Page 1

Profile for Bergen Byarkiv

Avskrift av Midhordland skjøte- og pantebok for 1872 fra 1942  

Avskrift av Midhordland skjøte- og pantebok for 1872 fra 1942. Arkivet etter Johan Thesen. Bergen Byarkiv.

Avskrift av Midhordland skjøte- og pantebok for 1872 fra 1942  

Avskrift av Midhordland skjøte- og pantebok for 1872 fra 1942. Arkivet etter Johan Thesen. Bergen Byarkiv.