Page 1


Profile for Bergen Public Library

1867-68 (2) Bergenske naturvenners arbeider  

Her fortsetter de bergenske gymnasiastenes vågale forsøk på å omfavne datidens totale naturvitenskap. Men det overrasker at bare Hans Reusch...

1867-68 (2) Bergenske naturvenners arbeider  

Her fortsetter de bergenske gymnasiastenes vågale forsøk på å omfavne datidens totale naturvitenskap. Men det overrasker at bare Hans Reusch...