omgeving. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan zijn of haar keuze te baseren op de referenties van andere hotelgasten.  

28.


Medewerkers Medewerkers zijn voor Coco-mat erg belangrijk, zij zijn de spil van het bedrijf. Coco-mat is een platte organisatie waardoor er ondanks het internationale karakter veel contact is tussen de directie en medewerkers uit alle landen. Medewerkers hebben de taak het verhaal achter Coco-mat over te brengen aan hotels en consumenten die de winkel bezoeken en hen ervan te overtuigen dat zij een Coco-mat bed moeten aanschaffen. De naamsbekendheid van het bedrijf is laag, waardoor de kracht van medewerkers extra belangrijk is. Doordat medewerkers zo belangrijk zijn voor dit bedrijf kunnen zij veel invloed uit oefenen op het bedrijf als zij dit willen. Medewerkers hebben er belang bij dat Coco-mat goed loopt, omdat het hun bron van inkomsten is. Als Coco-mat niet goed loopt hebben zij ook geen inkomen en geen baan meer.

Interne analyse Stakeholdersanalyse Doormiddel van een stakeholdersanalyse kan in kaart gebracht worden wie de belanghebbenden zijn van Coco-Mat en welke invloed zij hebben op het bedrijf.

Leveranciers Coco-mat verwerkt enkel natuurlijke materialen in haar producten, waardoor het belangrijk is te weten waar de materialen van afkomstig zijn. Hierdoor zijn leveranciers belangrijk en is Coco-mat afhankelijk van deze leveranciers. Coco-mat koopt voornamelijk in bij lokale Griekse boeren die de directeur naar eigen zeggen allemaal kent. Materialen zoals natuurlijk rubber zijn afkomstig uit andere landen zoals Brazilië wat de afhankelijkheid van deze leverancier groter maakt door de afstand. Kleinere boeren kunnen weinig druk uitoefenen op Coco-mat, Coco-mat is er in zekere zin wel van afhankelijk, maar zij zijn eventueel vervangbaar. Leveranciers hebben belang bij het bestaan van Coco-mat, omdat zij hierdoor meer afzet hebben van hun producten. Op het moment dat Cocomat minder goed zou lopen, neemt het ook minder af bij leveranciers.   29.


Concurrenten Het bepalen van de concurrenten is gedaan aan de hand van een vragenlijst. In deze vragenlijst werd aan de respondenten gevraagd welke beddenzaken zij zo wisten op te noemen, ook werd er gekeken naar zaken die werden aangekruist als men de keuze had uit een aantal namen. Daarbij hebben wij voor de volgende 3 concurrenten gekozen: Auping, Swiss Sense, Hästens. Deze drie merken liggen in ongeveer hetzelfde segment als Cocomat en zijn daardoor een grote concurrent. Hieronder zal per merk een beschrijving worden gegeven. Auping Auping is de grootste zelfstandige beddenproducent van Nederland. Het hoofdkantoor van Auping is gevestigd in Deventer, maar ook in Antwerpen en Kopenhagen bestaan er eigen vestigingen. In andere landen en werelddelen worden de bedden en matrassen via distributeurs en showrooms verkocht. Het begon allemaal 125 jaar geleden in Deventer met de ontwikkeling van de beroemde spiraalbodem. Later kwamen daar matrassen en boxsprings bij.   Bij Auping staat het comfort van de klant altijd voorop bij de ontwikkeling en productie van de bedden. De visie van Auping wordt daardoor samengevat in Auping nights, Better days. De producten van Auping worden op duurzame wijze gemaakt, veilig voor mens en milieu. Deze duurzame aanpak laat Auping voortdurend testen, hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de bedden. Er zijn drie punten waar men goed op let: 1. Uitgerust wakker worden door goede ventilatie; 2. Comfortabel slapen door goede drukverlaging; 3. Moeiteloos draaien door de juiste ondersteuning.

Banken Coco-mat heeft waarschijnlijk voor investeringen die gedaan zijn een lening afgesloten bij de bank of een eventuele hypotheek lopen voor bedrijfspanden, waardoor de bank een belangrijke stakeholder is. De bank heeft er belang bij dat Coco-mat goed draait en daardoor de lening die verstrekt is af kan betalen. Hotels Hotels zijn belangrijke afnemers van Coco-mat producten en vallen ook deels onder de P van promotie in de marketingmix van Coco-mat. Cocomat werkt samen met hotels om consumenten de bedden van Coco-mat uit te laten proberen en ze ervan te overtuigen dat Coco-mat bedden de beste bedden zijn. Hotels hebben belang bij het bestaan van Coco-mat, omdat zij hierdoor heerlijke bedden in hun hotels hebben. Tevens kunnen zij een percentage ontvangen van de verkoop indien zij hier een rol in hebben gespeeld. Consumenten Coco-mat richt zich op Hotels en consumenten, consumenten zijn na hotels een belangrijke bron van inkomsten. Coco-mat heeft momenteel onder consumenten in Nederland een lage naamsbekendheid, waardoor veel consumenten het niet zouden missen als het er niet meer zou zijn.

30.


Auping in hotels Auping heeft in meerde hotels in Nederland een of meerdere kamers ingericht met een Auping bed of boxspring. In bijna iedere provincie is er wel een hotel te vinden dat bedden van Auping in de kamer heeft staan. Ook in het buitenland zijn er hotels die bedden van Auping in de slaapkamers hebben staan. Hierbij moet men denken aan België, Frankrijk, Duitsland maar zelfs ook in de Dominicaanse Republiek kan men overnachten op een Auping bed. Toekomst plannen Auping wilt in 2020 in alle opzichten een C2C-bedrijf zijn. Dit wilt men bereiken door de bedrijfsvoering in alle facetten op deze filosofie te laten aansluiten. Het implementeren van C2C is een ingrijpende verandering voor zowel productiemethoden en materialen als voor de werkomgeving, in de fabriek en op kantoor. Toch zijn de eerste stappen gezet met de nieuwe matrassen. (Auping)

De gebruikte materialen voldoen aan de hoogste normeringen voor het resulteren van een optimaal comfort. Swiss Sense gebruikt de volgende

materialen die zorgen voor een duurzaam en gezond product: -  Paardenhaar -  Katoen -  Wol -  Talalay Latex Doordat men altijd hoogwaardige materialen wilt hebben komen deze allen van een wereldwijde herkomst. De productie vindt plaats in fabrieken in Europa en Azië, de boxsprings worden niet in Zwitserland geproduceerd. Swiss Sense in hotels Swiss Sense heeft in diverse hotels een hotelboxspring. Deze hotels zijn allemaal van der valk hotels gelegen in Zwolle, Hengelo en Nieuwerkerk. Zij vinden de uitgebreide faciliteiten van Van der Valk en het rijkelijke ligcomfort van Swiss Sense een perfecte match.   Toekomst plannen Met de ruim 65 filialen de beste slaapcomfort aan te bieden aan de klanten.

Swiss Sense Swiss Sense staat reeds 95 jaar garant voor de nachtrust van de klanten. De basis van Swiss Sense ligt bij de wereldwijde selectie van de beste, waaronder natuurlijke, materialen. Swiss Sense heeft ruim 65 eigen winkels in Nederland en België. Swiss Sense heeft een uitgebreid assortiment van matrassen, bedden, boxsprings en accessoires. Hierdoor kan men de klant op veel verschillende gebieden iets aanbieden. Alle boxsprings van Swiss Sense worden handmatig vormgegeven met oog voor detail en kwaliteit, wat men tevens terugziet in de gebruikte materialen en technieken.

 

31.


Hästens Hästens is de oudste beddenfabrikant van Zweden en blijven na 160 jaar het verschil maken in de branche door de nadruk te leggen op vakmanschap en kwaliteit, natuurlijk materialen en een voortreffelijk design. Zij hebben een grote passie genaamd nachtrust en hebben daarom ook een missie om de wereld door middel van nachtrust te veranderen. Ze zijn nu in 35 marktgebieden gevestigd en blijven uitbreiden, door te groeien op bestaande markten en met de verkoop op nieuwe markten te beginnen. Zij hebben een grote sprong gemaakt op het gebied van export. Handwerk en kwaliteit zijn twee sleutelbegrippen voor Hästens. Elk Hästensbed is met trots en zorg vervaardigd en wordt met de handgemaakt. Hästens werkt absoluut niet met schuimplastic, polyurethaan en latex maar gebruikt uitsluitend de beste natuurlijk materialen voor de bedden zoals: Paardenhaar, Katoen, Wol, Vlas en Zweeds grenen   Hästens in hotels Over heel de wereld zijn er hotels die gebruik maken van de bedden van Hästens. Het zijn meestal hotels die in een hogere klasse thuis horen. Ook is Hästens leverancier aan het hof voor een groot aantal jaren (vanaf 1952).   Toekomst plannen De wereld het allerbeste bed te geven !    

32.


Deskresearch

Â

33.


34.


Activaties Outside relaxing Tijdens de pre purchase moet de doelgroep kennis maken met het product/merk en krijgt men ook een eerste indruk van het merk. Dit wil men bereiken door op een zonnige dag in de stad in het park een redelijk aantal hangmatten op te hangen. Veel mensen gaan op een zonnige dag een wandeling door het park maken of gezellig met het gezin picknicken, dit is een goede plek om veel mensen aan te spreken. Er zal daarnaast ook muziek zijn, (alcoholvrije) cocktails en optioneel een tropische dame die zal dansen. Alles draait tenslotte om tot totale ontspanning te komen en het gevoel te krijgen alsof men echt op vakantie is. Datzelfde gevoel kan men creĂŤren door een eigen mini privĂŠ strand te maken en daar een lounge set op te zetten. Tijdens deze dag worden er folders verspreidt waarin staat (altijd aanpasbaar): Vond u deze hangmat al ontspannend en relax, dan zal een Coco-Mat bed u helemaal verrassen. Ook wordt er informatie gegeven over Coco-Mat zelf en worden er hotels vermeldt waar de bedden van Coco-Mat staan. Men kan optioneel nog kiezen om in samenwerking met deze hotels een voucher in de folder te plaatsen. Ook kan Coco-Mat optioneel zijn assortiment uitbreiden met bijvoorbeeld hangmatten of lounge sets zodat zij nog beter kunnen inspelen op de behoefte en beleving van ontspanning.

35.


Activaties Tropical stay in hotelroom Tijdens de post-purchase fase kunnen consumenten in een van de tropische hotelkamers van Coco-Mat overnachten. In de hotelkamer zal het paradijselijke gevoel tot in de puntjes verzorgd worden. De kamer wordt behangen met tropisch behang waar palmbomen, witte stranden en zon op te zien zijn. Daarnaast zullen de cocktails klaarstaan voor de gasten.

Â

36.


Activaties Tropical paradise instore Tijdens de purchase gaat men daadwerkelijk het product kopen in de winkel. Daarbij kan men één hoek van de winkel ombouwen tot tropisch paradijs. Deze hoek heeft een palmboom naast het bed staan, een mooie achtergrond op de muur van een tropisch eiland en er klinken rustgevende geluiden door de winkel. Ook wordt de standaard koffie vervangen door een kleurrijke en alcoholvrije cocktail, hierdoor krijgen de mensen het tropische gevoel en wordt Coco-Mat ook sneller uniek in de ogen van de consument.

37.


Activaties Coco-bag Als laatste bij de post purchase kan men de consumenten een kleine goodiebag meegeven waar men allemaal tropische spulletjes in heeft zitten. Hierbij moet men denken aan een zonnebrandcrème, kokosnoot, zonnebril, handdoek etc. Ook kan men hierbij goed gebruik maken van Social Media door bijvoorbeeld een reis te verloten onder de mensen die binnen een genoemde periode een bed van Coco-Mat hebben gekocht. Deze reis kan men in samenwerking met hotels in het buitenland en Nederlandse reisorganisaties realiseerbaar maken, ook dit draagt weer bij aan de beleving van Tropical Feelings.

Â

38.


Activatie 3 Wat? Instore metamorfose Waar? Coco-mat winkels Wanneer? Gereed voor de actie begint Kosten Poster behang met strand bijv. Kunst palmbomen Kleine accessoires budget

Kosten en baten overzicht Activatie 1 Wat? Hangmatten in het park met promoteam dat cocktailtjes maakt, voor een tropische beleving. Waar? In een stadspark. Wanneer? In de zomerperiode Kosten: Hangmatten 25 stuks incl. bedrukking met logo 753,75 excl. Promotieteam 2 personen a 8 uur 410,00 excl. Drankjes schatting 300,00 excl. Fruit schatting 100,00 excl. Flyers A6 volgens eigen ontwerp 16,45 excl. Totale kosten activiteit 1580,15 excl.

79,95 excl. 344,90 excl. 100,00 excl.

Activatie 4 Wat? Goodiebags weggeven bij aankoop van een bed Waar? In Coco-mat winkels Wanneer? Gereed voor actie begint Kosten: Wij hebben een bedrag van 1000 euro berekend voor de goodiebags. Het gaat om 100 goodiebags met een inhoud van ca. 10 euro. Daarnaast kan in overleg met hotels of en reisbureau een code bijgevoegd worden waarmee men kans maakt op een weekendje weg of een vakantie.

Activatie 2 Wat? Themakamer(s) inrichten in hotel voor een optimale tropische beleving.

Waar? In Coco-mat hotel Wanneer? Gereed voor actie begint Kosten: In samenwerking met het hotel kunnen een aantal themakamers worden ingericht, het budget hiervoor schatten wij op 500 euro per kamer.

39.


Bronnen kosten en baten overzicht Hangmatten 25 stuks (28,55 p/st incl. bedrukking in kleur en eenmalige instelkosten a 40,-) Premiumgids relatiegeschenken http://www.premiumgids.nl/vrije-tijd-en-sport/zomer-enstrandartikelen/canvas-hangmat/pg34119544706/ Promotieteam 2 personen a 8uur per dag ( + 1 uur reistijd en projectvoorbereiding a 50,-) 410,00 excl http://www.promotiedames.nl/diensten/promotieteams/   Kunst palmbomen 330cm 289,95 + 160cm 54,95 www.kunstpalm.nl   Foto behang met strand 79,95 http://www.behangwebshop.nl/fabulous-beach-fotobehang#p=2   Flyers 1000 flyers A6 formaat 16,54 excl. http://www.cewe-print.nl/shop/flyers.aspx? gclid=CI6CxceQ57wCFSbnwgod0WcA2A

40.


Diepte interviews:

Hoe belangrijk is kwaliteit van het bed voor u? Hoe definieert u kwaliteit? Waarom is het belangrijk of juist niet? Antwoord: Kwaliteit is heel belangrijk, want je wilt niet om de paar jaar een nieuw bed willen kopen. De definitie van kwaliteit voor mij is dat je zeker 10 jaar met een nieuw bed uitkomt en dat je in die periode het gevoel hebt dat je lekker ligt. De respondent heeft liever een bed dat levenslang mee gaat en waarvan hij alleen om de 30 jaar een nieuw matras moet aanschaffen. Kent u Coco-mat? Zo ja, waarvan? Zo nee, waar doet het u aan denken? Antwoord: Ik had nog nooit van Coco-mat gehoord en bij het horen van het woord dacht ik eerder aan iets met cocosmatten! (cocosmatten – deurmatten) Ik vind het geen goede naam.

Jos: Begin met een casus: U gaat een bed kopen. Hoe doet u dat? (hulpvragen: waar let u op, welke middelen, welke eigenschappen) Stel hierbij bij elk antwoord de waarom vraag, dit om meer informatie te krijgen. Antwoord: Er worden verschillende zaken vergeleken met elkaar, de informatie wordt vooral van internet en van de verkoper vandaan gehaald. Als ik een bed koop let ik zowel op kwaliteit als prijs. De kwaliteit is belangrijk omdat je toch een behoorlijk groot deel van je leven in bed verblijft. Het is niet de bedoeling om niet uitgerust of met rugpijn wakker te worden. De prijs is ook belangrijk omdat je niet ongelimiteerd geld kunt uitgeven. Als er een keus moet gemaakt worden dan wordt er toch voor kwaliteit gekozen.   Hoe test u een bed? Waarom doet u dat zo? (hulpvragen: Gaat u proefliggen, voelen, zitten) Antwoord: Bij het kopen van een bed wordt er eerst gevoeld naar het materiaal en evt. de kwaliteit. Daarna zitten op het bed en het belangrijkst is proefliggen. Belangrijk is ook de uitleg van de verkoper, of deze verstand van zaken heeft of alleen maar met algemene informatie komt.  

Vertel het verhaal van Coco-mat Wat voor gevoel krijgt u hierbij? Waar denkt u aan? Antwoord: Coco-mat was mij geheel onbekend. Ik dacht in eerst instantie dat dit iets met cocosmatten te maken had. Het idee achter het bedrijf is goed, ik ben voorstander van dit soort bedrijven die milieubewust te werk gaan en alleen gebruik maken van natuurlijke materialen.

41.


Past dit ideaal beeld van Coco-mat bij u? Waarom wel of niet? Antwoord: De informatie die ik op internet heb gevonden mbt Coco-mat past wel bij mij. Ook ik vind kwaliteit en rekening houden met het milieu belangrijk. Ik vind dat alles afbreekbaar moet zijn en ecologisch. U krijgt een budget en moet daar een bank, een bed en een tafel van kopen. Antwoord: Bij de aankoop zal het grootste gedeelte naar het bed gaan, daarna bank en als laatste tafel. Doordat je veel tijd in bed doorbrengt vind ik dat dit een goede investering moet zijn. Ook is het bed een belangrijk middel dat zorgt voor genoeg rust en waardoor men ’s morgens vroeg weer vol energie naar het werk kan. Een bank moet ook goed zitten omdat je hier ook voor te relaxen zit. Een tafel daarentegen moet er wel leuk uitzien maar heeft verder geen inbreng of jij goed of niet goed bent uitgerust.

Hoe oriënteert u zich bij het boeken van een hotel? Antwoord: Er wordt vooral gekeken naar website van hotels, ook wordt er overlegd met familie en kennissen die al eerdere hotels bezocht hebben. Als laatste hecht ik veel waarde aan de recensies van andere hotel gasten. Ik vind het belangrijk dat een hotel een goed punt krijgt. Hierdoor ben ik eerder geneigd om een boeking te doen. Als ik voor het werk in een stad zit dan worden deze hotels door de secretaresse geboekt. Wat vindt u belangrijk bij het boeken van een hotel? Waar let u precies op? Antwoord: Bij het boeken van een hotel wordt vooral op de prijs gelet. Daarnaast is de ligging van belang. Verder is voor een langer verblijf de gehele entourage van belang, zoals faciliteiten in hotel. De belangrijkste faciliteiten van een hotel vind ik het zwembad en eventuele fitness, ook vind ik het altijd zeer gezellig wanneer er een bar aanwezig is waar men met z’n alle een drankje kan doen en gezellig kan napraten. Ook belangrijk is het eten als je langere tijd in een hotel verblijft. Ook hecht ik veel waarde aan recensies van andere hotelgasten.

Wanneer bezoekt u een hotel? Antwoord: Ik boek meestal met Carnaval een hotel in het Schwarzwald voor een wintersportvakantie bezocht. Tevens voor de zomervakantie hotels geboekt in Griekenland, Spanje, Curaçao. Verder worden er vaak in de buurt van Schiphol hotels geboekt zodat we niet midden in de nacht van huis hoeven te vertrekken en we uitgerust aan de reis kunnen beginnen. Ook zit ik vaker in hotels wanneer ik voor mijn werk naar een andere plaats moet reizen.  

42.


Kent u Coco-mat? Zo ja, waarvan? Zo nee, waar doet het u aan denken? Antwoord: Nee ik ken Coco-mat niet, het laat mij vooral denken aan cocosmatten. Vertel het verhaal van Coco-mat Wat voor gevoel krijgt u hierbij? Waar denkt u aan? Antwoord: Ik krijg een goed en gezond gevoel als ik het verhaal van Coco-mat hoor. Ik heb het gevoel dat het een goed product is, omdat het gebruik maakt van natuurlijke materialen.   Past dit ideaal beeld van Coco-mat bij u? Waarom wel of niet? Antwoord: Ja dit ideaal beeld past goed bij mij omdat ik het belangrijk vind dat men op de natuur let zodat we er nog lang plezier van kunnen hebben. Ook vind ik het belangrijk dat er naar mijn eigen gezondheid gekeken wordt en wat hier de beste middelen voor zijn om deze zo goed mogelijk te houden.   U krijgt een budget en moet daar een bank, een bed en een tafel van kopen. Antwoord: Het bed wordt het duurste, daarna de bank en dan de tafel. Het bed moet voor rust zorgen en je brengt er veel tijd door. Ook op de bank wordt een groot deel van de dag doorgebracht.

Lily: U gaat een bed kopen. Hoe doet u dat? (hulpvragen: waar let u op, welke middelen, welke eigenschappen) Stel hierbij bij elk antwoord de waarom vraag, dit om meer informatie te krijgen. Antwoord: Als eerste ga ik me oriënteren in verschillende beddenzaken en zoek ik informatie op het internet. Ook vind ik het belangrijk dat de verkoper weet waar hij over praat en dat hij me geen valse informatie geeft. Ik vind het vooral belangrijk dat het matras van een bed goed is. Het matras is goed wanneer deze goed ligt en de rug ondersteunt wordt, het matras is redelijk hard dan. Hoe test u een bed? Waarom doet u dat zo? (hulpvragen: Gaat u proefliggen, voelen, zitten) Antwoord: In de winkel zal ik altijd gaan ‘’proef liggen’’ ook komt het voor dat er wel eens een matras wordt meegegeven om het een week thuis uit te proberen. Ik zit op het matras en voel ook aan de kwaliteit van het matras.   Hoe belangrijk is kwaliteit van het bed voor u? Hoe definieert u kwaliteit? Waarom is het belangrijk of juist niet? Antwoord: Het belangrijkste aan een bed is de kwaliteit ervan. Als een bed een goed hard matras heeft, niet te veel gebruik van chemische stoffen maar juist natuurlijk stoffen, het bed moet ademen. Ik vind dit belangrijk omdat men rekening moet houden met de natuur en eigen gezondheid.

43.


Yvonne:

Hotels Wanneer bezoekt u een hotel? Antwoord: Als ik een vakantie bezoek dan boek ik vaak een hotel bij schiphol zodat ik rustig kan uitslapen. En ik boek een hotel als ik weekendjes weg ga of op de vakantiebestemming zelf.   Hoe oriënteert u zich bij het boeken van een hotel? Antwoord: Ik ga vooral informatie halen bij vrienden en bekenden, en ik zoek veel informatie op het internet. En ik bezoek af en toe ook een reisbureau voor verdere informatie.   Wat vindt u belangrijk bij het boeken van een hotel? Waar let u precies op? Antwoord: Ik vind het erg belangrijk dat er goed eten is, ook vind ik de netheid van de kamer en de badkamer heel erg belangrijk. Een goed bed waardoor men een goede nachtrust heeft vind ik ook zeer belangrijk. Daarbij let ik dus vooral of de kamers schoon zijn.  

Begin met een casus: U gaat een bed kopen. Hoe doet u dat? (hulpvragen: waar let u op, welke middelen, welke eigenschappen) Stel hierbij bij elk antwoord de waarom vraag, dit om meer informatie te krijgen. Ik kijk naar de lengte, omdat ik zelf twee meter lang ben. Daarnaast vind ik de kwaliteit van het matras belangrijk, zodat ik een goede basis voor mijn rug heb. Prijs/kwaliteit is ook erg belangrijk want ik betaal liever wat meer voor een goed bed dan dat ik een goedkoper bed koop dat kwalitatief minder goed is.   Hoe test u een bed? Waarom doet u dat zo? ? (hulpvragen: gaat u proefliggen,voelen zitten) Eerst proef liggen in de winkel. Kijken hoe het ligt omdat als ik hem koop dan moet ik er thuis ook op gaan liggen. Daarnaast even er op zitten om te kijken hoe het met het matras is gesteld.   Hoe belangrijk is kwaliteit van het bed voor u? Hoe definieert u kwaliteit?Waarom is het belangrijk of juist niet?   Zeer belangrijk, gezondheid is toch erg belangrijk voor me. Je ligt toch drie kwart van je leven op je bed. Een matras dat tegenwoordig naar je lichaam gaat staan en weer in zijn oorspronkelijke staat terug komt als je er op gelegen hebt dat is voor mij kwaliteit van een bed. Daarbij vraag ik aan de verkopers naar de kwaliteit klasse van verschillende bedden. Hierdoor ga ik eerst verschillende beddenzaken langs om te kijken of het verhaal wel klopt. Want de een kan zeggen dat een gelbed goed is, maar de andere zeg misschien weer dat een ander bed veel beter is.

44.


Hotels Wanneer bezoekt u een hotel? Als ik een weekendje weg ga met me vrouw of als ik op vakantie ga dan ga ik meestal naar een hotel.       Hoe oriënteert u zich bij het boeken van een hotel? Ik zoek meestal verschillende websites af om te kijken welke hotels er zijn en waar het voor mij het beste is om heen te gaan.     Wat vindt u belangrijk bij het boeken van uw hotel? Waar let u precies op? Het moet minimaal drie sterren zijn, omdat ik niet in een schuur wil leggen. Ik vind kwaliteit belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat het in de buurt ligt van het geen waar ik heen wil. Een ander punt is dat ik de referenties bekijk van de hotels om te kijken hoe het hotel er voor staat.   Welke rol speelt het bed bij het hotelbezoek? Waar moet het bed aan voldoen? Is het een afknapper als het bed slecht ligt?   Het moet een stevig matras, omdat ik het fijn vind om op een hard matras te liggen. Daarnaast ook stevige kussens omdat ik er niet van houd om op een zacht kussen te liggen.   Ja, zeker als ik er door wakker heb gelegen dan is het zeker een afknapper. Daarnaast is het ook een afknapper als ik er last van me rug van krijgt.

Kent u Coco-mat? Zo ja, waarvan? Zo nee, waar doet het u aan denken? Nee, Het doet me denken aan een deurmat. Daarnaast doet het me ook denken aan een hangmat tussen twee bomen in. Vertel het verhaal van Coco-mat   Wat voor gevoel krijgt u hierbij? Waar denkt u aan? Dat is niet verkeerd. Als iets kwalitatief goed is en het is goed voor de natuur dan ben ik er zeker voor, zeker als de comfort niet minder wordt.   Past dit ideaal beeld van Coco-mat bij u? Waarom wel of niet? Het gaat mij er om dat het goed is voor het milieu, hier wil ik dan best wat meer voor betalen. Het is alleen wel zo dat de prijs dan niet schrikbarend hoger moet zijn.   U krijgt een budget en moet daar een bank, een bed en een tafel van kopen Het meeste geld besteed ik aan een bed omdat dit voor mij het belangrijkste is en ik daar de meeste tijd op door brengt. Daarnaast is het ook zo dat een bed meestal wel duurder is dan de andere 2 opties.

 

45.


Kent u Coco-mat? Zo ja, waarvan? Zo nee, waar doet het u aan denken? Nee, aan een inloop mat (deurmat). Omdat coco voor mij staat voor kokos en mat staat voor een mat. Een coco mat staat voor mij dus voor een kokosmat en dat is een deurmat. Vertel het verhaal van Coco-mat   Wat voor gevoel krijgt u hierbij? Waar denkt u aan? Een prettig gevoel. Ik vind het heel fijn dat er natuurlijke producten worden gebruikt. Dit vind ik prettig omdat ik het belangrijk vind dat wij de natuur beschermen. We moeten de aarde achterlaten zoals we het gekregen hebben.   Past dit ideaal beeld van Coco-mat bij u? Waarom wel of niet? Dit past zeker bij mij, omdat ik er voor ben om de aarde zo heel mogelijk te houden. Daarnaast denk ik dat het een zeer hoge kwaliteit is en dat vind ik erg belangrijk bij een bed.

Gerard:

Begin met een casus: U gaat een bed kopen. Hoe doet u dat? (hulpvragen: waar let u op, welke middelen, welke eigenschappen) Stel hierbij bij elk antwoord de waarom vraag, dit om meer informatie te krijgen. Ik ga naar de winkel en daar ga ik een bed testen. Ik let op de kwaliteit en de materialen, omdat ik graag een bed wil dat geen synthetisch materiaal bevat. Dit komt omdat je met een synthetisch bed erg gaat zweten. Ik wil daarom een bed dat ademt. Daarnaast is het voor mij belangrijk dat het bed zicht vormt naar mijn lichaam, omdat ik anders last krijg van me rug.     Hoe test u een bed? Waarom doet u dat zo? ? (hulpvragen: gaat u proefliggen,voelen zitten) Door proef te gaan liggen in de winkel. Dit omdat ik wil voelen of het goed ligt. Ik doe niet op het bed zitten, maar liggen omdat ik wil voelen hoe het aanvoelt met mijn rug.

U krijgt een budget en moet daar een bank, een bed en een tafel van kopen

Hoe belangrijk is kwaliteit van het bed voor u? Hoe definieert u kwaliteit? Waarom is het belangrijk of juist niet? Zeer belangrijk, omdat het belangrijk is dat ik geen last krijg van mijn rug. Ik vind kwaliteit van een bed als het een sterk bed is en het mij echt kan ondersteunen. Daarbij definieer ik zeker een Tempur matras mee, want dit is een matras dat mee gaat met mijn lichaam.

Aan een bed besteed ik dan het meeste geld, omdat dit voor mij het belangrijkste is. Dit is voor mij het belangrijkste omdat ik hier een hoop tijd op doorbreng. Hier ben ik dan ook bereid voor om meer voor te betalen.

46.


Ine:

Hotels Wanneer bezoekt u een hotel? Als ik een weekendje weg of met vakantie gaat. Daarnaast zit ik twee keer in de maand voor mijn werk in een hotel.   Hoe oriënteert u zich bij het boeken van een hotel? Dit doe ik via het internet. Omdat ik daar makkelijk kan zoeken naar verschillende hotels.   Wat vindt u belangrijk bij het boeken van uw hotel? Waar let u precies op? Ik kijk naar de sterrenkwalificaties, omdat ik het belangrijk vind dat het hotel goed is aangeschreven. Ik wil niet in een hotel aankomen en daar er achter komen dat het kwalitatief slecht is. Daarnaast kijk ik ook naar de referenties, om net als bij de sterrenkwalificaties niet voor verrassingen wil komen te staan. Daarnaast wanneer ik voor me werk weg ben vind ik het belangrijk dat het aan de snelweg ligt zodat ik makkelijk weer op pad kan.     Welke rol speelt het bed bij het hotelbezoek? Waar moet het bed aan voldoen? Is het een afknapper als het bed slecht ligt? Zeer belangrijk, omdat wanneer het bed niet in goede staat is ik de volgende dag door lichamelijke problemen niet meer in staat ben om te werken. Het moet een stevig matras zijn, omdat ik hier goed op lig. Daarnaast moet het schoon zijn omdat ik niet in een vies bed wil liggen. Het moet daarnaast niet synthetisch zijn omdat ik daar erg van gaat zweten en lichamelijk niet lekker op lig. Het is dus een afknapper als het bed slecht is omdat de kans dan erg groot is dat ik lichamelijke problemen krijg. Hierdoor moet het bed voor mij gewoon kwalitatief goed zijn.

Begin met een casus: U gaat een bed kopen. Hoe doet u dat? (hulpvragen: waar let u op, welke middelen, welke eigenschappen) Stel hierbij bij elk antwoord de waarom vraag, dit om meer informatie te krijgen. Lijst maken van kenmerken waaraan een bed moet voldoen: elektrisch verstelbaar, afmeting, comfort hoogte, kwaliteit en betrouwbaarheid. Orienteren op internet. Hoe test u een bed? Waarom doet u dat zo? ? (hulpvragen: gaat u proefliggen,voelen zitten) Bezoek van winkels. Voelen en liggen op een bed. Advies van verkoper/ fabrikant.   Hoe belangrijk is kwaliteit van het bed voor u? Hoe definieert u kwaliteit?Waarom is het belangrijk of juist niet? Kwaliteit is erg belangrijk. Moet lang meegaan. Stevige constructie. Vooral van de elektromotor. De kwaliteit van het matras is erg belangrijk.   Kent u Coco-mat? Zo ja, waarvan? Zo nee, waar doet het u aan denken? Onbekend. Doet mij denken aan een kokosmat.

Vertel het verhaal van Coco-mat Wat voor gevoel krijgt u hierbij? Waar denkt u aan? Goed, puur en eerlijk bedrijf   Past dit ideaal beeld van Coco-mat bij u? Waarom wel of niet? Ja, ik vind natuurlijke producten erg belangrijk en daarnaast slaapcomfort.

 

47.


Mari:

Hotels Wanneer bezoekt u een hotel? Weekendje weg,   Hoe oriënteert u zich bij het boeken van een hotel? Via Booking.com.   Wat vindt u belangrijk bij het boeken van uw hotel? Waar let u precies op? Ligging, faciliteiten, mening van anderen, prijs.   Welke rol speelt het bed bij het hotelbezoek? Speelt geen rol.   Waar moet het bed aan voldoen? Is het een afknapper als het bed slecht ligt?

Begin met een casus: U gaat een bed kopen. Hoe doet u dat? (hulpvragen: waar let u op, welke middelen, welke eigenschappen) Stel hierbij bij elk antwoord de waarom vraag, dit om meer informatie te krijgen. Hoe test u een bed? Waarom doet u dat zo? ? (hulpvragen: gaat u proefliggen,voelen zitten) Niet. Ik ga uit van de kwaliteit.   Hoe belangrijk is kwaliteit van het bed voor u? grote mate Hoe definieert u kwaliteit?Waarom is het belangrijk of juist niet? Hoogwaardige producten waaruit het is opgebouwd Kent u Coco-mat? Zo ja, waarvan? Zo nee, waar doet het u aan denken? Nee ik ken t niet. Aan een cocosmat. Vertel het verhaal van Coco-mat Natuurlijke materialen. Wat voor gevoel krijgt u hierbij? Waar denkt u aan? Ik denk vooral aan cocos. Een harde vezel voor een schoonloopmat. Past dit ideaal beeld van Coco-mat bij u? Waarom wel of niet? Nee. Ik zou een andere naam bedenken. Waarbij je meer een gedachte krijgt bij een luxueus bed, wat is opgebouwd uit natuurlijke materialen U krijgt een budget en moet daar een bank, een bed en een tafel van kopen Ja… en hoe groot is dat budget? Als het er om gaat waar is het meeste geld aan zou besteden is dat het bed: je ligt daar meer op dan dat je aan een tafel zit of op een bank.

Juiste lengte en breedte. Stevig matras. Het is vervelend als een bed slecht ligt.

48.


Hotels Wanneer bezoekt u een hotel? een paar keer per jaar voor een weekdnje weg

Jan:

Hoe oriënteert u zich bij het boeken van een hotel?bij booking of zoover Wat vindt u belangrijk bij het boeken van uw hotel? Waar let u precies op? ik let op de ligging en het cijfer voor waardering van andere gasten Welke rol speelt het bed bij het hotelbezoek? We slapen er alleen maar en eventueel ontbijt Waar moet het bed aan voldoen? Is het een afknapper als het bed slecht ligt? Een schoon bed. Niet oud waarvan je de veren voelt. Een luxueus gevoel is prettig. Fijn beddengoed. Ja dat is een behoorlijke afknapper. Je staat niet fit op.

Stel hierbij bij elk antwoord de waarom vraag, dit om meer informatie te krijgen. We hebben in de winkel meteen een bed gekocht. Ons van te voren niet heel erg ingelezen en met open vizier de winkel binnen gelopen. We hebben ons laten adviseren en hebben vervolgens de knoop daar ook doorgehakt.   Hoe test u een bed? Waarom doet u dat zo? ? (hulpvragen: gaat u proefliggen,voelen zitten)   Door het een beetje te voelen en af en toe op te gaan liggen. Je wilt toch weten hoe het voelt, je gaat er een lange tijd elke avond op liggen dus je moet geen kat in de zak kopen.   Hoe belangrijk is kwaliteit van het bed voor u? Hoe definieert u kwaliteit?Waarom is het belangrijk of juist niet?     Belangrijk. Je wil waar voor je geld. Het bed moet meegaan voor een lange tijd. Het is een beetje te duur om elk jaar een nieuw bed te kopen.

Begin met een casus: U gaat een bed kopen. Hoe doet u dat? (hulpvragen: waar let u op, welke middelen, welke eigenschappen)

49.


Hotels Wanneer bezoekt u een hotel? Hoe oriënteert u zich bij het boeken van een hotel? Wat vindt u belangrijk bij het boeken van uw hotel? Waar let u precies op?   Ik ga op vakantie en soms bij cursussen in het land slapen in een hotel. Ik boek zelf niet de hotels en laat het meestal voor me doen door mijn secretaresse. Ik heb als eisen dat het 4 sterren moet zijn en een parkeergelegenheid moet hebben want anders ga ik er niet heen.   Welke rol speelt het bed bij het hotelbezoek? Waar moet het bed aan voldoen? Is het een afknapper als het bed slecht ligt?   Bed is belangrijk voor mij. Als ik niet lekker slaap, is de volgende dag ook een ramp. Eisen? 2-persoonsbed vind ik belangrijk, lekker hard en schoon. Dat is erg belangrijk voor me. Als dat niet zo is kom ik ook niet zo snel weer terug.  

Kent u Coco-mat? Zo ja, waarvan? Zo nee, waar doet het u aan denken? Nee, Chocolade. Coco van chocolade.   Vertel het verhaal van Coco-mat   Wat voor gevoel krijgt u hierbij? Waar denkt u aan?   Groen, duurzaam, hippies. Het verhaal klinkt alsof een hippie die een bed heeft gemaakt, maar als ik er zo over nadenk vind ik wel dat het een goed idee is.   Past dit ideaal beeld van Coco-mat bij u? Waarom wel of niet?   Nee niet echt. Ik en daar iets te nuchter voor. Ik doe wat ik leuk vind en denk niet zo na over de natuur. Misschien zou ik dat wel moeten doen maar dan zou ik eerder ergens anders beginnen.   U krijgt een budget en moet daar een bank, een bed en een tafel van kopen   30%, 50%, 20%

50.


Kent u Coco-mat? Zo ja, waarvan? Zo nee, waar doet het u aan denken? Nee, Deurmatten. Die kokosmatten voor een voordeur.   Vertel het verhaal van Coco-mat   Wat voor gevoel krijgt u hierbij? Waar denkt u aan?   Idealisten, gevoel niet zo zeer. Het trekt me niet aan.   Past dit ideaal beeld van Coco-mat bij u? Waarom wel of niet?   Nee totaal niet. Ik let niet zo zeer op mijn ecologisch footprint en als ik dat wel zou doen, zou ik denk ik gek worden. Afval scheiden doe ik wel braaf maar verder niets.   U krijgt een budget en moet daar een bank, een bed en een tafel van kopen   40%, 40%, 20%  

Evelien: Begin met een casus: U gaat een bed kopen. Hoe doet u dat? (hulpvragen: waar let u op, welke middelen, welke eigenschappen)

Stel hierbij bij elk antwoord de waarom vraag, dit om meer informatie te krijgen. Voordat wij een bed kochten zijn we eerst naar een zaak gegaan om te kijken wat er eigenlijk allemaal mogelijk was. Je kijkt namelijk wel op het internet, maar je moet een bed toch voelen. Eenmaal in de winkel hebben we toen meerdere typen bedden bekeken en hebben toen vooral gekeken naar boxspring. Uiteindelijk hebben we in de winkel ook meteen een bed gekocht omdat het zo uitkwam.   Hoe test u een bed? Waarom doet u dat zo? ? (hulpvragen: gaat u proefliggen,voelen zitten) Door er op te gaan liggen ( ze lacht). Waarom ik lach? Je staat toch een beetje voor lul als je daar zo in de winkel op een bed ligt. Maar daardoor kies je wel het beste bed.   Hoe belangrijk is kwaliteit van het bed voor u? Hoe definieert u kwaliteit?Waarom is het belangrijk of juist niet? Belangrijk. het moet lang meegaan en lekker liggen en dat blijven doen voor zolang als ik het bed heb (10 jaar). Kwaliteit is voor mij dus : het behouden van de stevigheid en eigenschappen gedurende de gehele periode dat ik het bed gebruik.  

51.


Michael:

Hotels Wanneer bezoekt u een hotel? Hoe oriënteert u zich bij het boeken van een hotel? Wat vindt u belangrijk bij het boeken van uw hotel? Waar let u precies op?   Ik bezoek alleen maar hotels op vakanties. Bij stedentrips of wanneer we op doorreis zijn naar een verre bestemming. Verder kom ik er bijna nooit. Wij oriënteren ons niet zo erg en kijken vooral bij boeken naar het aantal sterren en de ligging. Ook kijken we naar de parkeergelegenheid. Verder kijk ik nergens echt op. Ja, alles wat extra is, is leuk meegenomen maar daar boek ik niet precies op.   Welke rol speelt het bed bij het hotelbezoek? Waar moet het bed aan voldoen? Is het een afknapper als het bed slecht ligt?   Het is zeker een belangrijk onderdeel maar ik kijk niet van te voren naar wat voor bed er staat. Ik laat me verrassen. Wanneer het een slecht bed is kom ik er ook niet meer terug. Het is dus afknapper als het slecht ligt, maar je verwacht ook gewoon een goed bed als je naar een hotel komt. Ik heb niet echt eisen als het om het bed gaat.  

Begin met een casus: U gaat een bed kopen. Hoe doet u dat? (hulpvragen: waar let u op, welke middelen, welke eigenschappen) Ik zou direct in de winkel gaan orienteren. Heeft u een idee naar welke winkel u zou gaan? Ik denk naar Beter Bed, mijn huidige bed heb ik ook hier gekocht. Welke eigenschappen vind je belangrijk bij een bed? Het moet er mooi uitzien en voornamelijk comfortabel zijn. Is de prijs voor u belangrijk? Nee, als het maar goed is. Hoe test u een bed? Waarom doet u dat zo? ? (hulpvragen: gaat u proefliggen,voelen zitten) Ik kijk eerst rond in de winkel en op aandringen van de verkoper ga ik liggen op het bed. Waarom doet u dit alleen op aandringen van de verkoper? Ik voel me bekeken als ik in de winkel op alle bedden ga liggen, ik ga alleen proefliggen als ik echt denk dat het bed geschikt is voor mij. Hoe belangrijk is kwaliteit van het bed voor u? De kwaliteit van het bed moet goed zijn en goed liggen. Hoe lang moet een bed volgens u minimaal meegaan? 10 jaar?

52.


Kent u Coco-mat? Zo ja, waarvan? Zo nee, waar doet het u aan denken? Ja, ik ken het merk van naam Waar kent u het van? Ik heb er over gehoord, omdat jij er een project over doet en mij er over vertelt hebt. Waar doet het je aan denken? Aan een lekker bed, uit het hogere segment. Vertel het verhaal van Coco-mat   Wat voor gevoel krijgt u hierbij? Waar denkt u aan? Het gevoel dat ik erbij krijg is dat de bedden gemaakt zijn van natuurlijke materialen en doordat het een familiebedrijf is krijg ik er een betrouwbaar gevoel bij.   Past dit ideaal beeld van Coco-mat bij u? Waarom wel of niet? Ik hoef niet perse een bed van natuurlijke materialen, maar slaapcomfort is wel belangrijk. Het ideaalbeeld van Coco-mat past deels bij mij.   U krijgt een budget en moet daar een bank, een bed en een tafel van kopen. 50% bed 30% bank 20% tafel   Waarom kiest u voor deze verdeling? Omdat ik het bed het belangrijkst vind, hierin breng je de meeste tijd door. Een bank vind ik belangrijk, omdat deze ook comfortabel moet zijn. Een tafel moet vooral mooi zijn en passen bij het geheel.

Hotels Wanneer bezoekt u een hotel? Ik bezoek een hotel als ik op vakantie ga of een weekendje weg.   Hoe oriënteert u zich bij het boeken van een hotel? Kijken op websites en ik ontvang mails met hotelaanbiedingen die soms aantrekkelijk zijn   Wat vindt u belangrijk bij het boeken van uw hotel? Waar let u precies op? Ik kijk op de website hoe de foto’s eruit zien en waar het hotel gelegen is. Bij een langer bezoek zoals bijvoorbeeld vakantie vind ik het ook belangrijk welke faciliteiten het hotel biedt.   Welke rol speelt het bed bij het hotelbezoek? Belangrijk, je hebt er niets aan om met rugpijn wakker te worden.   Waar moet het bed aan voldoen? Is het een afknapper als het bed slecht ligt? Het moet comfortabel zijn en schoon. Ik vind het jammer als een bed slecht ligt, maar zou er niet over gaan klagen bij de receptie.

53.


Gert:

Past dit ideaal beeld van Coco-mat bij u? Waarom wel of niet? Een bed van natuurlijke materialen past bij mij, ik ben graag buiten en in de natuur. U krijgt een budget en moet daar een bank, een bed en een tafel van kopen

Begin met een casus: U gaat een bed kopen. Hoe doet u dat? (hulpvragen: waar let u op, welke middelen, welke eigenschappen) Ik ga ergens kijken naar aanleiding van een folderaanbieding. Waar let u op? De uitstraling en dat het goed ligt. Hoe test u een bed? Waarom doet u dat zo? ? (hulpvragen: gaat u proefliggen,voelen zitten) Door proef te liggen in de winkel, zonder er op gelegen te hebben kun je niet bepalen of een bed goed is.   Hoe belangrijk is kwaliteit van het bed voor u? Kwaliteit is belangrijk, omdat je er veel tijd in doorbrengt.   Hoe definieert u kwaliteit? Degelijkheid en dat het slaapcomfort goed is.   Kent u Coco-mat? Zo ja, waarvan? Zo nee, waar doet het u aan denken? Nee, ik ken het niet.   Ik denk aan een cocosmat bij de naam coco-mat.   Vertel het verhaal van Coco-mat   Wat voor gevoel krijgt u hierbij? Waar denkt u aan? Natuurlijke materialen spreken mij aan.

50% bed 30% bank 20% tafel Hotels   Wanneer bezoekt u een hotel? Als ik een uitstapje maak.   Hoe oriënteert u zich bij het boeken van een hotel? Ik ontvang aanbiedingen per mail en kijk in de krant naar hotelaanbiedingen en boek aan de hand hiervan een uitstapje.   Wat vindt u belangrijk bij het boeken van uw hotel? Waar let u precies op? Ik vind welness belangrijk en kijk of deze faciliteiten aanwezig zijn in het hotel. Verder kijk ik naar de prijs van een overnachting en welke activiteiten er in de omgeving zijn.

54.


Welke rol speelt het bed bij het hotelbezoek? Redelijk belangrijk, goed slapen vind ik belangrijk om een goede start van de dag te kunnen maken. Â Waar moet het bed aan voldoen? Is het een afknapper als het bed slecht ligt? Het moet gewoon goed slapen, dit verwacht ik op zijn minst van een hotel dat zij een goed bed hebben. De rest van de kamer vind ik minder belangrijk.

Â

55.


Diepte interview hoteleigenaar: Rico

U heeft het over milieubewust bezig zijn, is dat voor jullie belangrijk? Ja, dat is voor ons erg belangrijk. Het is een stukje extra wat wij aan de consumenten willen geven. Het komt steeds vaker in het nieuws dat bedrijven niet milieubewust bezig zijn, wij willen daar niet bij horen. Wij willen ons onderscheiden van de rest door juist op het milieu te letten, consumenten vinden dit steeds belangrijker worden. Door met de matrassen al milieubewust bezig te zijn, willen wij daarmee onze consumenten al te gemoed komen. Hiervoor hebben wij dus voor Auping gekozen. Let u meer op de prijs of meer op de comfort van het bed, bij het uitzoeken van bedden? Ik denk dat het een combinatie is van beiden. Wij willen de beste bedden hebben voor onze consumenten, omdat het gewoon zeer belangrijk is dat zij een goede nachtrust hebben. Wanneer de consumenten geen goede nachtrust hebben in ons hotel is de kans klein dat zij nog een keer terug willen komen. Daarnaast zitten we natuurlijk in een recessie en moet er bijna overal wel bezuinigd worden. Hierdoor is het natuurlijk zo dat ik natuurlijk wel binnen het budget moet blijven wat er is opgesteld. Hierdoor zoeken wij dus een mix van een kwalitatief goed bed (daarbij letten op duurzaamheid), maar waar wij niet exorbitante bedragen voor moeten uitgeven.   Bent u bekend met Coco-Mat? Nee, dat zegt me helemaal niks.

Wat willen jullie de klanten aanbieden? Het belangrijkste is dat de mensen ontspannen plezier kunnen beleven aan hun hotelovernachting. Hierbij is het belangrijk dat voor de consumenten alles tot in perfectie geregeld is. Het gaat er niet alleen om dat ze goed kunnen slapen, maar wij willen daarnaast ook een extra service bieden door een goed ontbijt-, lunch- en dinerbuffet te regelen. Als u kijkt naar het slapen op zich wat vind u daar belangrijk aan? Voor ons is het van belang dat mensen een goede nachtrust hebben. Wanneer consumenten heerlijk hebben geslapen, zullen er ook weinig klachten binnenkomen. Hierdoor hebben wij ook goede matrassen ingekocht, omdat wij vinden dat onze consumenten goed moeten kunnen slapen. Het is van belang tenslotte dat zij er de volgende dag er weer goed tegen aan kunnen. Daarnaast moeten wij er voor zorgen dat de mensen geen last hebben van overlast zoals mensen op de gang etc.   U zegt dat u goede matrassen heeft ingekocht, mag ik vragen van welk merk deze zijn? Ja, deze zijn van Auping. Waarom heeft u voor deze matrassen gekozen? Wij hebben voor deze matrassen gekozen omdat Auping een van de meest aansprekende namen is op het gebied van slaapcomfort. In deze matrassen zit ook een ventilatie waardoor onze consumenten een nog betere nachtrust kunnen hebben. Daarnaast zijn wij erg milieubewust bezig en Auping heeft ook een cradle to cradle certificaat. Dit sluit dus erg goed aan wat betreft milieubewust bezig zijn.

56.


Coco-Mat is een bedrijf die bedden levert aan zowel consumenten als aan hotels. Deze bedden bestaan uit alleen maar duurzame materialen, er wordt in heel het bed dus niks gebruikt wat niet duurzaam is. Hierdoor gaan deze bedden langer mee dan gewone bedden en zorgen ze daarnaast voor een zeer goede nachtrust. Wat vindt u hiervan? Dat klinkt zeer interessant. Vooral dat zij dus bedden leveren die alleen maar bestaan uit duurzame materialen. Zoals ik net al zei wij besteden veel aandacht aan duurzaamheid, dus dit zal zeker passen in ons hotel. Dus als ik u zo hoor zou u wel voor een Coco-Mat bed kunnen kiezen? Ja, zeker wel. Zoals ik net al aangaf staan wij zeker voor zulke producten open, die mee helpen aan het milieu. Alleen ligt het er natuurlijk wel aan wat het prijskaartje is van deze bedden, deze zullen vast niet goedkoop zijn. Daarnaast hebben wij voorlopig onze Auping bedden, dus op dit moment zijn wij al goed voorzien.  

57.

Brandplan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you