__MAIN_TEXT__

Page 5

Människorna bakom märket. Ingen utmärkt husbil utan ett utmärkt team. Från dekal-specialister till finsnickare. Från konstruktör via mekaniker till utvecklingsingenjör. Vi är mycket stolta över vårt professionella team. Och över varje enskild MORELO som lämnar vår anläggning.

MORELO First Class Reisemobile. Made in Germany.  4  |  5

MORELO

VÅR A MEDA RB E TARE AV FÖ R S TA KL ASS

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm