Page 14

Gudstjenestekalender 18. JANUAR JOHANNESKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse i forbindelse med bispevisitasen ved Anna B. Hovda 21. JANUAR, 3. SØN I ÅPENB.TIDEN DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Hans Jørgen Morvik JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Leif Tore Michelsen NYKIRKEN 11.00 - Messe for liten og stor/ Gudstjeneste i forbindelse med bispevisitasen ved Øyvind Rise MARIAKIRKEN 18.00 - Gudstjeneste i forbindelse med bispevisitasen ved Hildegunn Isaksen ST. JAKOB 19.00 - Kafégudstjeneste ved Inge Høyland 28. JANUAR, SÅMANNSØNDAG DOMKIRKEN 11.00 - Visitasgudstjeneste ved Hans Jørgen Morvik JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Leif Tore Michelsen MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Leif Tore Michelsen ST. JAKOB 19.00 - Gudstjeneste unge voksne i forbindelse med bispevisitasen ved Anne-Line Kroken og Inge Høyland 4. FEBRUAR, KRISTI FORKL.DAG DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Hildegunn Isaksen JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Anna B. Hovda MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Hildegunn Isaksen ST. JAKOB 19.00 - Puslespillet ved Anne-Line Kroken 11. FEBRUAR, FASTELAVENSSØNDAG DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Jan Otto Myrseth JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Anna B. Hovda NYKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Øyvind Rise MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Leif Tore Michelsen ST. JAKOB 19.00 - Kafégudstjeneste ved Inge Høyland

14. FEBRUAR, ASKEONSDAG MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse 18. FEBRUAR, 1. SØNDAG I FASTETIDEN DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Jan Otto Myrseth JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Anna B. Hovda NYKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Øyvind Rise MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Hildegunn Isaksen ST. JAKOB 19.00 - JAKOBmesse ved Inge Høyland 25. FEBRUAR, 2. SØNDAG I FASTETIDEN DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Hans Jørgen Morvik JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Hildegunn Isaksen MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Hildegunn Isaksen ST. JAKOB 19.00 - Gudstjeneste unge voksne ved Hans Jørgen Morvik 4. MARS, 3. SØNDAG I FASTETIDEN DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Hans Jørgen Morvik JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Hildegunn Isaksen ST. JAKOB 19.00 - Puslespillet ved Anne-Line Kroken

11. MARS, 4. SØNDAG I FASTETIDEN DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Jan Otto Myrseth JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste NYKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Øyvind Rise MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Jan Otto Myrseth ST. JAKOB 19.00 - JAKOBmesse ved Inge Høyland 18. MARS, MARIA BUDSKAPSDAG DOMKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Hans Jørgen Morvik JOHANNESKIRKEN 11.00 - Gudstjeneste ved Anna B. Hovda MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved Hans Jørgen Morvik ST. JAKOB 19.00 - Kafégudstjeneste ved Inge Høyland

FASTE GUDSTJENESTER / HVERDAGSMESSER: MORGENMESSE I MARIAKIRKEN - HVER TIRSDAG KL. 09.00 HVERDAGSMESSE I DOMKIRKENS SKRUDHUS - HVER FREDAG KL. 13.00

8. MARS MARIAKIRKEN 18.00 - Kveldsmesse ved dialogprest Marianne Bergsjø Gammelsæter. Preses Helga Haugland Byfuglien deltar på messen. 10. MARS ØRKENMESSE I SKRUDHUSET I DOMKIRKEN 19.00. I forkant av messen vil Peter Halldorf holde et foredrag om liturgi. Halldorf vil også delta under arrangementet «Salig er tørsten» i Åsane kirke lørdag 11. mars kl. 0930 - 1630

14

MARIAKIRKEN - ANGLIKANSK GUDSTJENESTE SØNDAGER KL. 11.00 KVELDSMESSE / UNDER ÅPEN HIMMEL I JOHANNESKIRKEN - En torsdagskveld i måneden i Johanneskirken med bønn, lystenning, stillhet, refleksjon, vakker musikk, nattverd og sang: 26.januar, 9. februar, 23. februar, 9. mars, 23.mars. Kirken er åpen fra 18.30, messen begynner kl. 19 KELTISK HVERDAGSMESSE I JOHANNESKIRKEN med stillhet, lystenning, nattverd og korsang. Annenhver torsdag kl 17.00: 1. februar, 15. februar, 1. mars og 15 mars. Suppe i etterkant.

SPOR - utgave 1 2018  

Menighetsblad for Bergen domkirke menighet Bergen domkirke Johanneskirken Mariakirken Nykirken St. Jakob kirke

SPOR - utgave 1 2018  

Menighetsblad for Bergen domkirke menighet Bergen domkirke Johanneskirken Mariakirken Nykirken St. Jakob kirke

Advertisement