Avskrift av Midhordland skjøte- og pantebok for 1872 fra 1942

Page 1