__MAIN_TEXT__

Page 100

I P ERFEKT FO RM, ÄVEN PÅ RE SAN Man får ingen andra chans att göra ett första intryck. Det behöver heller inte MORELO EMPIRE LINER, den övertygar vid första anblicken. Med sin sportiga front, sin ädla utvändiga design, de eleganta linjerna och de genomgående släta sidoväggarna. Reslust i sin allra ädlaste form. Och vad man inte ser - men märker desto mer: de mycket stabila väggarna med hela 52mm tjocklek som sörjer för det bästa inneklimatet oavsett yttertemperatur.

Profile for bergholm

Morelo Broschyr 2021  

Morelo Broschyr 2021  

Profile for bergholm