__MAIN_TEXT__

Page 139

SLIDE-OUT

WEMA UTDRAGSSYSTEM

För mer plats: Slide-out modellerna utökar

Perfekt städad. De valfria WEMA-utdragbara

bredden i köket och bodelen med upp

hyllsystemen hjälper till att skapa ordning i

till 45 cm.

garage och dubbelgolv

  Inga köldbryggor

  Stabila aluminiumprofiler med exakt passform

  Kontinuerligt utdragbar

  Enkel användning

  manuell nödmanövrering möjlig

  bästa tillgängligheten

MORELO TEKNIK  138 | 139

TEKNIK

H I GH L I GHTS / TILLVAL

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm