__MAIN_TEXT__

Page 7

MORELO ett märke att uppleva: Detta skall våra kunder känna så ofta som möjligt.

Detta kännetecknar oss

ad    ver

oti m +

+

n 

  

  

  + f l itig

nära      + o + jord ptim       g ist i rl isk ä +

k  tis en aut + tillf ör litlig      +

Detta är vi.

MORELO

Denna helhetsbild beskriver vad som gör oss unika.

en

ga

ger

ad

I allt vi gör strävar vi efter att göra denna helhet rättvisa.

r +e

e f ar

MORELO en produkt att uppleva: Detta skall våra kunder möta ur alla infallsvinklar.

MORELO First Class Reisemobile. Made in Germany.  6  |  7

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm