__MAIN_TEXT__

Page 160

TE K N I K E N I D ETALJ - RYMLIGHET

3

2

1

1 UPPHÖJD FÖRARHYTT

2 EGENUTVECKLAD INSTRUMENTPANEL

Den höghållfasta stålkonstruktionen ger

Den unika instrumentpanelen är optimalt

tillsammans med dubbelgolvet ett jämnt golv och

anpassad till fordonsbredden och förarens

ser till att förarhytten integreras med bodelen.

och passagerarens behov.

  Perfekt översikt genom den upphöjda förarpositionen

  Perfekt körställning

  Förarsitsen ovanför en personbils islagsområde

  20 cm bredare gång framåt

  Underkörningsskydd enligt senaste norm

  En känsla av rymd

Bilder och beskrivningar kan innehålla kostnadspliktiga tillval.

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm