Page 1

GeĂŻntegreerde proef

Berina Toplic 6 Handel H. Pius X Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen 2017-2018


GeĂŻntegreerde proef

Berina Toplic 6 Handel H. Pius X Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen 2017-2018


Woord vooraf De geïntegreerde proef (GIP) is voor alle leerlingen van het zesde jaar technisch secundair onderwijs een belangrijke deel van de opleiding. Tijdens de GIP leren de leerlingen een fictief bedrijf leiden en krijgen ze de kans te ervaren hoe het bedrijfsleven er in de praktijk aan toe gaat. Ikzelf was de administratief directeur van The Wood Life. Wij zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ecologisch produceren en verkopen van kampeerartikelen en dat mijn team en ik drie boekjaren lang zullen leiden. Graag wil ik een bijzonder woord van dank richten aan enkele personen die mij begeleid en geholpen hebben de afgelopen maanden. Allereerst zou ik graag mijn GIP-coördinatoren Anja Faber, Erik Walgraef en Karolien Vael willen bedanken en voornamelijk mijn GIP-mentor Annelies Van Haeghenbergh. Ten slotte zou ik ook graag mijn teamgenoten willen bedanken, in het bijzonder Sabreen Abdulrida, Sokaina Karroum El Hantari, Christophe Van Looveren, Vincent Bresseleers en Kevin Gerardo Monteiro. Dankzij hun advies werd het maken van deze geïntegreerde proef een stuk makkelijker.


Inhoudsopgave Inleiding ...............................................................................................7 1. Seminarie..........................................................................................9 1.1. Naam, logo en huisstijl .................................................................. 10 1.1.1. Betekenis naam...................................................................... 10 1.1.2. Slagzin .................................................................................. 11 1.1.3. Organogram ........................................................................... 11 1.2. Externe audit ............................................................................... 12 1.2.1. Analyse van de cijfers .............................................................. 12 1.2.2. SWOT-analyse: TopTeam .......................................................... 13 1.3. Kapitaalverhoging ......................................................................... 14 1.4. Shareholdersanalyse ..................................................................... 17 2. Bedrijfseconomie ............................................................................ 26 2.1. Studie van de marketingmix van een concurrent ................................ 27 2.1.1. Over de onderneming zelf ......................................................... 27 2.1.2. Marketingmix .......................................................................... 28 2.1.3. SWOT-analyse ........................................................................ 32 2.2 Analyse van de jaarrekening ............................................................ 34 2.2.1. Verticale analyse ..................................................................... 34 2.2.2. Horizontale analyse.................................................................. 36 2.2.2. Horizontale analyse excel .......................................................... 37 2.2.3. Masterplan ............................................................................. 38 3. Frans .............................................................................................. 39 3.1. Offre d’emploi .............................................................................. 40 3.1.1. Liste d’activités d’un assistant administratif général ...................... 40 3.1.2. Tâches essentielles .................................................................. 40 3.1.3. La dénomination du poste ......................................................... 40 3.1.4. Profil ..................................................................................... 40 3.2. Brochure informative ..................................................................... 42 4. Engels ............................................................................................. 45 4.1. Business plan ............................................................................... 46 4.1.1. Business idea .......................................................................... 46 4.1.2. Company objectives ................................................................. 46 4.1.3. Risk analysis ........................................................................... 46 4.1.4. Product description .................................................................. 47 4.1.5. Ownership, management and personnel ...................................... 49 4.1.6. Markets and marketing ............................................................. 50 4.1.7. Financial forecasts ................................................................... 51


4.2. Promotion plan ............................................................................. 53 4.2.1. Target customers .................................................................... 53 4.2.2. Promotional tactics .................................................................. 53 4.2.3. Costs ..................................................................................... 54 4.2.4. Defense of the plan .................................................................. 54 5. Duits ............................................................................................... 55 5.1. Websuche Teekanne ...................................................................... 56 5.1.1. Arbeiten bei Teekanne .............................................................. 56 5.2. Beschwerden................................................................................ 57 5.2.1. Eine Reklamation behandeln per Email ........................................ 57 6. Godsdienst ...................................................................................... 58 6.1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) .............................. 59 6.1.1.Over MVO ............................................................................... 59 6.1.2. People ................................................................................... 59 6.1.2. Profit ..................................................................................... 60 6.1.3. Planet .................................................................................... 60 Conclusie ............................................................................................ 61 7. Literatuurlijst .................................................................................. 62 8. Bijlagen .......................................................................................... 65


Inleiding ‘When stress sets in, and pressure, I focus’ is een quote van David Hallberg die de voorbije negen maanden het best samenvat. Deze negen maanden waren voor alle leerlingen van het zesde jaar technisch onderwijs druk, ook voor mij. Dit schooljaar stelden we een GIP-bundel op waarin we bewijzen dat we zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren binnen ons vakgebied. Als we dit goed wilden laten verlopen, moesten we er helemaal voor gaan en ons niet laten ontmoedigen door de stress die hierbij kwam kijken. In teams van zes leerlingen uit de richtingen Handel en Boekhouden-Informatica hebben we een fictieve onderneming overgenomen. The Wood Life is een jong en modern bedrijf dat gespecialiseerd is in het ecologisch produceren en verkopen van kampeergoederen. Ikzelf ben de administratief directeur van ons bedrijf. Dit eindwerk bevat alle opdrachten die ik gemaakt heb doorheen het jaar voor de vakken bedrijfseconomie, seminarie, Frans, Engels, Duits, Nederlands en godsdienst. De eerste opdrachten voor onze geïntegreerde proef hebben we uitgevoerd voor het vak ‘seminarie.’ De eerste opdracht was om als groep na te denken over een naam, huisstijl en logo. Hier staken echter de eerste meningsverschillen tussen de groepsleden de kop op. Uiteindelijk zijn we op het idee gekomen om ons bedrijf de naam ‘The Wood Life’ te geven. Met onze leuke slogan ‘Live the good life with The Wood Life’ willen we duidelijk maken dat mensen bij ons moeten zijn om met juiste en kwaliteitsvolle uitrusting te vertrekken op een kampeeruitje. Hierna volgde direct de vraag: hoe kunnen wij, als ecologisch bedrijf, nog een steentje bijdragen tot een beter milieu? Voor de taalvakken kregen we meer creatieve opdrachten voorgeschoteld. Zo hebben we voor het vak Engels een business plan in elkaar gestoken waarin de doelstellingen van The Wood Life staan beschreven. Of we die behaald hebben is de grote vraag. Voor Frans hebben we een vacature en een affiche opgesteld die voor grote naamsbekendheid in Wallonië en Frankrijk heeft gezorgd. Verder zal u in deze GIP-bundel ontdekken of we erin zijn geslaagd uit te groeien tot een volwaardig bedrijf en vooral hoe we dit gedaan hebben. Is de samenwerking tussen de groepsleden wel altijd goed verlopen en wat voor effect had dit dan? Hebben we als duurzaam bedrijf onze ecologische voetafdruk verkleind of juist groter gemaakt? De antwoorden op deze vragen vindt u terug op de volgende pagina’s.

Met veel plezier nodig ik u uit mijn GIP-bundel te lezen.


8


1. Seminarie

9


1. Seminarie 1.1. Naam, logo en huisstijl Als eerste GIP-opdracht moesten we verschillende taken uitvoeren. Zo hebben we in groep gebrainstormd over een naam en logo die het best bij ons bedrijf zouden passen. Daarnaast hebben we een organogram opgesteld en een slagzin bedacht die in één oogopslag duidelijk maakt waarvoor wij staan. The Wood Life is een modern en jong bedrijf dat op een duurzame en bewuste manier kwaliteitsvolle producten vervaardigt. We hebben de intentie onze bedrijfsactiviteiten zo ecologisch mogelijk te verwezenlijken.

1.1.1. Betekenis naam Een sterke naam kiezen voor ons bedrijf was niet gemakkelijk. We waren op zoek naar een naam die tegelijkertijd ‘catchy’ en betekenisvol was. Na lang brainstormen zijn we uiteindelijk voor onze onderneming bij de creatieve naam ‘The Wood Life’ gekomen. We hebben onze naam afgeleid van het vaak gebruikte zinnetje ‘The Good Life.’ Wij associëren het goede leven met de natuur in trekken en ver weg van het stadsleven te zijn. Daarom hebben we ‘good’ vervangen door ‘wood’ wat ‘hout’ in het Nederlands betekent en dat wij dus ook met kamperen associëren. Met onze originele naam kunnen we ons onderscheiden van andere ondernemingen en door het gebruik van een Engelstalige naam zullen we een breder publiek kunnen bereiken. De volgende stap was om onze handelsnaam te registeren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Om een aantrekkelijk logo te kunnen ontwerpen moesten we eerst weten welke doelgroep we wilden bereiken en wat we als merk willen uitstralen. We zijn overeengekomen dat om een logo krachtig te laten werken, we best weinig details toevoegen. Hoe simpeler, hoe beter. We beslisten om onze naam duidelijk en groot te vermelden in ons logo en ook iets van de natuur erin te verwerken.

10


1.1.2. Slagzin Met onze sterke slagzin ‘Live the good life with The Wood Life’ willen de natuur intrekken en het kamperen promoten zodat mensen meer ‘back to basic’ gaan en van de natuur genieten.

1.1.3. Organogram Hieronder vindt u het organogram terug van The Wood Life en leest u wie de verantwoordelijken zijn voor de verschillende afdelingen binnen ons bedrijf.

11


1.2. Externe audit Als inleiding op de eigenlijke geïntegreerde proef hebben we de opdracht gekregen om enkele cijfers van het simulatiespel TopTeam te berekenen, te analyseren en een SWOT-analyse op te stellen. In deze opdrachten moesten we de cijfers van twee soorten producten analyseren. De standaardproducten zijn de goedkopere en dus de ‘basic’ producten. De luxeproducten zijn die met een hogere prijs, maar ook van een betere kwaliteit.

1.2.1. Analyse van de cijfers Aantal maanden eindvoorraad

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Standaard

8.99

6.27

0.61

Luxe

3.56

0.58

1.39

In het eerste jaar hadden we een zeer grote voorraad met als gevolg dat we over te veel luxeen standaardproducten beschikten. In het tweede jaar konden we dit verbeteren. We hadden echter een te kleine voorraad van de luxeproducten. In het derde jaar hadden we net voldoende geproduceerd. Gemiddelde productiekost

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Standaard

€ 20,00

€ 22,50

€ 24,10

Luxe

€ 26,50

€ 24,00

€ 24,00

per eenheid

Op vlak van kostprijs hebben we altijd gestreefd naar de goedkoopste manier om onze producten te vervaardigen. Dit was niet onmiddellijk de beste keuze. Wat wel opviel wat dat hierdoor ons afvalpercentage lager lag. Leverbetrouwbaarheid

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Standaard

84,94%

100,00%

100,00%

Luxe

86,88%

85,76%

94,94%

in %

Bij de start van het jaar hadden we al een behoorlijke leverbetrouwbaarheid en deze werd telkens verbeterd. Enkel voor onze luxeproducten zou het in het tweede jaar een stuk beter gekund hebben. Marktaandeel omzet in

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

%

In een markt met 10 concurrenten bedraagt het gemiddelde

Standaard

9,93%

8,33%

11,80%

Luxe

10,36%

8,12%

10,25%

marktaandeel 10%.

Om marktleider te kunnen zijn

zouden we boven de 10% moeten zitten. In het eerste jaar waren we enkel marktleider van de luxeproducten, in het tweede jaar is ons marktaandeel aanzienlijk gedaald en waren we voor beide producten geen marktleider. In het derde jaar is ons marktaandeel terug gestegen en waren we voor beide producten marktleider.

12


1.2.2. SWOT-analyse: TopTeam Bij een SWOT-analyse worden de belangrijkste zwakke en sterke punten samen met de kansen en bedreigingen van een bedrijf benoemd. Hieronder leest u een SWOT-analyse van het simulatiespel TopTeam.

Weakness

Strengths

Weaknesses

-Een rekenkundige die goed kon omgaan met de cijfers -Vanaf ronde drie draaiden we geen verlies meer en ging het resultaat in stijgende lijn

-Vermoeid door de voorbije rondes, dit leidde tot minder concentratie -Tweede ronde 9de positie: dit is een lage positie die ervoor zorgde dat de motivatie minder was dan bij de start van het ondernemingsspel

SWOTANALYSE Opportunities

Threats

-Voorkennis van de voorbije rondes -Spelregels onder de knie hebben

-Groepen die in een groter positie zaten, waren meer gemotiveerd dan onze groep -In enkele groepen zaten er leerlingen die al bekend waren met het spel

-Leren uit de fouten die gemaakt werden in de vorige rondes

13


1.3. Kapitaalverhoging Voor het vak seminarie kregen we de opdracht om in groep een kapitaalverhoging voor te stellen aan de aandeelhouders van ons bedrijf. In de presentatie die u hieronder vindt probeerden wij hen te overtuigen om te investeren in The Wood Life.

14


15


16


1.4. Shareholdersanalyse

Hieronder leest u meer over drie groene bedrijven, Tesla, Umicore en Philips. The Wood Life heeft namelijk besloten om te investeren in deze ondernemingen.

17


18


19


20


21


22


23


24


25


2. Bedrijfseconomie

26


2.Bedrijfseconomie 2.1. Studie van de marketingmix van een concurrent 2.1.1. Over de onderneming zelf 2.1.1.1. Wie is Jack Wolfskin? Jack Wolfskin is een van de meest toonaangevende leveranciers van functionele outdoor kleding, schoeisel en apparatuur in Europa en de grootste franchisegever in de sportdetailhandel in Duitsland. Hun producten zijn momenteel verkrijgbaar in meer dan 900 Jack Wolfskin-winkels en bij meer dan 4.000 verkooppunten in Europa en Azië. Dit succes is voornamelijk gebaseerd op kwaliteit en gebruiksgericht productbeheer, evenals op verkoopkanalen die worden gekenmerkt door hoogwaardige klantenservice. 2.1.1.2. Wat verkopen ze? Het basisidee achter alle Jack Wolfskin-producten is om de best mogelijke functionaliteit te combineren met hoge mate van comfort. Outdoor activiteiten moeten leuk zijn, dus wil Jack Wolfskin ervoor zorgen dat de klant zich goed voelt in zijn producten. Het is met deze overtuiging dat zij sinds 1981 met succes kleding, uitrusting en schoenen voor outdoor activiteiten, reizen en vrije tijd ontwikkelen. Al hun producten worden dus gefabriceerd met als doel zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van klant. Ook worden ze zo duurzaam mogelijk geproduceerd want de mens en natuur staan centraal in Jack Wolfskins activiteiten. Bovendien blijven ze investeren in onderzoek en ontwikkeling van materialen, met als doel hun producten veelzijdiger en gebruiksvriendelijker te maken. Bescherming tegen het weer en draagcomfort vormen de kern van Jack Wolfskins productontwikkelingstrategie. 2.1.1.3. Waar verkopen ze? Het Duitse bedrijf verkoopt zijn producten via verschillende kanalen. Van Jack Wolfskin winkels tot online winkels, in heel Europa en Azië zijn er nu meer dan 4.000 verkooppunten waar men Jack Wolfskin producten kan terugvinden. Deze verkooppunten omvatten Jack Wolfskin winkels die over het algemeen worden geëxploiteerd door franchisenemers. Na hun succes in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, wil het bedrijf deze trend voorzetten op internationale markten. 2.1.1.4. Dragen ze een steentje bij tot een beter milieu? Voor Jack Wolfskin zijn de bedrijfsactiviteiten en de verantwoordelijkheid voor mens en milieu onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de actieve realisatie daarvan zijn kernwaarden waarnaar het bedrijf streeft. Sinds 2010 is het bedrijf lid van de Fair Wear Foundation (FWF). Deze non-profitorganisatie heeft als doel de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie te verbeteren. Al de productielocaties van Jack Wolfskin worden door FWF onderzocht en beoordeeld.

27


2.1.2. Marketingmix De marketingmix is de combinatie van verschillende marketinginstrumenten die een bedrijf kan inzetten voor het invullen van haar marketingstrategie. Het gebruik van elk van deze marketinginstrumenten is afhankelijk van de doelstellingen, de markt en de concurrentie. De onderdelen waaruit de marketingmix bestaat zijn product, prijs, plaats, promotie en personeel. Wij bespreken enkel de eerste vier P’s. 2.1.2.1. Product Bij de ‘p’ van product draait het allemaal om het goed of de dienst die de behoefte van de klant vervult. Het gaat hier niet enkel om het product dat het bedrijf verkoopt, maar ook over de eigenschappen van het product, zoals de merknaam, verpakking en de service. Assortiment Jack Wolfskin heeft een smal maar diep assortiment. Het is een Duitse producent van kampeer- en trektochtspullen, ze produceren allerlei goederen die gebruikt kunnen worden in de buitenlucht. Het assortiment bestaat uit outdoor- en vrijetijdskleding, schoeisel, rugzakken, slaapzakken en tenten. Al deze producten bieden in de eerste plaats bescherming en warmte. Voor een kampeervakantie of trektocht heb je niet veel nodig, met een tent en een goede slaapzak kan je al vertrekken op een kampeeruitje, maar het kan comfortabeler en dat comfort bieden zij aan met hun producten. Kwaliteit Jack Wolfskin verkoopt eersteklas outdoor kleding. Daarnaast bevat de collectie van Jack Wolfskin ook een ruime keuze aan modieuze kleding voor moderne mannen en vrouwen en ook hier wordt de hele collectie gekenmerkt door een uitstekende kwaliteit die goed inspeelt op de actuele mode. De afgelopen jaren heeft het bedrijf met succes verschillende materiaal- en productinnovaties uitgevoerd, met als doel de kleding meer in de smaak te laten vallen bij de consument waardoor deze meer plezier kan beleven aan verschillende outdoor activiteiten. Bovendien houden ze rekening met het milieu, door water- en luchtvervuiling te verminderen. Eén van hun doelstellingen is om tegen 2020 volledig af te zien van schadelijke chemicaliën. Merknaam In het bezit zijn van een krachtige merknaam die direct herkend wordt is van levensbelang voor een onderneming. Jack Wolfskin is een Engelse naam en is hierdoor makkelijk uit te spreken voor alle klanten over de hele wereld. Algemeen kan dus gesteld worden dat Jack Wolfskin een wereldwijde goed klinkende en gemakkelijke naam is.

28


Logo Jack Wolfskin heeft een uniek en aantrekkelijk logo. Het logo van het bedrijf is de afdruk van een poot. Hier kan al snel de link gemaakt worden met de natuur en de buitenlucht. Klanten kunnen direct via het logo te weten komen dat dit bedrijf producten verkoopt in verband met outdoor activiteiten. Het logo bestaat uit de kleuren geel en zwart, die beiden een eigen betekenis hebben. Zwart staat voor geloofwaardigheid en sterkte, hiermee wil Jack Wolfskin aantonen dat zij hoogwaardige kwalitatieve producten aanbieden, terwijl de kleur geel voor optimisme en innovatie staat. Mensen die graag het avontuur opzoeken zijn, zoals de kleuren het zelf zeggen, vindingrijk en creatief.

2.1.2.2. Prijs

De prijs of het prijsbeleid is de tweede ‘p’ uit de marketingmix. Bij het prijsbeleid gaat het niet enkel over de verkoopprijs van een product, maar wordt er ook over de prijs in relatie tot de doelgroep nagedacht. Hogere prijzen betekent vaak een rijkere, maar ook kleinere doelgroep. Hiernaast vallen ook betaalmethodes, betaalvoorwaarden en kortingen onder het marketinginstrument prijs. Jack Wolfskin richt zich vooral op mensen uit de middenklasse tussen 16 en 40 jaar. De prijzen variëren van 30,00 EUR tot 200,00 EUR, afhankelijk van het product. Hun doelgroep bestaat dus vooral uit mensen die zich graag en vaak bezighouden met outdoor activiteiten of juist willen beginnen met deze sport. Net zoals iedereen, doen zij dit het liefst met kwalitatieve producten, maar kwaliteit kost geld. De prijzen van de producten hangen samen met de Jack Wolfskin - €169,95

prijzen van de concurrenten, afhankelijk van het merk van het product. Zo kan dezelfde jas van het

The North Face - €149,95

merk Timberland €30,00 duurder zijn dan die van Jack Wolfskin.

Net zoals alle andere winkels doet ook Jack Wolfskin mee aan de solden periode. Klanten die online Jack Wolfskin producten aankopen hebben de mogelijkheid te betalen met Visa, Mastercard, American Express en PayPal.

Timberland - €199,95

29


2.1.2.3. Plaats Na de prijs volgt de ‘p’ van plaats in de marketingmix. Hier gaat het vooral om de ruimte waar het product wordt aangeboden en om het op het juiste moment afleveren van het product bij een klant. Die klant kan de consument zijn, maar ook een groothandel of detailhandel, de zogenoemde distributiekanalen. Hier wordt er vooral nagedacht over productielocaties, opslag, logistiek en verkooplocaties. Jack Wolfskin is een wereldwijd bekende producent van kampeerspullen en dit zorgt er voor dat ze ook actief zijn buiten Europa. Ze hebben welgeteld 900 winkels verspreid over drie continenten: Europa, Azië en Zuid-Amerika. In Europa heeft Jack Wolfskin 238 winkels, waarvan 172 in Duitsland. In België kan men zeven Jack Wolfskin winkels terugvinden en in Frankrijk één. In Azië zijn er 660 winkels geopend en in Zuid-Amerika slechts twee, beide in Chili. Jack Wolfskin kiest bewust de landen uit waar het, zijn producten wilt verkopen. In al deze landen gaat de bevolking graag kamperen en er zitten zelfs landen bij met een bergachtig landschap zoals Frankrijk en Zwitserland. Jack Wolfskins grootste winkel is gelokaliseerd in het Duitse Stuttgart. Daarnaast heeft Jack Wolfskin ook een online shop. Ze werken onder andere samen met Amazon.com (USA) en A.S. Adventure (België). China en Rusland hebben geen aankoopmogelijkheid via het internet. Jack Wolfskin gebruikt twee soorten distributiekanalen. Als eerste maken ze gebruik van het direct kanaal. Hierbij gaan de goederen van de producent (Jack Wolfskin) direct naar de consument. Dit doen ze bijvoorbeeld door online verkoop. Daarnaast gebruiken ze ook nog het kort kanaal, waarbij er een inschakeling is van een detailhandel. Deze detailhandel zou SportsDirect kunnen zijn, want in de winkels van SportsDirect vindt men Jack Wolfskin producten terug. Algemeen kan gesteld worden dat het een kwalitatief en redelijk duur merk is. Distributiekanaal Jack Wolfskin

Producent Jack Wolfskin

Detailhandel SportsDirect

Consument 30


2.1.2.4. Promotie Tot slot hebben we promotie. Bij promotie gaat het om alle communicatiemiddelen om het product te promoten onder de consumenten. Een andere naam voor promotie is marketingcommunicatie. Jack Wolfskin is vanaf het begin al een succesvol bedrijf en doorheen de jaren hebben ze naambekendheid gecreëerd door middel van reclame. Ze maken veel reclamespots die via de televisie worden uitgezonden. Natuurlijk ontwerpen ze ook folders. De meeste bedrijven die goederen verkopen hebben folders met een aantal producten en de prijs, Denk maar aan ‘Decathlon’ of ‘Shoe Discount.’ In 2017 heeft Jack Wolfskin ook een campagne opgestart met als naam #GOBACKPACK. Iedereen die op reis, gaat krijgt zijn geld terug voor de aangekochte uitrusting. Natuurlijk krijgt men zijn geld niet zomaar terug. Er zijn namelijk een aantal voorwaarden of stappen die men moet uitvoeren.

Deze mensen maken tijdens de reis een video waarop men duidelijk een doekje kan zien waarop ‘GO BAKPACK’ staat (zie foto). Als zij dit dan op de website van Jack Wolfskin uploaden, krijgen ze hun geld terug. #GOBACKPACK was een groot succes want het bedrijf heeft 1000 cashback prijzen uitgedeeld en ze plannen al een nieuwe campagne. Het bedrijf geeft ook 70% korting bij aankoop van Jack Wolfskin producten bij Outdoor Exclusive. Het is een aanbieder van beste outdoor merken waarmee Jack Wolfskin een samenwerking mee is begonnen. Ze bieden dus outdoor merken aan voor minder dan de helft van de prijs. Bij Outdoor Exclusive geven ze bijvoorbeeld 70% korting op jassen, truien, vesten, schoenen, en nog veel meer. Hierbij zijn er ook weekdeals die heel voordelig zijn. Dankzij hun samenwerking met de webshop van A.S. Adventure worden de aangekochte artikelen van Jack Wolfskin geleverd aan huis vanaf 30 euro. Verder geven ze ook kortingen op een aantal producten die je terug kan vinden op hun eigen website.

31


2.1.3. SWOT-analyse Bij een SWOT-analyse worden de belangrijkste zwakke en sterke punten samen met de kansen en bedreigingen van een bedrijf benoemd. Hieronder leest u een SWOT-analyse van The Wood Life, maar ook die van CAMP KING en Jack Wolfskin.

Jack Wolfskin Strengths -

Opportunities

Naambekendheid Succesvol bedrijf in Europa 900 winkels in 16 verschillende landen Breed assortiment Grootste Duitse aanbieder voor outdoor kleding

-

Winkels openen in andere continenten zoals Amerika Online verkoop in alle Europese landen

-

Weaknesses

Threats

Hoge prijzen Minder bekend in andere continenten zoals Amerika en Australië

-

Bekende concurrenten: In de top lijsten van de Intersport is Jack Wolfskin op één jaar tijd van plaats 2 naar plaats 4 verschoven (zie artikel bijlage)

The Wood Life Strengths -

Momenteel 3 winkels in België Ecologische productie: goede imago Kwalitatieve producten Groeiende naambekendheid

Opportunities -

Opstart van een online shop Winkels openen in de Benelux

Weaknesses -

Weinig ervaring

Threats -

Veel concurrenten o.a. A.S. Adventure Beperkt doelgroep: hoge prijzen Stijgende grondstofprijzen

-

32


CAMP KING Strengths -

Opportunities

Kwalitatieve producten Goede service Breed assortiment

-

Weaknesses -

Bedrijf uitbreiden

Threats

Weinig ervaren werknemers

-

33

Veel concurrenten Beperkte doelgroep


2.2 Analyse van de jaarrekening 2.2.1. Verticale analyse 2.2.1.1 Quick Ratio Als dit getal groter is dan 1, betekent

Quick ratio 8,00 5,37

6,00

dit dat de onderneming haar schulden op ten hoogste één jaar kan

6,44

terugbetalen, zonder rekening te

3,82

4,00

houden met de voorraden, omdat we de voorraden niet direct kunnen

2,00

omzetten in liquide middelen.

0,00 jaar 11

jaar 12

jaar 13

The Wood Life heeft een liquiditeitsratio die groter is dan één,

Quick ratio

zonder rekening te houden met de voorraden. Dit wil zeggen dat het bedrijf onafhankelijk is van haar voorraad. Ten opzichte van het basisjaar (jaar 11), is de ratio in het 12e jaar bijna twee keer zo groot. In het 13e jaar is er een kleine stijging t.o.v. het 12e jaar. In het laatste jaar is er een duidelijke stijging ten opzichte van het basisjaar, dit is heel positief. De onderneming is dus perfect in staat haar schulden op ten hoogste één jaar te betalen.

jaar 11 3,82

Quick ratio

jaar 12 5,37

jaar 13 6,44

2.2.1.2. Current ratio The Wood Life had gedurende 3

Current ratio 8,00 6,00 4,00

jaar geen liquiditeitstekorten. Dit 9,19

10,00

7,27

komt doordat de vlottende activa telkens veel groter waren dan de

5,54

schulden op korte termijn. In jaar 13 had de onderneming een zeer

2,00

ruime buffer. De vlottende activa

0,00 jaar 11

jaar 12

jaar 13

waren 9 maal zo groot als de schulden op korte termijn, heel

Current ratio

positief dus! Onze onderneming

kan haar schulden op korte termijn dus zeker afbetalen met de vlottende activa.

Current ratio

jaar 11 5,54

jaar 12 7,27

34

jaar 13 9,19


2.2.1.3. Solvabiliteit

59%

60%

Solvabiliteit 56%

Er is weinig aan te merken op de solvabiliteit van The Wood Life.

59%

Solvabiliteit geeft de verhouding tussen het vreemd en het eigen

40%

vermogen weer. We merken op dat 20%

het eigen vermogen over heel de lijn een hoog percentage is van het

0% jaar 11

jaar 12

jaar 13

totaal vermogen. In het 13e boekjaar bedroeg de solvabiliteit

Solvabiliteit

zelfs 59%. Als we dit jaar een

investering willen realiseren en een lening moeten aangaan, kunnen we dit zeker doen want de bank verwacht ongeveer een minimum solvabiliteit van 33% en hier zitten we ver boven.

jaar 11 59%

Solvabiliteit

jaar 12 56%

jaar 13 59%

2.2.1.4. Rentabiliteit van het eigen vermogen Onze rentabiliteit is de laatste

Rentabiliteit van het eigen vermogen 15%

jaren niet gestegen. Rentabiliteit van het eigen vermogen is de

12%

12%

verhouding tussen de nettowinst

10%

en het eigen vermogen.

7%

Doorheen twee boekjaren is de

5%

rentabiliteit gebleven bij 12%. In het 13e jaar hebben we even

0% jaar 11

jaar 12

jaar 13

een dipje gehad en is de rentabiliteit gezakt naar 7%. Dit

Rentabiliteit

betekent dat we voor elke 100 euro die we geĂŻnvesteerd hebben, 30 euro verliezen en we dus een verlies hebben van 30 euro per 100 euro kapitaal.

Rentabiliteit

jaar 11 12%

jaar 12 12%

35

jaar 13 7%


2.2.2. Horizontale analyse € 2.055.000,00 € 2.464.000,00 € 2.455.000,00

Schulden < 1 jaar

HORIZONTALE ANALYSE 2013 2012

Schulden > 1 jaar

€ 29.646.000,00 € 28.095.000,00 € 25.670.000,00

EIGEN VERMOGEN

€ 18.879.000,00 € 17.912.000,00 € 13.604.000,00

VLOTTENDE ACTIVA

0

-

2011

€ 18.233.000,00 € 19.193.000,00 € 15.443.000,00

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

De vlottende activa zijn doorheen de 2 boekjaren gestegen met 39%. Dit is grotendeels door een stijging van zowel de liquide middelen als de voorraden.

-

Het eigen vermogen is doorheen de twee boekjaren met 15% gestegen, dit hebben we te danken aan de reserves die met 79% zijn toegenomen ten opzichte van het basisjaar.

-

De schulden op korte termijn oftewel de schulden kleiner dan één jaar zijn doorheen twee boekjaren gedaald met 16%.

-

De schulden op lange termijn de schulden groter dan één jaar zijn doorheen twee boekjaren met 18% gestegen.

36


2.2.2. Horizontale analyse excel Hieronder vindt u de horizontale analyse terug van The Wood Life. Deze vertelt ons hoe het bedrijf in de tijd evolueerde.

37


2.2.3. Masterplan Een bedrijf moet toekomstgericht denken. Daarom is het belangrijk een masterplan op te stellen waarin we enkele doelstellingen vastleggen. Hierbij stellen wij een deadline op, namelijk het jaar 2020. We zullen we onze uiterste best doen om zoveel mogelijk doelstellingen te behalen. Een vooruitzicht moet altijd positief zijn, want dit betekent dat je in de groei gelooft van je eigen bedrijf. Men moet natuurlijk realistisch blijven met deze voorspellingen. Dit plan kan het bedrijf een positieve evolutie geven in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat ons masterplan goed wordt opgesteld. Als we naar de schulden kijken zien we een stijging in jaar 12 tegenover jaar 11. Dit is natuurlijk niet goed. In jaar 13 zien we een daling, wat betekent dat we minder schulden hadden dan in jaar 12. Dit is natuurlijk een van onze doelstellingen die we graag willen bereiken tegen het jaar 2020: onze schulden zoveel mogelijk verminderen. We zitten in de goede richting: onze schulden zijn verminderd en ons eigen vermogen is vermeerderd. In het 12e jaar stegen onze vaste activa omdat we machines hadden aangekocht. Dit zorgde dan ook voor een toename van onze voorraad. Onze voorraad bleef vervolgens stijgen tot jaar 13. Dit betekent dat er een grotere aanbieding is van onze voorraad aan onze klanten. Er is ook een positieve evolutie van de liquiditeit van de voorbije 3 jaren. Aangezien onze liquiditeit zo sterk is op het moment is het ons streefdoel om dit zo te houden. Reserves zijn heel belangrijk en daarom proberen we er zoveel mogelijk op te bouwen. Door winst te reserveren in onze vennootschap zullen we onze kredietcapaciteit verhogen. Dit betekent op zijn beurt dat we meer zullen kunnen investeren wat op zijn beurt leidt tot een grotere en snellere groei van onze vennootschap. Ook worden reserves gebruikt als beschermingsmiddel in tijden van nood. Om investeerders aan te trekken, moeten we een positieve rentabiliteit hebben. Op dit moment beschikken we ook over een positieve rentabiliteit. In jaar 13 hadden we een rentabiliteit van 11%, wat goed is maar niet uitstekend. Daarom willen wij tegen 2020 over een rentabiliteit van minstens 20% beschikken. Dit zal de aantrekkingskracht van potentiĂŤle investeerders doen stijgen. De solvabiliteit van The Wood Life is over de jaren heen stabiel, gemiddeld 59%. Ons doel is om dit voor de komende jaren ook zo goed mogelijk te behouden. Zolang wij niet onder de 40% komen, hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Ook bij de liquiditeit staan we zeer sterk. Dit betekent dat wij geen problemen hebben om onze leveranciers te betalen. Als we ooit in een financieel moeilijke situatie terecht komen, dan zouden we hier perfect kunnen uitraken. Natuurlijk hangt dit wel af van hoe groot het probleem is. We moeten wel blijven streven naar het snel omzetten van werkmiddelen in geld.

38


3. Frans

39


3. Frans 3.1. Offre d’emploi 3.1.1. Liste d’activités d’un assistant administratif général §

Accueillir les visiteurs, clients et fournisseurs

§

Organiser et planifier les rendez-vous et les déplacements

§

Réaliser le traitement administratif de dossiers (frappe de courrier, mise en forme de document, classement et archivage)

§

Transmettre les informations (e-mail, fax…) à plusieurs services

§

Gérer le courrier

§

Rédiger des notes

§

Organiser des réunions, des colloques et d’autres réunions

§

Tenir à jour l’agenda de son service et de sa hiérarchie

§

Assurer la prise de notes lors des réunions, puis rédiger les comptes-rendus

3.1.2. Tâches essentielles §

Accueillir les visiteurs, clients et fournisseurs

§

Réaliser le traitement administratif des dossiers

§

Gérer le courrier

§

Transmettre les informations à plusieurs services

3.1.3. La dénomination du poste Assistant(e) administratif(ve) général.

3.1.4. Profil §

Sens de l’organisation : être ordonné

§

Sens de responsabilité

§

Etre flexible

§

Avoir de la patience

§

Etre social

§

Orientation client

§

La connaissance de langues (anglais, néerlandais et allemand)

§

Être capable de prendre des notes synthétiques

40


The Wood Life est à la recherche d’assistant administratif général h/f région Anvers The Wood Life est une entreprise spécialisée dans la vente de produits du camping. Nous recherchons quelqu’un pour l’assistanat administratif. Description de la fonction

En tant qu’assistant(e) administratif(ve) vous exercerez une fonction qui réunit des tâches administratives et le suivi de dossiers (IT ou télécom) au sein d’une équipe de 6 personnes.

Votre tâche principale comme assistant font les suivantes. § § § §

Accueillir les visiteurs, les clients et les fournisseurs Réaliser le traitement administratif de dossiers Gérer le courrier Transmettre les informations à plusieurs services

Votre profil En tant qu’employé de l’entreprise, vous devrez vous adapter à la philosophie de l'entreprise. Pour cela nous recherchons quelqu’un qui devrait satisfaire à ces exigences. § Vous avez une excellente orthographe en néerlandais et la connaissance du français et de l’allemand sont un atout. § Vous avez des capacités de planification, de rédaction, d’organisation et de gestion administrative. § Vous avez des compétences informatiques, connaissances approfondies d’Office Windows, Excel et Outlook. § Vous avez le sens de l’organisation, § Flexibilité face aux imprévus et capacités de prises d’initiatives. § Vous avez un diplôme d’administration et vous avez aussi d’expérience d’un an comme assistent(e). § Vous pouvez assister les autres collaborateurs dans l’élaboration de leur fonction.

Nous vous offrons § § § §

Un salaire selon la CP 200.00 cat B barème. Après 6 mois de travail, vous recevrez également des chèques repas de €8,00. Un job à temps plein : (9h-17h). Un laptop (mac) et un iPad.

Intéressé(e) ? Postulez aujourd’hui en envoyant un mail accompagné de votre CV et votre lettre de motivation à info@thewoodlife.be à l’attention de Berina Toplic, directrice administrative.

41


42

L’équipe du Wood Life peut aider à préparer votre voyage en racontant ses expériences à l’étranger en donnant des conseils.

The Wood Life vous offre les équipements de haute qualité, produits afin de vous assurer un voyage confortable et une expérience inoubliable.

Nous sommes une entreprise jeune et moderne qui se spécialise dans la production écologique et la vente de matériel de camping. Partez-vous en voyage autour du monde ou envisagez-vous une sortie de camping? Jetez certainement un coup d’œil dans notre brochure!

l'équipement de la plus haute qualité!

Life, vous êtes à la bonne adresse pour

Vous partez en aventure? Chez le Wood

THE WOODLIFE - SPRL

Abdijstraat 128 2020 Anvers Belgique

THE WOOD LIFE

+32 3 871 54 23 thewoodlife.serviceclientèle@gmail.com www.thewoodlife.be

Contactez-nous

Nous sommes une entreprise jeune et moderne qui est spécialisée dans la préparation de votre voyage aussi bien que possible. Tous nos produits sont fabriqués de manière écologique dans le but de contribuer à la prévention de la pollution de l'environnement. Chaque étape que nous prenons et tous nos choix sont bien calculés pour vous donner la meilleur qualité et le meilleur service.

The Wood Life : le magasin de vos rêves

Qui sommes-nous?

‘LIVE THE GOOD LIFE , WITH THE WOOD LIFE’

THE WOOD LIFE

3.2. Brochure informative


43

® ® ® ® ®

Vêtements Equipement de couchage Accessoires de camping Equipement de cuisine Chaussures

Ci-dessous vous trouverez tous les matériels dont vous aurez besoin pendant votre voyage. Vous pouvez trouver tous les équipements dans nos magasins et dans notre boutique en ligne.

Voilà, une liste d’articles à ne pas oublier.

La question que nous nous posons toujours pendant qu’on fait nos valises : ‘qu'est-ce que je dois emporter et que puis-je laisser à la maison?’ Nous sommes heureux de vous aider!

Prix : 159,90 EUR Référence : DOS456TWL1

-

-

Matière : polyester Dimensions : hauteur 95cm/ largeur 45cm Capacité : 100 +20 litres

Notre sac à dos Daya Adventure 456 est idéal pour les baroudeurs qui partent en voyage ou en randonnée et qui recherchent confort et organisation pour le meilleur prix.

-

Sac à dos Daya Adventure 456

Prix : 99,95 EUR Référence :COU1700TWL2

-

Matière : nylon Dimensions : 84 cm x 225cm Temp. limite : -6°C Temp. extrême : -24°C

Ignition 1700 est conçu pour le baroudeur à la recherche d’un sac de couchage confortable et chaud pour des voyages pour chaque saison.

-

Sac de couchage Ignition 1700


44


4. Engels

45


4. Engels 4.1. Business plan 4.1.1. Business idea The Wood Life is a young and modern Belgian-based company that sells and manufactures a variety of camping gear like tents, sleeping bags, backpacks and accessories. We manufacture high-quality products in an environmentally friendly way. We intend to produce our products in the most ecologically durable way possible. In this business plan, we will discuss our company objectives, risk analysis, product description, ownership, marketing strategies and the financial forecasts.

4.1.2. Company objectives Company objectives play a big part in every organization. Financial, productivity and innovation objectives are our top three. Increasing the value of the organization, establishing a balanced expenses management and maintaining solvability are the main financial objectives of The Wood Life. Offering our customers, the best products and services is one of the most important things to us. Therefore, innovation is important to us. Another important company objective for The Wood Life is customer service. Offering our clients, the best service possible is absolutely essential for us.

4.1.3. Risk analysis

Strengths o o o o

Weaknesses

The production cost is low. A reasonable price for high quality products. Environmentally friendly production. We have a unique corporate culture.

o o

Opportunities o o o o

We do not have a lot of experience. We don’t have a strong brand recognition yet.

Threats

To grow and have the brand recognition of our big competitors. To make a difference in nature. Showing advertisements on TV. Gaining a bigger view of the customers’ expectations.

o o

Fierce competition: several other companies in the same sector. We are lagging behind in the online market.

A risk analysis is very important for a company. With this analysis, a company can understand what they should do to be better and to grow. Not only are the good things mentioned in our risk analysis but also the ones that can be improved. With strengths, we mean the aspects that we think will make us different and certainly a better company in comparison with our competitors. Our production cost is low, it’s something that is very beneficial for us. The customers are always looking for the best product but at the same time for the cheapest price. We are the corporation that we are today because of our unique corporate culture. Each company has their way of doing business. How the company’s employees and management, interact and handle outside business transaction defines the

46


corporate culture. Our corporate culture is unique because there is a significant difference in our work system. However good we may be, there is always room for improvement. We as a company will evolve with the opportunities we make use of. If we look at the market then we see an opportunity for growth and achieving a brand recognition like our big competitors. We want to be famous and have success but that is not the only thing we aspire to achieve. To get a bigger brand recognition we could show advertisements on TV, where people and businesses can see our products. Gaining a bigger view of the customers’ expectation would be great, because that means that we can launch a product that people would buy

4.1.4. Product description We have a wide range of products fit to satisfy everyone’s needs. In our assortment you will find tents, sleeping bags, thermos drinking bottles, pocket knives, backpacks, cooking equipment, … basically everything you need for a camping trip from A to Z. Our products are made from environmentally friendly and durable materials. With our products, we want our clients to feel one with nature. They are ideal for individuals and groups. Our tents and backpacks are available in a variety of different sizes and materials. The key feature of both our cooking equipment and tents is that they are all very easy to assemble.

Solitair Aluminium Our Solitair Aluminium tent is the perfect choice for a backpacker or a cyclist because of its light weight. This Wood Life tent offers the unique option of removing the all-weather outer tent so you can enjoy the daylight during the day or fall asleep under the stars and wake up with the morning sun on your face. Being one with nature was never so easy! The Solitair Aluminium tent is made of fly fabric for improved durability, and offers protection from damaging UV rays.

Robens Voyager Another Wood Life original tent is the Robens Voyager.

Which

contrasts

with

the

Solitair

Aluminium a 2-person tent. You don’t have to be an expert to put up this tent just like for our other tents. Therefor it’s ideal for a quick journey with a friend to explore the woods. You also don’t have to worry about your friend’s stuff, because this tent offers you the anteroom as an extra storage.

47


The Oak Canyon

With two doors and a large living area, the Oak Canyon is an ideal place for the whole family to relax far away from the city. Our 12-person cabin tent provides a spacious and comfortable wilderness residence far away from the busy life in the city. In this tent, you can fit 3 queen airbeds in the 3 rooms. It also has 7 closable windows.

The Natura Sleeping Bag The Wood Life Natura sleeping bags are designed to ensure that after a tiring day of trekking, hiking, travel or any other exploration, you will get a good nightâ&#x20AC;&#x2122;s sleep. They have a barrel shaped design which is wide at the shoulders and narrow at the legâ&#x20AC;&#x2122;s end to offer maximum comfort, warmth and space. Our sleeping bags are also extremely easy to clean as they are safe for machine washes too. Each sleeping bag comes with a travel-friendly carry bag and a compression sack with straps, which makes it quite convenient to store and carry the sleeping bag along.

The Daya backpack Our lightweight water-resistant travel backpack is large enough to carry what you need during your trip, it has enough room for your hammock, clothes, towel and more. Besides its high capacity it is also handy and lightweight! This Wood Life backpack is easy to fold up into a small pocket. So, you can easily pack it in your suitcase, purse or car and have an extra bag without it taking up any extra space.

48


The Wood Life Camp Kitchen Set

Finally enjoy the great outdoors without second guessing if you packed everything to cook, and serve your next meal with the lightweight, compact, and mobile design of the Wood Life Camp Kitchen Set. This kit includes an aluminum nonstick pot with a cover, nonstick pan, 2 BPA free bowls, foldable stainless steel spork, BPA free soup spoon, wooden spatula, cleaning sponge, nylon travel bag Drawstring pouch. With this set you will be able to make perfectly roasted marschmallows, eggs, tender vegetables and tons of different recipes while you’re out in nature.

Beverage bottle: The Ace Chill

When you embark upon a backpacking trip, you only bring the essentials: clothing, food, water and of course coffee. There’s no Starbucks at the top of a mountain or in the backcountry. However, just because you’re spending the weekend in the woods doesn’t mean you must spend it without coffee. Our Ace Chill 600 ml Drink Bottle locks in the liquids temperature hot for 24 hours.

4.1.5. Ownership, management and personnel 4.1.5.1. Ownership Typically, the founding owners also manage the company. The CEO, together with the other directors, founded the successful company The Wood Life. Shareholders are also a very important part because thanks to them the company has grown to be one of the most prestigious new companies in Belgium.

49


4.1.5.2. Management Sokaina Karroum is the CEO of The Wood Life. She’s the external representation of the company at conferences and shareholders meetings. Together with the other members of the board, they discuss the missions and strategies of the company. Our CFO Christophe Van Looveren handles all our financial documents. He is very capable and precise when it comes to numbers. With the help of his financial assistant Kevin Gerardo Monteiro our accounting is always up to date. They manage the financials and the cash flow of our company. Thanks to their background in finance we have stayed debt free until now. The Administrative Director Berina Toplic is always precise and organised. She manages the schedules, deadlines and makes sure to stay on top of our administrative paperwork. She organizes office activities like event planning and supervises the costs and expenses to assist in budget preparation. Ms Toplic has gained a lot of experience in the administrative department during the years she worked in various companies. Sabreen Abdulrida, our Production Director, takes care of the production process by deciding what resources are required and ensuring that the production is cost effective. She also estimates and negotiates the budgets with clients and managers. And last but not the least is our Marketing director Vincent Bresseleers who is very clever when it comes to marketing strategies. He develops marketing strategies for new and existing products. He always comes up with innovative marketing strategies and ideas to make The Wood Life well known to all target groups. Coming up with catchy slogans, logo’s and commercial spots is his specialty.

4.1.5.3. Personnel Currently we have 40 employees, without them The Wood Life would not be as successful as it is today. Our employees are very important to us because they are the ones who are producing everything. Which is why we have an open door policy to encourage openness and transparency. We plan to employ more people in the future, when we expand our company.

4.1.6. Markets and marketing 4.1.6.1. Target Market Segment Strategy The Wood Life targets both the private and corporate markets. With the launch of our new products we will continue this focus. Working with businesses can lead to engagements with new corporate clients, they can be more valuable than private clients because they will, of course, buy large quantities of products. The Wood Life will make use of the 20/80 rule, which means that 80% of our revenue comes from 20% of our clients. That’s why we need to focus on 20% of our clients. Non-profit clients generally buy fewer products than our corporate clients, but that doesn’t mean that we will pay less attention to them.

50


4.1.6.2. Sales strategy Currently we own three stores and an online web shop. Our stores are publicly more known than our online webstore. This means that we need to invest in advertisements for our online webstore. We plan to do this by spreading flyers and making online advertisements. The current trend that all companies are following is putting advertisement commercials on YouTube as do we. If this plan succeeds, we will benefit a lot from the recognition and our avenue will increase. By selling our products online our international client range will increase. But of course, there are also cons like the shipping costs and the risk of people returning the products.

4.1.6.3. Competition We have a fierce competition to deal with but since we keep on expanding, the multinationals in our sector are becoming our competitors. We strive to outgrow the locally set competitors to become part of the international market. Our online web shop comes in handy to make a difference in this sector, by selling our products online we will reach international clients. Being environmentally friendly is obviously very important to us, we try to do this by producing our products in an ecological way. This is something that most of our competitors don’t do. Which is one of the main reasons why we stand out.

4.1.7. Financial forecasts 4.1.7.1. Revenues

Revenues € 29.000.000,00 € 28.000.000,00 € 27.000.000,00 € 26.000.000,00 € 25.000.000,00 € 24.000.000,00 € 23.000.000,00 € 22.000.000,00 12

13

14 (forecast)

With this financial forecast, we want to estimate our company's success in the coming year. By expanding our product range, we want to increase our yearly revenues with 15% (around €3.671.700,00 extra).

51


4.1.7.2. Total costs

Total costs € 24.000.000,00 € 23.500.000,00 € 23.000.000,00 € 22.500.000,00 € 22.000.000,00 € 21.500.000,00 € 21.000.000,00 € 20.500.000,00 12

13

14 (forecast)

By doing this our future costs can be estimated by using last year’s accounting data and the extra costs for our new products. This means that we predict our costs for the next year to be around € 22.691.550,00 (€ 21.611.000,00 + € 1.080.550,00).

4.1.7.3. Profit

Profit € 5.000.000,00 € 4.500.000,00 € 4.000.000,00 € 3.500.000,00 € 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 0,00 12

13

14 (forecast)

The extra products that we will add to our already excellent product range will help increase our profit. As you can see below, we expect to make a huge profit for the next year. A total of €4.600.000,00 this is € 2.400.000,00 more than what we made this year. We are sure that next year will be a fantastic year for our company.

52


4.2. Promotion plan 4.2.1. Target customers Video marketing is all about promoting your brand, products, or services through videos. This means that the promotion takes place on the internet. With our video commercials, we want to reach out to teens and adults, by using video marketing, we can reach out to both target groups. The Internet has made life much easier and therefore we are all hungry to use it. That’s why more than 40% of the world’s population is connected to the internet. Both target groups know how to use the internet compared to elderly persons who don’t know that much about it, and therefore spend more time on the internet. YouTube, Instagram, Facebook and a lot of more websites/social media are being used by our target group. 72% of the Belgian population uses social media and is mostly used by people within the age 16 to 35. This is one of the reasons why we believe that the best way to reach our target group, is by video marketing.

4.2.2. Promotional tactics We want to show our modern and unique products by video. As a company that is specialized in producing and selling camping goods, we don’t have the right knowledge to be making a video commercial. That’s why we need the right people to do it with us. We will need to hire a director who has the creative vision for the project and lead the whole team to make it happen. We will need a producer who prepares and supervises the making of the video, a camera and sound person. Beside hiring the people who are needed to make a video, we also need to hire actors to play in the commercial. We have considered using well-known actors, but because it’s our first video commercial and we have no idea whether the video will be a great success we want to keep our costs low. If the sales of our products increase significantly because of the video commercial, we will discuss about hiring famous actors for our next commercials. We plan on filming the video in the Ardennes, situated in the south-east of Belgium, rich in fauna and flora. It’s the perfect location to show our products in the best way we can. In the video, both target groups will be shown. This means that we will need teenagers and adults playing in our commercial. The goal is to show potential customers how good The Wood Life camping goods are and how fun camping can be. In the next paragraph, we will explain you the content of our video. The commercial starts with showing a family with two teen kids, a boy and a girl sitting in the car and looking excited to spend the weekend in the Ardennes while their parents load the car with camping goods. People will get to see our modern sleeping bags and more in the trunk. After showing the car driving on the highway with a drone, the family finally arrives. The boys begin to set the tents up and as they take the tents (the company’s logo will be visible at that moment) they see a family struggling with setting their tents up. Father and son laugh and set their tents up with ease and give each other a high five.

53


In the meantime, mother and daughter are preparing dinner with our cookware. (also, here our logo will be visible) A real delicious dinner will be shown, all made by our cooking utensils, while other families are eating boring sandwiches. As the night falls, mom and dad are drinking coffee from our Wood Life thermos by the campfire, as the kids tell scary story using flashlights. After a cozy evening spend together, the family heads to their tents as they directly fall asleep in our comfortable sleeping bags while our slogan ‘Live the good life with The Wood Life’ being said by a narrator. And here the commercial ends. We will contact well-known YouTubers and social media users to make a deal and to get our commercial in their vlogs or on their social media pages against payment, in order to reach out to our target groups.

4.2.3. Costs YouTube is an American video sharing website and is one of the most visited websites in the world. We plan on making short but purposeful Wood Life commercials which people will need to watch before they can watch the actual video that they came for. The Wood Life is more into YouTube advertising than social media because of the attractive cost price. The company only needs to pay per view that the video gets. It’s also possible to place an video without having to pay anything. But here the user can skip the video within 5 seconds time. A typical video advertisement runs between €0,10 and €0,30 per view, depending on the video quality, the targeting, and overall goal. This means that if our ad campaign had a 0,10 video view, we would pay €1.000,00 for every 10.000 people that watch our commercial. Furthermore, we also would have to pay the people who are involved in making the commercial such as the director, the producer, the actors and much more people. We estimate the costs to be higher than €3.000,00 for this project. We strongly believe that the investment in video marketing and more specific in YouTube, will be the best investment the company has ever made.

4.2.4. Defense of the plan We’re all different, someone likes reading more and someone likes watching videos more. Because of the combinations of text, sound and image we can reach out to both target groups. The thing that distinguishes videos from flyers is that videos have the ability to show a vast amount of information in a quick and amusing way. YouTube has over 3 billion video views per day and is the second largest search engine after google, this means that our video advertisement won’t pass by unnoticed. Furthermore, videos are being more shared than a text is, and because of the possibility of sharing videos we could reach out to more potential customers. Making a video of your products and brand creates a personal connection with potential buyers. Research has shown that when a customer watches a video, it gives them more confidence to purchase the product. The possibility of a purchase after watching a video commercial, increases with 64% according to the Analytics-blog kiss metrics. Our appropriate video marketing strategy will benefit our business and will certainly distinguish us from other competitors in the camping industry.

54


5. Duits

55


5. Duits 5.1. Websuche Teekanne 5.1.1. Arbeiten bei Teekanne Seitdem ich Handel mache in der Schule, habe ich den Wunsch, nicht in Belgien zu arbeiten, sondern

irgendwo

in

einem

der

Nachbarländern

Belgiens.

Deutschland war immer mein favorisiertes Land, in dem ich gerne einmal arbeiten und wohnen möchte. Neben Niederländisch lernen wir drei Fremdsprachen in der Schule, die man dann doch auch sprechen und gebrauchen sollte. Hier finden Sie alle Gründe warum ich für Teekanne arbeiten möchte. ‚Das Stammhaus der Teekanne wurde am 16. Juli 1882 gegründet als Teeladen.‘ Heutzutage ist Teekanne weltweit führend in der Produktion von Tee in Teebeuteln, hat das Unternehmen Niederlassungen in 8 Ländern und weltweit 1500 Mitarbeiter. Das bedeutet 135 erfolgreiche Jahre in der Unternehmensgeschichte! Aus dieser Sache kann man schließen, dass es ein erfolgreiches Unternehmen ist. Das ist für mich ein weiteres Argument, warum ich ein Teil dieses erfolgreichen Unternehmens sein möchte. Momentan arbeite ich nirgendwo, aber wenn ich nach meinem Marketing Studium irgendwo arbeiten werde, dann möchte ich mir keinen Sorgen machen, ob ich meinen Job in dem Unternehmen verlieren werde oder ob ich vielleicht in Folge einer Insolvenz keinen Lohn bezahlt bekomme. Der Job Trainee Marketing gefällt mir sehr, weil ich auch Marketing studieren werde. Für mich ist es ganz wichtig, dass man in einem Unternehmen zusammenarbeitet und dass sich die Mitarbeiter wie ein starkes Team fühlen. Ich glaube, wenn das Gruppenbewusstsein anwesend ist in einem Unternehmen, dass die Kommunikation unter den Mitarbeitern immer gut ist. Bei Teekanne arbeiten alle in einem Team und das widerspiegelt sich auch in ihrem 135jährigen Dasein. Ein Unternehmen kann die besten Data Analysten haben, wenn die Mitarbeiter nicht zusammenarbeiten können und die Kommunikation dadurch auch schlecht ist, dann würde es nicht gut enden mit dem Unternehmen. Deswegen akzentuiert Teekanne diese Sache wie einen der fünf Werte des Unternehmens. Ein weiterer Pluspunkt von Teekanne ist ihre Einstellung gegenüber der Natur. Teekanne ist ein sehr großes Unternehmen, das seine Produkte auf der ganzen Welt produziert. Bevor die Produkte im Laden in Deutschland verkauft werden können, müssen sie erst einen langen Weg ablegen. „Das Unternehmen Teekanne versucht diesen Weg so umweltfreundlich und mit möglichst geringen CO2-Emissionen zu gestalten“. „Sie arbeiten auch Hand in Hand mit ihren Logistik-Partnern an einer schrittweisen Optimierung“. Es ist notwendig, dass große Unternehmen

investieren

in

solche

Sachen,

dass

sie

Lösungen

suchen

für

einen

verantwortungsvollen Transport, weil es nicht phantastisch gut geht mit der Umwelt. Es sind wir, die Menschen, die die Umwelt brauchen und nicht umgekehrt. Wenn Sie wieder für eine Klassenfahrt nach Düsseldorf entscheiden und genauso für einen zweiten Betriebsbesuch nach Teekanne, erschrecken Sie sich nicht, wenn Sie mich dort sehen!

56


5.2. Beschwerden 5.2.1. Eine Reklamation behandeln per Email Sehr geehrte Frau Knops, ich beziehe mich auf Ihre Mail, in der Sie mir mitteilten, dass die Farben unseres Schlafsackes Mountain Equipment Starlight III und Expedition – Waterbloc 1400 durch das Waschen ausgelaufen sind. Sonst haben Sie mir erklärt, dass einer unserer Mitarbeiter Ihnen gesagt hatte, dass die Farben nicht auslaufen könnten und nachdem es doch passierte, behauptete dieser Herr, dass es Ihr Fehler ist. Wir haben den Fall untersucht und dabei festgestellt, dass durch den Produktionsprozess der beteiligten Schlafsäcke etwas schief gegangen ist mit den Farben. Wir haben bereits Maßnahmen getroffen, um derartige Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern. Wir bedauern, dass es bei diesem Ankauf zu einer Reklamation gekommen ist und deswegen bestätigen wir die kostenlose Rücknahme unserer Produkte und werden wir den Betrag von €775,95 auf ihr Konto überweisen. Wir werden uns bemühen, Ihre künftigen Aufträge zu Ihrer vollen Zufriedenheit auszuführen. Mit freundlichen Grüßen The Wood Life GmbH Berina Toplic (Sekretärin)

57


6. Godsdienst

58


6. Godsdienst 6.1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 6.1.1.Over MVO ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen ofwel duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische voorwaarden (planet).’

Duurzaam ondernemen wordt door The Wood Life gezien als het maken van de best mogelijke keuzes voor mens en milieu, in elke schakel van onze onderneming. Dit gaat over de selectie van onze producten, de manier waarop we onze werkomgeving organiseren tot de communicatie naar onze klanten. Dit allemaal met als doel een groenere en gezondere wereld te creëren.

6.1.2. People Geen discriminatie Als duurzame onderneming willen zowel het beste voor onze klanten als voor ons eigen personeel. Wij, als jonge onderneming geloven dat iemand zijn geslacht, afkomst, leeftijd of handicap niet zijn lot zou mogen bepalen. Discriminatie heeft dus geen plaats in onze bedrijfsfilosofie. In de praktijk zien we echter dat vrouwen per jaar ongeveer 21% minder verdienen dan mannen en dit over alle sectoren heen. Bovendien zien we vrouwen minder in topfuncties terugkomen dan mannen. The Wood Life verzet zich hier tegen en dit doen we namelijk door ervoor te zorgen dat een mannelijke medewerker en een vrouwelijke medewerker evenveel betaald worden. Ook hebben beide geslachten even veel groeimogelijkheden binnen het bedrijf. In tegenstelling tot vele andere bedrijven wordt The Wood Life door een vrouwelijke CEO bestuurd. Aangename werksfeer We hechten ook veel belang aan een aangename werksfeer. Werknemers zullen namelijk liever werken op een plaats waar het aangenaam en gezellig is om te werken, en dat zal zich zeker weerspiegelen in de productiviteit van de werknemers. Om te beginnen vinden we het belangrijk dat er een gevoel van samenhorigheid in het bedrijf aanwezig is, dat er dus een groepsband is. Activiteiten zoals personeelsuitjes en teambuildingsdagen die we als bedrijf drie keer per jaar organiseren zorgen ervoor dat collega’s elkaar beter leren kennen. Naarmate medewerkers elkaar beter leren kennen, zal er ook meer acceptatie en begrip zijn voor elkaars gedrag. Daarnaast laten we onze medewerkers weten dat we de grote en kleine zaken die zij verrichten zeker en vast waarderen. Deze waardering kan zich uiten in geld zoals een bonus of een simpel maar krachtig schouderklopje. Eerlijke handel Eerlijke handel is de norm bij The Wood Life. Wij vragen onze leveranciers naar hun gedragscodes, merken wij hierin eender welke gebrekkigheid zoals kinderarbeid dan zal elke samenwerking stopgezet worden met deze leveranciers. Duurzaam ondernemen is ondernemen waar niemand oneerlijk behandeld wordt.

59


6.1.2. Profit Groene energie Net zoals alle andere bedrijven zijn ook wij gericht op het maken van winst. The Wood Life werkt als ecologisch bedrijf op groene energie. Groene energie wordt doorgaans gezien als de dure variant op de traditionele ‘grijze’ energie. De goedkopere variant ervan wordt opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen terwijl de duurdere variant wordt opgewekt met milieuvriendelijke systemen. Sinds de opkomst van duurzame energieopwekking is het een stuk voordeliger geworden: de maandelijkse prijzen voor groene energie zijn langzaam gelijk aan het worden met de normale energie soort. Dit betekent dat we maandelijks zowel geld kunnen besparen als ons tegelijkertijd kunnen inzetten voor een beter milieu. Transport The Wood Life is niet enkel actief in België maar ook in andere Europese landen, wat dus betekent dat er goederen vanuit België naar deze landen vervoerd moeten worden. Daarom hebben we besloten om aan duurzaam transport te doen. Eén van de meest voor de hand liggende oplossingen voor ons is het volledig elektrificeren van het wagenpark, zeker als deze elektriciteit wordt opgewekt op een duurzame manier. De overgang naar elektrische, hybride en waterstofwagens verlangt geen kostelijke nieuwe infrastructuur aangezien het netwerk van pompstations en het elektriciteitsnet er al liggen. Het goederentransport naar de buurlanden van België zoals Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg kan nu gebeuren via hogesnelheidstreinen als van vervanging van korte afstandsvluchten. De koolstofuitstoot per persoon per kilometer van elektrische hogesnelheidstreinen is ongeveer een derde van die van auto’s en een vierde van die van vliegtuigen. Bovendien worden lichtbeschadigde goederen die niet meer verkocht geraken geschonken aan het Rode Kruis.

6.1.3. Planet Samenwerking met groene doelen The Wood Life denkt aan de bescherming van een gezond leefmilieu. Hierdoor werken we al één jaar lang nauw samen met drie groene doelen. Natuurpunt, Natagora en Cool Earth. Naast de samenwerking met deze groene doelen, proberen we ook door middel van zowel kleine als grote ingrepen te werken aan onze ecologische voetafdruk als bedrijf. Onze folders worden gedrukt op PEFC-gecertificeerde papier. Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. De gebruikte grondstof is dus niet afkomstig uit oerbos.

60


Conclusie Ik dank u alvast voor het lezen van mijn geïntegreerde proef en hoop dat u net zoals mij een beter idee heeft wat het bedrijfsleven allemaal met zich meebrengt. Een eindwerk opstellen, waarbij je moet vertrouwen op de steun en hulp van je teamgenoten was niet gemakkelijk. Het was voornamelijk de samenwerking in het begin die langzaam op gang kwam. Door gebrek aan communicatie binnen de groep was het in feite ieder voor zich. Hierdoor werden de GIP-opdrachten meestal ‘last minute’ gemaakt. Na een groepsgesprek zijn we overeengekomen dat onze aanpak moest veranderen wilden we dit eindwerk tot een goed einde brengen. Naarmate de opdrachten vorderden is de samenwerking op vele vlakken verbeterd. We spraken regelmatig af in de bibliotheek om aan de opdrachten te werken en vroegen elkaar om hulp waar nodig. Deze positieve verandering in communicatie uitte zich voor het grootste deel in het succes van The Wood Life. Uit de financiële analyses zien we dat het bedrijf over een positieve rentabiliteit van 11% beschikt en over een solvabiliteit van 59%. Dit betekent dat we in staat zijn onze schulden op korte termijn af te betalen. Ook zien we dat na twee boekjaren de schulden van het bedrijf zijn gedaald en The Wood Life vandaag op de goede weg zit om tot een succesvol bedrijf uit te groeien. Als duurzaam bedrijf, dat actief is in meer dan drie verschillende landen doen we ons uiterste best milieuvervuiling tegen te gaan. Door aan duurzaam transport te doen en te investeren in groene energie hebben we onze ecologische voetafdruk zeker niet enkel in België doen verkleinen. Met alle opdrachten die we ontvingen voor onze GIP kregen we dikwijls andere taken en testen voorgeschoteld wat voor een hoge werkdruk zorgde. Hierdoor heb ik leren plannen wat voor een positieve invloed op zowel mij als op mijn punten zorgde. Ik ben ervan overtuigd dat bij het uitvoeren van deze opdrachten, die vooral bestonden uit papers opstellen en presenteren, goed van pas zullen komen. Het was een leerrijke ervaring naar het hoger onderwijs toe die me altijd zal bijblijven.

61


7. Literatuurlijst

62


Seminarie Financieel rapport GIP boekjaar 2011, intern document, geraadpleegd op 20 oktober 2017. Financieel rapport GIP boekjaar 2012, intern document, geraadpleegd op 20 oktober 2017. Financieel rapport GIP boekjaar 2013, intern document, geraadpleegd op 20 oktober 2017. Tesla, 2018, Energie, Geraadpleegd op 21 december 2017, https://www.tesla.com/nl_BE/energy. Umicore, 2018, Over ons, Geraadpleegd op 21 december 2017, http://www.umicore.be/nl/over-ons/. Philips, 2018, duurzaamheid, Geraadpleegd op 24 december 2017, https://www.philips.be/aw/about-philips/duurzaamheid.html.

Bedrijfseconomie Financieel rapport GIP boekjaar 2011, intern document, geraadpleegd op 20 oktober 2017. Financieel rapport GIP boekjaar 2012, intern document, geraadpleegd op 20 oktober 2017. Financieel rapport GIP boekjaar 2013, intern document, geraadpleegd op 20 oktober 2017. Jack Wolfskin, 2018, Profiel en filosofie, Geraadpleegd op 21 februari 2018, https://www.jackwolfskin.be/philosophy.html. Bos, S. (2017). Marketingmix. Geraadpleegd op 16 februari 2018 via https://www.finler.nl/marketingmix/.

Engels A.S. Adventure, 2018, producten, Geraadpleegd op 10 november 2018, https://www.asadventure.com/nl.html?amc_cid=ps_b&gclid=EAIaIQobChMIga6yhoHi2QIVzrXt Ch1GjQgnEAAYASAAEgIsnPD_BwE. Kimbe MacMaster, z.d., Top 10 Reasons Why Video Should Take a Leading Role in Your Content Marketing Plan, Geraadpleegd op 10 januari 2018, https://www.vidyard.com/blog/importance-of-video-content-marketing/. Liis Hainla, 20/01/2018, 8 Powerful Reasons You Need to Use Video Marketing, Geraadpleegd op 12 januari 2018, https://www.dreamgrow.com/8-reasons-why-your-business-should-usevideo-marketing/. Amanda Tiwari, 06/03/2015, How much does advertising on YouTube cost?, Geraadpleegd op 12 januari 2018, https://www.quora.com/How-much-does-advertising-on-YouTube-cost.

Frans z.n., 27/06/2017, Quel est le rôle d’un assistant administratif?, Geraadpleegd op 30 oktober 2017, https://www.stepstone.be/conseils-de-carriere/article/quel-est-le-role-dun-assistantadministratif/.

63


Duits Teekanne, 2018, Unternehmen, Geraadpleegd op 20 november 2017 via https://www.teekanne.de/startseite.html.

Godsdienst Z.n, z.d., Carrière tijger. Geraadpleegd op 11 februari 2018 via http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/positieve-werksfeer A.S. Adventure, z.d., Maatschappelijk ondernemen. Geraadpleegd op 11 februari 2018 via https://www.asadventure.com/nl/asa/maatschappelijk-ondernemen.html Z.n, z.d., 3 Redenen om voor groene energie in uw bedrijf te kiezen. Geraadpleegd op 14 februari 2018 via https://www.energie-zakelijk.nl/nieuws/3-redenen-om-voor-groene-energiein-uw-bedrijf-te-kiezen Z.n, z.d,. Climate Challenge. Geraadpleegd op 16 februari 2018 via http://www.climatechallenge.be/nl/klimaatverandering-woord-en-beeld/wat-zijnoplossingen/duurzaam-transport.aspx

64


8. Bijlagen

65


Bijlagen Bijlage 1: Logboek Bijlage 2: Financieel rapport 2011 Bijlage 3: Financieel rapport 2012 Bijlage 4: Financieel rapport 2013

66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87

Geïntegreerde proef Berina Toplić  

Geïntegreerde proef van Berina Toplić, leerling uit het H. Pius X-Instituut Antwerpen.

Geïntegreerde proef Berina Toplić  

Geïntegreerde proef van Berina Toplić, leerling uit het H. Pius X-Instituut Antwerpen.

Advertisement