Page 1

by berin tuzlić

www.pixel.ba


by berin tuzlić

SUDBINA JE U VAŠIM RUKAMA !


Autor: Berin Tuzlić Naslov: Sudbina je u vašim rukama Izdavač: UG Pixel (Sarajevo) Štamparija: Feral Press (Tešanj) Tiraž: 200 kom. Mjesto i godina: Sarajevo, 2014.

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 741.5 TUZLIĆ, Berin Fazonator. Sudbina je u vašim rukama / Berin Tuzlić. - Sarajevo : Pixel, 2014. - 120 str. : ilustr. ; 26 cm ISBN 978-9958-9086-9-9 COBISS.BH-ID 20970758


Predgovor

B

erin Tuzlić, strip-autor, animator i muzičar aktivan je na sarajevskoj i bh. umjetničkoj sceni više od dvije decenije. Autor je višestruko nagrađivanog animiranog filma „Sarajevo ne znam kad i ne znam gdje“ na internacionalnim festivalima od Amerike do Kine, te predsjednik ogranka međunarodne organizacije animatora ASIFA za Bosnu i Hercegovinu. Njegov posljednji strip album „Sudbina je u vašim rukama“ donosi nam vrlo istančana, inteligentna i satirična zapažanja Fazonatora (glavnog lika u albumu) koja se odnose na neka od univerzalnih, te na pregršt društvenih pitanja i problema sa kojima se susrećemo u post-ratnoj Bosni i Hercegovini. Album je produkt višemjesečnog rada, ali se istovremeno kontekstulano nadovezuje na svoje strip-prethodnike, pod nazivima „Fazonator: Fabruka i sramota, Dijaspora“ i „Fazonator: Bombing“. Zašto se autor odlučio za vrlo kratku formu crteža, jasno je ukoliko njegov posljednji strip-album sagledamo u svjetlu društveno-političke stvarnosti u kojoj živimo. Sve češće čujemo konstataciju da u svijetu (kakav živimo, ali kakav ne želimo) umjetnost može funkcionirati najbolje kao vrlo kratka, jasna i ogoljena poruka. Upravo takav postupak otkriva se u posljednjem radu Berina Tuzlića. Fazonator, zamišljen kao korektiv, ili čak možda kontrapunkt stvarnosti koja nam je nametnuta, progovara vrlo jezgrovito pogađajući u najbolnija mjesta naših oboljelih društevnih odnosa. Na momente, u potpunosti ćete se moći identificirati sa Fazonatorom, misleći da upravo on izgovara sve ono što vas već dvije decenije tišti, a na momente ćete se zapitati da li upravo on, koji „lebdi“ nad našim svakodnevim životima uopće dolazi s ovoga svijeta? Upravo se u ovom ambivalentnom osjećaju koji će vas pratiti iz priče u priču i krije uspjeh Berina Tuzlića! Autor je matematički precizno uspio izbalansirati komično i tragično, kako je to istinska umjetnost uvijek i činila. On je uspio da glasom svog protagoniste, u vrlo decidnim replikama ogoli suštinu neslaganja, koje se otvara kao ponor, između čovjeka (pojedinca) i društva (države) u kojoj živi ili bolje rečeno, preživljava. Fazonator je anti-junak, odnosno jedini mogući junak u vremenu kojeg su mnogi već odavno proglasili „post – historijskim“, „post – modernim“, a u maniru autorovog sarkastičnog izražaja, može se dodati i „post dejtonskim“. Jer koliko god da se u ovom stripu pojavljuju uvijek i svugdje prisutna univerzalna pitanja, nesumnjivo je da je prvotna namjera autora bila da u svoje umjetničko djelo snažno inkorporira i notu specifičnosti vremena i prostora u kojem živimo i sa kojima se svakodnevno borimo. Zato je Fazonator anti-junak sa naših ulica, u čijoj se perspektivi može sagledati presjek svih naših promašaja, zabluda i obmana. On je jasan (i glasan) komentar našeg vremena, vrlo snažan glas u kojem ništa ne ostaje nedorečeno, ništa ne ostaje netaknuto. U replikama koje većinom sadrže pitanja, prepoznaje se i zapitanost samog umjetnika o (be)smislu svega onoga što nam se dešava. Gledano iz tog ugla, ovaj strip nije tek jedan odgovor – komentar, na stvarnost koja ga je oblikovala. Ni sam naslov „Sudbina je u vašim rukama“, nije tek usputna aluzija na buđenje, već je u pitanju koncentrat jedne poetike (koja je bitno angažovana), a u kojoj se jasno ocrtava zahtjev za promjenom onom unutrašnjom (koja pripada svakom od nas ponaosob), ali i onom vanjskom, koja se tiče socijalnog i političkog konteksta, i koja pripada svima nama. Jer zaista, sudbina jeste u našim rukama. Naida Lindov

3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


Oblikovanje knjige: Berin Tuzlić Edin Brčić Grafička koncepcija: Berin Tuzlić Edin Brčić Montaža: Berin Tuzlić Edin Brčić Jasmina Sadiković Lektura: Naida Lindov Mustafa Zvizdić Priprema za štampu: Edin Brčić

www.fazonator.com

120


www.pixel.ba

Sudbina je u vašim rukama  

COMIC by Berin Tuzlić

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you