__MAIN_TEXT__

Page 1

Priserna gäller tillsvidare med reservation för prishöjningar. För teknisk data samt tillval hänvisar vi till separat trycksak.

Generalagent i Sverige:

Gesällgatan 6, Kristinehamn • Telefon 0550-380 80 • bergholm.com

PRISLISTA – HUSVAGNAR 2021 ROSSINI FINEST EDITION . DAVINCI . VIVALDI . PUCCINI . CELLINI . CELLINI SLIDEOUT


Modell

Pris

Artikelnummer

Rossini Finest Edition

450 E

450 E

309 100 kr

TA3155171200

450 TD

315 900 kr

TA3155551200

490 TD

321 600 kr

TA3163551200

490 DM

318 100 kr

TA3163601200

520 DM

325 000 kr

TA3176601200

540 E

349 300 kr

TA3144171200

620 DM

401 400 kr

TA3166601200

390 QD

290 900 kr

TA1775330000

460 E

326 900 kr

TA1756170000

490 TD

325 800 kr

TA1763550000

495 HE

336 000 kr

TA1764590000

500 KD

339 400 kr

TA1757430000

540 E

350 200 kr

TA1744170000

560 HTD

366 300 kr

TA1765570000

700 KD

458 200 kr

TA1751431000

520 DM

490 TD

540 E

490 DM

620 DM

390 QD

500 KD

460 E

490 TD

540 E

495 HE

560 HTD

700 KD

VIVALDI

Vivaldi 460 E

395 400 kr

TA4356170000

490 TD

398 800 kr

TA4353550000

550 E 2,3

451 000 kr

TA4348171000

550 E 2,5

461 200 kr

TA4348170900

550 DF

450 600 kr

TA4348560000

560 EMK

465 000 kr

TA4365670000

560 TD

471 100 kr

TA4365550900

560 TDL

470 400 kr

TA4365610000

685 DF

534 000 kr

TA4367560000

460 E

560 EMK

550 E 2,3

496 100 kr

TA2948171000

550 E 2,5

504 000 kr

TA2948170900

560 TD

503 000 kr

TA2965550900

655 EL

587 000 kr

TA2961990900

685 DF

585 000 kr

TA2967560000

750 HTD

622 000 kr

TA2959570000

831 000 kr

TA0861560000

1 020 000 kr

TA0859580000

550 E 2,3

560 TD

550 E 2,5

560 TDL

550 DF

685 DF

550 E 2,5

CELLINI 655 DF

560 TD

655 EL

750 HTD SLIDE OUT 685 DF

Cellini

490 TD

PUCCINI 550 E 2,3

Puccini

750 HTD SLIDE OUT

450 TD

DA VINCI

DaVinci

655 DF

ROSSINI FINEST EDITION

750 HTD

Profile for bergholm

Prislista Tabbert Husvagnar  

Prislista Tabbert Husvagnar  

Profile for bergholm