Page 217

'lHli

,t

-

-r

r_n\-ril-4laIr:J

IJ.

t'

r-LE\il.\J Ut-t- I Ltr

)z

-14\./t:11

Ftt

t8J

I[4 Iil] I$l

s'[-s\Tffi e]F

lt{!l

4

[rl

fi-

UHSIAB{A

tfllt

ffiC}IJRT CJF A\H}PffiAI-

LACIE COLLETTE

FtsIES"K" ffittqffi[iB-flf'

NO. 20L0 CW 0908

FREEMAI'I

BEiTGEROTi

VEIlSUS

RUDY I4ARK BERGEROI'I, JR.

It-r Re:

JUNE

ci e Co t l.et.t e Freem supervisory writs, 23 Parish of Assumption,

La

n

T,

2O]-O

Bergeron, apFlyit-ig f or Judici a I District Colrrt.

o- 3L6L9,

BSiIi'OSil1i:: OAltTEti, CiAXDRY Al{D

},J}lIT DITI'{IND.

EJG PI,lc BJC

gglRT OF APPEAL/ FIRST CIRCU]T

PUTY CLtrRK OF- COURT FOR THE COURT

Flcceived l.irrre

lun,

j,

{i;ii} 1:50PM

TrrTrlrl

P " O1

BergeronvsBergeron Court minutes  

Court minutes 2009-2010

Advertisement