Page 1

Fjärrstyrning

i samarbete med... Support

Konsulting

Utbildning

Om gitgoing...

Joakim Bergström | Bergslagsg. 4, 713 32 Nora | Besöksadress: Fabriksg. 52 Örebro E-post: gitgoing@telia.com | Webb: www.gitgoing.tk | Supporttel: 076-551 13 60

Gitgoing är ett nystartat skolprojekt genom Virginska skolan i Örebro. Projektet riktar sig till Sveriges golfklubbar, vilka erbjuds teknisk support och konsulting för administrativa IT-system som GIT och Oscar. Servicen blir personlig och syftet är att bistå klubbarna med ökad kunskap, vilket i sin tur bidrar till en snabbare utveckling inom IT. Gitgoing drivs utan vinstintresse, ett sätt att finnas tillgänglig för alla, och arbetssättet anpassas efter klubbens behov. Projektet leds av Joakim Bergström, som under en längre tid arbetat inom området på Nora Golfklubb.

”Servicen blir personlig och syftet är att bistå klubbarna med ökad kunskap.”


Supportärenden

Fjärrstyrning

Referenser

Direkt support, per telefon, finns tillgänglig under anslagna telefontider.

Genom fjärrstyrning ges jag, som support, möjligheten att styra golfklubbens dator på distans. Detta är ett utmärkt sätt att komma tillrätta med svårlösta problem samtidigt som Ni på klubben kan se och lära av händelseförloppet.

Maria Skyllkvist Projekthandledare, Virginska skolan 019-21 12 41 maria.skyllkvist@orebro.se

Supportärenden kan även anmälas till gitgoing via e-post eller sms, uppge namn och klubb i meddelandet. Återkoppling sker därefter på eftermiddagstid måndag-torsdag. Det går också bra att avtala tid för besök ute hos Er eller möte per telefon.

Fjärrstyrningen sker med programmet Team Viewer och startas enkelt, oavsett operativsystem, på Er dator via GIT.

Telefontider

Kontakt

Tisdag: 13.00-14.30 Torsdag: 12.00-13.30 (Med reservation för ändringar)

Telefon:

Supportärenden kan alltid anmälas via e-post eller sms.

gitgoing@telia.com

076-551 13 60 E-post:

Håkan Ågren Rektor, Virginska skolan 070-684 80 46 hakan.agren@orebro.se Thomas Andersson Klubbchef, Nora Golfklubb 0587-807 61 info@noragolfklubb.com


Supportärenden

Fjärrstyrning

Referenser

Direkt support, per telefon, finns tillgänglig under anslagna telefontider.

Genom fjärrstyrning ges jag, som support, möjligheten att styra golfklubbens dator på distans. Detta är ett utmärkt sätt att komma tillrätta med svårlösta problem samtidigt som Ni på klubben kan se och lära av händelseförloppet.

Maria Skyllkvist Projekthandledare, Virginska skolan 019-21 12 41 maria.skyllkvist@orebro.se

Supportärenden kan även anmälas till gitgoing via e-post eller sms, uppge namn och klubb i meddelandet. Återkoppling sker därefter på eftermiddagstid måndag-torsdag. Det går också bra att avtala tid för besök ute hos Er eller möte per telefon.

Fjärrstyrningen sker med programmet Team Viewer och startas enkelt, oavsett operativsystem, på Er dator via GIT.

Telefontider

Kontakt

Tisdag: 13.00-14.30 Torsdag: 12.00-13.30 (Med reservation för ändringar)

Telefon:

Supportärenden kan alltid anmälas via e-post eller sms.

gitgoing@telia.com

076-551 13 60 E-post:

Håkan Ågren Rektor, Virginska skolan 070-684 80 46 hakan.agren@orebro.se Thomas Andersson Klubbchef, Nora Golfklubb 0587-807 61 info@noragolfklubb.com


Fjärrstyrning

i samarbete med... Support

Konsulting

Utbildning

Om gitgoing...

Joakim Bergström | Bergslagsg. 4, 713 32 Nora | Besöksadress: Fabriksg. 52 Örebro E-post: gitgoing@telia.com | Webb: www.gitgoing.tk | Supporttel: 076-551 13 60

Gitgoing är ett nystartat skolprojekt genom Virginska skolan i Örebro. Projektet riktar sig till Sveriges golfklubbar, vilka erbjuds teknisk support och konsulting för administrativa IT-system som GIT och Oscar. Servicen blir personlig och syftet är att bistå klubbarna med ökad kunskap, vilket i sin tur bidrar till en snabbare utveckling inom IT. Gitgoing drivs utan vinstintresse, ett sätt att finnas tillgänglig för alla, och arbetssättet anpassas efter klubbens behov. Projektet leds av Joakim Bergström, som under en längre tid arbetat inom området på Nora Golfklubb.

”Servicen blir personlig och syftet är att bistå klubbarna med ökad kunskap.”

gitgoing  
gitgoing  

gitgoing IT-support

Advertisement