Page 1

CI HUSBILAR FORDONSPRISER 2021 Kyros - Elliot - Elliot Integral - Magis Plus - Magis Plus Integral

Priserna gäller tillsvidare med reservation för prishöjningar. För teknisk data samt tillval hänvisar vi till separat trycksak.

www.cisverige.se


KYROS (FIAT)

ELLIOT (FIAT)

PRIS

ARTIKELNUMMER

PRIS

ARTIKELNUMMER

Ci Kyros 2 - Fiat

563 000 kr

CI2012000066

Alkov

Ci Kyros 5 - Fiat

571 000 kr

CI2013000066

Ci Elliot 71 M - Fiat

704 000 kr

CI18A6030049

Ci Kyros Elite 4 - Fiat

680 000 kr

Ci Kyros Elite 2 - Fiat

670 000 kr

CI6301000074

Ci Elliot 77 M - Fiat

719 000 kr

CI1807030049

CI6312000073

Ci Elliot 79 M - Fiat

714 000 kr

Ci Kyros Elite 5 - Fiat

CI1879030049

679 000 kr

CI6313000073

Ci Elliot 84 M - Fiat

731 000 kr

CI1808030049

Ci Kyros Elite 6 - Fiat

682 000 kr

CI6302000074

Ci Elliot 90 M - Fiat

731 000 kr

CI1880030049

Ci Kyros Elite DUO - Fiat

698 000 kr

CI6314000074

Ci Elliot 91 M - Fiat

701 000 kr

CI18A7030049

Ci Kyros Elite K2 - Fiat

657 000 kr

CI6315000073

Ci Elliot 95 M - Fiat

709 000 kr

CI1823030049

Ci Kyros Elite DOU XL - Fiat

701 000 kr

CI63A9000074

Fasta väggskåp istället för taksäng Ci Elliot 61 P - Fiat

743 000 kr

CI1877010049

Ci Elliot 65 P - Fiat

735 000 kr

CI1804010028

Ci Elliot 66 P - Fiat

748 000 kr

CI1805010049

ELLIOT (FORD)

PRIS

ARTIKELNUMMER

Ci Elliot 67 P - Fiat

748 000 kr

CI1843010049

Ci Elliot 71 M - Ford

675 000 kr

CI18A6030027

Ci Elliot 82 P - Fiat

735 000 kr

CI1820010049

Ci Elliot 77 M - Ford

690 000 kr

CI1807030027

Ci Elliot 83 P - Fiat

731 000 kr

CI1821010049

Ci Elliot 79 M - Ford

685 000 kr

CI1879030027

Ci Elliot 84 P - Fiat

735 000 kr

CI1808010049

Ci Elliot 84 M - Ford

702 000 kr

CI1808030027

Ci Elliot 85 P - Fiat

726 000 kr

CI1809010049

Ci Elliot 90 M - Ford

702 000 kr

CI1880030027

Ci Elliot 86 P - Fiat

735 000 kr

CI1810010049

Ci Elliot 91 M - Ford

672 000 kr

CI18A7030027

Ci Elliot 87 P - Fiat

748 000 kr

CI1878010049

Ci Elliot 95 M - Ford

680 000 kr

CI1823030027

Ci Elliot 91 P - Fiat

699 000 kr

CI18A7010049

Ci Elliot 94 P - Fiat

704 000 kr

CI1822010049

Ci Elliot 61 P - Ford

714 000 kr

CI1877010029

Ci Elliot 95 P - Fiat

729 000 kr

CI1823010049

Ci Elliot 65 P - Ford

707 000 kr

CI1804010029

Ci Elliot 98 P - Fiat

738 000 kr

CI1811010049

Ci Elliot 66 P - Ford

720 000 kr

CI1805010029

Taksäng

Ci Elliot 67 P - Ford

720 000 kr

CI1843010029

Ci Elliot 30 XT - Fiat

705 000 kr

CI18A1020049

Ci Elliot 82 P - Ford

707 000 kr

CI1820010029

Ci Elliot 34 XT - Fiat

740 000 kr

CI18A8020049

Ci Elliot 83 P - Ford

702 000 kr

CI1821010029

Ci Elliot 61 XT - Fiat

748 000 kr

CI1877020049

Ci Elliot 84 P - Ford

706 000 kr

CI1808010029

Ci Elliot 63 XT - Fiat

735 000 kr

CI1818020049

Ci Elliot 85 P - Ford

697 000 kr

CI1809010029

Ci Elliot 65 XT - Fiat

740 000 kr

CI1804020049

Ci Elliot 86 P - Ford

706 000 kr

CI1810010029

Ci Elliot 66 XT - Fiat

753 000 kr

CI1805020049

Ci Elliot 87 P - Ford

719 000 kr

CI1878010029

Ci Elliot 67 XT - Fiat

753 000 kr

CI1843020049

Ci Elliot 91 P - Ford

670 000 kr

CI18A7010029

Ci Elliot 68 XT - Fiat

760 000 kr

CI18A0020049

Ci Elliot 94 P - Ford

675 000 kr

CI1822010029

Ci Elliot 74 XT - Fiat

740 000 kr

CI1819020049

Ci Elliot 95 P - Ford

701 000 kr

CI1823010029

Ci Elliot 82 XT - Fiat

740 000 kr

CI1820020049

Ci Elliot 98 P - Ford

709 000 kr

CI1811010029

Ci Elliot 83 XT - Fiat

736 000 kr

CI1821020049

Ci Elliot 84 XT - Fiat

740 000 kr

CI1808020049

Ci Elliot 30 XT - Ford

676 000 kr

CI18A1020029

Ci Elliot 85 XT - Fiat

731 000 kr

CI1809020049

Ci Elliot 34 XT - Ford

712 000 kr

CI18A8020029

Ci Elliot 86 XT - Fiat

740 000 kr

CI1810020049

Ci Elliot 61 XT - Ford

719 000 kr

CI1877020029

Ci Elliot 87 XT - Fiat

753 000 kr

CI1878020049

Ci Elliot 63 XT - Ford

707 000 kr

CI1818020029

Ci Elliot 91 XT - Fiat

704 000 kr

CI18A7020049

Ci Elliot 65 XT - Ford

712 000 kr

CI1804020029

Ci Elliot 94 XT - Fiat

709 000 kr

CI1822020049

Ci Elliot 66 XT - Ford

725 000 kr

CI1805020029

Ci Elliot 95 XT - Fiat

734 000 kr

CI1823020049

Ci Elliot 67 XT - Ford

725 000 kr

CI1843020029

Ci Elliot 98 XT - Fiat

743 000 kr

CI1811020049

Ci Elliot 68 XT - Ford

731 000 kr

CI18A0020029

Ci Elliot 74 XT - Ford

712 000 kr

CI1819020029

Ci Elliot 82 XT - Ford

712 000 kr

CI1820020029

PRIS

ARTIKELNUMMER

Ci Elliot 83 XT - Ford

707 000 kr

CI1821020029

Ci Elliot 84 XT - Ford

711 000 kr

CI1808020029

Ci Elliot 65 Integral - Fiat

825 000 kr

CI1804070049

Ci Elliot 85 XT - Ford

702 000 kr

CI1809020029

Ci Elliot 67 Integral - Fiat

838 000 kr

CI1843070049

Ci Elliot 86 XT - Ford

711 000 kr

CI1810020029

Ci Elliot 74 Integral - Fiat

825 000 kr

CI1819070049

Ci Elliot 87 XT - Ford

724 000 kr

CI1878020029

Ci Elliot 84 Integral - Fiat

825 000 kr

CI1808070049

Ci Elliot 91 XT - Ford

675 000 kr

CI18A7020029

Ci Elliot 87 Integral - Fiat

838 000 kr

CI1878070049

Ci Elliot 94 XT - Ford

680 000 kr

CI1822020029

Ci Elliot 87 Integral - Fiat

838 000 kr

CI1878070049

Ci Elliot 95 XT - Ford

706 000 kr

CI1823020029

Ci Elliot 98 XT - Ford

714 000 kr

CI1811020029

Alkov

Fasta väggskåp istället för taksäng

Taksäng

ELLIOT INTEGRAL (FIAT)


MAGIS PLUS (FORD)

PRIS

ARTIKELNUMMER

Ci Magis Plus 71 M - Ford

713 000 kr

CI60A6030027

Ci Magis Plus 77 M - Ford

728 000 kr

Ci Magis Plus 79 M - Ford

723 000 kr

Ci Magis Plus 84 M - Ford

740 000 kr

Ci Magis Plus 90 M - Ford Ci Magis Plus 91 M - Ford Ci Magis Plus 95 M - Ford

MAGIS PLUS (FIAT)

PRIS

ARTIKELNUMMER

Ci Magis Plus 71 M - Fiat

747 000 kr

CI60A6030049

CI6007030027

Ci Magis Plus 77 M - Fiat

762 000 kr

CI6007030049

CI6079030027

Ci Magis Plus 79 M - Fiat

757 000 kr

CI6079030049

CI6008030027

Ci Magis Plus 84 M - Fiat

774 000 kr

CI6008030049

740 000 kr

CI6080030027

Ci Magis Plus 90 M - Fiat

774 000 kr

CI6080030049

710 000 kr

CI60A7030027

Ci Magis Plus 91 M - Fiat

744 000 kr

CI60A7030049

718 000 kr

CI6023030027

Ci Magis Plus 95 M - Fiat

752 000 kr

CI6023030049

Alkov

Alkov

Fasta väggskåp istället för taksäng

Fasta väggskåp istället för taksäng

Ci Magis Plus 61 P - Ford

752 000 kr

CI2577010029

Ci Magis Plus 61 P - Fiat

786 000 kr

CI2577010049

Ci Magis Plus 65 P - Ford

744 000 kr

CI2504010029

Ci Magis Plus 65 P - Fiat

779 000 kr

CI2504010049

Ci Magis Plus 66 P - Ford

757 000 kr

CI2505010029

Ci Magis Plus 66 P - Fiat

792 000 kr

CI2505010049

Ci Magis Plus 67 P - Ford

757 000 kr

CI2543010029

Ci Magis Plus 67 P - Fiat

792 000 kr

CI2543010049

Ci Magis Plus 82 P - Ford

744 000 kr

CI2520010029

Ci Magis Plus 82 P - Fiat

779 000 kr

CI2520010049

Ci Magis Plus 83 P - Ford

740 000 kr

CI2521010029

Ci Magis Plus 83 P - Fiat

774 000 kr

CI2521010049

Ci Magis Plus 84 P - Ford

744 000 kr

CI2508010029

Ci Magis Plus 84 P - Fiat

778 000 kr

CI2508010049

Ci Magis Plus 85 P - Ford

735 000 kr

CI2509010029

Ci Magis Plus 85 P - Fiat

769 000 kr

CI2509010049

Ci Magis Plus 86 P - Ford

744 000 kr

CI2510010029

Ci Magis Plus 86 P - Fiat

778 000 kr

CI2510010049

Ci Magis Plus 87 P - Ford

757 000 kr

CI2578010029

Ci Magis Plus 87 P - Fiat

791 000 kr

CI2578010049

Ci Magis Plus 91 P - Ford

708 000 kr

CI25A7010029

Ci Magis Plus 91 P - Fiat

742 000 kr

CI25A7010049

Ci Magis Plus 94 P - Ford

713 000 kr

CI2522010029

Ci Magis Plus 94 P - Fiat

747 000 kr

CI2522010049

Ci Magis Plus 95 P - Ford

738 000 kr

CI2523010029

Ci Magis Plus 95 P - Fiat

773 000 kr

CI2523010049

Ci Magis Plus 98 P - Ford

747 000 kr

CI2511010029

Ci Magis Plus 98 P - Fiat

781 000 kr

CI2511010049

Taksäng

Taksäng

Ci Magis Plus 30 XT - Ford

714 000 kr

CI60A1020029

Ci Magis Plus 30 XT - Fiat

749 000 kr

CI60A1020049

Ci Magis Plus 34 XT - Ford

749 000 kr

CI60A8020029

Ci Magis Plus 34 XT - Fiat

784 000 kr

CI60A8020049

Ci Magis Plus 61 XT - Ford

757 000 kr

CI6077020029

Ci Magis Plus 61 XT - Fiat

791 000 kr

CI6077020049

Ci Magis Plus 63 XT - Ford

744 000 kr

CI6018020029

Ci Magis Plus 63 XT - Fiat

779 000 kr

CI6018020049

Ci Magis Plus 65 XT - Ford

749 000 kr

CI6004020029

Ci Magis Plus 65 XT - Fiat

784 000 kr

CI6004020049

Ci Magis Plus 66 XT - Ford

762 000 kr

CI6005020029

Ci Magis Plus 66 XT - Fiat

797 000 kr

CI6005020049

Ci Magis Plus 67 XT - Ford

762 000 kr

CI6043020029

Ci Magis Plus 67 XT - Fiat

797 000 kr

CI6043020049

Ci Magis Plus 68 XT - Ford

769 000 kr

CI60A0020029

Ci Magis Plus 68 XT - Fiat

803 000 kr

CI60A0020049

Ci Magis Plus 74 XT - Ford

749 000 kr

CI6019020029

Ci Magis Plus 74 XT - Fiat

784 000 kr

CI6019020049

Ci Magis Plus 82 XT - Ford

749 000 kr

CI6020020029

Ci Magis Plus 82 XT - Fiat

784 000 kr

CI6020020049

Ci Magis Plus 83 XT - Ford

745 000 kr

CI6021020029

Ci Magis Plus 83 XT - Fiat

779 000 kr

CI6021020049

Ci Magis Plus 84 XT - Ford

749 000 kr

CI6008020029

Ci Magis Plus 84 XT - Fiat

783 000 kr

CI6008020049

Ci Magis Plus 85 XT - Ford

740 000 kr

CI6009020029

Ci Magis Plus 85 XT - Fiat

774 000 kr

CI6009020049

Ci Magis Plus 86 XT - Ford

749 000 kr

CI6010020029

Ci Magis Plus 86 XT - Fiat

783 000 kr

CI6010020049

Ci Magis Plus 87 XT - Ford

762 000 kr

CI6078020029

Ci Magis Plus 87 XT - Fiat

796 000 kr

CI6078020049

Ci Magis Plus 91 XT - Ford

713 000 kr

CI60A7020029

Ci Magis Plus 91 XT - Fiat

747 000 kr

CI60A7020049

Ci Magis Plus 94 XT - Ford

718 000 kr

CI6022020029

Ci Magis Plus 94 XT - Fiat

752 000 kr

CI6022020049

Ci Magis Plus 95 XT - Ford

743 000 kr

CI6023020029

Ci Magis Plus 95 XT - Fiat

778 000 kr

CI6023020049

Ci Magis Plus 98 XT - Ford

752 000 kr

CI6011020029

Ci Magis Plus 98 XT - Fiat

786 000 kr

CI6011020049

MAGIS PLUS INTEGRAL (FIAT)

PRIS

ARTIKELNUMMER

Ci Magis Plus 65 Integral - Fiat

869 000 kr

CI6004070049

Ci Magis Plus 67 Integral - Fiat

882 000 kr

CI6043070049

Ci Magis Plus 74 Integral - Fiat

869 000 kr

CI6019070049

Ci Magis Plus 84 Integral - Fiat

868 000 kr

CI6008070049

Ci Magis Plus 87 Integral - Fiat

881 000 kr

CI6078070049


Generalagent i Sverige:

Gesällgatan 6, 681 42 Kristinehamn • Telefon 0550-380 80 • bergholm.com

Profile for bergholm

Prislista CI Husbilar  

Prislista CI Husbilar  

Profile for bergholm

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded