__MAIN_TEXT__

Page 53

SOVA

MO R E LO LOF T . LOF T LINER

QUEENS-BED

FRANSK SÄNG

Mittsängen är åtkomlig från båda sidorna

Idealet för alla som söker sig nära sin

och ger därigenom plats för ytterligare

partner under natten, och som uppskattar

två garderober.

en extra garderob.

Komfortabel storlek: 160 x 200 cm

Mått: 158 x 195 cm

LÅNGBÄDDAR

TVÄRSÄNG

Långbäddarna ger Er maximalt med plats

Tvärsängen utnyttjar hela

och finns tillgängliga som dubbelsäng eller

fordonsbredden och sovrummet blir

som separata bäddar.

avsevärt kortare.

Premium-storlek: 2 ggr 106 x 200 cm

Effektiv storlek: 158 x 195 cm

Bilder och beskrivningar kan innehålla kostnadspliktiga tillval.

MORELO LOFT  52 | 53

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm