__MAIN_TEXT__

Page 1

Årsrapport 2018

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 1


DETTE GJØR RØDE KORS I BERGEN Beredskap HJELPEKORPSET Søk, redning og førstehjelp i by og mark, året rundt.

Sosial inkludering

Migrasjon

BESØKSTJENESTEN

En flyktning blir koblet med en guide i ett år for å praktisere norsk og skape gjensidig forståelse.

Besøk i hjemmet eller på insitutsjon, eller andre sosiale aktiviteter som tur, cafébesøk etc.

BEREDSKAPSUTVALG Utvikler beredskapsplaner og systemer for krisesituasjoner.

BLODGRUPPEN Frivillige verver blodgivere til Blodbanken.

BEREDSKAPSVAKT Frivillige som mobiliseres dersom en alvorlig hendelse inntreffer.

BESØKSVENN MED HUND Frivillige besøksvenner med hund går på besøk hjemme eller på institusjon.

DIGITAL SENIOR Opplæring i digitale verktøy for eldre, med mål om å redusere digitalt utenforskap.

TRALLETJENESTEN Mobil kiosk som besøker sykehjem.

DØRÅPNER Aktivitetstilbud som retter seg mot mennesker med psykiske helseutfordringer, rusavhengige og løslatte fra fengsel.

FLYKTNINGGUIDE

NORSKTRENING Trening i muntlig norsk. Foregår i små grupper mange steder i byen.

STØTTESPILLER FOR UNGE FLYKTNINGER Unge flyktninger (15–23 år) uten nær familie kobles med en eller flere trygge voksenpersoner.

EVA Nettverksbygging, veiledning og aktivitetstilbud for utenlandske kvinner i særlig sårbare livssituasjoner, samt deres barn.

TIL TOPPS Årlig tur til Galdhøpiggen, i tillegg til lokale treningsturer i byfjellene gjennom året.

NETTVERK ETTER SONING Tidligere straffedømte får hjelp til å starte på nytt og etablere nye nettverk.

VISITOR Frivillige besøker innsatte i fengsel.

LØRDAGSTREFF Sosialt samvær og lunsj i Røde Kors-huset, åpent for alle.

2 BERGEN RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018

STIKKEGRUPPE FOR KVINNER Internasjonal strikkegruppe som treffes ukentlig for strikking og sosialisering.


Oppvekst AKTIVITETER PÅ FELLESVERKET MØTEPLASS Åpen og inkluderende møteplass med ulike aktiviteter og mat.

GATEMEGLING Kurser ungdom i konfliktløsning og megler i konflikter.

Organisasjonsarbeid SOMMERSKOLE

FELLESOPPLÆRING FOR FRIVILLIGE

To ukers faglig og sosialt tilbud til elever i videregående skole som trenger faglig støtte i norsk og matematikk.

Frivillige kursholdere avholder kurs for nye frivillige.

BARNAS RØDE KORS (BARK)

Bidrar med mat til kurs og møter.

Tilrettelagte gratis fritidsaktiviteter for barn (6–13 år).

BEVERTNINGSGRUPPE

BRO-GRUPPEN Gruppe som arrangerer BRO, en tverrfaglig kurshelg for alle frivillige.

LEKSEHJELP Hjelp med leksene for 10. klasse og videregående elever. I Bergen sentrum og Fyllingsdalen.

RØDE KORS UNGDOM Informasjonsarbeid og aktiviteter for ungdom.

KOMPIS Unge flyktninger kobles sammen i grupper med norske ungdommer mellom 15-25 år.

MULTIMIX Aktivitetsgruppe for ungdom fra hele verden som ønsker å tilbringe tid sammen.

BERGEN RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018 3


Røde Kors’ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Dette skal vi oppnå gjennom å forebygge og respondere for å redde liv, bidra til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag og jobbe for sosial inkludering og mangfold.

INNHOLD Forord 5 Røde Kors i Bergen 7 Høydepunkter 2018 8 Migrasjon 10 Sosial inkludering 13 Oppvekst 14 Hjelpekorps og beredskap 17 Ungdom 18 Nøkkeltall frivillighet 20 Slik kan du støtte oss 22 Organisasjonsstruktur 24 Styret 25 Økonomi 27

Foto: Sara Engåvoll (forsidebilde), Annette Fischer, Amanda Wielkopolan, Hilde L Amundsen. Bergen Røde Kors, Bergen Kommune, Bergen Røde Kors Hjelpekorps. Redaktør: Randi Heggernes Eilertsen. Designkonsept: Randi Holth Skarbø

4 BERGEN OSLO RØDE RØDE KORS KORS ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2016 2018


Menneskerettighetsbyen Bergen Onsdag 30. mai 2018 vedtok bystyret at Bergen skulle bli den første menneskerettighetsbyen i Norge. Med dette erklæres det at menneskets verd og humanitære rettigheter skal være grunnlag for byens virksomhet. Dette er ikke bare et løfte for det offentlige, men også en invitasjon til alle innbyggere. En oppfordring til hver enkeltperson om å bidra og jobbe for disse verdiene. Da FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt i 1948, kom det som en reaksjon på grusomhetene som hadde skjedd under 2. verdenskrig. Lovene var utformet for å unngå gjentakelse. Siden den gang har vi her i Norge ikke opplevd krig på nært hold. Humanitært arbeid i vår by har derfor ikke vært i form av helsearbeid på slagmarken. Det betyr ikke at humanitære behov ikke finnes. Menneskerettighetene er definert av at de skal gjelde alle mennesker, helt uavhengig av hvem de er, hvor de er fra eller hva de har gjort. De innebærer prinsipper som rett til helse og velferd, rett til arbeid, vern mot diskriminering, religionsfrihet, ytringsfrihet. Ved hjelp av frivillige som gir av sin tid, vil Bergen Røde Kors fortsette å fremme disse verdiene hver eneste dag gjennom våre aktiviteter. Enten det er en visitor som besøker en innsatt i fengselet, eller hjelper en som er på vei ut av soning. En frivillig som hjelper en ny medborger å lære norsk, eller en frivillig som hjelper en ungdom med leksene. En frivillig som ser et barn som trenger en god voksen, eller en frivillig som er der for en voksen som vil ut av ensomhet. I januar 2018 inngikk Bergen Røde Kors en samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon om overtakelse av Helsesenter for papirløse migranter. Dette er et viktig tilbud for mennesker i særdeles sårbare livssituasjoner. Retten til helse er en rettighet som skal fremmes, også for mennesker som av ulike grunner ikke har rett på helsehjelp hos det offentlige. Bergen Røde Kors har drevet med menneskerettighetsfremmende arbeid i 125 år. Vi vil fortsette å ta ansvar for å gjøre det vi kan for menneskerettighetsbyen Bergen.

Monica Håkansson Styreleder i Bergen Røde Kors

BERGEN OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 2018 5


BILDE: LOKALT SAMARBEID MELLOM BERGEN2018 RØDE KORS OG GATELAGET 6 BERGEN RØDE KORS ÅRSRAPPORT


Røde Kors i Bergen Bergen Røde Kors ble stiftet 4. mai i 1894 som en av de første Røde Kors-foreningene i landet. Siden da har vi vært en betydelig samfunnsaktør i Bergen. På mange måter er Bergen Røde Kors sin historie tett knyttet til den historiske utviklingen av Bergen by. Basert på byens utvikling og stadig endrede behov har vi startet aktiviteter for å oppfylle vårt mandat: Å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. I dag er Bergen Røde Kors den største lokalforeningen i Norge. De over 30 humanitære aktivitetene drives av frivillige. Det overordnede ansvaret ligger hos et frivillig styre. I tillegg har vi en administrasjon bestående av 18 ansatte. Med over 1000 frivillige når vi ut til over 6000 mennesker i byen vår. I Bergen sentrum kan du treffe oss på Røde Kors-huset nedenfor Fløibanen, i Småstrandgaten 6 eller Fellesverket i Sverres gate 3. Snart vil det også åpnes et beredskapsenter i Øvregaten 9. Røde Kors-nettverket er verdensomspennende. Alle lokalforeninger jobber etter de samme ledende prinsippene. En viktig del av dette er at vi ikke tar side i konflikter og hjelper alle som trenger det uavhengig av hvem de er. Dette gir en enorm tillit. Mange av de som kommer til oss kjenner Røde Kors fra sitt hjemland og de vet hva vi står for. Dette gjør at terskelen gjerne er litt lavere for å be om hjelp. Det gjør at vi kommer i kontakt med de spesielt sårbare menneskene som gjerne har blitt sviktet og mistet troen på systemet rundt seg. Denne tilliten tar vi ikke for gitt. Vi jobber hver dag for å sørge for at frivillige får god opplæring, at vi dekker de humanitære behovene som er i byen vår og at vi kan ha en god og bærekraftig drift i mange år fremover.

BERGEN OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 2018 7


Høydepunkter i 2018

HISTORISK BEREDSKAPSAVTALE I mai signerte Bergen Kommune og Bergen Røde Kors avtale om beredskapssamarbeid. Bergen Røde Kors er ikke det første lokallaget som samarbeider med kommunen om beredskap, men det er den største byen som har formalisert en slik avtale.

GULL PÅ HJEMMEBANE Norgesmesterskap i hjelpekorps ble i september gjennomført i Bergen, med hjelp fra Bergen Røde Kors Hjelpekorps. Ikke bare ble det et vellykket mesterskap, men Hordaland tok gullet også!

8 BERGEN OSLO RØDE RØDE KORS KORS ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2016 2018


HELSESENTERET FOR PAPIRLØSE I juni inngikk Bergen Røde Kors og Kirkens Bymisjon i Bergen avtale om overtakelse av Helsehjelp for papirløse. Tiltaket er drives med frivillig innsats av helsepersonell og tolker, og er et trygt og åpent helsetilbud for de som ikke kan få hjelp gjennom det vanlige helsevesenet grunnet manglende oppholdstillatelse. Senere på året fikk senteret utvidet støtte, som annonsert på sportslig vis av leder for omsorgsrådet og livslang Rosenborg-supporter Steinar Sandstad:

BERGEN OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018 2016 9


Migrasjon

Bergen Røde Kors jobber for at mennesker skal få en god opplevelse som ny i Bergen og at mennesker som har vært på flukt skal få støtte og et nettverk. Det viktige språket De 110 frivillige norsktrenerne fra Bergen Røde Kors tar hver uke imot deltakere på Røde Kors-huset og på Bergen Offentlige Bibliotek. Hver eneste hverdag kommer det mellom 40-75 deltakere til en helt åpen norsktrening. Besøkstallene har vært svært høye gjennom hele 2018, og innsatsen de frivillige legger ned er formidabel. Hos oss stiller vi ingen krav til deltakerne om forkunnskaper eller oppholdsstatus. Her er alle velkommen så lenge det er plass og frivillige nok!

Kvalitetsmøter mellom mennesker Aktiviteten Flyktningguide er en stor aktivitet som er blitt godt etablert i Bergen Røde Kors. Gjennom et svært velfungerende samarbeid med Bergen Kommune og deres sentrale aktører på feltet, når vi ut til bosatte flyktninger som ønsker seg en veiviser inn i det norske samfunnet. Gjennom én-til-én-koblinger blir deltaker og frivillig godt kjent, og lærer av hverandre. Det blir også jevnlig arrangert et vidt tilbud av godt besøkte fellesaktiviteter for både Flyktningguide-aktiviteten og Støttespiller. Aktiviteter som klatring, bowling, dansing, shuffleboard, korgfest og julebord har vært svært populært.

Støttespillere for unge flyktninger Unge flyktninger som blir bosatt i norske kommuner uten familie og nettverk er ekstra sårbare i tiden de er nye i landet. Gjennom gode samarbeid med Barnevernstjeneste og Introprogram, sørger frivillige fra Bergen Røde Kors for at disse får ekstra oppfølging

154

FRIVILLIGE HAR ARBEIDET I FLYKTNINGGUIDE 10 BERGEN OSLO RØDE RØDE KORS KORS ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2016 2018

gjennom ett år. En Støttespiller fungerer som en ekstra omsorgsperson for en som mangler sitt nærmeste nettverk, og stiller opp hver uke.

Stadige oppturer 2018 har vært et fint år for Til Topps i Bergen. Den internasjonale turgruppen fungerer nå som et fantastisk samarbeid mellom oss i Bergen Røde Kors, og de supre turekspertene i Bergen og Hordaland Turlag. Frivillige turledere har ledet gruppen gjennom opplevelser som har vekket turglede for mange som tidligere ikke har hatt mye turerfaring. 2018 ble også året da det siste nasjonale Til Topps-helgen på Galdhøpiggen ble arrangert, men Til Topps lever videre gjennom en svært aktiv lokal turgruppe som skal fortsette å gå på turer og skape gode turminner sammen.

Menneskehandel og vold i nære relasjoner EVA er et tiltak som retter seg mot utenlandske kvinner som befinner seg i sårbare livssituasjoner. Deltakerne her har enten vært utsatt for vold i nære relasjoner, menneskehandel eller negativ sosial kontroll. Her finner deltakerne litt avlastning fra en hverdag som gjerne er fylt med mye ensomhet og tunge tanker. EVA har gruppeaktivitet for kvinnegrupper og barnegrupper på både Røde Kors huset og Krisesenteret, og tilbyr i tillegg en-til-en kobling mellom en deltaker og en frivillig. I disse koblingene ser vi fantastiske forhold etablerer seg. Vi har eksempler på frivillige som inviterer på familiehytteturer, julefeiring, deltakelse på foreldremøter og gjennomføring av barnebursdager; og så skal man ikke glemme verdien av en liten SMS med et smilefjes og ønske om en god dag.

300

HAR DELTATT PÅ EVA SINE TILBUD

17

UNGDOMMER KOBLET MED FRIVILLIGE STØTTESPILLERE


BILDETEKST: DELTAKERE FRA BERGEN RØDE KORS PÅ VEI TIL TOPPEN AV GALDHØPIGGEN. TIL TOPPS ER NORGES STØRSTE INTEGRERINGSTILTAK OG ARRANGERES HVER SOMMER I JOTUNHEIMEN.

UTVIKLING I BESØKSTALL PÅ NORSKTRENING 2015: 10 000

BESØKSTALL FOR NORSKTRENING

2016:2015: 14 60010 000 2016: 14 600 2017: 15 000 2018: 15 000

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 11

NORSKTRENING HAR KJØRT PÅ FULL KAPASITET DE SISTE ÅRENE


12 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016


Sosial inkludering

I et land som Norge, hvor så mange har det så godt, kan følelsen av å være på utsiden være ekstra vond. Vi vet at mange mennesker opplever ensomhet og ønsker seg et større nettverk. Derfor handler mange av våre aktiviteter om nettopp dette: Å inkludere og bli sett. Forebygger ensomhet Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme — både eldre og yngre. Røde Kors besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen lettere for mange av dem. I Bergen har besøkstjenesten i 2018 hatt et høyt aktivitetsnivå med flere aktiviteter. Disse inkluderer dagsturer for eldre på sykehjem til hytten Kvila på Grimseid, internasjonale lørdagstreff, 'en-til-en' besøk med og uten hund, kafé for demente og deres pårørende, opplæring i bruk av nettbrett for eldre samt sosiale treff og tralletjeneste på aldershjem. Det ble en stor oppsving i desember da Aud (83) fra Trondheim stod frem på Dagsrevyen om hvor hensynsløs ensomheten kan være. Dette traff mange rett i hjertet og det førte til at flere tusen meldte seg som frivillige over hele landet. I Bergen var det totalt 167 stykker som meldte interesse for å bli frivillige i besøkstjenesten i løpet av de fem første dagene etter sendingen. Året var frem til dette preget av lange ventelister for å få en besøksvenn, så det var både sårt trengt og gledelig at så mange meldte interesse. Tilstrømmingen gir tjenesten et veldig godt utgangspunkt ved inngangen til det nye året.

Veien tilbake til samfunnet Veien tilbake til en hverdag utenfor murene utfordrende for

mange. Bergen Røde Kors jobber både innenfor og utenfor fengselet for å gjøre overgangen mindre vanskelig. Gjennom Visitortjenesten tilbyr vi fengslede en samtalepartner som viser medmenneskelighet, som kan motivere og være til hjelp i rehabiliteringsprosessen. Visitorer er de eneste, foruten ansatte, som får komme helt inn på cellen. I 2018 startet Visitortjenesten et samarbeid med Ungdomsenheten i Bjørgvin Fengsel slik at landets yngste innsatte også kan bli møtt av Røde Kors. Gjennom Nettverk etter soning tilbyr Røde Kors støtte

1588

ANTALL DELTAKELSER I DØRÅPNER

og hjelp i overgangsfasen mellom fengsel og frihet. Her får den løslatte hjelp til å etablere nye sosiale nettverk etter gjennomført straff. Den frivillige er en samtalepartner og støttespiller i en overgangsfase på vei inn i normalsamfunnet. I 2018 var et av høydepunktene i Nettverk etter soning turen til Galdhøpiggen. Vi overnattet i lavo og ble godt kjent med andre deltagere og frivillige på tvers av aktivitetene i Røde Kors. I tillegg har deltakere satt pris på sosialt samvær og opplevelser på Frotveit gård. Vi har også hatt glede av dugnader på Røde Kors-hytten, og ser at når deltakerne får lov å gi noe tilbake, styrker det selvtilliten og selvfølelsen. Vi har vært så heldige å få billetter til KODE og til Festspillene. Dette har gitt deltagerne muligheter til gode kulturelle opplevelser. Andre har benyttet seg av anledningen til å se hjemmekampene til SK Brann.

Det verdifulle fellesskapet Døråpner er et aktivitetstilbud til de som ønsker et sosialt og aktivt liv på et trygt og inkluderende sted. Om man har brutt med gamle nettverk eller havnet utenfor et sosialt fellesskap, skal man kunne finne sin plass her. Døråpner har hatt aktivitet inntil seks kvelder i uken i løpet av 2018. Trening, svømming, klatring og "sosialt" har vært faste aktiviteter lenge, mens i år har vi også prøvd ut byvandring, buldring og fredagsfilm. Fredagsaktiviteten ble møtt med stor glede, og i kombinasjon med Brannkamp hadde man plutselig et sted å være hele helgen. Det er viktig for Døråpner å holde åpent når andre stenger dørene. Vi har invitert til påskemiddag og St. Hans-feiring, hatt aktiviteter gjennom hele sommeren og i julen. Vi arrangerte for første gang nyttårsfest på Røde Kors-huset. Det er gøy å se at folk møtes, opplever mestring og får bedre selvtillit gjennom deltakelse i Døråpner. Da vet vi at det vi gjør nytter.

192

INNSATTE FIKK BESØK AV VISITOR

1642

ANTALL DELTAKERE I BESØKSTJENESTEN

BERGEN OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 2018 13


Oppvekst

Vi vil bidra til at barn og unge i Bergen kan vokse opp i trygge omgivelser. Derfor trenger vi gode, gratis tilbud – på de unges premisser. Samlingen av oppvekstaktivitetene på Fellesverket har fortsatt å gi gode synergieffekter for både frivillige og deltakere med samarbeid, engasjement og fellesskap. Bergen Røde Kors har med denne satsingen blitt en tydeligere aktør på oppvekstfeltet og økt det lokale samarbeidet i stor grad. Vi er tilstede og skaper trygge, utviklende og inkluderende arenaer for unge og tilrettelegger for at de unges stemme blir hørt.

Fellesverket – en samling av oppvekstfeltet

praksisplass på Fellesverket – fokuset er at de skal styrkes til å jobbe med andre mennesker med Gatemegling som metodikk. De frivillige har i tillegg vært en ressurs for andre lokale foreninger som ikke har Gatemegling som et tilbud lokalt, hvor de har holdt workshop i områdene – Arna/Åsane, Fana, Askøy, og Os Røde Kors. Gjennom 2018 har våre deltakere, frivillige, ansatte og eksterne aktører vist gang på gang at dersom man samarbeider er alt mulig!

4500

Med barn som ressurs

BESØK PÅ 2018 var et begivenhetsrikt år for FelBARK skal legge til rette for gode mestFELLESVERKET lesverket og oppvekstfeltet til Bergen ringsopplevelser, og barna skal kunne få Røde Kors. Det var første år med full nye venner og utvikle sosiale nettverk. drift på huset og avgjørende for den Barna styrker sin selvfølelse gjennom videre satsingen. Vi så at aktivitetså ta gode valg for egen helse og sosiaveksten fortsatte, og huset hadde le hverdag. Hovedfokuset er på barnets DELTOK PÅ over 4500 besøk i løpet av året. I samopplevelse og deltakelse i aktiviteten, og GATEMEGLING arbeid med Røde Kors Ungdom ble det vi har forsøkt å tilrettelegge aktiviteten arrangert flere spennende events og til de forskjellige barna i størst mulig markeringer – blant annet Pride fest, grad. Vi har lyktes å tilby en alternativ humanitært forum, ett års feiring for mestringsarena hvor barna har utfordret Fellesverket, graffiti, gaming og kokseg selv. Vi har jobbet med viktige tema BESØK PÅ kekurs. Det ble en stor dag for Fellesfor barna som vennskap og konflikter og LEKSEHJELP verket da bystyret i Bergen innstilte hvordan en selv kan skape endring ved huset for 1,1 mill. på bybudsjettet for å reflektere på hvordan de er med hver2019- som langt på vei sikret den videre satsingen. andre. BARK Fyllingsdalen har jobbet med å ha anFellesverket ble også tildelt gave og pris under den svar og la barna planlegge og gjennomføre tur innasjonale Folkehelsekonferansen høsten 2018 for det kludert båltenning, med veiledning fra de voksne. gode arbeidet som ble gjort for unge i lokalmiljøet. BARK-tilbudet i 2018 besto av varierte aktiviteter som interesserer barna, og som barna selv har vært med å velge. Sterkere sammen Gatemegling gir ungdom verktøy til å håndtere konVi har jobbet med beredskap med fokus på at barna flikter på en ikke-voldelig måte og i 2018 deltok ca. kan tilegne seg kunnskap som kan anvendes hjem450 barn og unge i ulike verksteder i Gatemegling. me i hverdagen og generelt i samfunnet. På våren Aktiviteten har sin hovedbase på ungdomshuset Felhar de lært om førstehjelp og bruk av hjertestarter. lesverket ,som har styrket samarbeidet med frivilI sommerferien fikk de besøk av Røde Kors-båten. lige fra Bergen Røde Kors Ungdom og frivillige fra På høsten gjennomførte de en papirøvelse for første møteplassen. I året som gikk nådde vi målet vårt gang med barna på Sletten og jobbet med ulike tema med å opprette en meglergruppe som kan gå inn og om personlig beredskap, hvordan man kan forberede megle i områder hvor det har oppstått konflikter. I seg til ekstremt vær, strømbrudd, samt å ta være på løpet av høsten ble det også etablert et samarbeid andre i vanskelige situasjoner. med en skole i Fana området hvor tre elever har fått

450

2850

14 BERGEN OSLO RØDE RØDE KORS KORS ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2016 2018


OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 15


16 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015


Hjelpekorps og beredskap

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Hjelpekorpset ivaretar beredskapen til daglig, men ved større hendelser i samfunnet er det også en forventning om at Røde Kors som organisasjon kan stille med mannskap og utstyr.   Organisasjonsvid beredskap

Hjelpekorpset ser tilbake på et år med svært høyt Beredskapsansvaret til Røde Kors er nedfelt i to aktivitetsnivå. Det er en stadig økning i oppkongelige resolusjoner: Av 14. august 1907 som dragsmengden på søk- og redningsaksjoner, og i «frivillig hjelpeforening for den militære sani2018 bidro våre mannskaper på over 50 oppdrag, tet i tilfelle av krig», og av 21. august 2009 som hvor våre frivillige arbeidet tusenvis av timer i søk «humanitær støtteaktør til norske myndigheter i for å redde mennesker i nød. fredstid». Vi har i året som gikk fortsatt opprettholdt saI forbindelse med sistnevnte inngikk Røde Kors nitetsvakttrykket: Av de store vaktene kan vi nevden 29. mai 2018 en beredskapsavtale med Berne 7 fjellsturen, Bergen City marathon, 17. mai, gen kommune. Avtalen ble signert av byrådslesykkelløpet Bergen-Voss og UKEN 2018. Vinterder Harald Schjelderup og lederne i de fire lokaltjenesten på Kvamskogen/Føyforeningene Røde Kors har i kommunen. kely er fortsatt det største Et langt forarbeid, blant annet av beredberedskapsbidraget for hjelpeskapsutvalget i Bergen Røde Kors, munkorpset. I 2018 ble det lagt ned net dermed ut i en formalisert avtale. I nærmere 10 000 frivillighetstiavtalen heter det at Røde Kors skal bidra TIMER AKTIVITET mer i fra 1. januar til 31. april. med sine ressurser til den kommuna-

35 800 I BERGEN RØDE KORS HJELPEKORPS

le beredskapsevnen, blant annet innen områdene forebygging, begrensing og Gjennom 2018 har vi sluttført gjenoppretting. I oktober avholdt styret oppussingen av Redningshytten i Bergen Røde Kors en omfattende øvelse Føykely på Kvamskogen, et prohvor oppgaven nettopp var å være støttesjekt som har pågått siden 2013. aktør til kommunen. Her har vi fått massiv økonomisk Beredskapsarbeid handler imidlertid AKTIVE støtte fra lokalforening, fond og også om å være beredt ovenfor hendelser HJELPEKORPSERE I næringslivet i Bergen. Her har det i egen organisasjon. Dette har også vært BERGEN også blitt lagt ned en formidabel et sentralt tema hos oss. I 2018 har samtdugnadsinnsats som i sum utgjør lige aktiviteter i Bergen Røde Kors avholdt ca 5 400 timer. ulike beredskapsøvelser. Disse har hatt Vi har kjøpt og bygget opp en egen depotbil som ulik form og innhold, men har alle vært sentrert vil redusere utrykningstiden til aksjoner betrakterundt forhold som kan tenkes å oppstå i aktivitelig. Den står klar i «Kroken», fullspekket med uttene. Dette har blant annet vært brann- og voldsstyr slik at medlemmer kommer raskt og sikkert i hendelser, bortkommet barn og selvmordstanker søk og redningsaksjoner. Vi har, på tampen av året, blent deltakere og frivillige. Det er særlig verdt å også signert leieavtale på egne korpslokaler i Øvretrekke frem BARK (Barnas Røde Kors) som hele gaten, hvor det vil åpnes beredskapssenter i 2019. året har hatt fokus på beredskap. På høsten avholdt de en egen øvelse for barn, med politiet tilstede.

Utrustet til utrykk

267

BERGEN OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018 2016 17


Ungdom Bergen Røde Kors Ungdom har hatt et aktivt år, med både nasjonalt og internasjonalt arbeid for å representere og bedre livene til unge mennesker. Et innholdsrikt år

Ungdomsdelegater fra Colombia

Bergen Røde Kors Ungdom har i 2018 hatt et fantastisk år, og fått til utrolig mye gjennom hardt arbeid og godt samarbeid. Høydepunktene har gjennom året stått i kø, men særlig verdt å trekke frem for oss har vært besøk fra H&M Foundation, et humanitært forum med besøk av daværende landsrådsleder, storslagen lansering av den nasjonale kampanjen Gi Plass, og Pride-arrangement sammen med Skeiv Ungdom. I tillegg til alle de felles opplevelsene har også medlemmer av lokalråd ungdom vært aktive internasjonalt, i både Portugal, Spania og Frankrike, gjennom ulike samarbeid med Gatemegling, Bergen Kommune og IFBDO/ Norges Røde Kors. De to hovedaktivitetene våre, Multimix og Kompis har også hatt høyt aktivitetsnivå, hvor vi blant annet har hatt bowling, tacokveld, kokkekurs, kino, trampolinepark og spillkveld. Kompis har i sitt andre år bare vokst og vokst, og blitt enda mer populært, med over 80 deltakere og mer enn 30 nye motiverte frivillige, samt en utvidet, hardtarbeidende ressursgruppe. Kompis har koblet enda flere grupper og ledet en rekke felles aktiviteter som markering av påske, eid, Halloween og julefeiring. Kompis Bergen mottok også Henry-prisen for Årets Migrasjonsaktivitet av Norges Røde Kors Ungdom under Sentral Ungdomskonferanse tidligere i år, noe vi er utrolig stolte av.

I september kom endelig ungdomsdelegatene fra Colombianske Røde Kors: Anna Ortiz og Juana Rozo, til oss i Bergen. Siden de ankom har de blitt en naturlig del av BRKU, og bidrar med masse nye ideer og løsninger. Arbeidet deres er en stor hjelp og inspirasjon for oss alle. Fra oppstarten etter sommeren bidro de til at vi holdt enda flere arrangementer, eksempelvis et større informasjonsmøte som resulterte i flere nye frivillige. Delegatprosjektet er et internasjonalt arbeid, og samtidig som Anna og Juana er i Bergen, er norske delegater i Colombia, Nepal og Kenya.

18 BERGEN OSLO RØDE RØDE KORS KORS ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2016 2018

Et styrket fokus på helse og miljø I oktober deltok BRKU på Sentral Ungdomskonferanse og Verdensdagen for Psykisk Helse; et tema vi har hatt fokus mye på. Leder for BRKU Siri Oldervik, delte i september modig sin historie med psykiske utfordringer i NRK Hordaland og på lokal-TV Vest. Anledningen var lanseringen av rapporten Psykt flink, hvor ungdommer mellom 16-18 i hele Norge har delt historier om stress og press. Ungdommer fra BRKU har også deltatt på NORADs nattevandring for FNs bærekraftmål, markert verdensdagen for HIVog AIDS-bevissthet, feiret frivillighetens dag og holdt et populært gaming-arrangement i samarbeid med andre aktiviteter på Fellesverket og gaming-organisasjonen GG Bergen.

25

FRIVILLIGE OG OVER

20

DELTAKERE HVER SAMLING I KOMPIS


OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 19


Frivillighet

Det er de frivillige som utfører Røde Kors sitt humanitære arbeid. De frivillige gir av sin tid, erfaring og kunnskap. Bergen Røde Kors arrangerer hvert år i midten av februar en tverrfaglig kurshelg hvor de frivillige har mulighet til å delta på et bredt utvalg av kompetansehevende kurs. Vi kaller kurshelgen for BRO, som står for Bergen Røde Kors Opplæring, men som også er et symbol på at vi ønsker å bygge bro mellom de ulike aktivitetene og legger til rette for at frivillige Veien inn som frivillig  skal bli bedre kjent med hverandre på tvers Alle som melder seg som frivillig får invitasjon av aktivitetene. til kurset «Introduksjon til Røde Kors», som Grünerløkka Opplæringen som tilbys er blant annet er obligatorisk for alle nye frivillige. Kurset innenfor ledelse, dialog og konflikthåndKan tas på nett, eller fysisk I våre lokaler, og tering, samtaleteknikk, ulike temakurs , gir en grunn-leggende innføring i Røde Kors’ og ulike fagsamlinger for feltene vi jobber historie, prinsipper og verdigrunnlag. Kurset innenfor. De frivillige sier at kurshelgen er tar for seg organisasjonens arbeid nasjonalt og verdifull mht å bygge nettverk i Røde Kors, internasjonalt, i tillegg til at deltagerne får en og ikke minst for motivasjon for videre friviloversikt over 30 ulike tiltak man kan engasjere lig arbeid. Kurshelgen er et ledd i oppfølging seg i lokalt i Bergen Røde Kors. av og styrking av den lokale frivilligheten. Totalt gjennomførte 700 personer introdukI 2018 deltok 166 personer på tilsammen 16 sjonskurset iløpet av 2018. 350 av disse startet kurs iløpet av helgen. opp som frivillig i en aktivitet i løpet av året. Bergen Røde Kors videresender også nye frivillige til de andre lokalforeningene i Bergen Behov for flere frivillige Kommune dersom de ønsker dette. Bergen Røde Kors mottar daglig henvendelser fra folk som ønsker å gjøre en frivillig innsats i vår organisasjon. Til tross for dette er Kurs og kompetanse behovet for nye frivillige stadig tilstede. De Alle aktivitetene våre har egne kurs for å gi fleste av våre frivillige er unge studenter som de frivillige trygghet i rollen, kunnskap om engasjerer seg for kortere perioder, og som feltet de skal jobbe på, og informasjon om slutter når de er ferdig å studere. For å skamålgruppen for aktivitetene. pe en bærekraftig og sterk organisasjon er vi Opplæring i psykososial førstehjelp og også avhengig av at en del av våre frivillige grunnleggende førstehjelp er også obligatoblir i organisasjonen over tid. Her er det et risk for alle som ønsker å gjøre en frivillig stort behov for voksne og eldre frivillige, ikke innsats i Bergen Røde Kors. Disse kursene minst menn. Arbeidet for å rekruttere flere tilbys ca hver tredje uke, og vi opplever at de frivillige menn over 30 år er noe vi ønsker å frivillige synes kursene er svært meningsfuljobbe mer målrettet med i årene som komle og lærerike. mer.   De frivillige er Røde Kors sin viktigste ressurs. I 2018 var det til sammen 1500 frivillige Aker som gjorde en humanitær innsatsNordre i Bergen Røde Kors. De frivillige når ut til 6000 mennesker i våre målgrupper, og er en viktig ressurs for mennesker i sårbare livssituasjoner. 

9 %

13 %

20 BERGEN RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018


NØKKELTALL FRIVILLIGHET

1200

700

PERSONER HAR MELDT INTERESSE FOR FRIVILLIG ARBEID I BERGEN RØDE KORS

DELTOK PÅ INTRODUKSJONSKURS FOR NYE FRIVILLIGE

350

30

ANTALL NYE FRIVILLIGE UT I AKTIVITET

KURS I PSYKOSOSIAL FØRSTEHJELP OG FØRSTEHJELP FOR NYE FRIVILLIGE

279

250

120

104

71

HJELPEKORPS

BESØKSTJENESTEN

NORSKTRENING

LEKSEHJELP

FLYKTNINGGUIDE

De fem største aktivitetene i antall frivillige BERGEN RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018 21


Slik kan du støtte oss Her finner du en oversikt over hvordan du kan støtte aktivitetene i Bergen Røde Kors.

Bli medlem

Grasrotandelen

Ved å bli medlem gir du et viktig økonomisk bidrag til din lokalforening. Medlemskap gir deg også stemmerett på årsmøtet. Medlemskap koster 300 kr i året. Les mer på www.rodekors.no/medlem

Grasrotandelen gir deg som spiller muligheten til å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, så går fem kroner til din grasrotmottaker. Vil du gi din andel til Bergen Røde Kors? Send SMS Grasrotandelen 938 567 409 til 2020. Les mer på www.grasrotandelen.no

Bedriftssamarbeid Vi ønsker et langsiktig samarbeid med næringslivet for å legge til rette for økt humanitær innsats. Bergen Røde Kors er engasjert i en rekke aktiviteter som din bedrift kan være med på å støtte. I tillegg kan ansatte engasjere seg som frivillige. Ta gjerne kontakt med oss for en samtale: bergen@redcross.no

Pantelotteriet Pantelotteriet finnes i utvalgte butikker, deriblant Rema, Kiwi og Meny. Overskuddet går til Røde Kors. Halvpartnen går til Røde Kors sentralt, og halvparten går direkte til din lokalforening. Slik kan du som deltar i Pantelotteriet støtte både Røde Kors sentralt - og humanitært arbeid i ditt nærmiljø.

Flügger Andelen Om du kjøper maling fra Flügger, kan du si at du vil gi din andel til oss når du betaler. Da får du 20% rabatt på produktene, mens 5% går til oss. Les mer på www.flugger.no/fluggerandelen

22 BERGEN OSLO RØDE RØDE KORS KORS ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2016 2018

Gaver Mange ønsker å bidra med et engangsbeløp til Bergen Røde Kors. Da kan du gå inn på www.rodekors.no eller benytte kontonummer 5201.05.51617. Testamentariske gaver er også en mulighet. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Start din egen innsamling Med digital innsamlingsbøsse kan du samle inn penger til et formål du brenner for. Du kan enkelt sende den digitale bøssen videre til venner og familie. Les mer på www.minaksjon.rodekors.no


Programleder Ida Fladen har donert denne flotte kjolen til Røde Kors Secondhand. Har du noe fint du ønsker å donere? OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 23


HVEM BESTEMMER I BERGEN RØDE KORS?

Det humanitære arbeidet utføres av frivillige i Bergen Røde Kors. Årsmøtet er øverste organ, der velger våre medlemmer et lokalforeningsstyre bestående av frivillige. Administrasjonen tilrettelegger for frivillig innsats. Medlemmer Årsmøte Styret

Lokalråd Omsorg Lokalråd Ungdom Lokalråd Hjelpekorps

BERGEN RØDE KORS’ ADMINISTRASJON Daglig leder: Marian Guddal Hansen Administrasjon: 18 ansatte Aktiviteter Gruppeledere

Frivillige

24 BERGEN OSLO RØDE RØDE KORS KORS ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2016 2018


t

STYRET I BERGEN RØDE KORS

STYRELEDER Monica Håkansson

NESTLEDER Geir Kjell Andersland

BERGEN RØDE KORS UNGDOM

BERGEN RØDE KORS HJELPEKORPS Lasse Fossedal

Pedagogisk rådgiver i Bergen Kommune

Siri Emilie Oldervik Student

Fylkesnemdsleder i Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker

Redningsmann i Norsk Luftambulanse

BERGEN RØDE KORS OMSORG Steinar Sandstad

STYREMEDLEM Susanne Fagerbakke

STYREMEDLEM John Magnar Bøe

STYREMEDLEM Idar Sunde

Pensjonist Tidligere direktør i Statped

Prosjektleder i DNB

Rådgiver i avdeling for frivillighet og kultur i Verdighetssenteret

Driftsleder i Equinor

VARAMEDLEM Regy Drange Kirketjener i Sandviken og Eidsvåg kirke

BERGEN OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 2018 25


26 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016


AKTIVITETSREGNSKAP 2018 AKTIVITETSREGNSKAP

2018

2017

 5 355 060      4 602 670        935 142       108 760 

   6 898 995       4 827 871       1 009 338         577 830

ANSKAFFELSE AV MIDLER:

Tilskudd: Offentlige tilskudd Andre tilskudd Medlemskontigent Gaver Innsamlede midler og gaver: Panto Grasrotandelen Momskompensasjon Annen driftsinntekt

     621 226          218 802     1 135 906           981 140     2 709 609      1 780 309

Salgs- og leieinntekter: Salgsinntekter og egenandeler Leieinntekter Egne inntekter

                 156 453  231 136      6 486 471      6 359 125      1 584 848     2 313 236

Finans- og investeringsinntekter:

       111 507            493 284

SUM ANSKAFFEDE MIDLER

  24 177 846     26 312 292 

     758 816          621 226

BERGEN OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 2018 27


7 prinsipper er grunnlaget for Røde Kors’ innsats: Humanitet Upartiskhet Nøytralitet Uavhengighet Frivillighet Enhet Universalitet

Bergen Røde Kors Småstrandgaten 6 5014 Bergen Tlf. 55 30 79 79 bergen@redcross.no www.rodekors.no/bergen www.facebook.com/bergenrodekors twitter@BergenRodeKors

Profile for Bergen Røde Kors

Årsrapport 2018  

Årsrapport for Bergen Røde Kors 2018.

Årsrapport 2018  

Årsrapport for Bergen Røde Kors 2018.

Advertisement