__MAIN_TEXT__

Page 129

I V E C O DA ILY

TELMA RETARDER Den slitagefria virvelströmsbromsen (tillval) sköter upp till 90% av allt bromsarbete. Den avlastar effektivt hjulbromsarna och minimerar slitaget. Avspänt resande med en skön känsla av extra säkerhet.

+ 200 mm

BRED AXEL Med den bredare främre axeln som tillval har IVECO Daily lyfts till en ny nivå. Utflyttningen av framhjulen ger inte bara ökad spårstabilitet utan minimerar även

  200 mm bredare framaxel

  Bättre väghållning

  Ökad spårstabilitet

  Reducerad sidonigning

  Markant förbättrat utseende

  Stabiliserar vid sidovind

TEKNIK

sidonigningen vilket underlättar kurvtagningen.

MORELO TEKNIK  128 | 129

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm