Bergen Julemarked vedlegg - Vilkår og betingelser utstillere

Scroll for more

Page 1

VEDLEGGVelkommen til

BERGEN JULEMARKED V E D L EG G

Bergen Julemarked på Festplassen skal være et julemarked av høy kvalitet. Besøkende skal få en unik juleopplevelse og finne spennende og aktuelle julegaver på julemarkedet. Vi skal sammen skape et moderne julemarked som skal bygges på gode juletradisjoner og som skal bidra til å gjøre Bergen til Norges mest attraktive juleby.

3


På Bergen Julemarked ønsker vi å tilby utstillere i en rekke kategorier tilbud om plass. Med et balansert utvalg utstillere innen kunsthåndverk, mat og drikke, konfekt, matgaver, kultur, opplevelser, klær, leker, blomsterdekor, pyntegrønt, juledekorasjoner, interiør og design, julegavetips og andre passende julemarked-tilbud, et rikholdig tilbud innen spennende mat og drikke, toppet med gode aktiviteter for små og store, skaper vi en stemningsfull attraksjon både for fastboende og tilreisende.

Bergen Julemarked – unik julestemning med røtter i verdensarven Som europeisk kulturby og verdensarvby gir Bergen deg opplevelser og kultur av høy kvalitet. Byen tilbyr en ideell kombinasjon av natur, kultur og interessante byopplevelser. Uansett årstid. Bergen er en internasjonal by full av historie og tradisjon. En stor by med en småbysjarm og atmosfære. Bergen liker besøkende. Og Bergen er verdt et besøk. Det meste ligger til rette for at et julemarked av høy kvalitet vil få mange besøkende. Bergen Julemarked skal være et sted man ønsker å tilbringe tid, uansett vær, og enten man er på jakt etter de ekstra spennende julegavene, eller man ønsker å komme i julestemning sammen med familie og venner. Bergen Julemarked skal bidra til gode juleopplevelser både for fastboende og tilreisende fra inn- og utland. Som utstiller på julemarkedet vil du treffe mange gjester i løpet av de tre-fire ukene markedet holder åpent. Arrangøren Bergen Julemarked AS er et heleid datterselskap 4

av Bergens offisielle sentrumsselskap Bergen Sentrum AS, som blant annet står bak den verdenskjente Pepperkakebyen, i tillegg til en rekke mindre og større arrangementer året gjennom. I tillegg er det en nettverksorganisasjon for næringslivet i bykjernen, med Bergen kommune som største eier sammen med Bergen Næringsråd, Bergen Reiselivslag og rundt 450 medlemsbedrifter. På Bergen Julemarked vil vi legge til rette for aktiviteter som gir merverdi til besøket. Pariserhjulet lyser opp vinternatten og er populær for liten og stor. Den venetianske hestekarusellen er meget populær for de minste og gir flotte fotomuligher! Det er små og større kulturelle innslag gjennom hele perioden. I den store Varmestuen med 250 sitteplasser kan gjestene sitte lunt og tørt og nyte mat kjøpt hos utstillerne i markedsbodene, gjerne sammen med noe godt å drikke fra baren som har alle rettigheter og egenutviklet juleøl. Julemarkedet har en enhetlig, konseptuell julebelysning, med flotte inngangsportaler, lystak over handlegatene og lysende julegirlander på alle bodene. Vi ønsker å kunne tilby våre gjester et bredt utvalg produkter, samt spennende mat og drikke, gjerne med lokal forankring eller et kontinentalt dryss, og vil ta høyde for dette ved behandling av søknader.


Betingelser og vilkår Ved innsending av søknadsskjema aksepterer man automatisk regler, betingelser og vilkår knyttet opp mot leie av utstillerplass gjennom hele arrangementets periode.

Leiekostnad Utstiller betaler en garantisum på kr 35.000 +mva. for sin tilstedeværelse under Bergen Julemarked. Leie av utstillerplass er basert på 10% av brutto omsetning utover 350.000 kroner. Ved en omsetning på 500.000 kroner, vil utstiller bli fakturert 15.000 kroner + mva. (500.000-350.000=150.000*0,1=15.000). Utstiller rapporterer foregående dags omsetningen til arrangør hver dag innen klokken 12. Faktura med betalingsfrist på tre dager blir utstedt ukentlig under arrangementet. Avstemning av endelig oppgjør for siste åpningsuke gjøres første virkedag etter arrangementet, med forfall på faktura én uke senere. Leien inkluderer 1x16 Ampere (230 volt, énfase) strøm.

Priseksempel 1: Ola Nordmann betaler kr 35.000+mva som garantisum, og omsetter for under kr 350.000. Ola vil ikke bli fakturert ytterligere.

Priseksempel 2: Kari Nordmann betaler kr 35.000+mva som garantisum og omsetter for kr 600.000. Kari vil bli ytterligere fakturert 10% av kr 250.000 (kr 25.000 + mva.).

Felleskostnader: kr 15.000 + mva. Felleskostnader inkluderer: • • • • • • • •

Renovasjon Utstillertoaletter, garderobe og dusj Publikumstoaletter Snømåking og strøing Vakthold og kameraovervåking Renhold Vannforsyning ved produksjonsområdet Kjøle-, fryse- og lagerkontainere til utstillere • En stk 16A strømkontakt

Delbetalinger Ved søknadsaksept vil du bli fakturert et ikke refunderbart depositumsbeløp på kr 10.000,- + mva med forfall én uke etter aksept. Dersom depositum ikke er betalt innen forfall risikerer man å miste tildelt plass. Den 1. september vil du bli tilsendt faktura for delbetaling nummer to på kr 25.000,- + mva. Depositum og delbetaling nummer to utgjør garantisummen på kr 35.000 + mva. Ved aksept etter den 1. september vil utstiller bli fakturert for garantisummen i sin helhet med én ukes forfall. Utstiller vil bli fakturert for felleskostnader kr 15.000 + mva per stand med forfall en uke etter arrangementets åpningsdato. Utstiller vil bli fakturert 10% av brutto omsetning over kr 350.000,- + mva, fra man har passert kr 350.000,- i brutto omsetning. Utstiller plikter å dokumentere dagsomsetning daglig, med kopi av avstemning fra kassesystem. Dagsrapport kan også sendes til post@bergen-julemarked.no

5


Kansellering Dersom utstiller ikke ønsker å benytte seg av tildelt plass må arrangøren få skriftlig beskjed innen 1. september. Så fremt arrangør har fått beskjed om kansellering før dette tidspunktet har utstiller krav på refusjon, ekskludert depositum. Dersom kansellering tar sted etter 1. september, mister man rett på refusjon.

Av hensyn til gjestenes sikkerhet og vårt felles arbeidsmiljø er det uakseptabelt å arbeide eller oppholde seg på arbeidsplassen når man er påvirket av rusmidler eller i bakrus. Dette gjelder aller typer rusmidler, inkludert medikamenter. Ved brudd på HMS regler kan det medføre bot på minimum kr 2500,- og/eller kansellering av kontrakt.

Bekledning

Regler og praktisk informasjon Åpningstider Åpningstid er fra kl. 10.00–21.00 alle dager. På byNATT holder julemarkedet åpent til kl 24 sammen med resten av butikkene i sentrum. Den siste åpningsdagen 22. desember stenger julemarkedet kl 18. Dersom det blir endringer i åpningstider vil dette bli bestemt senest én uke før arrangementets oppstart. Det er viktig at alle åpner og stenger samtidig da julemarkedet åpnes og stenges som en enhet. Julemarkedet tar ikke ansvar for varer i boder som blir stående ubemannet etter åpningstid eller før stengetid. Dersom utstiller åpner sent eller stenger tidlig vil man få en bot på kr 2500,- + mva for hver gang et slikt tilfelle inntreffer. Dersom utstiller velger å ikke åpne for salg ved én eller flere anledninger er dette ansett som kontraktsbrudd og utstiller kan bli bedt om å fratre sin plass og forlate området innen 12 timer.

HMS Arrangøren er ansvarlig for gjestenes 6 sikkerhet i forhold til de fysiske forhold. I tillegg stiller arrangøren med 24t profesjonell sikkerhetstjeneste.

Det er ingen krav til felles profilering på bekledning på Bergen Julemarked. Det oppfordres til å kle seg i tråd med konseptet man fronter og produktene man selger, slik at gjestenes opplevelser blir mest mulig fullkommen.

Force Majeure Ved Force Majeure eller lignende hendelser, inkludert men ikke begrenset til, sterk vind, bombetrussel, streik, lockout og naturkatastrofer, eller andre forhold som ligger utenfor partenes kontroll skal ikke partene anses å være i mislighold. Allerede innbetalt avgift(er) tilbakebetales ikke.

Forbehold Bergen Julemarkeds AS tar forbehold om at julemarkedet kan bli avlyst eller nedskalert i tid og omfang, dersom de økonomiske forhold relatert til antall utstillere, tilgang på attraksjoner og infrastruktur eller andre vesentlige faktorer krever endring i planene. Slik beslutning tas innen 1. oktober, og alle utstillere vil bli fristilt fra sine forpliktelser dersom vesentlige endringer er påkrevd. Arrangør er ikke erstatningspliktig ovenfor utstillere dersom slike forhold inntreffer.


Kvalitetssikring

Informasjon fra arrangør

Bergen Julemarked AS vil vurdere alle markedsboder i løpet av perioden, og gi en kvalitetsbedømmelse til internt bruk. Pålegg fra arrangør om å heve kvalitet på produkter eller presentasjon forventes etterkommet.

All informasjon, inkludert faktura, vil bli tilsendt utstiller per e-post. Vi oppfordrer alle til å sjekke e-posten sin ofte under søknadsprosessen og de 10 siste dagene før Bergen Julemarked åpner.

Ankomst/opprigg Utstiller vil i forkant av arrangementet få tilsendt detaljerte opplysninger om ankomst, kjøretider, opprigg osv. ca. 14 dager før åpningsdag. Åpningstidspunkt er torsdag 28. november kl 10. Utstillerne slipper til puljevis for å innrede bodene tirsdag 27. og onsdag 28. november. Man får tildelt tidspunkt fra plassjef, som man er nødt å overholde. Man slipper ikke inn på plassen utenom angitt kjøretid.

Bergen liker besøkende. Og Bergen er verdt et besøk. Velkommen til Bergen Julemarked! Gå til søknadsskjema www.bergenjulemarked.no Spørsmål? Markedssjef: Thomas Ottesen Telefon: +47 90981414 Plassjef: Christian Hammersland Telefon: +47 93493000

WiFi – trådløst nett Det legges ikke opp til felles WiFi på Festplassen. Det anbefales at hver enkelt utstiller sørger for sitt eget nettverk og det er påkrevd at de som bruker terminaler stiller med eget nettverk, f.eks. mobilterminaler.

Søknadsprosessen Etter søknaden er mottatt vil Bergen Julemarked AS ha som mål å gi potensielle utstillere svar på søknad innen én uke.

7


SØK OM MARKEDSPLASS Fyll ut søknadsskjema på www.bergenjulemarked.no Bergen Julemarked AS Markedssjef: Thomas Ottesen Telefon: +47 90 98 14 14 Daglig leder: Steinar Kristoffersen Telefon: +47 90 01 10 20 E-post: post@bergen-julemarked.no @byjulemarked