__MAIN_TEXT__

Page 140

GA RAGE

STUVUTRYMME Genomtänkt utnyttjande av utrymmena i garaget, dubbelgolvet och de olika transportsystemen tillåter Er att ta med allt Ni finner viktigt. Och om så önskas, även lite ytterligare.

MORELO PALACE

ETT UNDER AV STUVUTRYMME Någon organisationstalang behövs inte i en MORELO, här finner allt sin plats. I det stora garaget samt de generösa utrymmena i dubbelgolvet finner alla ting sin egen plats.

  Skenor för lastsäkring

  Låg lasttröskel

  Draglådor

 Lättåtkomligt

  Mångsidig sortering

  Luckor med säkra lås

Bilder och beskrivningar kan innehålla kostnadspliktiga tillval.

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm