__MAIN_TEXT__

Page 137

BELYSNINGSKONCEPT

BAKSPOILER

Vårt belysningskoncept med LED-varselljus

Minskar turbulensen bakom fordonet och

och moderna strålkastare erbjuder bra sikt

reducerar därmed nedsmutsningen

vid alla tillfällen.

av bakväggen.

  LED-varselljus

  Skyddar tak- bakväggsförbindelsen

  Dimstrålkastare med kurvljus

  Integrerat tredje bromsljus

  Vackert utseende

  Sportigt utseende

MORELO TEKNIK  136 | 137

TEKNIK

H I GH L I GHTS / TILLVAL

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm