CI Husbilar Prisblad Fordon 2022-3

Page 1

CI HUSBILAR FORDONSPRISER 2022-3 Kyros - Elliot - Magis - Magis Integral

cisverige.se

Priserna gäller tillsvidare med reservation för prishöjningar. För teknisk data samt tillval hänvisar vi till separat trycksak.


KYROS (FIAT)

MAGIS (FORD)

PRIS

ARTIKELNUMMER

PRIS

ARTIKELNUMMER

Ci Kyros 2 - Fiat

730 000 kr

CI2012000066

Taksäng

Ci Kyros 5 - Fiat

739 000 kr

CI2013000066

Ci Kyros DUO - Fiat

762 000 kr

CI2014000066

Ci Magis 62 XT - Ford

924 000 kr

CI1879030049

Ci Magis 65 XT - Ford

910 000 kr

Ci Kyros K2 - Fiat

722 000 kr

CI1808030049

CI2508020029

Ci Magis 66 XT - Ford

924 000 kr

CI1808020029

Ci Kyros Elite 4 - Fiat Ci Kyros Elite 6 - Fiat

838 000 kr

CI2504020028

Ci Magis 67 XT - Ford

924 000 kr

CI1880030049

841 000 kr

CI2504070028

Ci Magis 82 XT - Ford

924 000 kr

CI18A7030049

Ci Kyros Elite 2 - Fiat

831 000 kr

CI2015000066

Ci Magis 83 XT - Ford

905 000 kr

CI18A7020029

Ci Kyros Elite 5 - Fiat

834 000 kr

CI2504020029

Ci Magis 84 XT - Ford

909 000 kr

CI1823030027

Ci Kyros Elite DUO - Fiat

863 000 kr

CI2505020028

Ci Magis 85 XT - Ford

900 000 kr

CI1811020029

Ci Kyros Elite K2 - Fiat

810 000 kr

CI2508020028

Ci Magis 87 XT - Ford

924 000 kr

CI2505020029

Ci Kyros Elite DUO XL - Fiat

862 000 kr

CI2505020029

Ci Magis 94 XT - Ford

875 000 kr

CI2520020029

Ci Magis 95 XT - Ford

903 000 kr

CI2508020029

Ci Magis 98 XT - Ford

913 000 kr

CI2578020029

MAGIS (FIAT)

PRIS

ARTIKELNUMMER

ELLIOT (FORD)

PRIS

ARTIKELNUMMER

Ci Elliot 71 M - Ford

819 000 kr

CI2012000066

Ci Elliot 77 M - Ford

836 000 kr

CI2015000066

Taksäng

Ci Elliot 79 M - Ford

831 000 kr

CI2504070028

Ci Magis 62 XT - Fiat

983 000 kr

CI1807030027

Ci Elliot 84 M - Ford

850 000 kr

CI2508070028

Ci Magis 65 XT - Fiat

969 000 kr

CI1821020029

Ci Elliot 90 M - Ford

850 000 kr

CI2522020028

Ci Magis 66 XT - Fiat

983 000 kr

CI1808030027

Ci Elliot 91 M - Ford

816 000 kr

CI2543020049

Ci Magis 67 XT - Fiat

983 000 kr

CI1878020029

Ci Elliot 95 M - Ford

825 000 kr

CI25AD020049

Ci Magis 82 XT - Fiat

983 000 kr

CI1880030027

Ci Magis 83 XT - Fiat

964 000 kr

CI18A7030027

Ci Elliot 30 XT - Ford

820 000 kr

CI18A1020029

Ci Magis 84 XT - Fiat

968 000 kr

CI1823030049

Ci Elliot 34 XT - Ford

859 000 kr

CI18A8020029

Ci Magis 85 XT - Fiat

958 000 kr

CI1823020029

Ci Elliot 62 XT - Ford

874 000 kr

CI18AD020029

Ci Magis 87 XT - Fiat

983 000 kr

CI2504020029

Ci Elliot 65 XT - Ford

859 000 kr

CI1804020029

Ci Magis 94 XT - Fiat

933 000 kr

CI2543020029

Ci Elliot 66 XT - Ford

874 000 kr

CI1805020029

Ci Magis 95 XT - Fiat

962 000 kr

CI2521020029

Ci Elliot 67 XT - Ford

874 000 kr

CI1843020029

Ci Magis 98 XT - Fiat

972 000 kr

CI2509020029

Ci Elliot 74 XT - Ford

859 000 kr

CI2013000066

Ci Elliot 83 XT - Ford

855 000 kr

CI2505020028

Ci Elliot 84 XT - Ford

859 000 kr

CI2509020028

PRIS

ARTIKELNUMMER

Ci Elliot 85 XT - Ford

849 000 kr

CI2511020028

Ci Magis 65 INT - Fiat

1 070 000 kr

CI1879030027

Ci Elliot 87 XT - Ford

873 000 kr

CI2520020028

Ci Magis 67 INT - Fiat

1 090 000 kr

CI1809020029

1 070 000 kr

CI1822020029

1 090 000 kr

CI25AD020029

Alkov

Taksäng

MAGIS INTEGRAL (FIAT)

Ci Elliot 91 XT - Ford

819 000 kr

CI2543070049

Ci Magis 84 INT - Fiat

Ci Elliot 94 XT - Ford

824 000 kr

CI2578020049

Ci Magis 87 INT - Fiat

Ci Elliot 95 XT - Ford

853 000 kr

CI3011020049

Ci Elliot 98 XT - Ford

862 000 kr

CI3043020049

PRIS

ARTIKELNUMMER

Ci Elliot 71 M - Fiat

878 000 kr

CI18A6030049

Ci Elliot 77 M - Fiat

896 000 kr

CI2014000066

Ci Elliot 79 M - Fiat

890 000 kr

CI2504020028

Ci Elliot 84 M - Fiat

909 000 kr

CI2508020028

Ci Elliot 90 M - Fiat

909 000 kr

CI2521020028

Ci Elliot 91 M - Fiat

873 000 kr

CI2523020028

Ci Elliot 95 M - Fiat

882 000 kr

CI2578070049

ELLIOT (FIAT) Alkov

Generalagent i Sverige:

Gesällgatan 6, 681 42 Kristinehamn • Telefon 0550-380 80 • bergholm.com