__MAIN_TEXT__

Page 156

TEKNIK

FÖRSÖRJNINGSTEKNIK Hushållsklassade rör med grova dimensioner sörjer för problemfritt flöde. För optimal viktfördelning befinner sig de stora tankarna i fordonets mitt, frostskyddade i det uppvärmda dubbelgolvet.

VATTENTANKAR

AVLOPP

påfyllningsanslutningar och avluftningar är

För att Ni snabbt skall kunna bli av med avlopps-

anslutna uppe i domen så en fullständig fyllning

vattnet monterar vi hushållsklassade rör av grova

möjliggörs.

dimensioner med rejäla kulventiler.

  Enkel påfyllning

  Snabb tömning

  Ljustäthet skyddar mot algtillväxt

  Förhindrar dålig lukt

  Tankstorleken kan utökas

  Tillval: elektriska ventiler - även med golvmonterad kamera

Bilder och beskrivningar kan innehålla kostnadspliktiga tillval.

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm